Vandalismo en mobiliario urbano en Burriana
  • L'alcaldessa lamenta els actes vandàlics, “no li trobem sentit al fet de fer destrosses per diversió o simplement per fer mal”

  • Han arrancat i s’han endut dos taules de pícnic instal·lades fa quatre dies al parc de la zona de la depuradora i han furtat alguns exemplars de xiprers recentment plantats en el carril de ciclovianants del vial del Grau


L'Ajuntament de Borriana ha denunciat diverses destrosses en el mobiliari urbà del municipi com a conseqüència de diversos actes de vandalisme en parcs i jardins municipals. Sobre aquests fets, l'alcaldessa, Maria Josep Safont, ha lamentat aquest tipus d'actituds que ha qualificat de “falta de civisme”.

Segons ha explicat Safont, les destrosses, en aquesta ocasió han afectat principalment les àrees de medi ambient i les infraestructures al parc de la zona de la depuradora, on l'empresa Cespa, dins de la partida de millores del contracte de Jardineria Municipal, va instal·lar dijous passat 10 de març 4 unitats de taules pícnic i 4 papereres de 90 litres.

Avui 14 de març, tan sols quatre dies després, es troba el parc amb dos taules arrancades i sostretes, han aparegut destrossades faroles i papereres tirades per terra. A això se li ha de sumar també altres actes de vandalisme com la sostracció d'exemplars de xiprers recentment plantats en el carril de ciclovianants del vial del Grau.

L'alcaldessa ha mostrat la seua “indignació” i ha manifestat que des de l'Ajuntament “no li trobem sentit el fer destrosses per diversió o simplement per fer mal, perquè al final l'única cosa que provoca és un mal per a la ciutat i per a la resta de la ciutadania, que no pot gaudir d'aquest tipus d'equipament municipal”, també ha advertit que aquest tipus d'actuacions incíviques “genera una important despesa contínua en concepte de treballs de reposició i materials”.

A més de la mala imatge que s'ofereix de cara a veïns i i visitants, ha assenyalat Safont, aquests comportaments són “fets greus” i ha afegit que treballaran per a trobar als qui han provocat aquestes destrosses.

Igualment ha apel·lat, davant la proximitat de les festes de les Falles, a mantindre un comportament “cívic i responsable” i ha instat que, en cas d'observar aquest tipus d'actes delictius, es denuncien immediatament davant la Policia Local, amb l'objectiu d'evitar que es produïsquen nous actes vandàlics, “és obligació de tots els veïns i veïnes actuar cívicament en l'ús dels béns i en les instal·lacions municipals”.

Malgrat el caràcter i el tarannà cívic general dels borrianencs i les borrianenques –ha afirmat l'alcaldessa– existeixen actituds irresponsables en el medi urbà i amb els conciutadans que alteren la convivència, per part d'algunes persones i col·lectius minoritaris”.

Igualment, ha afegit que aquestes actuacions “anticiutadanes” es manifesten en forma de “destrosses en el mobiliari urbà, en parcs, jardins, en les façanes d'edificis públics i privats, en els senyals de trànsit, en les instal·lacions municipals, etcètera, i suposen unes despeses de reparació importants que desvien la dedicació de recursos municipals a altres finalitats i, com que són afrontats per l'Ajuntament, en realitat són sufragats per tots els ciutadans”.

Plan de mantenimiento preventivo de la red de alcantarillado en Burriana
  • Durant quatre jornades s'ha realitzat el reforç amb treballs de neteja dels col·lectors de clavegueram i embornals, als carrers Tramuntana, Gregal, Ponent, Garbí, Consolat del Mar, Illes Columbretes i a l’entorn de la plaça Mariners


L'Ajuntament de Borriana i Cicle Facsa, dins del Pla de manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram a la ciutat, han reforçat la presència en les zones més sensibles a les inundacions que s'ocasionen després de forts episodis de pluja en la zona marítima del municipi.

El regidor de la Zona Marítima i Serveis Públics, Vicent Aparisi, ha explicat que es tracta “d’una actuació més de les iniciades pel consistori en la zona marítima per a tractar de mitigar la problemàtica que provoquen les precipitacions intenses”.

Concretament, Facsa ha realitzat recentment durant quatre jornades el reforç amb treballs de neteja dels col·lectors de clavegueram i embornals, centrats en els carrers Tramuntana, Gregal, Ponent, Garbí, Consolat de Mar, Illes Columbretes i en l’entorn de plaça dels Mariners.

Una de les actuacions més rellevants per a prevenir inundacions a la ciutat –ha manifestat Aparisi– és, precisament, realitzar un manteniment de la xarxa de clavegueram periòdicament per a minimitzar el risc de patir inundacions fruit de les inclemències meteorològiques amb precipitacions molt abundants, quan els embornals i la xarxa d’evacuació d’aigua no donen l’abast per a desallotjar tota l'aigua”.

Per al manteniment de la xarxa de clavegueram, ha assegurat el responsable municipal de l'àrea, “és imprescindible, periòdicament, revisar l'estat de les boteres, col·lectors, estacions de bombeig i trams urbans de les rambles, ja que s'acumulen branques, fulles, plàstics i residus de tota classe durant els mesos de sequera. Eliminar aquests residus és fonamental per evitar embossos, taponaments i obstruccions en els embornals que poden acabar en inundacions”.

Aparisi ha destacat que, per a aquests treballs i per al manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram que a Borriana es realitza durant tot l'any, la companyia Facsa utilitza un nou vehicle ECO equipat amb la tecnologia més moderna dins del sector, tant pel que fa al tipus de motorització del vehicle com a l'equip de succió-impulsió que porta instal·lat, i que es troba propulsat únicament per gas natural comprimit.

Així mateix, ha recordat que l'últim trimestre de l’any passat l'Ajuntament va finalitzar les obres d'implantació de la xarxa de drenatge per a la millora contra inundacions en la plaça dels Mariners. Amb un pressupost de 34.899 euros, Facsa va fer els treballs de la millora del sistema de drenatge en aquesta àrea reforçant la xarxa que ha d'evacuar les pluges, i encara que no es tracta d'una actuació de gran inversió econòmica, “sí que és molt important perquè servirà per a alleujar la càrrega que ha de suportar la xarxa en aquesta zona i poder evacuar les aigües el més ràpid possible per a evitar que s'estanque”.

Els treballs es van centrar en l'entorn de la plaça dels Mariners amb la instal·lació de nous embornals i pous de registre en els quals s'han detectat fallades hídriques i la redirecció de diversos embornals al col·lector situat en l'avinguda de la Mediterrània, enfront de l'Escola de Vela, per a tractar d'accelerar el procés de desguàs durant els primers instants de pluges torrencials.

El responsable municipal ha precisat que encara que aquestes actuacions “reduiran sensiblement la inundabilitat de la zona per les fortes pluges”, per si soles “no solucionaran el problema”, ja que van aparellades a altres treballs en altres zones de la ciutat.

Per això, ha assegurat, el consistori té en marxa diversos projectes encaminats a minimitzar els efectes de les inundacions que pateix la ciutat amb cada episodi de fortes pluges, i ha citat el pla de construcció “d’un col·lector en l'avinguda Tarancon i Jaume I, a fi de reduir les crescudes que també pateix el nucli urbà, especialment la plaça de la Generalitat i l’Escorredor”.

obras entorno Mercat Municipal enero 2022
  • En aquesta ocasió contempla reformes en la façana, en l’entorn i en l'accessibilitat, amb una inversió que ascendeix a 57.267 euros


L'Ajuntament de Borriana ha començat les obres per a la millora de l’entorn del Mercat Municipal, que en aquesta ocasió contempla concretament reformes en la façana, en les entrades i en l'accessibilitat, amb una inversió que ascendeix a 57.267 euros, segons ha manifestat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparsi.

Amb aquesta actuació, ha explicat Aparisi, el consistori millorarà tant l'accessibilitat al Mercat Municipal com la imatge, a més, amb l’execució, ha assegurat, “donarem un valor afegit a un dels punts comercials més importants de la nostra ciutat”.

En la visita a les obres, Aparisi ha estat acompanyat de la regidora de Comerç, Sara Molina, i del regidor d’Urbanisme, Bruno Arnandis, els quals han destacat la “ferma aposta del govern municipal a renovar i executar projectes molt importants de transformació de la ciutat”.

També s'han referit al “notable increment” de recursos i inversions en obres i millores realitzats en els últims anys per a posar-los al dia i donar-los l'espenta que necessitaven amb l'objectiu de “garantir i continuar situant les nostres infraestructures municipals com un referent en serveis de proximitat”.

Per a la millora de la conservació de l'edifici del Mercat i amb l'objectiu de millorar la façana del Mercat Municipal, ha precisat Vicent Aparisi, ja s'ha eliminat l'estructura metàl·lica que tapava els contenidors de fem i l'illa de tres contenidors enterrats que hi havia davant de la façana del Mercat Municipal a la plaça de la Mercè, i ha informat que també s'eliminaran tres contenidors més soterrats al carrer d’Abel Mus, cantonada amb l’avinguda de les Corts Valencianes.

A més de l'eliminació d'aquests contenidors soterrats, ha assenyalat, està prevista la instal·lació d'una canalització formada per dos tubs de PVC enterrats al llarg de la façana per a, “en una pròxima actuació poder retirar el cablejat de la façana del Mercat Municipal i passar els cables d’aeri a subterrani”.

En relació a la millora de l'accessibilitat en les entrades al mercat, la intervenció que s'està realitzant, segons ha indicat el responsable municipal, va encaminada a eliminar el desnivell de l'escaló de 14cm que hi ha a la porta d'accés del carrer Colom, perquè aquest accés es quede a cota 0.

Igualment, amb les obres es milloren els accessos al mercat de la plaça de la Mercè i del carrer Sant Victorià que actualment tenen un desnivell inferior a 5cm, i deixar-los a cota 0, també s'estan renovant les voreres del mercat de la plaça de la Mercé, carrer la Tanda i carrer Colom, amb la substitució de l’actual paviment, molt deteriorat, per a evitar els desnivells i els desperfectes existents.

En aquest apartat Aparisi ha manifestat la importància d'aquesta actuació per a “facilitar l'accessibilitat universal a totes les persones i la utilització no discriminatòria, independent i segura en aquest espai públic, i per a adaptar-lo a la nova normativa sanitària, comercial i de seguretat”.

Així mateix, ha assenyalat que aquesta actuació optarà a les subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, recollides en l'ordre de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Cal recordar que l'acta de replanteig de les obres es va signar el passat 11 de gener i a previsió de l'Ajuntament és que finalitzen els treballs en la segona setmana del pròxim mes de febrer.

Plan de acondicionamiento integral de los caminos municipales
  • Dins del pla de condicionament integral dels camins municipals que s'està executant


L'Ajuntament de Borriana ha finalitzat les obres d'adequació i pavimentació del camí de la Serratella i la Ratlla de Nules, dins del pla de condicionament integral dels camins municipals que s'està executant en el municipi, i que en aquest tram ha suposat una inversió de 35.000 euros.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, acompanyada del regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, han supervisat el final d'aquesta actuació per a comprovar-ne l'estat i han destacat la seua importància, tant per la inversió econòmica com per la millora que suposa per als veïns i veïnes de la zona, perquè es tracta d'actuacions dirigides a “afavorir la seguretat viària, l'accessibilitat, la mobilitat sostenible i el condicionament d'aquests camins”.

En la visita, Aparisi ha emmarcat aquesta actuació en el pla global que està desenvolupant l'Ajuntament per a les millores i condicionament de la xarxa dels camins rurals del terme municipal i que en total suposen una inversió que apuja a prop de 600.000 euros.

La majoria, ha explicat l'edil, són vies de comunicació secundària “que suporten molt de trànsit agrícola, però també s'usen com a vies alternatives entre diferents zones del municipi i, alhora, serveixen d'accés a les finques de cultius de cítrics”.

Les actuacions contemplen, entre altres treballs, el desbrossament i neteja de marges, obres de drenatge, demolició del ferm actual i execució d'una nova capa de rodadura d'aglomerat asfàltic. Les obres s'ajusten al traçat actual dels camins, en els quals es milloren i s’homogeneïtzen els amples de calçada. Els treballs està previst que concloguen a final d'any.

Per a Aparisi, l'actuació en els camins del municipi “és de tal envergadura” que l'Ajuntament compta al mateix temps amb les tres empreses d'aglomerats que fan aquests treballs a la província de Castelló, Becsa, Pavasal i Aglomerados los Serranos, “per a poder finalitzar l'asfaltat de tots els camins al més prompte possible”.

Entre els treballs a realitzar, el responsable municipal ha destacat les obres de reparació del paviment i reasfaltat en diferents trams dels camins de la Serratella, i la Ratlla de Nules, Vell de Llombai, la Grandona, la Pedrera, Llombai, camí la Mar, camí d’Artana, les Monges, Marjalet i Carnissers.

Obres Borriana carrers

- El regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, repassa les principals actuacions imminents


L'Ajuntament de Borriana té projectada per a l’execució imminent obres en diferents vials del municipi amb una inversió estimada de més de 220.000 euros. Es tracta de millores de paviments empedrats, reparació de ferms, condicionament de diversos itineraris accessibles i, fins i tot, millores en els accessos i en l'accessibilitat al Mercat Municipal.

Segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, des del consistori “mantenim un especial interès en les mesures destinades a millorar les condicions de circulació de vehicles i vianants i de carrers del nucli urbà” i que, ha afegit, se sumen a les actuacions anuals d'adequació de camins rurals de titularitat municipal, molt afectats per la climatologia i el trànsit rodat.

La xarxa de vials municipals situats en el nucli urbà de la població requereix d'un tractament continuat o almenys periòdic de renovació dels serveis urbans, regularització del ferm i adaptació a la corresponent normativa d'accessibilitat.

Un dels projectes, amb una inversió de 15.000 euros, és la reposició del ferm en la totalitat dels carrers dels Furs i Guillem de Vinatea, així com en una superfície considerable del carrer Sant Roc. La superfície de carrer, actualment executada amb empedrat, es cobrirà amb una capa de 5 cm d'aglomerat asfàltic en calent sobre la rasant actual.

A més, es recreixerà la cota de les trapes i boteres que existeixen que es vegen afectades, i es remodelarà la connexió de les voreres entre el carrer Guillem de Vinatea i la ronda Corts Valencianes en els dos marges.

Itineraris accessibles

Un altre obra planificada és l'encaminada a condicionar diversos itineraris accessibles amb l'execució de guals per als vianants en diversos trams de la xarxa viària municipal o l'adequació i millora dels existents amb un pressupost de 14.822,50 euros, ja que existeixen diverses zones de la població en les quals els itineraris per als vianants han de ser adaptats a la normativa vigent i a les determinacions del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

Entre ells, Aparisi ha detallat diversos trams de les voreres de la ronda Pere IV, des del Centre de Salut fins a plaça de la Generalitat, que o bé no tenen guals per als vianants o bé necessiten ser millorats i adaptats a la nova normativa d'accessibilitat. De la mateixa manera, també es proposa actuar sobre un tram de l'itinerari del camí del Grau i el seu entorn, entre d’altres.

Concretament, l'actuació que es pretén realitzar és la construcció de guals per als vianants en la zona de la ronda Pere IV als carrers Núñez d'Arce, Francisco de Goya, Santa Berta, les Eres i Santa Gemma Galgani; en la zona del Grau en dos punts del camí del Grau i al carrer Mestre Rodrigo, enfront del polifuncional, i en la zona de la Serratella, en el carrer Illa de Tabarca.

La intervenció es realitzarà amb la construcció de superfícies inclinades destinades a facilitar la comunicació entre els plans situats a diferent nivell, seguint les indicacions i el croquis que figuren en la normativa autonòmica i estatal, i que inclou el tall del paviment, demolició de la vorada i paviment existent, reconstrucció amb el nou rastell i paviments recollits en la normativa d'accessibilitat, incloent el paviment tàctil de botons, i paviment tàctil direccional.

Accessibilitat i sanejament

A més, es mamprendran les obres de condicionament i millora de l'accessibilitat del carrer València, plaça de les Monges i avinguda de la Panderola amb un pressupost que s'eleva a 136.200 euros, que consisteix en la reparació del paviment, la dotació d’accessibilitat al vial i la renovació dels trams deteriorats de la xarxa de sanejament i proveïment d'aigua potable.

Es tracta, ha assegurat el responsable municipal de serveis públics, de resoldre les deficiències detectades en matèria de mobilitat i accessibilitat i, així, “es modifica la distribució dels usos del vial, i se li dona més protagonisme al vianant”. Per a la qual cosa s'ampliarà l'ample de les voreres i de la zones per als vianants i es condicionaran i senyalitzaran els passos de vianants d'acord amb la normativa.

Mercat municipal

Finalment, Aparisi s'ha referit a les millores en els accessos i en l'accessibilitat al Mercat Municipal amb una inversió de 57.267 euros, amb l'objectiu de millorar la façana del Mercat Municipal amb l'eliminació de l'illa de tres contenidors soterrats i l'estructura metàl·lica que s'ha col·locat per a tapar els contenidors. A més de l'execució d'una canalització formada per dos tubs de PVC enterrats al llarg de la façana per a, en una pròxima actuació, poder retirar el cablejat i passar els cables a subterrani.

En els accessos al Mercat Municipal, eliminació de l'escaló de 14 cm que existeix a la porta d'accés del carrer Colón. També es milloren els accessos de la plaça la Mercè i el carrer Colon, i les voreres de la plaça de la Mercè, el carrer la Tanda i el carrer Colon del Mercat Municipal amb la substitució del paviment actual molt deteriorat.

visita obras caminos rurales 2021
  • El regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, repassa les principals actuacions que es desenvolupen actualment en els camins municipals amb prop de 600.000 euros d'inversió


L'Ajuntament té en marxa una quinzena d'obres i actuacions dins del pla de condicionament integral dels camins municipals que s'estan executant a Borriana amb una actuació lineal total superior a 8 quilòmetres, i amb una inversió que ascendeix a prop de 600.000 euros, segons ha anunciat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi.

De manera que cada any, ha explicat, l'Ajuntament reserva un apartat del pressupost per a la les millores i condicionament de la xarxa dels camins rurals del terme municipal que es deterioren contínuament per l'efecte del trànsit, de l'aigua i del temps.

Segons ha indicat Aparisi, el paviment ha de “millorar-se amb actuacions integrals de regeneració, perquè els retornen les condicions adequades de funcionalitat i servei que han perdut, d'una manera efectiva i amb garantia suficient de durabilitat”.

El regidor, acompanyat de l'enginyer municipal, ha visitat algunes de les obres que s'estan realitzant per a comprovar-ne l'estat i fer un balanç d'unes actuacions que a judici seu contribueixen “al manteniment i al desenvolupament sostenible de les zones rurals del municipi i posen en valor el seu entorn natural". Es tracta d'actuacions dirigides a “afavorir la seguretat viària, l'accessibilitat, la mobilitat sostenible o el condicionament de zones d'interès”, ha puntualitzat.

Amb una inversió global de quasi 600.000 euros, la majoria són vies de comunicació secundària que suporten molt de trànsit agrícola i també s’usen com a vies alternatives entre diferents zones del municipi, alhora que serveix d'accés a les finques de cítrics.

Per a Aparisi, l'actuació en els camins del municipi “és de tal envergadura” que l'Ajuntament haurà de comptar alhora amb les tres empreses d'aglomerats que fan treballs per la província de Castelló, Becsa, Pavasal i Aglomerados Los Serranos, “per a poder finalitzar l'asfaltat de tots els camins al més prompte possible de cara a la campanya de collita de la taronja”.

Les actuacions contemplen, entre altres treballs, el desbrossament i neteja de marges, obres de drenatge, demolició del ferm existent i l’execució d'una nova capa de rodadura d'aglomerat asfàltic. Les obres s'ajusten al traçat actual dels camins, en els quals es milloren i homogeneïtzen amples, i no impliquen la construcció de nous traçats i els treballs està previst que concloguen a la fi d'any.

Entre elles, l'edil ha destacat les obres de reparació del paviment i reasfaltat en diferents trams dels camins de la Serratella, i la Ratlla de Nules, Vell de Llombai, la Grandona, la Pedrera, Llombai, Camí la Mar, Camí d’Artana, les Monges, Marjalet i Carnissers.

Paral·lelament l'Ajuntament realitzarà pròximament altres treballs de condicionament de diversos itineraris accessibles mitjançant l'execució de guals per als vianants en diversos trams de la xarxa viària municipal o l'adequació i millora dels existents, a més de millora d'accessos i voreres del Mercat Municipal de Borriana.

 

Disminuye el abnadono de voluminosos en Burriana
  • Gràcies a la decisió de l'Ajuntament de Borriana de reforçar i augmentar el servei gratuït de recollida de voluminosos i trastos que realitza Fobesa
  • Els objectes arreplegats per Fobesa amb avís previ al llarg de l'any 2021 suposen el 62% del total, quasi un 20% més que l'any passat
  • La recollida d'orgànic ha passat de 10.300 kg al mes de gener a més de 50.000 kg durant el mes de setembre passat

 La decisió de l'Ajuntament de Borriana de reforçar i augmentar el servei gratuït de recollida de voluminosos i trastos que realitza Fobesa, s'ha vist reflectida en l'increment del volum retirat amb avís previ i la disminució d'un 39% respecte a l'any anterior de les recollides sense avís, així ho ha manifestat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi.

Concretament, ha subratllat que passar de dos a cinc dies a la setmana ha suposat que els voluminosos arreplegats amb avís previ suposen el 62% del total, més de 800 cridades, que ajuden l'Ajuntament de Borriana a “acabar amb el problema que implica per a la localitat l'abandonament d'objectes i voluminosos en la via pública, no solament per la imatge sinó pels problemes de salubritat que comporta”.

En relació amb aquest tema, Aparisi ha valorat com a “molt positives” aquestes primeres dades que posen de manifest “l’encert” d'ampliar fins a 5 els dies la recollida, perquè tan sols en tres mesos, des del reforç el passat dia 1 d'agost, “ja es veu reflectida una important tendència a la baixa en els abandonaments”, tot i que ha lamentat que “encara prop del 40 per cent de voluminosos continuen sent abandonats al carrer sense avís previ”.

Per això, ha reiterat que “els mobles, electrodomèstics i trastos que sobren a casa també sobren al carrer” i ha indicat que s'han de portar a l'Ecoparc municipal o respectar els dies, horaris marcats i condicions per a depositar aquests objectes”. El servei de recollida de voluminosos és gratuïta i es realitza de dimarts a dissabte i només cal cridar a Fobesa al número de telèfon 964 53 67 61 i indicar l'adreça on es depositaran els objectes, i l'empresa passa a arreplegar-los en la data i en l'horari en què s'indique per telèfon.

Per part seua, el responsable de Fobesa a la província de Castelló, Javier Bartolomé, ha destacat que Borriana va iniciar l'any passat el servei pilot de reciclatge orgànic i ha multiplicat per cinc el volum de matèria orgànica arreplegada, ha passa de 10.300 kg al mes de gener a més de 50.000 kg arreplegats durant el mes de setembre passat.

Una xifra que, a judici seu, confirma “l'èxit de la campanya d'informació i conscienciació sobre el servei de recollida de matèria orgànica posada en marxa per l'Ajuntament i Fobesa amb l'objectiu d'informar els veïns i veïnes de Borriana sobre l’ús correcte del contenidor marró i els seus beneficis”.

D'altra banda, cal destacar l'operatiu especial de neteja viària i recollida de residus que l'Ajuntament va posar en marxa a través de Fobesa durant les falles celebrades al mes d'octubre a Borriana. Així, han manifestat Aparisi i Bartolomé, “l'increment dels mitjans tecnològics i humans va garantir que la setmana fallera es duguera a terme amb la màxima normalitat.

Finalment, han posat en valor que totes aquestes accions “evidencien el compromís de la companyia i del consistori borrianenc en l'optimització de recursos i processos amb l'objectiu de millorar de forma contínua i de mantindre els alts estàndards del servei”.

Finalaizadas las obras de drenaje en Pl Mariners
  • El consistori té en marxa diversos projectes encaminats a minimitzar els efectes de les inundacions que pateix la ciutat amb cada episodi de fortes pluges

 L'Ajuntament de Borriana ha finalitzat les obres d'implantació de la xarxa de drenatge per a la millora contra les inundacions en la plaça dels Mariners. Es tracta, segons ha indicat el regidor de la zona marítima i Serveis Públics, Vicent Aparisi, d'una més de les actuacions mampreses pel consistori en la zona marítima per a tractar de mitigar aquesta problemàtica provocada per les fortes pluges.

Amb un pressupost de 34.899 euros, Facsa és l'encarregada de fer els treballs, ha explicat Aparisi, “hem realitzat la millora del sistema de drenatge en aquesta àrea amb el reforç de la xarxa que ha d'evacuar l’aigua de les pluges”, i encara que no es tracta d'una actuació amb una gran inversió econòmica, “sí que és molt important perquè servirà per a alleujar la càrrega que ha de suportar la xarxa en aquesta zona i poder evacuar l’aigua al més ràpid possible per a evitar que s'estanquen”.

Els treballs se centren en l'entorn de la plaça dels Mariners amb la instal·lació de noves boteres i pous de registre en els quals s'han detectat fallades hídriques i la reconducció de diversos embornals al col·lector situat a l'avinguda de la Mediterrània, enfront de l'Escola de Vela, per a tractar d'accelerar el procés de desguàs durant els primers moments de pluges torrencials.

Concretament, les obres que s'han realitzat a la plaça dels Mariners, en la confluència amb els carrers Illes Columbretes i Rosa dels Vents, han consistit en la redirecció d'un total de 4 embornals que estan en el punt baix de la zona i la col·locació d'una reixeta transversal cap a un col·lector de diàmetre 630 mm d'aigües pluvials que descarrega en el «peine».

A més s'ha modificat al carrer de les Illes Columbretes un tram d'una antiga séquia de dimensions 1000x800 que estava a contrapendent. Paral·lelament, s'ha realitzat una connexió en sobreeixidor que funcionarà únicament en episodis de pluja intensa, des d'un pou de registre situat a la plaça dels Mariners cap al col·lector de diàmetre 630 mm.

Al carrer Juan Sebastián Elkano, en la confluència amb els carrers Illes Columbretes i l'Alguer, s'han connectat els embornals existents en aquesta zona al col·lector de diàmetre 500 mm d'aigües pluvials, col·lector que també descàrrega en el «peine». Al carrer de les Illes Columbretes també se substituiran algunes boteres que tenen poca capacitat, per embornals tipus bústia que tenen una capacitat de desguàs molt superior.

El responsable municipal ha precisat que encara que aquestes actuacions “reduiran sensiblement la inundabilitat de la zona per les fortes pluges”, per si només “no solucionaran el problema”, ja que van emparellades a altres treballs en altres zones.

Per això, ha assegurat, el consistori té en marxa diversos projectes encaminats a minimitzar les inundacions que pateix la ciutat amb cada episodi de fortes pluges, i ha citat el pla de construcció d’un “col·lector en l'avinguda Tarancon i Jaume I, amb l'objectiu de reduir les crescudes que també pateix el nucli urbà, especialment la plaça de la Generalitat i l’Escorredor, que serà mamprès pròximament”.

Altres actuacions

D'altra banda, ha recordat que les autoritzacions necessàries d'altres administracions estan frenant la materialització de reformes tan importants com el pont del Clot de la Mare de Déu o la instal·lació dels caragols d'Arquimedes a la Serratella.

En aquesta línia ha manifestat que, en l'actualitat, l'Ajuntament està a l'espera de l'autorització de la sol·licitud de concessió administrativa d'ocupació de domini públic maritimoterrestre per a la construcció d'un sistema de drenatge d'aigües pluvials amb la instal·lació de dos caragols d'Arquimedes en la zona de la Serratella, amb la finalitat d'evitar inundacions en els habitatges amb l'evacuació d'aigües pluvials a la mar en períodes de fortes pluges.

Amb els dos caragols d'Arquimedes, s'augmentarà considerablement la velocitat d'evacuació a la mar de les aigües de pluja, en una zona amb una capa freàtica molt pròxima a la superfície que necessita un drenatge ràpid i, d'aquesta manera, s'evitarà els efectes de les inundacions amb les quals han de bregar els veïns i les veïnes d'aquesta zona del litoral borrianenc.

Passarel·la del Clot

A més a més, en aquests moments, el consistori ha rebut l'autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a les obres de construcció d'una passarel·la fixa de formigó que evitaria haver de reparar-la cada vegada que hi ha un episodi de fortes pluges o un temporal marítim, però encara falta l'autorització de Costes.

La passarel·la del Clot, a la desembocadura del riu Anna, dona accés a la zona de les Terrasses i amb els temporals de pluja i o marítims sol quedar inutilitzada. L'Ajuntament, cada volta que passa això, ha de realitzar els treballs de reparació dels danys ocasionats, quan les condicions ho permeten i el nivell de l'aigua descendeix.