Titularitat del lloc web

www.burriana.es, és un domini d'internet de titularitat:
 
Ajuntament de Borriana
Plaça Major, 1
12530 - Borriana (Castelló)
Telèfon: 964510062
adreça electrònica: info@burriana.es

L'Ajuntament, a través d'este espai web, posa a disposició dels diferents usuaris l'accés i utilització de serveis i informació referits tant al seu àmbit d'actuació com, si es dóna el cas, proporcionats per tercers.
 
Este lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material, són propietat d'este Ajuntament o de tercers que han autoritzat el seu ús.
 
La informació i elements divulgats a través d'estes pàgines es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial i intel·lectual. De tal forma que es prohibix la seua reproducció, distribució i comunicació pública sense l'autorització expressa d'este Ajuntament.

Termes i condicions d'ús

Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accedisca i utilitze el mateix. La condició d'usuari comporta la total acceptació de les condicions establides en el present avís legal i en les especials que puguen establir-se per a determinats serveis i utilitats. Els usuaris adquirixen el compromís d'ajustar la seua actuació a les esmentades condicions i a observar allò que s'ha disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.
 
Quan siga necessària la utilització d'una contrasenya o nom d'usuari per a accedir a algun contingut o servei d'este lloc web, l'usuari queda obligat a mantindre en secret i a fer d'ella un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya l'usuari respondrà de la utilització que d'ella hagen pogut fer terceres persones.
 
Es prohibix la reproducció total o parcial dels continguts d'esta web sense citar el seu origen o sol·licitar autorització.
 
L'Ajuntament no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d'actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l'accés a qualsevol contingut que aparega en el mateix o de tancar-ho sense previ avís.
 
L'Ajuntament no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als que es puga accedir per mitjà de o a través d'enllaços situats en el lloc web de l'ajuntament.
 
En el cas de fòrums oberts o espais d'opinió en les seues pàgines web, l'Ajuntament no s'obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions.L'Ajuntament no serà responsable de possibles danys o perjuís que es pogueren derivar d'interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d'este sistema electrònic, motivades per causes alienes a este Ajuntament, o com a conseqüència d'ajustos o problemes tècnics propis; així com de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones per mitjà d'intromissions il·legítimes fora del control de l'ajuntament.
 
La informació administrativa publicada en este lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substituïx la publicitat dels documents que hagen de publicar-se en Diaris i Butlletins Oficials, l'edició de la qual és l'únic instrument que dóna fe de l'autenticitat i del contingut dels mateixos, ni de la mateixa pot derivar-se efecte jurídic vinculant algun, devent l'usuari contrastar l'esmentada informació amb l'existent en els Diaris i Butlletins Oficials, si és el cas, o amb la que es troba en les dependències pertinents de l'Administració. En concret, esta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contradictoris amb l'Administració Pública. En conseqüència, l'Ajuntament no es fa responsable dels possibles danys i perjuís que l'ús de la dita informació poguera ocasionar.
 
L'Ajuntament es reserva el dret de modificar els termes i condicions establits en el present avís legal.