Disminuye el abnadono de voluminosos en Burriana
  • Gràcies a la decisió de l'Ajuntament de Borriana de reforçar i augmentar el servei gratuït de recollida de voluminosos i trastos que realitza Fobesa
  • Els objectes arreplegats per Fobesa amb avís previ al llarg de l'any 2021 suposen el 62% del total, quasi un 20% més que l'any passat
  • La recollida d'orgànic ha passat de 10.300 kg al mes de gener a més de 50.000 kg durant el mes de setembre passat

 La decisió de l'Ajuntament de Borriana de reforçar i augmentar el servei gratuït de recollida de voluminosos i trastos que realitza Fobesa, s'ha vist reflectida en l'increment del volum retirat amb avís previ i la disminució d'un 39% respecte a l'any anterior de les recollides sense avís, així ho ha manifestat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi.

Concretament, ha subratllat que passar de dos a cinc dies a la setmana ha suposat que els voluminosos arreplegats amb avís previ suposen el 62% del total, més de 800 cridades, que ajuden l'Ajuntament de Borriana a “acabar amb el problema que implica per a la localitat l'abandonament d'objectes i voluminosos en la via pública, no solament per la imatge sinó pels problemes de salubritat que comporta”.

En relació amb aquest tema, Aparisi ha valorat com a “molt positives” aquestes primeres dades que posen de manifest “l’encert” d'ampliar fins a 5 els dies la recollida, perquè tan sols en tres mesos, des del reforç el passat dia 1 d'agost, “ja es veu reflectida una important tendència a la baixa en els abandonaments”, tot i que ha lamentat que “encara prop del 40 per cent de voluminosos continuen sent abandonats al carrer sense avís previ”.

Per això, ha reiterat que “els mobles, electrodomèstics i trastos que sobren a casa també sobren al carrer” i ha indicat que s'han de portar a l'Ecoparc municipal o respectar els dies, horaris marcats i condicions per a depositar aquests objectes”. El servei de recollida de voluminosos és gratuïta i es realitza de dimarts a dissabte i només cal cridar a Fobesa al número de telèfon 964 53 67 61 i indicar l'adreça on es depositaran els objectes, i l'empresa passa a arreplegar-los en la data i en l'horari en què s'indique per telèfon.

Per part seua, el responsable de Fobesa a la província de Castelló, Javier Bartolomé, ha destacat que Borriana va iniciar l'any passat el servei pilot de reciclatge orgànic i ha multiplicat per cinc el volum de matèria orgànica arreplegada, ha passa de 10.300 kg al mes de gener a més de 50.000 kg arreplegats durant el mes de setembre passat.

Una xifra que, a judici seu, confirma “l'èxit de la campanya d'informació i conscienciació sobre el servei de recollida de matèria orgànica posada en marxa per l'Ajuntament i Fobesa amb l'objectiu d'informar els veïns i veïnes de Borriana sobre l’ús correcte del contenidor marró i els seus beneficis”.

D'altra banda, cal destacar l'operatiu especial de neteja viària i recollida de residus que l'Ajuntament va posar en marxa a través de Fobesa durant les falles celebrades al mes d'octubre a Borriana. Així, han manifestat Aparisi i Bartolomé, “l'increment dels mitjans tecnològics i humans va garantir que la setmana fallera es duguera a terme amb la màxima normalitat.

Finalment, han posat en valor que totes aquestes accions “evidencien el compromís de la companyia i del consistori borrianenc en l'optimització de recursos i processos amb l'objectiu de millorar de forma contínua i de mantindre els alts estàndards del servei”.

Finalaizadas las obras de drenaje en Pl Mariners
  • El consistori té en marxa diversos projectes encaminats a minimitzar els efectes de les inundacions que pateix la ciutat amb cada episodi de fortes pluges

 L'Ajuntament de Borriana ha finalitzat les obres d'implantació de la xarxa de drenatge per a la millora contra les inundacions en la plaça dels Mariners. Es tracta, segons ha indicat el regidor de la zona marítima i Serveis Públics, Vicent Aparisi, d'una més de les actuacions mampreses pel consistori en la zona marítima per a tractar de mitigar aquesta problemàtica provocada per les fortes pluges.

Amb un pressupost de 34.899 euros, Facsa és l'encarregada de fer els treballs, ha explicat Aparisi, “hem realitzat la millora del sistema de drenatge en aquesta àrea amb el reforç de la xarxa que ha d'evacuar l’aigua de les pluges”, i encara que no es tracta d'una actuació amb una gran inversió econòmica, “sí que és molt important perquè servirà per a alleujar la càrrega que ha de suportar la xarxa en aquesta zona i poder evacuar l’aigua al més ràpid possible per a evitar que s'estanquen”.

Els treballs se centren en l'entorn de la plaça dels Mariners amb la instal·lació de noves boteres i pous de registre en els quals s'han detectat fallades hídriques i la reconducció de diversos embornals al col·lector situat a l'avinguda de la Mediterrània, enfront de l'Escola de Vela, per a tractar d'accelerar el procés de desguàs durant els primers moments de pluges torrencials.

Concretament, les obres que s'han realitzat a la plaça dels Mariners, en la confluència amb els carrers Illes Columbretes i Rosa dels Vents, han consistit en la redirecció d'un total de 4 embornals que estan en el punt baix de la zona i la col·locació d'una reixeta transversal cap a un col·lector de diàmetre 630 mm d'aigües pluvials que descarrega en el «peine».

A més s'ha modificat al carrer de les Illes Columbretes un tram d'una antiga séquia de dimensions 1000x800 que estava a contrapendent. Paral·lelament, s'ha realitzat una connexió en sobreeixidor que funcionarà únicament en episodis de pluja intensa, des d'un pou de registre situat a la plaça dels Mariners cap al col·lector de diàmetre 630 mm.

Al carrer Juan Sebastián Elkano, en la confluència amb els carrers Illes Columbretes i l'Alguer, s'han connectat els embornals existents en aquesta zona al col·lector de diàmetre 500 mm d'aigües pluvials, col·lector que també descàrrega en el «peine». Al carrer de les Illes Columbretes també se substituiran algunes boteres que tenen poca capacitat, per embornals tipus bústia que tenen una capacitat de desguàs molt superior.

El responsable municipal ha precisat que encara que aquestes actuacions “reduiran sensiblement la inundabilitat de la zona per les fortes pluges”, per si només “no solucionaran el problema”, ja que van emparellades a altres treballs en altres zones.

Per això, ha assegurat, el consistori té en marxa diversos projectes encaminats a minimitzar les inundacions que pateix la ciutat amb cada episodi de fortes pluges, i ha citat el pla de construcció d’un “col·lector en l'avinguda Tarancon i Jaume I, amb l'objectiu de reduir les crescudes que també pateix el nucli urbà, especialment la plaça de la Generalitat i l’Escorredor, que serà mamprès pròximament”.

Altres actuacions

D'altra banda, ha recordat que les autoritzacions necessàries d'altres administracions estan frenant la materialització de reformes tan importants com el pont del Clot de la Mare de Déu o la instal·lació dels caragols d'Arquimedes a la Serratella.

En aquesta línia ha manifestat que, en l'actualitat, l'Ajuntament està a l'espera de l'autorització de la sol·licitud de concessió administrativa d'ocupació de domini públic maritimoterrestre per a la construcció d'un sistema de drenatge d'aigües pluvials amb la instal·lació de dos caragols d'Arquimedes en la zona de la Serratella, amb la finalitat d'evitar inundacions en els habitatges amb l'evacuació d'aigües pluvials a la mar en períodes de fortes pluges.

Amb els dos caragols d'Arquimedes, s'augmentarà considerablement la velocitat d'evacuació a la mar de les aigües de pluja, en una zona amb una capa freàtica molt pròxima a la superfície que necessita un drenatge ràpid i, d'aquesta manera, s'evitarà els efectes de les inundacions amb les quals han de bregar els veïns i les veïnes d'aquesta zona del litoral borrianenc.

Passarel·la del Clot

A més a més, en aquests moments, el consistori ha rebut l'autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a les obres de construcció d'una passarel·la fixa de formigó que evitaria haver de reparar-la cada vegada que hi ha un episodi de fortes pluges o un temporal marítim, però encara falta l'autorització de Costes.

La passarel·la del Clot, a la desembocadura del riu Anna, dona accés a la zona de les Terrasses i amb els temporals de pluja i o marítims sol quedar inutilitzada. L'Ajuntament, cada volta que passa això, ha de realitzar els treballs de reparació dels danys ocasionats, quan les condicions ho permeten i el nivell de l'aigua descendeix.

Camí la ratlla

- Vicent Aparisi retrau a l'alcalde de Nules “la falta d'interès” per millorar el camí de la Ratlla i l'acusa de desatendre el seu compromís

- Li exigeix que assumisca la meitat de la reparació del camí rural que li correspon, tan sols 3.584 euros del total de 7.169 euros

 El regidor de la zona Marítima i Serveis Públics de l'Ajuntament de Borriana, Vicent Aparisi, ha criticat el “desinterès i l’abandonament reiterat” de l'alcalde de Nules, David Garcia, en relació amb el condicionament i la pavimentació el camí la Ratlla entre Nules i Borriana, en el tram afectat de camí que va a la mar, compartit entre les dos localitats.

Segons ha explicat Aparisi els municipis de Nules i Borriana, de comú acord, es van comprometre fa quatre anys a reparar aquest camí rural en anys alterns cada municipi. Tanmateix, ha sigut l'Ajuntament de Borriana el que en els últims anys ha hagut de realitzar les obres per la “negligència i la deixadesa” de l'alcalde de Nules.

Enguany es va decidir que cada consistori assumiria la meitat de la reparació del camí rural segons el projecte de redacció i la direcció d’obres realitzat i assumit per Borriana, que ascendeix a un cost total de 7.169 euros (IVA inclòs), i per la seua part Nules es comprometia a realitzar el document tipus conveni en què cada Ajuntament abonaria la seua part corresponent de 3.584 euros.

No obstant això, ha manifestat Aparisi, després d'avisar l'Ajuntament de Nules ja al mes de juny perquè assumira el seu compromís, i després de licitar i adjudicar les obres a l'empresa contractista, Becsa, el consistori veí segueix sense respondre si més no als requeriments efectuats, per la qual cosa ha lamentat, “pel que sembla, serà de nou l'Ajuntament de Borriana el que haurà de mamprendre i assumir els costos de les actuacions de manteniment i millora, perquè l'alcalde de Nules segueix sense complir el que es va acordar”.

“Des de l'Ajuntament de Borriana –ha precisat Aparisi– estem treballant i realitzant un esforç important per a reparar els camins rurals que es troben en mal estat i no deixarem de millorar el camí la Ratlla per falta d'interès i de col·laboració del consistori veí”.

Les actuacions de millora i adequació del camí de la Ratlla entre Nules i Borriana corresponen a 125m lineals de carretera i tenen un cost de 7.169 euros (IVA inclòs), raó per la qual cada Ajuntament ha de pagar 3.584,85 euros i es realitzen tots els anys per a evitar el deteriorament i el mal estat del camí rural, a petició dels veïns i veïnes de la zona.

A més, el regidor de Borriana ha retret a l'alcalde de Nules el “fariseisme polític”, ja que mentre reclama “danys i perjudicis per la regressió marina provocada suposadament pel port de Borriana”, no compleix amb els acords amb el municipi.

 

Limpieza diaria de las playas de Burriana
  •  Via Pública compta amb una nova màquina despedregadora per a treballar diàriament en els arenals, que se suma al segon tractor adquirit fa un mes

 L'Ajuntament de Borriana adequa diàriament l'arena de les platges gràcies a l'adquisició per al servei municipal de Via Pública d'una nova màquina despedregadora que se suma al segon tractor adquirit al juny, que permet treballar en els arenals amb el doble de rapidesa.

D'aquesta forma, segons han manifestat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, i la regidora de Turisme, Sara Molina, es poden adequar i mantindre les platges de la ciutat amb dos equips, en lloc de només un com es feia fins ara, i a més s'efectua la neteja diàriament en lloc de fer-ho en dies alterns.

Amb la compra d'aquesta maquinària, l'Ajuntament compta amb dos tractors amb les seues respectives màquines despedregadores per al seu ús en els arenals, amb les quals es pot garbellar, airejar i aplanar l'arena.

Aquesta nova inversió municipal permet als operaris municipals treballar alhora amb dos tractors amb la seua respectiva maquinària, doblant l'extensió de terreny sobre la qual es pot actuar.

Amb les màquines s'agrana tota l'extensió de platges diàriament. El procés comença amb l'ús de les despedregadores, que garbellen les pedres de major grandària passant-les a través d’un sedàs per a, posteriorment, airejar i aplanar l'arena.

L'ampliació del servei amb aquests tractors, han destacat Aparisi i Molina, “millora considerablement, i cada dia, l'estat dels arenals de Borriana, fet que redundarà en l'aposta de l'Ajuntament per unes platges de la màxima qualitat per a un turisme exigent”.

El Ayuntamiento aumenta el servicio de recogida de voluminosos
  • A partir del mes d'agost augmenta la recollida de voluminosos i, en lloc dels dimarts i dijous, seran 5 dies a la setmana, de dimarts a dissabte

  • Com a alternativa preventiva a l'abandonament de voluminosos en la via pública que està considerat per les ordenances municipals com una falta greu que comporta una multa de 600 a 30.000 euros

A partir del pròxim 1 d'agost l'Ajuntament de Borriana reforça i augmenta el servei de recollida de voluminosos i trastos en el municipi que passarà de dos dies a la setmana (dimarts i dijous) a cinc dies, de dimarts a dissabte, així ho ha anunciat el regidor delegat de Serveis Públics, Vicent Aparisi.

Segons ha explicat, es tracta d'una una nova alternativa per a facilitar encara més la retirada trastos per a solucionar l'abandonament de voluminosos en la via pública sense avís i al costat dels contenidors, per això “continuem insistint a tractar de solucionar aquest greu problema que impliquen aquestes accions”, que ha qualificat “d’irresponsables i incíviques”.

Sobre aquest tema, Vicente Aparisi ha incidit en la “importància” que la ciutadania es consciencie de la “transcendència d'aquests actes de tirar al carrer els trastos i del reciclatge en tots els seus vessants”, per a evitar “la proliferació de residus abandonats en la via pública, que perjudiquen el conjunt de la ciutadania i donen una imatge de Borriana que no es mereix el conjunt de la població”.

Aparisi ha lamentat que els informes de Fobesa, empresa adjudicatària del servei, posen de manifest que quasi la meitat de voluminosos continuen abandonant-se al carrer sense avís previ, i ha recordat que el servei de recollida de mobles i trastos és gratuït i tan sols cal cridar a Fobesa al número de telèfon 964 53 67 61 i indicar l'adreça on es depositaran i l'empresa Fobesa passarà a arreplegar-los en la data i en l'horari en què s'indique per telèfon.

El regidor ha apel·lat, una vegada més, a la “responsabilitat ciutadana”, però també ha optat per mesures dissuasòries, per la qual cosa la Policia Local ha intensificat les investigacions i aplica sancions econòmiques a les persones infractores.

Per tant, ha recordat que abandonar, deixar o tirar trastos és una “conducta incívica” i considerada en l'ordenança municipal “una falta greu que comporta una multa de 600 a 30.000 euros per a les persones responsables de les infraccions, per l'incompliment de l'ordenança de convivència ciutadana.

El responsable municipal ha atribuït els abandonaments a “la deixadesa, la irresponsabilitat i la desídia” perquè l'Ajuntament i Fobesa faciliten els mitjans per a la recollida gratuïta cada dimarts i dijous avisant prèviament per telèfon, i ha manifestat que la retirada d'aquestes grans deixalles abandonades sense avís “encareix el sistema de recollida municipal i el complica”.

Ara que es reforçarà a cinc dies per a facilitar més el servei a la ciutadania, Aparisi espera que “disminuïsquen els abandonaments i es respecten les normes de convivència”, i ha posat l'accent en el fet que “els mobles, electrodomèstics i estris que sobren a casa també sobren al carrer” i ha indicat que s'han de portar a l'Ecoparc municipal o respectar els dies, horaris marcats i condicions per a depositar aquests objectes”.

Com desfer-se dels voluminosos

Finalment, ha recordat que les persones interessades a desfer-se de voluminosos han de cridar al telèfon 964 53 67 61 de Fobesa per a indicar l'adreça i el nombre de trastos a retirar, que hauran de depositar a la porta de sa casa en l'horari i dates acordades, o portar a l'Ecoparc municipal.

 

 

Cambio de sentido de dos calles en la zona dle puerto de Burriana
  • El canvi afectarà als carrers Chicharro i a Illes Balears que inverteixen el sentit a partir de dilluns que ve, 14 de juny


L'Ajuntament de Borriana modificarà el sentit de la circulació de dos trams de via en la zona del Port per a regular i millorar els fluxos de trànsit. Per la qual cosa el consistori adverteix del canvi que serà efectiu a partir de dilluns que ve, dia 14 de juny.

La modificació afecta el carrer Chicharro i el carrer Illes Balears que inverteixen el sentit en el tram que va des del carrer Juan Sebastián Elkano fins al carrer les Barques, i la senyalització ja ha estat instal·lada als carrers afectats pel canvi de sentit.

Segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, la necessitat de canviar el sentit de la circulació en aquests dos carrers atén informes del departament tècnic i, amb aquesta mesura, es pretén que els vehicles que procedisquen del carrer Juan Sebastián Elkano amb la intenció d'anar al Camí Serratella “no hagen d'arribar quasi a l'avinguda de la Mediterrània i després tornar per a buscar aquest camí”.

Sobre aquest tema, ha recordat que fa poc més d'un any es va efectuar la modificació de sentits del carrer Illes Columbretes, i com a conseqüència dos carrers seguits (Illes Columbretes i Illes Balears) van quedar amb el mateix sentit de circulació, per la qual cosa els vehicles que, circulant per el carrer Juan Sebastián Elkano tenen la intenció d'anar cap a la zona de la Serratella, han d'arribar fins al carrer Jaime Chicharro.

Per a Aparisi, amb aquestes modificacions viàries “s'acurta el desplaçament dels vehicles” i, a més, “sens dubte es milloraran les condicions actuals de les dos vies que pretén facilitar el flux circulatori de trànsit en una zona de densitat de circulació, per ser un pas cap a la zona de la Serratella i trobar-se en una de les vies un supermercat molt concorregut”.

Així, l'objectiu d'aquesta actuació, ha assegurat Aparisi, és “facilitar l'accés de vehicles a fi de millorar la mobilitat en la zona tant per als residents com per als vehicles de pas”.

Burriana se adapta a los nuevos límites de velocidad
  • En la resta de vies urbanes aplicarà el límit de velocitat de 20 km/h en vies que disposen de plataforma única de calçada i vorera, i a 30 km/h en vies d'un únic carril per sentit de circulació


Un total de 18 vials de Borriana comptaran amb el límit de velocitat permesa a 50 km/h, segons es desprèn del pla elaborat per equip de Govern municipal, els Serveis Tècnics i la Policia Local per a implantar els nous límits de velocitat a la ciutat, després de l'entrada en vigor el passat 11 de maig de la mesura que forma part del paquet de reformes legals en matèria de trànsit i circulació aprovades pel Govern al novembre de 2020,amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat en les vies urbanes, especialment entre els usuaris més vulnerables

En la resta de vies urbanes del municipi aplicarà el límit de velocitat de 20 km/h en vies que disposen de plataforma única de calçada i vorera; i a 30 km/h en vies d'un únic carril per sentit de circulació.

Cal recordar que tots els Ajuntaments, des de l'entrada en vigor de la normativa, compten amb l'opció de reduir els límits en les vies que consideren, no sense haver canviat abans la corresponent senyalització. Així mateix, els consistoris també tenen capacitat per a augmentar a 50 quilòmetres/hora la velocitat màxima en vies d'un únic carril per sentit de circulació.

Borriana s'adapta així aquests dies als nous límits de velocitat en vies urbanes derivats de la modificació del Reglament General de Circulació, després del seu estudi i després d'aconseguir un consens politicotècnic perquè siga el més còmoda i beneficiosa per als veïns i les veïnes i tractar d'evitar el malestar social en la ciutadania que podria implicar per un excés de multes i l'elevat import, ja que 30 km/h és una velocitat que ràpidament se sobrepassa en avingudes àmplies tipus la Canyada Blanch o Mediterrània.

En aquests moments el consistori ultima la instal·lació de la senyalització vertical per a renovar i actualitzar la velocitat màxima de circulació als carrers que el precisen i d'aquesta forma implementar la setmana que ve els nous límits de velocitat en les vies urbanes i travessies de la ciutat.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha destacat que la mesura va en la línia marcada pel Govern d'acord amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i ha assegurat que aquests canvis són “una oportunitat per a fer una ciutat més amable, més segura i sostenible, seguint la línia de treball iniciada per l'equip de govern per a aconseguir el nostre model de ciutat”.

Així mateix, Maria Josep Safont ha subratllat els beneficis associats a aquesta nova normativa per a aconseguir “una mobilitat més segura i sostenible, garantir el flux de trànsit i afavorir els desplaçaments sostenibles”, alhora que ha indicat que reduir els límits de velocitat és “el millor instrument de seguretat viària en l'àmbit urbà”.

Llista amb la proposta municipal dels vials a 50 km/h

1. Av. Jaime Chicharro, des de la piscina fins al cantó del C/ Migjorn

2. Camí Grau, des de Mercadona fins a l’Av. Cañada Blanch

3. Av. Mediterrània, des del Grau fins al Port

4. Av. Almassora, des de la CV-18 fins a la Pl. la Fira

5. Av. Vila-real, des de la CV-18 fins a la primera vivenda de la població

6. Ronda Pere IV

7. Camí Serratella, es deixa a 40 km/h com fins ara

8. Av. Setze de Juliol

9. Av. del Transport, des de la ctra. Nules fins al camí Llombai

10. Av. Londres

11. Av. París

12. Av. Unió Europea

13. Camí d'Onda, des de Cubedo Giner fins a la CV-18

14. Ctra. Nules, des de l’Av. del Transport fins a la CV-18

15. Av. V. Enrique Tarancon, des del camí del Grau fins al camí la Cossa

16. Camí la Cossa, entre Av. Setze de Juliol i Av. V. Enrique Tarancon

17. Av. Cañada Blanch

18. C/ la Marina

Tractor Borriana

 

- Via Pública ja compta amb un segon tractor i rebrà una nova màquina despedregadora per a poder treballar diàriament en els arenals


Aquest estiu l'Ajuntament de Borriana adequarà l'arena de les platges cada dia, gràcies a l'adquisició de nova maquinària que permetrà treballar en els arenals amb el doble de rapidesa.

Així, Via Pública ha adquirit un segon tractor i comptarà en breu amb una nova màquina despedregadora, amb la qual cosa es podran adequar les platges del municipi amb dos equips, en lloc de només amb un com es feia fins ara, d’aquesta manera es podrà efectuar la neteja diàriament en lloc de en dies alterns.

El regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, ha assegurat que aquesta inversió “permetrà als operaris municipals treballar amb dos tractors i la maquinària respectiva, doblant l'extensió de terreny sobre la qual es pot actuar”. Així, com ha explicat, “en lloc d'adequar les platges en dies alterns es podrà fer cada dia”.

Per part seua, la regidora de Turisme, Sara Molina, ha destacat que “l'ampliació del servei amb aquests tractors millorarà diàriament l'estat de les platges de Borriana, la qual cosa redundarà en l'aposta de l'Ajuntament per unes platges de la màxima qualitat per a un turisme exigent”.

Amb la compra d'aquesta maquinària, l'Ajuntament comptarà amb dos tractors per a usar-los als arenals, amb les respectives màquines despedregadores, amb les quals es podrà garbellar, airejar i aplanar l'arena.

Amb les quals es podrà tractar tota l'extensió de les platges diàriament. El procés comença amb l'ús de les despedregadores, que garbellen les pedres de major grandària, passant-les per un tamís, per a posteriorment airejar i aplanar l'arena.

A més, aquesta nova màquina tractora de 115cv es podrà utilitzar per a altres tasques, com ara el desbrossat de zones com la del llit del riu o l'adequació de camins, amb l'ús dels calaixos aplanadors que es poden acoblar.