El Ayuntamiento y Facsa realizan el primer tratamiento integral de control de plagascorrespondiente a 2022
  • El Consistori i Facsa estan realitzant ja el primer tractament integral corresponent a 2022, tant a la ciutat com en la zona marítima

  • Al mes d’agost es faran nous treballs de reforç en el nucli urbà i al setembre, en la zona marítima

  • Amb la finalitat d'evitar la possible proliferació de rates i panderoles

L'Ajuntament de Borriana i Facsa, empresa encarregada de la gestió dels serveis de proveïment d'aigua potable i clavegueram en la localitat, han posat en marxa per vuitè any consecutiu els treballs de desratització i desinsectació en la xarxa de clavegueram de la localitat.

Una iniciativa de caràcter preventiu que, segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, té com a objectiu “evitar la proliferació d'insectes i rosegadors en la xarxa de sanejament municipal, per a mantenir-la en òptimes condicions higienicosanitàries i minimitzar possibles riscos per a la salut i el medi ambient que podrien derivar de possibles plagues”.

Es tracta d'una actuació de caràcter preventiu que complementarà els treballs de prevenció que l'empresa realitza de manera rutinària, ja que, la pujada de les temperatures “pot propiciar un increment d'aquest tipus d'animals i insectes en aquestes dates i amb això molèsties a la ciutadania”, ha aclarit Aparisi.

L'aplicació d'aquest tractament, que ha començat aquest dilluns i tindrà una duració aproximada de 2 setmanes, es durà a terme en la xarxa general de sanejament tant del nucli urbà com de la zona marítima, a través del monitoratge i la col·locació d'esquers rodenticides en els pous de registre per al control de les poblacions de rosegadors, i l'aplicació de plaguicides per al control de les poblacions de panderoles.

Per part seua, el cap de servei de Facsa, Alejandro Boado, ha explicat que amb la finalitat de garantir l'efectivitat del tractament, passats uns mesos el personal de Facsa farà nous treballs de reforç. En concret, l'actuació es durà a terme el mes d'agost en el nucli urbà i al setembre en la zona marítima.

A més, per a assegurar l'efectivitat d'aquest tractament preventiu, tant Aparisi com Boado han sol·licitat la col·laboració ciutadana, perquè en opinió seua, “l'actuació més eficaç per a lluitar contra les plagues urbanes radica a combinar i coordinar els esforços que es realitzen en el clavegueram públic amb els tractaments complementaris particulars” i, per això, ha aconsellat als veïns i les veïnes, en els dies previs, utilitzar productes d'ús domèstic a l'interior d'edificis i escomeses particulars.

En aquesta línia, recomanen també a la ciutadania “condicionar els habitatges deshabitats i solars, així com utilitzar productes d'ús domèstic a l'interior d'edificis i escomeses particulars a fi que els tractaments de prevenció siguen més eficaços.

De la mateixa manera, ha recordat a la ciutadania que pot contactar amb l'oficina d'atenció al client de Facsa o amb l'Ajuntament davant un possible cas de proliferació de rates o insectes, a fi que es duga a terme un reforç especial en la zona afectada.

Sobre aquest tema el regidor de Serveis Públics ha advertit sobre la possibilitat que durant el tractament, “inicialment, es genere una major activitat en els insectes a causa d’aquest efecte que produeixen els biocides”, també ha assegurat que el millor remei per a evitar la seua proliferació és la col·laboració de tots”.

Tota la informació i consells preventius sobre el tractament contra les plagues urbanes es poden consultar a través d'uns díptics informatius que l'Ajuntament de Borriana i Facsa han editat i que, a més de poder-se consultar en diferents edificis municipals de la localitat, s'han repartit en les diferents dependències municipals, centres públics i en establiments amb activitats de restauració.