Següents farmàcies de guàrdia

L'horari de les farmàcies de guàrdia és de 9:00 a 9:00 del dia següent
Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
14-08-2022 Peirats Santa Agueda, Jose A Carrer de La Tanda, 22 964 51 00 27
15-08-2022 Terrádez Navarro, Jose E. Federico Garcia Lorca, 19 964 59 16 08
16-08-2022 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40
17-08-2022 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29
18-08-2022 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
19-08-2022 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15
20-08-2022 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19