Adecuación calles en Borriana

D'acord amb el Pla 135, l'Ajuntament de Borriana segueix realitzant les obres de millora dels camins rurals i dels carrers cèntrics marcades com de prioritat màxima, amb l'objectiu de millorar i adequar les diferents zones de la ciutat.

L'alcaldessa, Maria José Safont, el regidor d'Obres Públiques, Vicent Aparisi, i la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, van visitar les principals obres ja finalitzades dels carrers amb més necessitat de reforma, que garanteixen la millora de l'espai.

Alguna de les obres més significatives es troba al carrer Tirant lo Blach a la zona del Port de Borriana, que tal com afirmava el regidor Vicent Aparisi: "Fa més de 10 anys que els veïns van presentar les seues queixes i van expressar el seu malestar pel deteriorament del carrer, que es trobava ple de forats i deformitats. Tot i que era una zona de prioritat màxima, no ha sigut fins ara quan les obres s'han realitzat i els veïns ja podran circular per un carrer segur i sense imperfeccions ".

També la zona dels voltants del col·legi cardenal Tarancon ha estat un objectiu prioritari, després de moltes demandes per part del professorat i dels pares i mares de l'alumnat. Una zona d'aparcament al costat del Centre de Salut asfaltada i en condicions, que deixa enrere la pols i les pedres en benefici del col·legi i de les persones usuàries del Centre de Salut.

A més, tant el camí del Caminàs, en la zona limítrof amb Nules, i el camí de l'Ecce Homo, considerat una via alternativa a la carretera del Port, com els carrers Tarancon i Sant Victorià, situats al centre de la ciutat, han sigut reasfaltats totalment per a la millora del trànsit. No s'han pogut millorar les condicions del carrer Colom a causa que es troba dins del barri històric, tot i això, "es trobarà la solució a aquest contratemps, però, mentres, es realitzen pegats en les zones més problemàtiques per a la circulació dels veïns".

Finalment, el camí de la Ratlla fins a les Alqueries ha estat l'última de les obres finalitzades que, fins avui, l'Ajuntament de Borriana ha executat gràcies al Pla 135.

L'Ajuntament i FACSA executaran enguany la renovació integral de més de 5.200 metres de conduccions i canalitzacions i 230 escomeses a Borriana, segons ha anunciat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi.

Emmarcat en el compromís amb la qualitat en la prestació del servei i la millora contínua, l'Ajuntament de Borriana i FACSA, l'empresa concessionària del servei de proveïment d'aigua potable i la gestió del clavegueram en la localitat, han presentat el Pla d'Obres 2020, que defineix les actuacions de renovació i millora d'aquestes infraestructures.

Referent a la xarxa de proveïment d'aigua potable, les entitats duran a terme en el present exercici, la renovació integral de més de 230 escomeses i més de 3.400 metres de conduccions, amb l'objectiu de “substituir de forma progressiva les canalitzacions més antigues de la localitat i evitar possibles problemes en el subministrament”, ha precisat Aparisi.

Millores que es completaran amb la instal·lació d'una vàlvula de retenció a l'eixida del depòsit general i la construcció d'un depòsit per a l'emmagatzematge de l'aigua de rebuig de la planta de carbó actiu en el recinte pou Borriana 6.

També s'instal·larà un mesurador en continu de clor en la zona marítima, la instal·lació de xarxa de clavegueram en la parcel·la municipal situada en la zona Arenal, i la col·locació de preses de càrrega per a les cubes de serveis públics, ha indicat el cap del servei de Facsa, Alejandro Boado.

Per part seua, en relació amb la xarxa de clavegueram, FACSA emprendrà les tasques de renovació de 1.800 metres de canalitzacions, així com d'altres elements, com ara, embornals i tapes de pous de registre.

Una labor que repercutirà de forma directa en “la millora del servei per a més de 350 borrianencs i borrianenques”, ha assegurat el responsable municipal de l'àrea de Serveis Públics.

Totes aquestes actuacions ratifiquen el treball que estem duent a terme per a actualitzar les xarxes de proveïment i sanejament del municipi, amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei que prestem a la ciutadania i minimitzar el risc de possibles avaries”, han explicat sobre aquest tema Aparisi i Boado.

Concretament, enguany es realitzaran actuacions als carrers Santa Teresa, Divina Pastora, Vicent Forner Tichell, Illes Balears, bisbe Lluís Pérez, Santa Maria Rosa Molas, Mallorca, Sant Blai, Misericòrdia, camí d'Artana, Ausiàs March, Pescadors, Comerç, cardenal Cisneros, Baró, Oviedo, pare Vilallonga, mestre Falla, Vila-real, Rosa dels Vents, Verge de la Paloma, Àngel de la Guarda, Pizarro, així com en l'avinguda Mediterrània i en la plaça del Pla.

En aquest sentit, el regidor de Serveis Públics ha recordat que des de l'inici del contracte, l'any 2015, “s'han renovat 17.700 metres lineals de xarxa d'aigua potable i 7.635 metres lineals de clavegueram, a més de prop de 3.000 escomeses entre els dos serveis”.

La Policia Local està realitzant les indagacions pertinents sobre l'abandó de voluminosos en la via pública i en els contenidors, per la qual cosa no es retiren immediatament, sinó que s'estan precintant a manera d'avís amb una cinta groga, mentre es realitzen les recerques oportunes per a descobrir la persona o persones que han realitzat la infracció, segons ha manifestat el regidor de Serveis Públics, Vicente Aparisi.

S'ha detectat un nou repunt a la ciutat de deixalles de voluminosos abandonats al carrer”, ha assegurat Aparisi, qui ha precisat que, per això, l'equip de govern ha sol·licitat a la Policia Local del municipi que intensifique les investigacions per a multar les persones responsables de les infraccions, perquè l'incompliment de l'ordenança de convivència ciutadana es penalitza amb sancions econòmiques.

El responsable municipal de l'àrea de Serveis Públics ha reiterat que abandonar, deixar o tirar estris està considerat segons les ordenances municipals “una falta greu que comporta una multa de 600 a 30.000 euros”. Una mesura que va destinada a corregir “conductes incíviques en la ciutadania” i que “lamentablement han crescut en les últimes setmanes”, ha deplorat.

El regidor ha apel·lat, una vegada més, a la “responsabilitat ciutadana”, però també ha optat per mesures dissuasives, per la qual cosa la Policia Local ha intensificat la cerca i aplicarà sancions econòmiques a les persones infractores.

Sobre aquest tema, Vicente Aparisi ha incidit en la “importància” que la ciutadania es consciencie de la “transcendència del reciclatge en tots els seus vessants”, per a evitar “la proliferació de residus abandonats en la via pública, que perjudiquen el conjunt de la ciutadania i donen una imatge de Borriana que no es mereix el conjunt de la població”.

Aparisi ha atribuït la causa de l'augment a “la deixadesa o la comoditat” perquè l'Ajuntament facilita els mitjans amb la recollida gratuïta tots els dimarts i dijous previ avís telefònic. A més ha indicat que la retirada d'aquests grans deixalles“encareix el sistema de recollida municipal i el complica”.

El regidor de Via Pública ha posat l'accent que “els mobles, electrodomèstics i estris que sobren en una casa també sobren al carrer” i ha indicat que s'han de portar a l'Ecoparc municipal, o respectar els dies, horaris marcats i condicions per a depositar aquest tipus d’objectes”.

Com desfer-se dels voluminosos

Finalment, ha recordat que les persones interessades a desfer-se de voluminosos han de telefonar al 964 518 712 de via publica o al 964 536 761 de FOBESA per a indicar l'adreça i el nombre d'objectes a retirar, que hauran de depositar a la seua porta en l'horari i dates acordades, o s'han de portar a l'Ecoparc municipal.

L'Ajuntament té en marxa una dotzena d'obres i actuacions en vies públiques i infraestructures municipals que s'estan executant a Borriana i donen compte, segons el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, de “la bona gestió de l'equip de govern i de la seua aposta per inversions per millorar la ciutat i la qualitat de vida de la nostra ciutadania”.

Aparisi ha visitat totes les obres que s'estan realitzant per a comprovar-ne l'estat i fer-ne un balanç. Es tracta tant d'actuacions en via pública com en infraestructures municipals concebudes per a “afavorir la seguretat viària, l'accessibilitat, la mobilitat sostenible o el condicionament de zones d'interès”, ha explicat .

Entre les actuacions, el regidor ha destacat les obres d'aparcaments i accessos a l'estació ferroviària per un import de 188.604,02 euros cofinançat al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, impulsada per la regidoria d'Urbanisme i Sostenibilitat Mediambiental.

Amb aquesta actuació l'Ajuntament connectarà amb un carril bici l'estació de tren amb el nucli urbà de la ciutat dins de l'estratègia europea Edusi. Les obres inclouen, doncs, l'ampliació i la reforma de l'esplanada al costat de l'estació com a zona d'aparcament, concretament, es crearan fins a 85 places d'aparcament.

També ha visitat l'estat de les obres que s'estan desenvolupant en el barri la Bosca per un import de 673.492 euros distribuïts en dos anys i que consisteixen en la conversió dels carrers la Bosca i Miquel Àngel en un bulevard, amb voreres més amples i l'inici de la regeneració global del barri la Bosca amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard i dotar-la de més espai per als vianants.

Es tracta, ha assegurat Aparisi “d’una de les intervencions prioritàries de l'equip de govern en aquesta nova legislatura”, cofinançada en un 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Feder) de la Unió Europea i emmarcada en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi), dins de les mesures per a promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.

Igualment, el regidor ha verificat la marxa de les obres que es desenvolupen en el polígon Carabona i que serviran per a “millorar la mobilitat urbana sostenible” en dotar-lo d'un carril bici.

A més, ha comprovat que estan finalitzant les obres del segon tram del camí l'Eccehomo, la reparació i repavimentació del ferm en el tram comprès entre l'encreuament del camí la Grandona i el Port (camí la Pedrera).

Sobre aquest tema, el regidor ha manifestat que és una via de comunicació secundària però que suporta molt de trànsit agrícola i també s’usa com una via alternativa entre Borriana i la zona marítima, alhora que serveix d'accés a les finques de cultius de cítrics.

El responsable municipal de Serveis Públics ha visitat fins i tot l'acabat del projecte del Camí Xamusa i l'Eccehomo i ha assenyalat que el Consistori preveu, en les proximitats del carrer Osca, habilitar una zona en sòl municipal per a condicionar 180 places d'aparcament, i d'aquesta forma “solucionar els problemes d'estacionament de la zona del polígon industrial”.

Així mateix, ha comprovat el canvi de sentit al carrer Illes Columbretes que en un tram era de doble sentit, i ara s'ha transformat en un sol sentit, d’aquesta actuació ha valorat que ha sigut “una decisió necessària pel perill que suposava” i que es va comunicar prèviament l'Associació de Veïns del Port.

A més, Vicent Aparisi ha visitat les obres de reparació necessari per a tapar els clots en la calçada i manteniment del ferm a camí la Pedrera, camí Ballester, camí la Coixa i camí Llombai, amb la finalitat de condicionar-los. No obstant això, ha puntualitzat “estem estudiant propostes per a trobar una solució més a llarg termini per a les vies rurals”.

Finalment, s'ha referit a dues obres impulsades per la Regidoria de Cultura i Patrimoni que estan en marxa, les obres del refugi antiaeri de la guerra civil situat en el camí d’Onda i les obres de condicionament de l'entorn de Sant Blai.

En referència als treballs que s'estan executant en el refugi antiaeri, ha subratllat que “facilitaran l'accessibilitat perquè siga visitable i es puga conèixer part de la història més recent de la ciutat”. La intervenció ara s'està realitzant al carrer Sant Joan de la Creu, just enfront de la porta de la parròquia dels pares Carmelites, on treballen per a obrir l'accés principal del refugi.

També s'ha referit al “bon ritme de les obres”, que amb un import de 431.000 cofinançats al 50 per cent amb els Fons europeus Feder dins de l'Estratègia Edusi, permeten reformar i rehabilitar l'ermita de Sant Blai, la plaça annexa i el carrer adjacent, “una intervenció que millorarà l'entorn de l'ermita del patró i en la qual es podran celebrar les festes el propvinent mes de febrer” .

Concretament,les obres consisteixen a rehabilitar les tres façanes exteriors de l'ermita i, d'una manera especial, les dues que han estat durant molts anys adossades a habitatges, instal·lar il·luminació nocturna i rehabilitar les façanes confrontants amb jardins verticals.

Finalment, el regidor de Serveis Públics ha avançat que a partir de gener s'iniciaran les obres en el carrer Tirant lo Blanc, i el Caminàs i també l'asfaltat de la zona d’aparcament del Centre de Salut II de Borriana.

Limpieza de las zonas de La Serratella y Les Terrases tras el temporal

L'Ajuntament de Borriana treballa avui, dia festiu de la Constitució i per tercer dia consecutiu, en la neteja de la zona de les Terrasses i de la Serratella, per a condicionar i adequar les zones afectades pel temporal marítim d'aquests dies, segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi.

Per a la qual cosa, des d'aquest matí el Consistori ha tornat a mobilitzar els operaris i les màquines per a retirar l'arena, pedres i brutícia que el fort onatge d'aquests dies ha llançat i negat en algunes àrees de la zona marítima del municipi.

Aparisi ha agraït als operaris de via publica “el seu esforç i treball, i més en dies festius, per restablir les zones perquè els veïns i les veïnes tinguen les menors molèsties i puguen accedir als seus habitatges sense problemes”.

El regidor ha recordat que dilluns passat es van netejar totes les ‘goles’ que aboquen aigua a la mar en previsió de l'oratge, i ha sigut el temporal marítim el que més ha perjudicat aquests dies a la zona de les Terrasses i ha destrossat de nou la passarel·la del Clot de la Mare de Déu.

Una altra zona afectada ha sigut en la zona de La Serratella des del carrer les Barques fins al camí les Tancades que encara ahir a la nit estava tancat al trànsit. Igualment, en la mateixa zona, el carrer Bèlgica cantonada amb el carrer de les  Alqueries estava afectada.

En relació a les zones afectades per les pluges que van estar tancades al trànsit es troben el camí la Coixa i el Marjalet perquè la séquia del Rajolí es desbordava per la quantitat d'aigua transportada.

El Ayuntamiento acuerda con las entidades las nuevas obras de accesibilidad de calles

El regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, s'ha reunit amb representants de les entitats i col·lectius de persones amb diversitat funcional del municipi per a acordar les pròximes obres d'adequació a iniciar dins del pla d'obres de condicionament d'Itineraris Accessibles que cada any s'efectua en diversos trams de la xarxa viària municipal

Amb una inversió de 30.000 euros per part de l'Ajuntament, ja s'ha transformat l'entrada principal de la Piscina Municipal perquè siga accessible a les persones amb mobilitat reduïda, amb la instal·lació d'una porta d'obertura automàtica per detecció, homologada a la normativa d'accessibilitat.

A més, amb aqueixa mateixa partida econòmica, el Consistori té previst en breu començar les obres acordades de millora d'itineraris accessibles a través de l'execució de condicionaments en carrers, voreres, rastells, accessos per a cadires de rodes, i guals per als vianants en diversos punts de la ciutat, que una vegada acabats, “enllaçaran amb tot un recorregut en el qual l'accessibilitat se soluciona de forma global”, ha explicat Aparisi.

Segons ha assegurat el responsable municipal de Serveis Públics, amb aquesta iniciativa “sumarem un nou i gran itinerari adaptat a la nostra ciutat perquè cada dia Borriana siga molt més accessible i les possibles barreres arquitectòniques de la via pública queden cada vegada més com a record del passat”.

Entre les zones planificades que s'adequaran en les pròximes setmanes, Aparisi ha destacat l'àrea del Jardí del Bes i el carrer Menéndez y Pelayo, i ha reiterat la necessitat d'abordar les obres des d'un punt de vista “global” i garantir “l’accés, ús i eixida en condicions de seguretat, comoditat i igualtat per a totes les persones usuàries”.

Per al regidor de serveis Públics, l'accessibilitat integral d'un entorn o espai urbà ha d'entendre's com “una cadena d'elements que estan interconnectats i de l'accessibilitat dels uns per separat depèn la dels altres, perquè només la inaccessibilitat d'uns elements és capaç de fer inaccessible el conjunt”.

 

El Ayuntamiento valla un monumento del cementerio

La regidoria de Cementeri de l'Ajuntament de Borriana ha tancat amb cadenes de plàstic el monument situat a nivell de terra en el carrer de la part nova del cementeri davant de la popular ‘barraca’, per a evitar accidents sobretot de les persones majors, segons ha explicat el regidor Hilario Usó qui ha precisat que aquest monument per la seua ubicació, volum i forma estava ocasionant problemes en la mobilitat de les persones.

La Policía Local indagará los abandonos de voluminosos

L'equip de govern ha donat ordre a la Policia Local que realitzen indagacions quan es troben abandonats voluminosos en la via pública i en els contenidors, d'aquesta manera, no es retiraran immediatament, sinó que es precintaran amb un avís mentre es realitzen les investigacions oportunes per a descobrir la persona o persones que han realitzat la infracció, segons ha manifestat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi.

“Aquesta mesura va destinada a corregir conductes incíviques en la ciutadania, que han crescut en els últims mesos”, ha reprès. Abandonar, tirar o depositar estris, restes d'obres i mobles al carrer, és “una conducta incívica” ha insistit Aparisi, i està considerada pel consistori com una falta greu que comporta una multa de 600 a 30.000 euros, ha advertit.

El regidor ha apel·lat, una vegada més, a la responsabilitat ciutadana, però també ha optat per mesures dissuasives, per la qual cosa la Policia Local ha començat a realitzar indagacions i a sancionar les persones infractores, perquè l'incompliment de l'ordenança de convivència ciutadana es penalitza amb sancions econòmiques.

Sobre aquest tema, el responsable municipal de Serveis Públics ha alertat de “l’alarmant” augment a la ciutat de deixalles voluminoses abandonades al carrer i ha incidit en la “importància” que la ciutadania es consciencie de la “transcendència del reciclatge en tots els seus vessants”.

Aparisi ha atribuït la causa de l'augment a “la deixadesa o la comoditat” perquè l'Ajuntament facilita els mitjans amb la recollida gratuïta cada dimarts i dijous, avisant prèviament per telèfon, i ha apel·lat a la “responsabilitat i al respecte de la ciutadania per a actuar en conseqüència”.

A més ha indicat que la retirada d'aquests objectes de gran volum “encareix el sistema de recollida municipal i el complica”. Concretament, el cost per a les arques municipals de la recollida dels voluminosos sense avisar de l’any passat es va elevar a 105.400 euros dels 170.000 euros del cost global, “una despesa elevada que deixa de destinar-se a altres menesters de via pública”, ha lamentat.

El regidor de Via Pública ha posat l'accent en el fet que “els mobles, electrodomèstics i estris que sobren en una casa també sobren al carrer” i ha indicat que s'han de portar a l'Ecoparc municipal, o respectar els dies i horaris marcats per a depositar aqueixos objectes”.

L'any passat, 2018, el servei de recollida d'objectes voluminosos que realitza FOBESA va recol·lectar al voltant de 380.000 quilograms de residus voluminosos, va realitzar 3.509 recollides, de les quals 2.161, el 62 per cent, van ser residus deixats en la via pública sense avisar prèviament i normalment al costat dels contenidors.

Això precisament, ha remarcat Aparisi, “és el que volem evitar” i ha fet una crida a la ciutadania perquè utilitze aquest servei per a “evitar la proliferació de residus abandonats en la via pública, que perjudiquen el conjunt de la ciutadania i donen una imatge de Borriana que no es mereix el conjunt de la població”.

Com desfer-se dels voluminosos

Finalment ha recordat que les persones interessades a desfer-se de voluminosos, han de trucar als telèfons 964518712 de via publica o al 964536761 de FOBESA per a indicar l'adreça i el nombre d'estris a retirar, que hauran de depositar a la seua porta en l'horari i dates acordades, o s'han de portar a l'Ecoparc municipal.