1. Puc consultar els documents?

Sí, a les dependències municipals habilitades a aquest efecte a la segona planta de la casa consistorial, sempre que la documentació no siga d'accés legalment restringit.


2. He de fer algun tràmit per a consultar documents?

1. Presentar una sol·licitud de consulta per escrit en el Registre General de l'Ajuntament.

2. Agafar cita prèvia per a l'Arxiu Municipal.

Per a consultar documents amb alguna mena de restricció, cal aportar documentació justificativa del dret a la consulta.

 

3. He de pagar per la consulta de documents de l'Arxiu Municipal?

No. La consulta és un servei gratuït.

 

4. Puc aconseguir còpies d'alguns documents?

Sí, presentant la sol·licitud per escrit en el Registre General de l'Ajuntament. Qualsevol document de lliure accés pot reproduir-se, excepte en els casos legalment establits (per exemple, per motius de conservació o documentació amb drets de propietat intel·lectual, com ara fotografies, etc.). El cost de les còpies es regula en la corresponent ordenança fiscal de l'Ajuntament.

 

5. Puc demanar en préstec els documents?

No, ja que els documents d'arxiu tenen un caràcter únic i irreemplaçable. La seua pèrdua o deterioració seria irreparable i podria perjudicar els drets de la resta de la ciutadania.

 

6. Puc demanar orientació al personal de l'Arxiu per a localitzar el que busque?

Sí, tant presencialment com per qualsevol dels mitjans que s'indiquen en aquest web.

 

7. Quant de temps tardaran a trobar la documentació?

La localització de documents concrets només és possible si s'aporten unes dades mínimes. El temps de cerca dependrà de les dades aportades i del nivell d'inventariat en què es trobe la documentació sol·licitada.

 

8. Puc portar una càmera fotogràfica, un mòbil, etc. per a fer còpies dels documents?

Sí. Però cal tenir en compte que per a realitzar qualsevol reproducció ha de disposar-se de l’autorització expressa, garantir-se el compliment d'uns requisits tècnics determinats i cedir-ne una còpia a l'Arxiu en les condicions que el personal li indique.

 

9. Puc consultar el BOE, el DOGV i el BOP a l'Arxiu?

No. L'Arxiu Municipal no custodia butlletins oficials. Ara bé, sí que es conserva i és consultable el butlletí d'informació municipal El Pla, des de la seua aparició en 1979.

 

10. L'Arxiu Municipal té revistes o periòdics antics?

No. L'Arxiu Municipal no té hemeroteca antiga. Tot i això, sí que disposa d’una col·lecció de fotocòpies de retalls de premsa referents a Borriana des de 1992.

 

11. Què puc trobar d'interés sobre Borriana a l'Arxiu Municipal?

El fons municipal serveix principalment per a estudiar la història contemporània de Borriana des de la Guerra Civil. S’hi troben fonamentalment els documents referents al seu govern, organització administrativa, població, urbanisme, activitats industrials i culturals.

 

12. Quins altres arxius puc consultar per tal de complementar la meua investigació sobre Borriana?

La documentació que no és fruit de les funcions municipals es troba en els arxius dels diferents organismes competents: jutjat del districte, Registre de la Propietat, Registre Civil, Cadastre, Govern de la Comunitat Valenciana, delegacions ministerials…

Així mateix, hi ha documentació complementària a la de l'Arxiu Municipal en l'Arxiu Històric Nacional, Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, Arxiu del Regne de València i Arxiu Històric Provincial de Castelló.

A Borriana hi ha altres arxius rellevants per a la història local com són l'Arxiu del Museu de la Taronja, el del Sindicat de Regs, la Cambra Agrària, els arxius parroquials: el de la parròquia del Salvador.

A la Biblioteca Pública de Borriana, hi ha, a més, llibres i publicacions periòdiques sobre Borriana.