Plan de mantenimiento preventivo de la red de alcantarillado en Burriana
  • Durant quatre jornades s'ha realitzat el reforç amb treballs de neteja dels col·lectors de clavegueram i embornals, als carrers Tramuntana, Gregal, Ponent, Garbí, Consolat del Mar, Illes Columbretes i a l’entorn de la plaça Mariners


L'Ajuntament de Borriana i Cicle Facsa, dins del Pla de manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram a la ciutat, han reforçat la presència en les zones més sensibles a les inundacions que s'ocasionen després de forts episodis de pluja en la zona marítima del municipi.

El regidor de la Zona Marítima i Serveis Públics, Vicent Aparisi, ha explicat que es tracta “d’una actuació més de les iniciades pel consistori en la zona marítima per a tractar de mitigar la problemàtica que provoquen les precipitacions intenses”.

Concretament, Facsa ha realitzat recentment durant quatre jornades el reforç amb treballs de neteja dels col·lectors de clavegueram i embornals, centrats en els carrers Tramuntana, Gregal, Ponent, Garbí, Consolat de Mar, Illes Columbretes i en l’entorn de plaça dels Mariners.

Una de les actuacions més rellevants per a prevenir inundacions a la ciutat –ha manifestat Aparisi– és, precisament, realitzar un manteniment de la xarxa de clavegueram periòdicament per a minimitzar el risc de patir inundacions fruit de les inclemències meteorològiques amb precipitacions molt abundants, quan els embornals i la xarxa d’evacuació d’aigua no donen l’abast per a desallotjar tota l'aigua”.

Per al manteniment de la xarxa de clavegueram, ha assegurat el responsable municipal de l'àrea, “és imprescindible, periòdicament, revisar l'estat de les boteres, col·lectors, estacions de bombeig i trams urbans de les rambles, ja que s'acumulen branques, fulles, plàstics i residus de tota classe durant els mesos de sequera. Eliminar aquests residus és fonamental per evitar embossos, taponaments i obstruccions en els embornals que poden acabar en inundacions”.

Aparisi ha destacat que, per a aquests treballs i per al manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram que a Borriana es realitza durant tot l'any, la companyia Facsa utilitza un nou vehicle ECO equipat amb la tecnologia més moderna dins del sector, tant pel que fa al tipus de motorització del vehicle com a l'equip de succió-impulsió que porta instal·lat, i que es troba propulsat únicament per gas natural comprimit.

Així mateix, ha recordat que l'últim trimestre de l’any passat l'Ajuntament va finalitzar les obres d'implantació de la xarxa de drenatge per a la millora contra inundacions en la plaça dels Mariners. Amb un pressupost de 34.899 euros, Facsa va fer els treballs de la millora del sistema de drenatge en aquesta àrea reforçant la xarxa que ha d'evacuar les pluges, i encara que no es tracta d'una actuació de gran inversió econòmica, “sí que és molt important perquè servirà per a alleujar la càrrega que ha de suportar la xarxa en aquesta zona i poder evacuar les aigües el més ràpid possible per a evitar que s'estanque”.

Els treballs es van centrar en l'entorn de la plaça dels Mariners amb la instal·lació de nous embornals i pous de registre en els quals s'han detectat fallades hídriques i la redirecció de diversos embornals al col·lector situat en l'avinguda de la Mediterrània, enfront de l'Escola de Vela, per a tractar d'accelerar el procés de desguàs durant els primers instants de pluges torrencials.

El responsable municipal ha precisat que encara que aquestes actuacions “reduiran sensiblement la inundabilitat de la zona per les fortes pluges”, per si soles “no solucionaran el problema”, ja que van aparellades a altres treballs en altres zones de la ciutat.

Per això, ha assegurat, el consistori té en marxa diversos projectes encaminats a minimitzar els efectes de les inundacions que pateix la ciutat amb cada episodi de fortes pluges, i ha citat el pla de construcció “d’un col·lector en l'avinguda Tarancon i Jaume I, a fi de reduir les crescudes que també pateix el nucli urbà, especialment la plaça de la Generalitat i l’Escorredor”.