Espai destinat per a la millora de les nostres capacitats, mitjaçant exercicis i manualitats

 

En els següents enllaços podeu veure els videos de reeducació del professor de dansa contemporànea José Gimenéz, cedits pel CMA Rafel Martí de Viciana

Video reeducació 1 

Video reeducació 2

Video reeducació 3 

Video reeducació 4

Video reeducació 5

Video reeducació 6

Video reeducació 7

 

En el següent enllaç podreu descarregar el video que ha cedit el CEAM 

Video CEAM

 

 

1.Activitat física per a la gent major. Sessió Força 

 

2.Activitat física per a la gent major. Sessió amb Cadira i Botelles  

  

3.Activitat física per a la gent major. Sessió amb Cadira i Tovallola   

  

4.Activitat física per a la gent major. Sessió amb Cadira i Rotllos de Paper  

5.Activitat física per a la gent major. Sessió  amb Cadira i Coixí 

6.Activitat física per a la gent major. Sessió amb Cadira i Pal 

7.Activitat física per a la gent major. Sessió Coordinació amb Cadira

8.Activitat física per a la gent major. Sessió amb Cadira i Botelles  

9.Activitat física per a la gent major. Sessió amb Cadira i Tovallola 

10.Activitat física per a la gent major. Sessió amb Cadira i Rotllos de Paper  

11.Activitat física per la gent major. Sessió amb Cadira i Pal 

12.Activitat física per a la gent major. Sessió Movilitat 

  

13.Activitat física per a la gent major. Sessió amb Cadira i Botelles  

  

 

En els següents enllaços podeu veure els 3 videos de reeducació postural de José Gimenéz cedits pel Centre Rafel Martí Viciana

Video reeducació postural 1 

Video reeducació postural 2

Video reeducació postural 3 

 

En els següents enllaços podeu veure els videos de Tahichí de Rafael Mingarro

Video introducció Taichí 

Video Tahichí 1 

Video Tahichí 2 

Video Tahichí 3

Video Tahichí 4

Video Tahichí 5

 

 

EXERCICIS 

 

MANUALITATS