Òrgans Col·legiats

CONSELL RECTOR DEL CENTRE MUNICIPAL D'ESTUDIS RAFEL MARTI VICIANA

Descripció
6 regidors, un de cada grup polític que compon la corporació, a designar per estos
Membres

CONSELL RECTOR DEL CONSORCI GESTOR DEL PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ DELS MUNICIPIS CERÀMICS I LA SEUA ÀREA D'INFLUÈNCIA DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Descripció
1 representant i 2 suplents
Membres

PLE DEL CONSELL AGRARI LOCAL

Descripció
6 regidors, un de cada grup polític que integren la Corporació, a designar per estos:
Membres

CONSORCI PER AL SERVICI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Descripció
1 representant
Membres

CONSELL MUNICIPAL ESCOLAR

Descripció
1 regidor
Membres

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI PÚBLIC D'EDUCACIÓ ESPECIAL 'PLA D'HORTOLANS'

Descripció
1 regidor
Membres

CONSELL ESCOLAR DE L'INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 'LLOMBAI'

Descripció
1 regidor
Membres

CONSELL ESCOLAR DE L'INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 'JAUME I'

Descripció
1 regidor
Membres

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 'PARE VILALLONGA'

Descripció
1 regidor
Membres

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 'JOSEP ITURBI'

Descripció
1 regidor
Membres

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D' EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 'FRANCESC ROCA I ALCAIDE'

Descripció
1 regidor
Membres

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 'PENYAGOLOSA'

Descripció
1 regidor
Membres

CONSELL ESCOLAR DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 'CARDENAL TARANCON'

Descripció
1 regidor
Membres

JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI GESTOR DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA DESEMBOCADURA DEL MILLARS

Descripció
1 regidor titular i un altre suplent
Membres

JUNTA DE PROTECCIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL 'CLOT DE LA MARE DE DÉU'

Descripció
3 representants
Membres

JUNTA DE GOVERN DEL CONSORCI PER A L'EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLA ZONAL DE RESIDUS DE LES ZONES II, IV I V

Descripció
1 regidor i 2 suplents
Membres

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE L'ESCORXADOR COMARCAL DE LA PLANA

Descripció
1 representant
Membres

CONSORCI CONCESSIONARI D'AIGÜES (XARXA D'ABASTIMENT DE LA PLANA)

Descripció
2 regidors amb els seus corresponents suplents
Membres