Reglament Consell Social

 

Sessió ordinària 22/10/2019

 

Sessió ordinària 29/05/2018

Sessió ordinària 29/03/2017

 

Sessió ordinària 30/03/2017

Sessió ordinària 27/9/2016

Sessió ordinària 28/6/2016

 

Sessió ordinària 5/4/2016

Sessió ordinària 9/2/2016