PRESSUPOSTOS

AJUNTAMENT
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2021
CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2021

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

AJUNTAMENT
2020
2019
2018
2017
2016
CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS 'RAFEL MARTÍ DE VICIANA'

INFORMACIÓ TRIMESTRAL EJECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

AJUNTAMENT BURRIANA
OOAA MARTI VICIANA

INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE MOROSITAT I Y PMP

INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE MOROSITAT I PMP
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

LIQUIDACIONS DEL PRESSUPOST

COMPTE GENERAL

ALTRES