Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

Pot exercir els seus drets de protecció de dades davant de:

 

Ajuntament de Borriana - CIF: P1203200I
Plaça Major,1 - 12530 – Borriana (Castelló)
Telèfon: 964510062 / 678447076

Delegat de protecció de dades:
 sobre  dpd@burriana.es