Comissions

COMISSIÓ D'HISENDA I COMPTES

Convocatòria
Se celebra els dijous, a les 9:15 h
Atribucions
 • Recursos de la hisenda local
 • Recaptació
 • Tresoreria
 • Pressupostos
 • Gasto públic
 • Comptes
President
MARIO TRULLEN TORRES
mario.trullen@burriana.es
5t Tinent d'Alcalde
Membres

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS

Convocatòria
Se celebra els dijous, a les 9:30 h
Atribucions
 • Cultura
 • Educació
 • Esports
 • Festes i falles
 • Joventut
 • Turisme
 • Comerç i consum
 • Normalització lingüística
 • Participació ciutadana i regeneració democràtica
 • Transparència
 • Comunicació
 • Reclamacions i suggeriments
President
FRANCISCO JESÚS CAPDEVILA TRAVER
fran.capdevila@burriana.es
Regidor
Membres

COMISSIÓ D'INTERIOR, RECURSOS HUMANS I BENESTAR SOCIAL

Convocatòria
Se celebra els dijous, a les 9:00 h
Atribucions
 • Règim interior i organització municipal
 • Contractació de servicis i subministraments
 • Recursos humans
 • Policia Local
 • Protecció civil
 • Servicis socials
 • Sanitat
 • Igualtat
 • Tercera edat
 • Integració
 • Mercat
 • Polítiques actives d'ocupació
 • Protecció de dades
 • Noves tecnologies
Presidenta
NOELIA PERIS MARTÍ
noelia.peris@burriana.es
Regidora
Membres

COMISSIÓ D'URBANISME i MEDI AMBIENT

Convocatòria
Se celebra els dijous, a les 8:45 h
Atribucions
 • Urbanisme
 • Patrimoni
 • Disciplina urbanística
 • Activitats
 • Via pública
 • Serveis públics
 • Medi ambient
 • Agricultura
 • Pesca
 • Ordenació del territori
 • Obres públiques
President
JESÚS ALBIOL TALAYA
jesus.albiol@burriana.es
Regidor
Membres