Final obras de repavimentación y dotación de accesibilidad en la calle València
repavimentación y dotación de accesibilidad en la calle València
  • A més, ha acabat també la renovació dels trams deteriorats de la xarxa de sanejament i proveïment d'aigua potable

  • El consistori, conscient de les molèsties ocasionades “inherents i ineludibles a les obres que afecten les vies de comunicació de la ciutat”, demana disculpes i comprensió


L'Ajuntament de Borriana ha finalitzat les obres de repavimentació i dotació d'accessibilitat al carrer València entre la plaça de les Monges i la ronda Panderola, a més, ha acabat també la renovació dels trams deteriorats de la xarxa de sanejament i proveïment d'aigua potable. Unes obres que han comptat amb el finançament de la Diputació a través de la convocatòria ‘Reactivem Castelló. Obres’ de l'exercici 2021.

Segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, el tram executat va ser adjudicat a l'empresa Caesca per un import de 134.941 euros i un termini d'execució de tres mesos i mig, i era una actuació necessària per a millorar serveis urbans obsolets, concretament “paviment, en un estat deteriorat a causa del pas del temps, i l'execució de canalitzacions per a la instal·lació de nous serveis, i per tractar-se d'un vial amb una configuració de voreres i calçada no adaptades a la normativa d'accessibilitat”.

Aparisi ha subratllat que, a pesar de la intenció del govern municipal de “minimitzar les incomoditats que puguen suposar els treballs ja executats”, comprèn “la impaciència i els inconvenients manifestats per part de veïns i comerciants que han patit les conseqüències de l'execució d'aquestes obres tan rellevants per a la millora del barri”. Per això, confia que ara, una vegada finalitzades, “puguen apreciar i ponderar els beneficis i vegen compensats els esforços”.

En referència al "caos" que en la seua opinió s'ha pogut produir durant uns mesos per aquestes obres, “valorem les queixes com a raonables i comprensibles”, i ha demanat “disculpes” i alhora “comprensió” davant les molèsties ocasionades “inherents i ineludibles a les obres que afecten les vies de comunicació de la ciutat”.

Estem convençuts que aquesta obra contribuirà a millorar la ciutat i a revaloritzar aquesta zona que ja concentra importants dotacions i equipaments, que ha transformat per complet el carrer i millorarà substancialment la qualitat de vida dels veïns i les veïnes”, ha assegurat l'edil.

Característiques

Per a resoldre les deficiències detectades en matèria de mobilitat i accessibilitat, segons ha assenyalat Aparisi, s'ha modificat la distribució dels usos del vial, “donant-li més protagonisme al vianant amb l'ampliació de l'ample de les voreres i de la zones per als vianants”.

A través d’una plataforma única d'ús mixt, la vorera i la calçada estan al mateix nivell, té prioritat el trànsit per als vianants i queda perfectament diferenciada en el paviment la zona preferent per a vianants, per la qual discorre l'itinerari accessible per als vianants, així com la senyalització vertical d'avís de vianants.

Per a diferenciar la zona de vehicles i vianants s'ha utilitzat dos tipus diferents de paviment separats per una peça de rigola de 20 cm d'amplària. El paviment utilitzat per a la calçada és asfalt i l'utilitzat per a la zona per als vianants és formigó imprès, amb una textura diferent a l'asfalt.

A més, s'han pintat en el sòl línies blanques per a facilitar l'aparcament i amb espai suficient per a deixar pas als vianants. No obstant això, ha assegurat Aparisi, en funció de com evolucione, una vegada estiga recepcionada al cent per cent l'obra es podria modificar, sempre tenint en compte que la voluntat és millorar i mantindre l’aparcament”.

Quant a la senyalització vertical, s'han instal·lat senyals d'avís de plataforma única d'ús mixt i es limita la velocitat a 20 km/h. Respecte a la renovació de la xarxa de sanejament que era unitària, s'han reemplaçat els col·lectors i connexions, s'han renovat les escomeses domiciliàries i al llarg de tot el carrer s'han anul·lat els embornals, que han estat substituïts per nous desaigües sifònics que s'han instal·lat en l'eix central del vial.

A més, s'ha creat una zona de descans a l'altura del número 52 del carrer València, composta per un banc amb estructura, superfície i suport d'acer, una paperera i dos escocells amb Ficus nitida amb tutor de fusta per a sustentació dels arbres.

Finalment, Vicent Aparisi ha manifestat que aquesta actuació s'emmarca en el pla local de renovació contínua en la xarxa de vials municipals i dels serveis urbans situats en el nucli urbà de la població, que “requereixen un tractament continuat o almenys periòdic”.