El Ayuntamiento valla un monumento del cementerio

La regidoria de Cementeri de l'Ajuntament de Borriana ha tancat amb cadenes de plàstic el monument situat a nivell de terra en el carrer de la part nova del cementeri davant de la popular ‘barraca’, per a evitar accidents sobretot de les persones majors, segons ha explicat el regidor Hilario Usó qui ha precisat que aquest monument per la seua ubicació, volum i forma estava ocasionant problemes en la mobilitat de les persones.

La Policía Local indagará los abandonos de voluminosos

L'equip de govern ha donat ordre a la Policia Local que realitzen indagacions quan es troben abandonats voluminosos en la via pública i en els contenidors, d'aquesta manera, no es retiraran immediatament, sinó que es precintaran amb un avís mentre es realitzen les investigacions oportunes per a descobrir la persona o persones que han realitzat la infracció, segons ha manifestat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi.

“Aquesta mesura va destinada a corregir conductes incíviques en la ciutadania, que han crescut en els últims mesos”, ha reprès. Abandonar, tirar o depositar estris, restes d'obres i mobles al carrer, és “una conducta incívica” ha insistit Aparisi, i està considerada pel consistori com una falta greu que comporta una multa de 600 a 30.000 euros, ha advertit.

El regidor ha apel·lat, una vegada més, a la responsabilitat ciutadana, però també ha optat per mesures dissuasives, per la qual cosa la Policia Local ha començat a realitzar indagacions i a sancionar les persones infractores, perquè l'incompliment de l'ordenança de convivència ciutadana es penalitza amb sancions econòmiques.

Sobre aquest tema, el responsable municipal de Serveis Públics ha alertat de “l’alarmant” augment a la ciutat de deixalles voluminoses abandonades al carrer i ha incidit en la “importància” que la ciutadania es consciencie de la “transcendència del reciclatge en tots els seus vessants”.

Aparisi ha atribuït la causa de l'augment a “la deixadesa o la comoditat” perquè l'Ajuntament facilita els mitjans amb la recollida gratuïta cada dimarts i dijous, avisant prèviament per telèfon, i ha apel·lat a la “responsabilitat i al respecte de la ciutadania per a actuar en conseqüència”.

A més ha indicat que la retirada d'aquests objectes de gran volum “encareix el sistema de recollida municipal i el complica”. Concretament, el cost per a les arques municipals de la recollida dels voluminosos sense avisar de l’any passat es va elevar a 105.400 euros dels 170.000 euros del cost global, “una despesa elevada que deixa de destinar-se a altres menesters de via pública”, ha lamentat.

El regidor de Via Pública ha posat l'accent en el fet que “els mobles, electrodomèstics i estris que sobren en una casa també sobren al carrer” i ha indicat que s'han de portar a l'Ecoparc municipal, o respectar els dies i horaris marcats per a depositar aqueixos objectes”.

L'any passat, 2018, el servei de recollida d'objectes voluminosos que realitza FOBESA va recol·lectar al voltant de 380.000 quilograms de residus voluminosos, va realitzar 3.509 recollides, de les quals 2.161, el 62 per cent, van ser residus deixats en la via pública sense avisar prèviament i normalment al costat dels contenidors.

Això precisament, ha remarcat Aparisi, “és el que volem evitar” i ha fet una crida a la ciutadania perquè utilitze aquest servei per a “evitar la proliferació de residus abandonats en la via pública, que perjudiquen el conjunt de la ciutadania i donen una imatge de Borriana que no es mereix el conjunt de la població”.

Com desfer-se dels voluminosos

Finalment ha recordat que les persones interessades a desfer-se de voluminosos, han de trucar als telèfons 964518712 de via publica o al 964536761 de FOBESA per a indicar l'adreça i el nombre d'estris a retirar, que hauran de depositar a la seua porta en l'horari i dates acordades, o s'han de portar a l'Ecoparc municipal.

El Ayuntamiento hormigona  110 m2 de calzada para las fiestas de la Misericordia

L'empresa concessionària del servei de proveïment d'aigua potable i gestió del clavegueram de l'Ajuntament de Borriana, Facsa, ha formigonat, de manera provisional fins que finalitzen les festes de Misericòrdia, al voltant de 110 m² de carrer en la intersecció entre els carrers l'Aigua, la Puríssima, Sant Pasqual i Sant Xotxim, amb la finalitat de mantindre la nova rasant del paviment nou ja construït.

Segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, amb aquesta actuació, podran celebrar-se amb “total normalitat” les diferents activitats previstes relacionades amb les Festes de la Misericòrdia com poden ser el 'bou per la vila', la processó en honor a la Patrona o qualsevol altra activitat festiva que transcórrega per eixos carrers en les quals encara no han conclòs les obres de pavimentació després de les de renovació de la xarxa de canalització d'aigües.

Una vegada concloses les festes patronals, ha assegurat Aparisi, l'empresa demolirà el formigó i finalitzarà les obres amb la pavimentació projectada del tram de pavimentació no executat.

Cal recordar que el passat dia 10 de juny van començar en aqueixos carrers les obres per a la renovació d'uns 490 ml de conduccions d'aigua potable i que inclou 52 escomeses domiciliàries, la instal·lació de 14 vàlvules de seccionament i 14 boques de reg, i també la pavimentació aproximada de 790 m² de granit gris i 540 m² de pedra natural d'Ulldecona.

Uns treballs contemplats en el Projecte de Renovació i Millora de les Infraestructures de Servei corresponent a l'exercici 2019 i que han patit un retard de 15 dies pel que l'empresa concessionària Facsa ha decidit assumir el cost dels treballs de formigonada i posterior picat del formigó. La data prevista de finalització de les obres el 23 de setembre.

Dins del compromís de l'Ajuntament amb la prestació del millor servei a la ciutadania, cada any realitza actuacions de renovació i millora de les infraestructures de la xarxa tant canalització d'aigua potable com de clavegueram per a “continuar millorant a Borriana com ja ho ha fet en aquests últims quatre exercicis”.

Per a anar completant i millorant tots els treballs de totes dues xarxes de canalització d'aigües, cada any la regidoria de Serveis Públics acorda un nombre d'actuacions, i enguany 2019, en referència a la xarxa de proveïment d'aigua potable desenvolupa la renovació integral de més de 300 escomeses i més de 4.000 metres de conduccions, “amb el principal objectiu de substituir de forma progressiva les canonades més antigues de la localitat i evitar així possibles problemes en el subministrament”, ha aclarit el regidor.

En relació a la xarxa de clavegueram, Facsa durant enguany realitza les tasques de renovació de 1.200 metres de canalitzacions, així com d'altres elements com l'escomesa de banys Arenal o les boteres i tapes de pous de registre, una labor, segons el parer d'Aparisi, que repercutirà de forma directa “en la millora del servei a quasi 300 borrianencs”

Dejar voluminosos en la calle sin avisar conlleva multas de 600 a 30.000 euros

Sis de cada deu persones trauen residus voluminosos al carrer al costat de contenidors sense avís previ a Borriana, segons es desprèn de l'informe municipal de 2018 del servei de recollida d'objectes voluminosos que realitza FOBESA , i que va arreplegar l'any passat al voltant de 380.000 quilograms de residus voluminosos.

Aquest servei va realitzar 3.509 retirades, de les quals 2.161 van ser residus deixats a la via pública sense avís previ i normalment al costat dels contenidors, i només 1.348 van ser després de rebre un avís per part dels veïns i veïnes. Aquestes dades evidencien que només avisa el 38 per cent de persones sobre la retirada d'aquest tipus de residus, per contra, el 62% els trauen al carrer sense avís previ.

Sobre aquest tema, el regidor de Via Pública, Vicente Aparisi, ha alertat que l'augment de deixalles voluminoses abandonades al carrer “és preocupant” i ha incidit en la “importància” que la ciutadania es consciencie de la “transcendència del reciclatge en tots els seus vessants”.

La pràctica d'abandonar mobles, matalassos, restes d'obra i altres materials, és una pràctica que està creixent i arriba a ser “alarmant”, ha precisat el regidor de Via Pública, i l'ha considerat com un “problema seriós”, perquè retirar aquests objectes grans en desús “encareix el sistema de recollida municipal i el complica”.

Concretament, el cost per a les arques municipals de la recollida dels voluminosos sense avisar de l’any passat s'eleva a 105.400 euros dels 170.000 euros del cost global, “una despesa elevada que deixa de destinar-se a uns altres treballs de via pública”, ha lamentat.

Per a Aparisi, la causa d'aquest augment pot ser “la deixadesa o la comoditat”. l'Ajuntament facilita els mitjans amb la recollida gratuïta cada dimarts i dijous avisant prèviament per telèfon, i ha apel·lat a la “responsabilitat i respecte de la ciutadania per a actuar en conseqüència”.

El responsable de Via Pública ha posat l'accent en el fet que “els mobles, electrodomèstics i estris que sobren en una casa també sobren al carrer” i ha indicat que s'han de portar a l'Ecoparc municipal, o respectar els dies i horaris marcats per a depositar aqueixos objectes”.

Així, ha recordat que el servei gratuït de recollida de voluminosos es presta cada dimarts i dijous, en horari de 19h a 04h, aproximadament, sempre davant de les seues façanes i sempre amb avís previ als telèfons 964518712 de Via Pública o al 964536761 de FOBESA , i ha advertit que en cap cas “han de depositar-se dins o al costat dels contenidors”.

Això precisament, ha remarcat Aparisi, “és el que volem evitar” i ha fet una crida a la ciutadania perquè utilitze aquest servei per a “evitar la proliferació de residus abandonats en la via pública, que perjudiquen el conjunt de la ciutadania i donen una imatge de Borriana que no es mereix el conjunt de la població”.

Segons ha manifestat el regidor, abandonar, tirar o depositar estris i mobles al carrer, és “una conducta incívica” i està considerada per les ordenances municipals com una una falta greu i ha advertit que comporta una multa de 600 a 30.000 euros.

A més, l'equip de govern ha donat ordre a la Policia Local que es realitzen indagacions quan es troben voluminosos en la via pública i en els contenidors. Amb això espera que aquesta mesura servisca com a element dissuasori de l'incompliment de l'ordenança de convivència ciutadana, que penalitza als infractors amb sancions econòmiques.

El procés és fàcil, ràpid, respectuós amb el medi ambient i legal”, ha reiterat Aparisi i ha afegit que es tracta d'un servei gratuït per al ciutadà “a una telefonada de distància, ja que és una recollida concertada per telèfon”.

Les persones interessades a desfer-se de voluminosos han d'avisar als telèfons 964518712 de via publica o al 964536761 de FOBESA per a indicar l'adreça i el nombre d'aparells, mobiliari o estris a retirar, que hauran de depositar a la seua porta en l'horari acordat del dimarts o dijous, avisant prèviament per telèfon.

Burriana intensifica la limpieza de calles en el Arenal Sound

L'Ajuntament de Borriana ha intensificat la neteja diària dels seus carrers i platges durant estos dies de celebració del festival Arenal Sound.

Així, els serveis de neteja posats en marxa conjuntament i de manera coordinada per l'Ajuntament amb l'empresa de l'Arenal Sound, els serveis municipals de Via Pública i FOBESA treballen de forma diària i continuada per a mantenir en condicions òptimes.tant les zones pròximes al festival com els carrers i places.

Segons ha assegurat el regidor de Via Pública i delegat de l'Arenal Sound de l'Ajuntament de Borriana , Vicente Aparisi,” la neteja dels carrers i places, així com la imatge general de la ciutat és un dels objectius primordials de l'Ajuntament en aquestes dates”.

Per això des de l'Ajuntament, ha manifestat, “s'han redoblat esforços i intensificat els treballs durant aquest període especial” perquè es pretén que els carrers de Borriana, però també la platja i els voltants, “estiguen en perfecte estat”.

El ayuntamiento baldea las calles por la noche

L'Ajuntament de Borriana va començar fa uns mesos un dispositiu especial de neteja nocturna i arruixada dels carrers del municipi amb aigua, cada dia durant tot l'any, per a així netejar les pixarrades dels gossos i evitar olors i brutícia.

Es tracta, segons ha explicat el regidor de Via Pública, Vicente Aparisi, d'una campanya específica que l'equip de govern municipal ha encarregat a l'empresa del servei de neteja de la via pública de Borriana, FOBESA, d'arruixades nocturnes per a “garantir la bona conservació de les principals vies i places de la ciutat”.

Aquest pla especial ha suposat una contracta afegida de 70.000 euros per al disseny i desenvolupament del programa per part de FOBESA, “un pla que ja s'està executant i que ara està incidint especialment en la zona marítima”, ha assegurat.

El servei es realitza de manera diària entre el diumenge a la nit i el divendres a la nit, en horari de 23h a 6h, i en funció de les necessitats concretes de cada espai, els operaris estableixen una periodicitat per a desenvolupar aquestes tasques, tant diària com setmanal o quinzenal.

A més, ha concretat Aparisi, amb la finalitat de programar les tasques de neteja i arruixat i fer el servei més eficaç i eficient, s'ha dividit el nucli urbà en diferents sectors. Així, un equip integrat per un camió cisterna de 10m3, amb conductor i peó, s'encarrega tant de les tasques d'arruixat amb mànega com dels treballs amb les pinyes d'aspersió.

Alhora, per a optimitzar el desenvolupament dels treballs i evitar desplaçaments innecessaris, ha indicat el regidor de Via Pública, el sistema d'omplir i carregar d'aigua el vehicle es realitza en diferents punts del municipi, com ara l'avinguda Enrique Tarancón o l'edifici la Joia, situat en la carretera de Nules.

Aquestes tasques, ha indicat, complementen les que la companyia ja desenvolupa de manera diària en el municipi per a garantir la neteja de la via pública en el nucli urbà.

Conscienciar la ciutadania

L'edil ha posat l'accent en l'esforç i la dedicació per part del consistori a mantenir els carrers i els espais públics nets i confortables per a garantir la salut i el benestar de la ciutadania.

Aparisi ha apel·lat a la “actitud cívica i responsable” dels veïns i veïnes del municipi perquè contribuïsquen al manteniment de la via pública, el mobiliari urbà i a la neteja de la ciutat. Per al representant municipal, la neteja dels carrers és “de vital importància”, ha asseverat, perquè s'hi garanteix “la seguretat de tota la ciutadania reforçant un entorn higiènic i lliure d'infeccions”.

No obstant això, ha retret l'actitud “no sempre cívica” d'algunes persones perquè no netegen els excrements i les pixarrades de les seues mascotes i ha advertit “dels efectes negatius que causen en la via pública tant per les olors i la brutícia com perquè oxiden els materials del mobiliari urbà”, i ha posat com a exemples, entre altres, els fanals, els bancs, i els semàfors.

tractaments de prevenció rates

L'Ajuntament de Borriana i FACSA, l'empresa que gestiona els serveis de proveïment d'aigua potable i clavegueram en la localitat, iniciaran dilluns que ve, dia 6 de maig, els treballs preventius en la xarxa del municipi per a evitar la possible proliferació de rates i paneroles tant en el nucli urbà com en el seu entorn, especialment de cara als mesos més calorosos de l'any.
En funció de les característiques i necessitats concretes de cada zona, la brigada d'especialistes de l'empresa de Grupo Gimeno aplicarà tractaments en els quals es combinaran diferents mètodes, com la polvorització o l'aplicació d'esquers rodenticides, amb la finalitat d'incrementar la seua eficàcia.
Quant a la durada de la campanya, les tasques es realitzaran en el menor temps possible i a través de batudes intensives per a garantir la màxima neteja de les diferents zones a tractar i controlar així el cicle de reproducció d'aquests animals en els espais públics.
Aquests treballs complementen a les recomanacions que FACSA i l'Ajuntament de Borriana proposen al veïnat abans de començar amb les labors de desratització. En concret, insten a condicionar els habitatges deshabitats i solars, així com a utilitzar productes d'ús domèstic a l'interior d'edificis i escomeses particulars amb l'objectiu que els tractaments de prevenció siguen més eficaços.
Tota aquesta informació i consells preventius es poden consultar a través d'uns díptics informatius que l'Ajuntament de Borriana i FACSA han editat i que, a més de poder-se consultar en diferents edificis municipals de la localitat, s'han repartit en les zones on sol haver-hi una major proliferació d'aquests insectes.

campanya neteja platja

Al voltant d'una desena d'operaris i treballadors del servei de Via Pública Municipal han iniciat una nova campanya de neteja i condicionament de les platges de Borriana, després de l'afecció que el temporal tant de mar com a nivell de precipitacions va suposar per a les platges de la capital de la Plana Baixa durant l'última setmana. Així, durant tot el matí de hui s'ha pogut veure com, d'una banda, la màquina retroexcavadora i pala que el propi consistori va adquirir fa uns mesos ha estat treballant en la retirada dels residus que el temporal de mar que va arribar a generar ones de tres i quatre metres durant el cap de setmana, ha depositat en la riba de les diferents platges de Borriana. Especialment, ha treballat en la retirada de desenes i desenes de quilos d'algues que s'havien depositat a les platges i que seran retirades de forma definitiva durant les pròximes hores. Però a més i com també s'ha pogut comprovar durant bona part de la jornada, uns altres i altres operàries de Via Pública han estat treballant en la col·locació dels diferents elements de mobiliari que cada any es tornen a situar a les platges de l'Arenal, el Grau o la Malva-rosa perquè tant els veïns i veïnes de Borriana com els primers visitants de la temporada de primavera i estival puguen gaudir d'aqueixos serveis i dotacions ja durant aquest segon cap de setmana de Pasqua i dels dies festius que encara queden per vindre durant la setmana vinent. Així, s'han revisat i col·locat totes les papereres amb les quals compta cadascuna de les tres platges, a més de col·locar les passarel·les que permeten un accés molt més còmode a cadascuna de les zones d'arena de l'Arenal o la Malva-rosa. Així, després de la retirada d'alguns d'aquests elements com a mesura de precaució davant el temporal que ja es va preveure la setmana passada, el departament de Via Pública ha dedicat aquesta setmana a la col·locació el més ràpida possible de cadascuna de les dotacions a les platges i zona marítima de Borriana.