Següents farmàcies de guàrdia

L'horari de les farmàcies de guàrdia és de 9:00 a 9:00 del dia següent
Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
02-12-2023 Vernia Sabater C.B. Progreso, 17 964 51 08 40
03-12-2023 Almela-Castillo C.B. Calle del Raval, 6 964 51 00 29
04-12-2023 Beatriz Beltran Martinavarro Avda Llombai, 1 964 83 32 55
05-12-2023 Consuelo Doménech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15
06-12-2023 Mª Ángeles Gascó Musoles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19
07-12-2023 Lloris C.B. Carrer de El Barranquet, 22 964 51 09 22
08-12-2023 Begoña Medina Badenes Carrer del Finello, 15 964 51 14 24