El Ayuntamiento y Facsa han realizado el segundo tratamiento integral correspondiente a 2022, tanto en la ciudad como en la zona marítima
 • - El Consistori i Facsa han realitzat el segon tractament integral corresponent a 2022, tant a la ciutat com en la zona marítima

 • - Amb la finalitat d'evitar la possible proliferació de rates i paneroles


L'Ajuntament de Borriana i Facsa, empresa encarregada de la gestió dels serveis de proveïment d'aigua potable i clavegueram en la localitat, han realitzat durant aquest mes de juliol el segon tractament integral corresponent a 2022 de desratització i desinsectació en la xarxa de clavegueram del municipi a la ciutat i en la zona marítima.

Una iniciativa de caràcter preventiu que, segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, es desenvolupa per vuitè any consecutiu, i té com a objectiu “evitar la proliferació d'insectes i rosegadors en la xarxa de sanejament municipal, per a mantindre-la en òptimes condicions higienicosanitàries i minimitzar possibles riscos per a la salut i el medi ambient que podrien derivar de possibles plagues”.

La previsió inicial, ha indicat Aparisi, era realitzar el reforç al mes d'agost, però a causa de les elevades temperatures del mes de juliol es va decidir avançar el tractament i portar a terme els treballs aquest mes.

Es tracta d'una actuació de caràcter preventiu que complementa els treballs de prevenció que l'empresa realitza de manera rutinària, ja que la pujada de les temperatures “pot propiciar un increment d'aquest tipus d'animals i insectes en aquestes dates i, amb això, les molèsties a la ciutadania”, ha aclarit Aparisi.

L'aplicació d'aquest tractament s'ha realitzat durant el mes de juliol en la xarxa general de sanejament, tant del poble com de la zona marítima, a través del monitoratge i col·locació d'esquers rodenticides en els pous de registre per al control de les poblacions de rosegadors i l'aplicació de plaguicides per al control de les poblacions de panderoles.

Per part seua, el cap de servei de Facsa, Alejandro Boado, ha explicat que amb la finalitat de garantir l'efectivitat del tractament, passats uns mesos el personal de Facsa farà nous treballs de reforç.

A més, per a assegurar l'efectivitat d'aquest tractament preventiu, tant Aparisi com Boado han sol·licitat la col·laboració ciutadana, perquè en opinió seua, “l'actuació més eficaç per a lluitar contra les plagues urbanes radica a combinar i coordinar els esforços que es realitzen en el clavegueram públic amb els tractaments complementaris particulars”, i per això ha aconsellat els veïns i les veïnes, en els dies previs, utilitzar productes d'ús domèstic a l'interior d'edificis i desaigües particulars.

En aquesta línia, recomanen també a la ciutadania “condicionar les construccions deshabitades i solars, així com utilitzar productes d'ús domèstic a l'interior d'edificis i escomeses particulars a fi de que els tractaments de prevenció siguen més eficaços.

De la mateixa manera, ha recordat a la ciutadania que pot contactar amb l'oficina d'atenció al client de Facsa o amb l'Ajuntament davant un possible cas de proliferació de rates o insectes, a fi de poder dur a terme un reforç especial en la zona afectada.

Sobre aquest tema, el regidor de Serveis Públics ha advertit sobre la possibilitat que durant el tractament, “inicialment, es genere una major activitat dels insectes a causa de l’efecte que produeixen els biocides”, també ha assegurat que el millor remei per a evitar la seua proliferació és la col·laboració de tots”.

Tota la informació i consells preventius sobre el tractament contra les plagues urbanes es poden consultar a través d'uns díptics informatius que l'Ajuntament de Borriana i Facsa han editat i que, a més de poder-se consultar en diferents edificis municipals de la localitat, s'han repartit en les diferents dependències municipals, centres públics i en establiments amb activitats de restauració.

Proyectos obras caminos municipales 2022
 • - Dins del pla de condicionament integral dels camins municipals que realitza anualment el consistori

 • - Inclou la pavimentació dels camins Serratella i Vell de València amb un pressupost base de licitació de 183.841 euros


L'Ajuntament de Borriana ha aprovat tres projectes d'obres i actuacions amb una inversió de més de 560.000 euros, dins del pla de condicionament integral dels camins rurals que realitza anualment el consistori en el terme municipal, segons ha avançat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi.

I és que, segons ha explicat, l'Ajuntament reserva cada any una part del pressupost per a les millores i condicionament de la xarxa dels camins del terme municipal que es deterioren contínuament per l'efecte del trànsit pesat, de l'aigua i del temps.

Aparisi ha indicat que el paviment dels camins ha de “millorar-se amb actuacions integrals de regeneració, que els retornen les condicions adequades de funcionalitat i servei que han perdut, d'una manera efectiva i amb garantia suficient de durabilitat”.

De moment, el consistori ha aprovat tres projectes d'obres, concretament, el de pavimentació dels camins Serratella i Vell de València amb un pressupost base de licitació de 183.841 euros. També el de pavimentació de camins agrícoles del camí del Masquemao, camí la Pedrera i camí de les Alqueries del Ferrer amb un pressupost de 159.934 euros.

Finalment, ha donat el vistiplau al projecte de reparació del paviment de tres trams del camí Llombai, del camí del Port i dels camins Santa Pau i Caminàs, amb un pressupost que ascendeix a 158.066 euros.

Es tracta, ha manifestat Aparisi, d'unes actuacions que contribueixen “al manteniment i desenvolupament sostenible de les zones rurals del municipi i posen en valor el seu entorn natural". Es tracta d'actuacions dirigides a “afavorir la seguretat viària, l'accessibilitat, la mobilitat sostenible o el condicionament de zones d'interès”, ha puntualitzat.

Amb una inversió global de prop de 600.000 euros, la majoria són vies de comunicació secundària que suporten molt de trànsit agrícola i també com a vies alternatives entre diferents zones del municipi, alhora que serveix d'accés a les finques de cultius de cítrics. El regidor ha aclarit que a aquests projectes, el consistori afegirà altres intervencions en altres camins municipals que necessiten ser escomesos.

Per a Aparisi, l'actuació en els camins del municipi “és de tal envergadura” que l'Ajuntament comptarà al mateix temps amb les tres empreses d'aglomerats que fan treballs a la província de Castelló, Becsa, Pavasal i Aglomerats los Serranos, “per a poder acabar l'asfaltat de tots els camins al més prompte possible de cara a la temporada de recollida de la taronja”.

Les actuacions contemplen, entre altres treballs, el desbrossament i neteja dels marges, obres de drenatge, demolició del ferm existent i execució d'una nova capa de rodadura d'aglomerat asfàltic. Les obres s'ajusten al traçat actual dels camins, en els quals es milloren i s'homogeneïtzen amples, que al alhora no impliquen la construcció de nous traçats, i els treballs està previst que concloguen a finals d'any.

Nueva desborzadora para el Ayuntamiento de Burriana
 • - El regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, destaca que la nova maquinària permetrà realitzar de forma “més ràpida i eficient” els treballs de desbrossament dels solars municipals i carreteres en tot el terme municipal


L'àrea de Serveis Públics de l'Ajuntament de Borriana ha adquirit nova maquinària per a realitzar els treballs de desbrossament en solars de difícil accés, per la qual cosa enguany es preveu netejar de malesa de “forma més ràpida i eficient” les parcel·les municipals i carreteres en tot el terme municipal.

Així ho ha anunciat el regidor de l'àrea, Vicent Aparisi, en les proves realitzades en el llit del riu Anna, on s'ha realitzat la neteja de restoll amb la nova maquinària amb un resultat de “rendiment excel·lent”, raó per la qual ha mostrat la seua “satisfacció per la gran utilitat i eficiència”.

El cost de la màquina és de 15.000 euros, i es tracta, segons ha explicat, d'un vehicle de martells flotants que permet “eliminar en molt poc temps totes les herbes i, a més, tritura els canyars i deixa compostatge, fet que millora considerablement la imatge de les zones perimetrals de la ciutat on creixen”.

Ara, ha assegurat el regidor, “ja no dependrem de la Diputació o de llogar maquinària, per la qual cosa a partir d'aquests moments “s'espera realitzar amb major rapidesa i eficiència els treballs de desbrossament habituals”. En definitiva, es tracta de millorar al màxim els mitjans del consistori, “i optimitzar el servei públic”.

La nova desbrossadora permetrà, a més, intervindre en solars municipals i realitzar totes les actuacions planificades de neteja en la carretera del Port, del Grau o de Santa Bàrbara, i qualsevol altra que poguera considerar-se necessària o com a conseqüència de les actuacions previstes pel sistema d'execució subsidiària.

Aparisi ha manifestat que amb la nova màquina es pretén “realitzar treballs especials de manteniment i conservació que habitualment no podien dur-se a terme amb els serveis ordinaris i amb la maquinària que teníem”.

repavimentación y dotación de accesibilidad en la calle València
 • A més, ha acabat també la renovació dels trams deteriorats de la xarxa de sanejament i proveïment d'aigua potable

 • El consistori, conscient de les molèsties ocasionades “inherents i ineludibles a les obres que afecten les vies de comunicació de la ciutat”, demana disculpes i comprensió


L'Ajuntament de Borriana ha finalitzat les obres de repavimentació i dotació d'accessibilitat al carrer València entre la plaça de les Monges i la ronda Panderola, a més, ha acabat també la renovació dels trams deteriorats de la xarxa de sanejament i proveïment d'aigua potable. Unes obres que han comptat amb el finançament de la Diputació a través de la convocatòria ‘Reactivem Castelló. Obres’ de l'exercici 2021.

Segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, el tram executat va ser adjudicat a l'empresa Caesca per un import de 134.941 euros i un termini d'execució de tres mesos i mig, i era una actuació necessària per a millorar serveis urbans obsolets, concretament “paviment, en un estat deteriorat a causa del pas del temps, i l'execució de canalitzacions per a la instal·lació de nous serveis, i per tractar-se d'un vial amb una configuració de voreres i calçada no adaptades a la normativa d'accessibilitat”.

Aparisi ha subratllat que, a pesar de la intenció del govern municipal de “minimitzar les incomoditats que puguen suposar els treballs ja executats”, comprèn “la impaciència i els inconvenients manifestats per part de veïns i comerciants que han patit les conseqüències de l'execució d'aquestes obres tan rellevants per a la millora del barri”. Per això, confia que ara, una vegada finalitzades, “puguen apreciar i ponderar els beneficis i vegen compensats els esforços”.

En referència al "caos" que en la seua opinió s'ha pogut produir durant uns mesos per aquestes obres, “valorem les queixes com a raonables i comprensibles”, i ha demanat “disculpes” i alhora “comprensió” davant les molèsties ocasionades “inherents i ineludibles a les obres que afecten les vies de comunicació de la ciutat”.

Estem convençuts que aquesta obra contribuirà a millorar la ciutat i a revaloritzar aquesta zona que ja concentra importants dotacions i equipaments, que ha transformat per complet el carrer i millorarà substancialment la qualitat de vida dels veïns i les veïnes”, ha assegurat l'edil.

Característiques

Per a resoldre les deficiències detectades en matèria de mobilitat i accessibilitat, segons ha assenyalat Aparisi, s'ha modificat la distribució dels usos del vial, “donant-li més protagonisme al vianant amb l'ampliació de l'ample de les voreres i de la zones per als vianants”.

A través d’una plataforma única d'ús mixt, la vorera i la calçada estan al mateix nivell, té prioritat el trànsit per als vianants i queda perfectament diferenciada en el paviment la zona preferent per a vianants, per la qual discorre l'itinerari accessible per als vianants, així com la senyalització vertical d'avís de vianants.

Per a diferenciar la zona de vehicles i vianants s'ha utilitzat dos tipus diferents de paviment separats per una peça de rigola de 20 cm d'amplària. El paviment utilitzat per a la calçada és asfalt i l'utilitzat per a la zona per als vianants és formigó imprès, amb una textura diferent a l'asfalt.

A més, s'han pintat en el sòl línies blanques per a facilitar l'aparcament i amb espai suficient per a deixar pas als vianants. No obstant això, ha assegurat Aparisi, en funció de com evolucione, una vegada estiga recepcionada al cent per cent l'obra es podria modificar, sempre tenint en compte que la voluntat és millorar i mantindre l’aparcament”.

Quant a la senyalització vertical, s'han instal·lat senyals d'avís de plataforma única d'ús mixt i es limita la velocitat a 20 km/h. Respecte a la renovació de la xarxa de sanejament que era unitària, s'han reemplaçat els col·lectors i connexions, s'han renovat les escomeses domiciliàries i al llarg de tot el carrer s'han anul·lat els embornals, que han estat substituïts per nous desaigües sifònics que s'han instal·lat en l'eix central del vial.

A més, s'ha creat una zona de descans a l'altura del número 52 del carrer València, composta per un banc amb estructura, superfície i suport d'acer, una paperera i dos escocells amb Ficus nitida amb tutor de fusta per a sustentació dels arbres.

Finalment, Vicent Aparisi ha manifestat que aquesta actuació s'emmarca en el pla local de renovació contínua en la xarxa de vials municipals i dels serveis urbans situats en el nucli urbà de la població, que “requereixen un tractament continuat o almenys periòdic”.

El Ayuntamiento y Facsa realizan el primer tratamiento integral de control de plagascorrespondiente a 2022
 • El Consistori i Facsa estan realitzant ja el primer tractament integral corresponent a 2022, tant a la ciutat com en la zona marítima

 • Al mes d’agost es faran nous treballs de reforç en el nucli urbà i al setembre, en la zona marítima

 • Amb la finalitat d'evitar la possible proliferació de rates i panderoles

L'Ajuntament de Borriana i Facsa, empresa encarregada de la gestió dels serveis de proveïment d'aigua potable i clavegueram en la localitat, han posat en marxa per vuitè any consecutiu els treballs de desratització i desinsectació en la xarxa de clavegueram de la localitat.

Una iniciativa de caràcter preventiu que, segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, té com a objectiu “evitar la proliferació d'insectes i rosegadors en la xarxa de sanejament municipal, per a mantenir-la en òptimes condicions higienicosanitàries i minimitzar possibles riscos per a la salut i el medi ambient que podrien derivar de possibles plagues”.

Es tracta d'una actuació de caràcter preventiu que complementarà els treballs de prevenció que l'empresa realitza de manera rutinària, ja que, la pujada de les temperatures “pot propiciar un increment d'aquest tipus d'animals i insectes en aquestes dates i amb això molèsties a la ciutadania”, ha aclarit Aparisi.

L'aplicació d'aquest tractament, que ha començat aquest dilluns i tindrà una duració aproximada de 2 setmanes, es durà a terme en la xarxa general de sanejament tant del nucli urbà com de la zona marítima, a través del monitoratge i la col·locació d'esquers rodenticides en els pous de registre per al control de les poblacions de rosegadors, i l'aplicació de plaguicides per al control de les poblacions de panderoles.

Per part seua, el cap de servei de Facsa, Alejandro Boado, ha explicat que amb la finalitat de garantir l'efectivitat del tractament, passats uns mesos el personal de Facsa farà nous treballs de reforç. En concret, l'actuació es durà a terme el mes d'agost en el nucli urbà i al setembre en la zona marítima.

A més, per a assegurar l'efectivitat d'aquest tractament preventiu, tant Aparisi com Boado han sol·licitat la col·laboració ciutadana, perquè en opinió seua, “l'actuació més eficaç per a lluitar contra les plagues urbanes radica a combinar i coordinar els esforços que es realitzen en el clavegueram públic amb els tractaments complementaris particulars” i, per això, ha aconsellat als veïns i les veïnes, en els dies previs, utilitzar productes d'ús domèstic a l'interior d'edificis i escomeses particulars.

En aquesta línia, recomanen també a la ciutadania “condicionar els habitatges deshabitats i solars, així com utilitzar productes d'ús domèstic a l'interior d'edificis i escomeses particulars a fi que els tractaments de prevenció siguen més eficaços.

De la mateixa manera, ha recordat a la ciutadania que pot contactar amb l'oficina d'atenció al client de Facsa o amb l'Ajuntament davant un possible cas de proliferació de rates o insectes, a fi que es duga a terme un reforç especial en la zona afectada.

Sobre aquest tema el regidor de Serveis Públics ha advertit sobre la possibilitat que durant el tractament, “inicialment, es genere una major activitat en els insectes a causa d’aquest efecte que produeixen els biocides”, també ha assegurat que el millor remei per a evitar la seua proliferació és la col·laboració de tots”.

Tota la informació i consells preventius sobre el tractament contra les plagues urbanes es poden consultar a través d'uns díptics informatius que l'Ajuntament de Borriana i Facsa han editat i que, a més de poder-se consultar en diferents edificis municipals de la localitat, s'han repartit en les diferents dependències municipals, centres públics i en establiments amb activitats de restauració.

Limpieza playas Pascua 2022
 • Durant les últimes setmanes i després del temporal marítim i la crescuda del riu Anna, l'Ajuntament ha intensificat les tasques especials de neteja

 • L'Ajuntament ha apilat més de 300 tones de canyes, pedres i residus que seran traslladats la setmana que ve a l'abocador per l'empresa Ravi

 • El consistori posa en funcionament també el servei de socorrisme a les platges durant les pròximes festes


L'Ajuntament de Borriana prepara contrarellotge el seu litoral i última la neteja i condicionament de les platges i la zona marítima per a l'ús i gaudi de veïns, veïnes i visitants de proximitat, que tradicionalment acudeixen al litoral de la capital de la Plana Baixa durant les vacances i jornades festives de Pasqua.

Enguany, segons ha explicat el regidor de Serveis Públics i Zona Marítima, Vicent Aparisi, la posada a punt “s'ha prolongat i complicat més de l'habitual pel fet que la crescuda del riu Anna del passat 21 de març i els constants temporals marítims han abocat al litoral del municipi centenars de tones de residus, majoritàriament canyes, però també pedres, algues i plàstics, que s'han anat acumulant durant dies al llarg de la vora mar en les nostres platges i han dificultat i allargat les tasques”.

Amb la utilització de la maquinària pesant s'han retirat els residus que s'havien depositat a les platges, i les tasques de condicionament continuen per a apilar en muntons els residus amb la finalitat de poder traslladar-los en camions, la setmana que ve, a un abocador.

Des de Via Pública es calcula al voltant de 336.000 quilos que hauran d'emportar-se en més de 20 viatges i que suposarà un cost de més de 9.000 euros. Serà l'empresa castellonenca Ravi, de gestió de residus, la que realitzarà la gestió quan el contracte estiga signat. Ravi disposa d’un abocador i una planta de recuperació de residus, a més de contenidors, equips i vehicles, que asseguren un servei directe, dinàmic i d'alt rendiment.

Al marge d'aquests treballs, s'han realitzat durant més de tres setmanes les habituals tasques de garbellat i neteja dels arenals, i el consistori ha intensificat els treballs d'adequació de l'arena, a més d'instal·lar part de les passarel·les i del mobiliari necessari per a iniciar la temporada i posar en marxa el servei de socorrisme per a aquestes dates.

El regidor de Serveis Públics ha destacat la importància dels treballs realitzats a les platges de l'Arenal, la Malva-rosa o el Grau, i ha explicat que la finalitat d'aquest dispositiu és “que les platges de la nostra ciutat estiguen en un estat de neteja i accessibilitat òptim perquè els ciutadans i visitants que acudisquen aquests dies de vacances gaudisquen en puguen xalar”. Al mateix temps ha subratllat la importància de la col·laboració ciutadana per al manteniment de les condicions de neteja d'aquestes.

A més, al costat dels equips de neteja mecànica i condicionament de l'arena, “hi ha hagut un reforç dels equips ordinaris de recollida de Residus Sòlids Urbans (RSU), del servei de neteja manual, el servei de neteja i buidatge de papereres i els equips de neteja i arruixat de carrers mixt en el passeig Marítim, i es posarà en funcionament també el servei de socorrisme a les platges durant les pròximes festes”.

Igualment, s'han fet les tasques de col·locació de part dels elements de mobiliari que cada any es tornen a instal·lar a les platges de l'Arenal, el Grau o la Malva-rosa, s'han revisat i col·locat les papereres amb què compta cadascuna de les tres platges, a més de reposar part de les passarel·les que permeten un accés molt més còmode a cadascuna de les zones d'arena de l'Arenal o la Malva-rosa, després de la seua retirada com a mesura de precaució davant els temporals.

Vandalismo en mobiliario urbano en Burriana
 • L'alcaldessa lamenta els actes vandàlics, “no li trobem sentit al fet de fer destrosses per diversió o simplement per fer mal”

 • Han arrancat i s’han endut dos taules de pícnic instal·lades fa quatre dies al parc de la zona de la depuradora i han furtat alguns exemplars de xiprers recentment plantats en el carril de ciclovianants del vial del Grau


L'Ajuntament de Borriana ha denunciat diverses destrosses en el mobiliari urbà del municipi com a conseqüència de diversos actes de vandalisme en parcs i jardins municipals. Sobre aquests fets, l'alcaldessa, Maria Josep Safont, ha lamentat aquest tipus d'actituds que ha qualificat de “falta de civisme”.

Segons ha explicat Safont, les destrosses, en aquesta ocasió han afectat principalment les àrees de medi ambient i les infraestructures al parc de la zona de la depuradora, on l'empresa Cespa, dins de la partida de millores del contracte de Jardineria Municipal, va instal·lar dijous passat 10 de març 4 unitats de taules pícnic i 4 papereres de 90 litres.

Avui 14 de març, tan sols quatre dies després, es troba el parc amb dos taules arrancades i sostretes, han aparegut destrossades faroles i papereres tirades per terra. A això se li ha de sumar també altres actes de vandalisme com la sostracció d'exemplars de xiprers recentment plantats en el carril de ciclovianants del vial del Grau.

L'alcaldessa ha mostrat la seua “indignació” i ha manifestat que des de l'Ajuntament “no li trobem sentit el fer destrosses per diversió o simplement per fer mal, perquè al final l'única cosa que provoca és un mal per a la ciutat i per a la resta de la ciutadania, que no pot gaudir d'aquest tipus d'equipament municipal”, també ha advertit que aquest tipus d'actuacions incíviques “genera una important despesa contínua en concepte de treballs de reposició i materials”.

A més de la mala imatge que s'ofereix de cara a veïns i i visitants, ha assenyalat Safont, aquests comportaments són “fets greus” i ha afegit que treballaran per a trobar als qui han provocat aquestes destrosses.

Igualment ha apel·lat, davant la proximitat de les festes de les Falles, a mantindre un comportament “cívic i responsable” i ha instat que, en cas d'observar aquest tipus d'actes delictius, es denuncien immediatament davant la Policia Local, amb l'objectiu d'evitar que es produïsquen nous actes vandàlics, “és obligació de tots els veïns i veïnes actuar cívicament en l'ús dels béns i en les instal·lacions municipals”.

Malgrat el caràcter i el tarannà cívic general dels borrianencs i les borrianenques –ha afirmat l'alcaldessa– existeixen actituds irresponsables en el medi urbà i amb els conciutadans que alteren la convivència, per part d'algunes persones i col·lectius minoritaris”.

Igualment, ha afegit que aquestes actuacions “anticiutadanes” es manifesten en forma de “destrosses en el mobiliari urbà, en parcs, jardins, en les façanes d'edificis públics i privats, en els senyals de trànsit, en les instal·lacions municipals, etcètera, i suposen unes despeses de reparació importants que desvien la dedicació de recursos municipals a altres finalitats i, com que són afrontats per l'Ajuntament, en realitat són sufragats per tots els ciutadans”.

Plan de mantenimiento preventivo de la red de alcantarillado en Burriana
 • Durant quatre jornades s'ha realitzat el reforç amb treballs de neteja dels col·lectors de clavegueram i embornals, als carrers Tramuntana, Gregal, Ponent, Garbí, Consolat del Mar, Illes Columbretes i a l’entorn de la plaça Mariners


L'Ajuntament de Borriana i Cicle Facsa, dins del Pla de manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram a la ciutat, han reforçat la presència en les zones més sensibles a les inundacions que s'ocasionen després de forts episodis de pluja en la zona marítima del municipi.

El regidor de la Zona Marítima i Serveis Públics, Vicent Aparisi, ha explicat que es tracta “d’una actuació més de les iniciades pel consistori en la zona marítima per a tractar de mitigar la problemàtica que provoquen les precipitacions intenses”.

Concretament, Facsa ha realitzat recentment durant quatre jornades el reforç amb treballs de neteja dels col·lectors de clavegueram i embornals, centrats en els carrers Tramuntana, Gregal, Ponent, Garbí, Consolat de Mar, Illes Columbretes i en l’entorn de plaça dels Mariners.

Una de les actuacions més rellevants per a prevenir inundacions a la ciutat –ha manifestat Aparisi– és, precisament, realitzar un manteniment de la xarxa de clavegueram periòdicament per a minimitzar el risc de patir inundacions fruit de les inclemències meteorològiques amb precipitacions molt abundants, quan els embornals i la xarxa d’evacuació d’aigua no donen l’abast per a desallotjar tota l'aigua”.

Per al manteniment de la xarxa de clavegueram, ha assegurat el responsable municipal de l'àrea, “és imprescindible, periòdicament, revisar l'estat de les boteres, col·lectors, estacions de bombeig i trams urbans de les rambles, ja que s'acumulen branques, fulles, plàstics i residus de tota classe durant els mesos de sequera. Eliminar aquests residus és fonamental per evitar embossos, taponaments i obstruccions en els embornals que poden acabar en inundacions”.

Aparisi ha destacat que, per a aquests treballs i per al manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram que a Borriana es realitza durant tot l'any, la companyia Facsa utilitza un nou vehicle ECO equipat amb la tecnologia més moderna dins del sector, tant pel que fa al tipus de motorització del vehicle com a l'equip de succió-impulsió que porta instal·lat, i que es troba propulsat únicament per gas natural comprimit.

Així mateix, ha recordat que l'últim trimestre de l’any passat l'Ajuntament va finalitzar les obres d'implantació de la xarxa de drenatge per a la millora contra inundacions en la plaça dels Mariners. Amb un pressupost de 34.899 euros, Facsa va fer els treballs de la millora del sistema de drenatge en aquesta àrea reforçant la xarxa que ha d'evacuar les pluges, i encara que no es tracta d'una actuació de gran inversió econòmica, “sí que és molt important perquè servirà per a alleujar la càrrega que ha de suportar la xarxa en aquesta zona i poder evacuar les aigües el més ràpid possible per a evitar que s'estanque”.

Els treballs es van centrar en l'entorn de la plaça dels Mariners amb la instal·lació de nous embornals i pous de registre en els quals s'han detectat fallades hídriques i la redirecció de diversos embornals al col·lector situat en l'avinguda de la Mediterrània, enfront de l'Escola de Vela, per a tractar d'accelerar el procés de desguàs durant els primers instants de pluges torrencials.

El responsable municipal ha precisat que encara que aquestes actuacions “reduiran sensiblement la inundabilitat de la zona per les fortes pluges”, per si soles “no solucionaran el problema”, ja que van aparellades a altres treballs en altres zones de la ciutat.

Per això, ha assegurat, el consistori té en marxa diversos projectes encaminats a minimitzar els efectes de les inundacions que pateix la ciutat amb cada episodi de fortes pluges, i ha citat el pla de construcció “d’un col·lector en l'avinguda Tarancon i Jaume I, a fi de reduir les crescudes que també pateix el nucli urbà, especialment la plaça de la Generalitat i l’Escorredor”.