LLISTAT D'EXTENSIONS I DE CORREUS DELS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT. 

Després de telefonar al 964 510062, cal marcar # i l'extensió corresponent al departament.

 

 AJUNTAMENT -  964 510062 - 678447076

 

info@burriana.es

 INFORMACIÓ - Centraleta

#4133

 

 SERVEIS INTERNS - consergeria i notificacions

#4135

 

 CITA PRÈVIA

#4412

oac@burriana.es 

 OFICINA ATENCIÓ CIUTADANIA

#4410

oac@burriana.es 
 OFICINA INFORMACIÓ CONSUMIDOR -OMIC- #4417 omic@burriana.es

 RECAPTACIÓ 

#4730

recaptacio@burriana.es

 SECRETARIA

#4100

secretaria@burriana.es
negociado.contratacion@burriana.es

 CULTURA-PARTICIPACIÓ-SUBVENCIONS

#4403 - #4402

 

 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

#4435

aviva@burriana.es
snl@burriana.es

 ARXIU

#4445

arxiu@burriana.es

 RENDES - INGRESSOS

#4700 

rendes@burriana.es
rentas@burriana.es

 SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

#4710

intervencion@burriana.es

 TRESORERIA

#4723 - #4724 

tresoreria@burriana.es 

 SISTEMES i TECNOLOGIES INFORMACIÓ

#4800 

stic@burriana.es
 URBANISME

#4203 

urbanismo@burriana.es

 LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA

#4553 - #4552

obras@burriana.es 

 ACTIVITATS

#4303 - #4302

negociado.actividades@burriana.es 
 MERCATS #4708 mercados@burriana.es 
 SERVEIS TÈCNICS

#4218

serveistecnics@burriana.es

 AEDL - ocupació i comerç - 964 033037

#4479 

aedl@burriana.es 

 CENTRE MUNICIPAL CULTURA La Mercé - 964 510010

#4459

 

 MUSEU ARQUEOLÒGIC

#4450 

museu.arqueologic@burriana.es

 SERVEI MUNICIPAL ESPORT-SME - 964 591400

 #4460 

sme@burriana.es 

 CULTURA-TEATRE PAYÀ - 964 839317

#4424

cultura@burriana.es
oficina.teatropaya@burriana.es

 BIBLIOTECA 964033961

 #4441 

 

 SERVEIS SOCIALS - GENERAL - 964 515014

 #4600 

serveis.socials@burriana.es

 SERVEIS SOCIALS - CAP - 964 512525

#4630

cap@burriana.es 

 SERVEIS SOCIALS - EEIIA (abans SEAFI) - 964 517853

 #4650 

seafi@burriana.es 

 SERVEIS SOCIALS - EVIM

#4605

evim@burriana.es

 SERVEIS SOCIALS - UPCCA - 964 570981

 #4660 

 

 SERVEIS SOCIALS - IGUALTAT

#4022

igualtat@burriana.es 

 ATENCIÓ DESENVOLUPAMENT INFANTIL (ADI) - 964 033208

 #4454  

adi@burriana.es 

 CMA Rafel Martí Viciana - 964 033230

#4430 

cmarmv.notificacions@burriana.es 

 CASAL JOVE – 964 591692

#4478 

casaljove@burriana.es 

 TURISME- 964 570753

#4480 

turisme@burriana.es 

 VIA PÚBLICA - 964 518712

#4229 

viapublica@burriana.es 

 CEMENTERI - 678 447646

#4224 

cementerio@burriana.es 

 CAMBRA AGRÀRIA - 964 570608 - 674 356688

#4706

camara.agraria@burriana.es 

 GUARDERIA RURAL - 964 516601

#4053

 

 JUTJAT DE PAU - 964 510187

#4407

jutjatdepau@burriana.es 

 TINÈNCIA ALCALDIA PORT- 964 587078

#4412 

tenenciadealcaldia@burriana.es 

 POLICIA - 964 513311

 

policialocal@burriana.es

 PREMSA

#4020 

prensa@burriana.es