L’Ajuntament de Borriana, com no podia ser d’altra forma, no ha volgut quedar indiferent davant el conflicte bèl·lic que està patint la població ucraïnesa. Així, ha establert un canal de comunicació per a la coordinació sobre l’ajuda humanitària a Ucraïna amb la participació de molts serveis municipals així com d’entitats socials com ara Creu Roja, Càritas i FISAT, i altres administracions supramunicipals com ara la Generalitat Valenciana, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies o el Govern d’Espanya.

Des de fa unes setmanes es va activar a la ciutat, amb la col·laboració del consistori, la maquinària d'ajuda humanitària davant la greu situació en què es troba el poble ucraïnés després de la invasió del país per part de Rússia. A més a més, cal recordar que l’Ajuntament forma part des de l’octubre de 2015 de la xarxa de ciutats acollidores de refugiats que va habilitar la FVMP per establir col·laboració entre administracions en aquest tipus de situacions.

Així, des de l’Ajuntament es recomana col·laborar a través d’entitats i fonts oficials, tal com s’especifica en el web de la GVA creat amb tota la informació sobre aquest tema:

https://gvaoberta.gva.es/es/ucrania

Recollida solidària

Pel que fa a la recollida solidària de donacions, l'Ajuntament ha habilitat el magatzem municipal com a espai on portar tot el material inclòs en la llista de necessitats que ens faciliten els organismes oficials per a la seua canalització i distribució a la central de recollida establerta per la FVMP en cada província, des d'on es portarà a Ucraïna a través del consolat.

Horari de recollida: dilluns a divendres de 7.30 a 15 h

Adreça: av. Jaume I, 57

Telèfon: 964 518 712

Important. Les donacions de roba han de ser de peces d’hivern ja que actualment a Ucraïna es troben amb temperatures entre 2 i 6 ºC. No s’ha de portar roba d’estiu.

Ofertes allotjament

Informació per a persones desplaçades

Informació sobre animals domèstics d'Ucraïna

Documentació i enllaços

Ordre PCM/169/2022, de 9 de marc, per la qual es desplega el procediment per al reconeixement de la protecció temporal a persones afectades pel conflicte a Ucraïna. https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3715.pdf

Ordre PCM/170/2022, de 9 de marc, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 8 de març de 2022, pel qual s’amplia la protecció temporal atorgada en virtut de la Decisió d’Execució (UE) 2022/382 del Consell, de 4 de març de 2022, a persones afectades pel conflicte d’Ucraïna que puguen trobar refugi a Espanya. https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3716.pdf

Ajuda lingüística

Programa d’acollida lingüística al poble ucraïnés (GVA)


Actualment els recursos que ofereixen classes de castellà amb places disponibles a la nostra localitat són la Escola de Persones Adultes Historiador Viciana (EPA) així com el Projecte Alraso de ATES Burriana (FISAT). Us recomanem que us poseu en contacte amb el telèfon de Alraso (670 70 31 58) o bé amb el de la EPA (964738920) per a ampliar informació sobre aquest punt. Si podeu oferir-vos com a voluntàries/s lingüístiques/cs o mediadores/rs culturals sereu de gran ajuda si parleu amb fluidesa Ukraïnés i/o rus i també castellà i/o valencià.