Per a avançar en la cohesió i la inclusió social de la totalitat de la ciutadania borrianenca han d'atendre's preferentment les àrees municipals més vulnerables i necessitades d'intervenció a diferents nivells i per diverses circumstàncies. Així l'Ajuntament de Borriana, en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible de Borriana (EDUSI), cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, entén indispensable portar avant una regeneració física, econòmica i social del Barri La Bosca. És per això que es va dur a terme un diagnòstic participatiu del barri que va comptar amb la veu de diferents agents que allí intervenen així com diferents persones del veïnat que voluntàriament van voler aportar la seua visió. D'aquest diagnòstic i procés participatiu es desprén un Pla d'Acció a executar sota el paraigua del Pla d'Inclusió Municipal. 

Si vols consultar el document complet, només has de punxar en el següent enllaç.