Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
09-04-2020 Terrádez Navarro, Jose E. Federico Garcia Lorca, 19 964 59 16 08
10-04-2020 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40
11-04-2020 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29
12-04-2020 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
13-04-2020 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15
14-04-2020 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19
15-04-2020 Lloris Carsi, J. Mariano Carrer de El Barranquet, 22 964 51 09 22