LLISTAT D'EXTENSIONS DELS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT. 

Desprès de telefonar al 964 510062, hi ha que marcar # i l'extensió corresponent al departament.

 

 AJUNTAMENT -  964 510062 - 678447076

#4410

 INFORMACIÓ - Centraleta

#4133

 SERVEIS INTERNS - consergeria i notificacions

#4135

 CITA PREVIA

#4422

 OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ

#4410

 OFICINA INFORMACIÓ CONSUMIDOR -OMIC-(Temporalment fora servei) #4417

 RECAPTACIÓ 

#4730

 SECRETARIA

#4100

 CULTURA-PARTICIPACIÓ-SUBVENCIONS

#4403 - #4404

 NORMALITZACIÓ LLINGüISTICA

#4435

 ARXIU

#4445

 RENDES - INGRESOS

#4700 

 SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

#4710

 TRESORERIA

#4723 - #4724 

 SISTEMES i TECNOLOGIES INFORMACIÓ

#4800 

 URBANISME

#4203 

 LLICÈNCIES I DISCIPLINA URBANÍSTICA

#4553 - #4552

 ACTIVITATS

#4303 - #4302

 MERCATS #4708
 SERVEIS TÈCNICS

#4218

 AEDL - ocupació i comerç - 964 033037

#4479 

 CENTRE MUNICIPAL CULTURA La Mercé - 964 510010

#4459

 MUSEU ARQUEOLÒGIC

#4450 

 SERVEI MUNICIPAL ESPORT-SME - 964 591400

 #4460 

 CULTURA-TEATRE PAYÀ - 964 839317

#4424

 BIBLIOTECA 964033961

 #4441 

 SERVEIS SOCIALS - GENERAL - 964 515014

 #4600 

 SERVEIS SOCIALS - CAP - 964 512525

#4630

 SERVEIS SOCIALS - EEIIA (abans SEAFI) - 964 517853

 #4650 

 SERVEIS SOCIALS - EVIM

#4605

 SERVEIS SOCIALS - UPCCA - 964 570981

 #4660 

 SERVEIS SOCIALS - IGUALTAT

#4022

 ATENCIÓ DESENVOLUPAMENT INFANTIL (ADI) - 964 033208

 #4454  

 CMA Rafel Martí Viciana - 964 033230

#4430 

 CASAL JOVE – 964 591692

#4478 

 TURISME- 964 570753

#4480 

 VIA PÚBLICA - 964 518712

#4229 

 CEMENTERI - 964 510149

#4223 

 CAMBRA AGRARIA - 964 570608

#4709

 GUARDERIA RURAL - 964 516601

#4053

 JUTJAT DE PAU - 964 510187

#4407

 TINÈNÇA ALCALDIA PORT- 964 587078

#4421 

 POLICIA - 964 513311