SECCIÓ PRIMERA.- Governació, Recursos Humans i Contractació

SECCIÓ SEGONA.- Ordenació del Territori, urbanisme i patrimoni


SECCIÓ TERCERA.- Activitats, Sanitat i Medi Ambient

SECCIÓ QUARTA.- Estadística, Atenció i Participació Ciutadana

SECCIÓ QUINTA.- Llicències i Disciplina Urbanística

SECCIÓ DE RENDES

Aprobació definitiva de modificació d'ordenancas fiscals per al exercici 2021

Ordenances fiscals

Negociat d'Urbana

SECCIÓ SEXTA. Benestar Social