segunda modificación d ecréditos 2022
 • - Es destinaran a una nova campanya de bonocomerç, al mobiliari del nou edifici de Serveis Socials i a la geotèrmia de la Piscina Municipal

  - El Ple del pròxim dijous 2 de juny inclou una nova modificació de crèdit, de 440.000 euros, amb part dels romanents de tresoreria de la liquidació del pressupost de 2021


El govern municipal de Borriana proposarà en el pròxim ple previst per al dijous 2 de juny una modificació de crèdit, que ascendeix a un total de 440.000 euros, finançada íntegrament amb part dels romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de la liquidació del pressupost de 2021, segons ha avançat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Aquesta segona modificació de crèdits serà un dels punts que portarà l'equip municipal de govern per a ser debatut i a provat en la pròxima sessió plenària ordinària prevista per a aquest dijous 2 de juny.

Amb la modificació de crèdits extraordinaris, el govern municipal mamprendrà una nova campanya de bons per al comerç amb una inversió per part de l'Ajuntament que ascendeix a 200.000 euros. Després de l'èxit de les dos edicions del passat any, el nou programa de promoció i dinamització econòmica ‘BonoComerç 2022’, posarà a la venda bons de descompte al consumidor que seran canviables en botigues de proximitat i hostaleria.

Segons ha avançat Rius, l'executiu local impulsa novament aquest programa d'ajudes amb a finalitat de “promocionar el comerç local i contribuir una vegada més a reactivar el teixit comercial i el consum a la nostra ciutat”, per a la qual cosa subscriurà un nou conveni amb la Confederació de Comerç de la Comunitat Valenciana per a la gestió dels bons.

Així mateix, amb la modificació de crèdits de part dels romanents es preveu destinar 200.000 euros més a l'adquisició de mobiliari i l'equipament del nou edifici de Serveis Socials, després que les obres de remodelació i condicionament de l'edifici de l'antic ambulatori del carrer València, per a la reubicació i concentració dels Serveis Socials municipals i de l'Oficina d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), hagen finalitzat recentment.

Cal recordar que el govern municipal va aconseguir la cessió del Ministeri de l'ús de l'edifici per 30 anys a favor de l'Ajuntament de Borriana, després de contactes continus amb tots els estaments implicats, aconseguint modificar la temporalitat de la cessió tan reduïda que impedia l'aplicació de subvencions dels Fons Feder per a la rehabilitació de l'edifici.

La resta de la modificació de crèdits extraordinaris, és a dir, 40.000 euros es destinaran a augmentar la dotació per a la instal·lació d'energia sostenible amb la instal·lació de geotèrmia per a la climatització de la piscina municipal que se sumaran als 250.000 ja previstos fins a aconseguir els 290.000 euros. Una actuació emmarcada en l'estratègia Edusi, cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc del Programa operatiu de creixement sostenible.

La responsable d'Hisenda ha assenyalat que aquest projecte avançat suposa una inversió de 290.00 euros, que podran rendibilitzar-se a mitjà termini i, així, la piscina comptarà amb la “més nova tecnologia en energia geotèrmica”, la qual cosa permetrà “reduir considerablement els costos de manteniment d'aquest edifici municipal”.

A més, amb l'ús d'aquesta energia renovable i l'aplicació de la geotèrmia en l'edificació sostenible s'aconsegueix evitar la contaminació i reduir les emissions de CO₂. “Gràcies a aquest nou aprofitament el municipi podrà gaudir d'una piscina coberta més eficient en el seu consum, a curt termini i aquest canvi suposarà un important estalvi per a tota la ciutadania”.

 

 

préstamo de poco más de 1,4 millones para inversiones municipales de Burriana en 2022
 • L'operació de préstec permetrà a l'Ajuntament mamprendre projectes inclosos en l'estratègia Edusi com la passarel·la del Clot i la millora i condicionament de l'entorn de l'Arenal, entre d’altres

Borriana ha aprovat a través d’un decret d'Alcaldia l'adjudicació d'una operació de préstec per import d’1.458.731,43 euros, per al finançament de part de les inversions incloses en el Pressupost Municipal d'enguany, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Així, ha recordat que el pressupost per a 2022 aposta per "un ambiciós pla d'inversions" que contribuïsquen com més de pressa millor a la “reactivació econòmica de la nostra ciutat i pel manteniment i reforç d'ajudes als col·lectius socials, i per a no perdre oportunitats de desenvolupament i creixement de la ciutat, la qual cosa exigeix acudir a l'endeutament per al finançament de part de les inversions”.

Per a la subscripció del préstec aprovat, del qual es donarà compte en el pròxim ple ordinari del mes de maig, l'àrea d'Hisenda ha sol·licitat ofertes i han concorregut quatre entitats al concurs obert. Una vegada analitzades les ofertes presentades i tenint en compte els criteris de selecció previstos, l'operació financera ha sigut adjudicada a Unicaja Banco SA, per ser l'oferta més avantatjosa econòmicament.

En aquest sentit, Rius ha ressaltat les condicions del préstec de l'entitat bancària Unicaja Banco SA, amb un interès variable d'euríbor trimestral + un diferencial de 0,28% amb un termini d'amortització d’11 anys, un any de carència i 10 d'amortització.

Cristina Rius ha manifestat que el govern municipal compleix el principi de “prudència financera” i l'objectiu d’“estabilitat pressupostària”, alhora que ha subratllat que el percentatge de despesa que suposa la càrrega financera respecte de l'import total del pressupost “es manté en una línia estable”.

Sobre aquest tema, la responsable de l'àrea ha posat en relleu “la constatació que l'Ajuntament compta amb la suficient capacitat per a fer front en el temps a les obligacions que es deriven d'aquesta operació creditícia”.

Igualment, ha destacat que amb "l'esforç" realitzat en anys anteriors per a rebaixar el deute, el govern municipal va liquidar el pressupost del passat any 2021 amb un deute de 5.888.788 euros, que suposa una ràtio d'endeutament del 17,75 per cent, “molt inferior al que ens vam trobar a l'inici de la passada legislatura d'un 48 per cent”.

Afirmació que ha realitzat amb les dades de l'últim any a la mà, “en els quals clarament es pot comprovar com el deute municipal en els últims 6 anys s'ha reduït en més de 8,4 milions d'euros, la qual cosa suposa una reducció significativa per habitant fins als 168 euros actuals.

Projectes que es mamprendran

Els prop d’1,5 milions d'euros de l'operació de préstec permetran a l'Ajuntament de Borriana mamprendre projectes inclosos en l'estratègia Edusi com la passarel·la del Clot i la millora i condicionament de l'entorn de l'Arenal i el Clot, per al qual el consistori destinarà 675.000 euros, que suposa el 50% de la inversió prevista, ja que es completarà amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Igualment, 253.031 euros més es destinaran a l'adequació de l'edifici de la Casa de Cultura, inversió que també es complementarà amb el 50% dels fons FEDER, quantitat que s’afig al finançament ja previst en l'anterior exercici de 400.000 euros, per la qual cosa el pressupost global per a l'adequació de la Casa de Cultura serà aquest any d'1 milió d'euros, aproximadament.

Així mateix, es destinaran 86.500 euros a l'adquisició de programes i nous equipaments informàtics finançats també amb una altra aportació del 50% del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i 175.000 euros en millores en la il·luminació en instal·lacions esportives i en la instal·lació i geotèrmia en la Piscina Municipal, entre moltes altres inversions.

El Pleno del 7 de abril incluye la primera modificación de crédito con parte de los remanentes de tesorería de 2021
 • El Ple del pròxim dijous 7 d'abril inclou la primera modificació de crèdit, de 3,6 milions d'euros, amb una part dels romanents de tresoreria resultants de la liquidació del pressupost de 2021

 • El 80% del superàvit incorporat de l’any passat, va destinat a inversions en millores necessàries per a la ciutat

El govern municipal de Borriana proposarà en el pròxim ple previst per al dijous 7 d'abril la primera modificació de crèdit, que ascendeix a un total de 3.612.801 euros, finançada íntegrament amb part dels romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de la liquidació del pressupost de 2021, segons ha avançat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Sobre aquest tema, Rius ha recordat que ja “hem inclòs en el pressupost actual un total de 5,6 milions d'euros dels 7,3 milions del superàvit liquidat en l'exercici anterior”. Dels quals, ha precisat, un 80% van destinats a inversions “perquè el nostre objectiu és reinvertir els romanents en millores necessàries per a la ciutat”.

A més d'injectar 500.000 euros més en el pla de reparació de camins agrícoles i vials urbans, iniciat en exercicis anteriors, Rius ha assenyalat entre les obres més destacades que es mamprendran amb els romanents, “s'equiparà de mobiliari el CAT i es complementaran els recursos necessaris per a la construcció del vial que connectarà el Port amb el Grau amb un carril de ciclovianants, arran del projecte tècnic que s'està executant”.

La modificació que s'aprovarà en el ple municipal també inclou una nova partida per a la compra i instal·lació dels caragols d'Arquimedes en la zona de la Serratella, “una iniciativa molt demandada pels veïns i veïnes la demora dels quals ha sigut provocada per la llarga tramitació dels permisos d'altres administracions i de la concessió administrativa d'ocupació de domini públic maritimoterrestre, previs a la instal·lació”, ha manifestat la regidora.

Amb la construcció d'aquest nou sistema de drenatge d'aigües pluvials amb la instal·lació d’aquesta infraestructura, es podrà millorar l'evacuació de les aigües pluvials a la mar ocasionades per fortes pluges, en una zona amb una capa freàtica molt pròxima a la superfície que necessita un ràpid drenatge i, d'aquesta manera, s'ajudarà a evitar els efectes de les inundacions amb què han de bregar els veïns i les veïnes de la zona.

La modificació de crèdits, així mateix, ha indicat Cristina Rius, “permetrà incrementar els recursos per a ciberseguretat, amb la finalitat de millorar la protecció dels sistemes, xarxes i programes informàtics de possibles atacs digitals”.

Alguns dels canvis que s'aprovaran en el pròxim ple inclouen: increments de l'IPC en els contractes de serveis públics, actuacions en edificis públics derivades d'auditories elèctriques, reparació de l'entorn del Clot a causa de les pluges recents i la dotació dels recursos necessaris per a atendre les primeres quotes del PAI Sant Gregori, entre d’altres.

Firma del nuevo convenio del Ayuntamiento de Burriana con el Catastro
 • El consistori ha subscrit un nou conveni de col·laboració amb la Direcció General de Cadastre

 • És el primer consistori de la província a subscriure el nou acord

 • L’acord no suposarà en cap cas un augment de l’impost de béns immobles (IBI)


L'Ajuntament de Borriana ha subscrit un nou conveni de col·laboració amb la Direcció General del Cadastre que substitueix i unifica els que estaven vigents, que daten de 1998 i 2000, segons ha informat la responsable municipal de l'àrea d'Hisenda, Cristina Rius.

Aquesta cooperació administrativa entre les dos institucions, ha manifestat Rius, ha anat creixent i consolidant-se amb l’obtenció “d’excel·lents resultats” i el compliment de diferents objectius com “el manteniment de la informació cadastral o la proximitat i difusió de dades a través del Punt d'Informació Cadastral (PIC)”, situat en el mateix Ajuntament.

Amb aquest nou conveni, signat per l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i la Gerent Territorial de Cadastre de Castelló, Mercedes Marco, l'ajuntament de Borriana es converteix en la primera ciutat de la província a subscriure'l, després de la proposta de la Regidora d'Hisenda, Cristina Rius, en el ple municipal de maig de 2021, en què es va aprovar de manera unànime. Al respecte, Rius ha puntualitzat que aquest nou conveni no suposarà en cap cas un augment de l’impost de béns immobles (IBI).

Després de la firma, Safont i Rius han destacat que amb aquest nou acord subscrit “reduirem el temps de tramitació i d'incorporació de dades, per la qual cosa podrem garantir el coneixement permanent i actualitzat de la realitat immobiliària de Borriana”.

Un altre dels objectius que busca aquest model únic de col·laboració és reduir les càrregues administratives que suporta el ciutadà”, ha explicat la regidora responsable d’Hisenda, que ha afegit, que aprofitant l'experiència acumulada i les oportunitats que ofereix un nou escenari tecnològic “es fa un pas més en la col·laboració integral, que incrementarà els excel·lents resultats aconseguits fins ara”.

A més, han explicat, d’acord amb el que hi ha estipulat, “disposarem d’El Mapa de Gestió, una ferramenta informàtica que facilitarà molt el treball” i suposarà “millorar el servei de proximitat que donem a la ciutadania de Borriana”.

Igualment, han posat en relleu que a partir d'aquest nou conveni “tramitarem les alteracions de rústica que, encara que supose més càrrega de treball per a l'Ajuntament, serà molt superior l’eficiència que ens aportarà”.

Pròximament es tornaran a reunir les dos parts, Ajuntament i Direcció General de Cadastre, per a constituir la comissió de seguiment del nou conveni en què la regidora d'Hisenda i els dos tècnics de l'àrea formaran la representació municipal.

 • Del 15 de març al 6 de juny, període voluntari per a les taxes urbanes de residus i guals i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Aquest mes de març s’inicia el calendari de pagament de tributs municipals per a l'exercici 2022 a Borriana. L'Ajuntament ha fixat el calendari del contribuent amb el període de cobrament dels padrons fiscals per a enguany que es realitzarà d’acord amb el que s'estableix.

D'aquesta forma, del 15 de març al 6 de juny es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

Dins del citat període de pagament en voluntària, les persones contribuents podran efectuar els abonaments cada dia hàbil en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural Sant Josep, CaixaBank, Banc Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i Banc Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en aquestes entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remès al domicili de la persona contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser arreplegat en el Servei Municipal de Recaptació, situat a la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament aplicarà una bonificació de l'1% de la quota. Transcorregut el termini en període voluntari sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costes i despeses que s’originen.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst serà el 28 de març i el segon càrrec el 27 maig, i aplicarà en el segon una bonificació de l’1% per domiciliació.

En aquest sentit, la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha destacat que cada any en són més, els contribuents que domicilien els seus rebuts i es poden beneficiar d'aquesta bonificació. De fet, en taxes urbanes, s'ha incrementat quasi un 10% l'import de quota domiciliada en aquests últims 5 anys, i han passat d'un 61,50% a un 70,48% del padró que, sumat al de l'impost de vehicles, suposa un cost màxim de 31.160 euros per a les arques municipals.

Congelació de taxes

L'edil d'Hisenda ha recordat que l'any 2022 va començar amb una congelació de taxes i impostos per als veïns i veïnes i per a empreses de Borriana, perquè l'equip de govern va decidir mantindre les ordenances fiscals per a “no augmentar la càrrega impositiva de la ciutadania davant la crisi”.

Així, a Borriana, en 2022 no s'augmenta cap dels tipus impositius, com el de l'ICIO, l'IBI o el de vehicles, a més de mantindre sense modificacions els imports dels rebuts de taxes municipals, com el de la gestió de residus o diferents espais culturals i esportius, i es conserven els beneficis fiscals i bonificacions aprovats en els últims exercicis.

De fet, ha manifestat Cristina Rius, “ja hem aplicat aquests últims anys els beneficis fiscals que hem cregut justos, amb criteris de capacitat econòmica. Hem equiparat totes les bonificacions en tases de famílies monoparentals a les que tenien les famílies nombroses, així com exempcions en la taxa de gestió de residus a les famílies que perceben prestacions d'emergència social en concepte de subministraments bàsics energètics”.

També, segons ha indicat, “hem implantat noves bonificacions amb criteris de protecció del Medi Ambient, com les de vehicles híbrids i elèctrics, amb més d'un centenar de beneficiaris”.

No obstant això, per a 2022, ha apuntat la responsable d'Hisenda, cal tindre en compte l'increment del 7,6% de l'IPC que afecta sobretot als grans contractes de serveis i a tota la despesa corrent municipal, i assumir l'augment del 17% pel cost de la gestió dels residus, de més de 438.000 euros que hem decidit no repercutir en els ciutadans, com a mesura extraordinària d'ajuda per la covid-19.

Liquidación presupuesto municipal Burriana 2021
 • En sis anys, el govern local ha reduït el deute municipal en més de 8,4 milions d'euros

 • L'Ajuntament reinvertirà l'estalvi de l’exercici passat, igual que el dels anteriors, en més inversions per al progrés de la ciutat


El govern municipal de Borriana podrà construir els caragols d'Arquimedes, la connexió de l'avinguda del Transport amb la CV18, així com altres projectes amb el superàvit de la liquidació del pressupost de 2021, segons ha anunciat la regidora delegada de l'àrea d'Hisenda, Cristina Rius, que ha precisat que el consistori “reinvertirà l'estalvi del passat exercici, igual que el dels anteriors, en més inversions per al progrés de la ciutat”.

Rius ha explicat que l'equip de govern municipal ha liquidat el pressupost de l’any passat, 2021, amb un deute de 5.888.788 euros, que suposa una ràtio d'endeutament del 17,75 per cent, “molt inferior al que ens vam trobar a l'inici de la passada legislatura d'un 48 per cent”.

Afirmació que ha realitzat amb les dades de l'últim any en la mà, “en les quals clarament es pot comprovar com el deute municipal en els últims 6 anys, s'ha reduït en més de 8,4 milions d'euros, fet que suposa una reducció significativa per habitant fins arribar als 168 euros actuals.

Després de la firma per part de l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, del decret de liquidació de 2021, del qual es donarà compte en el pròxim ple municipal previst per a demà dijous 3 de març, Rius ha posat en relleu el “rigorós, responsable i exhaustiu treball” que està realitzant l'equip de govern de Borriana a nivell econòmic, que ha tornat a quedar demostrat després de la liquidació del Pressupost de l'exercici corresponent a 2021.

Situació que per a Cristina Rius significa que el resultat del pressupost de 2021 és “positiu” i amb un romanent de Tresoreria per a despeses generals que ens permetrà continuar invertint en projectes per a la ciutadania”.

Raó per la qual Rius ha manifestat que per sisè any consecutiu “les xifres no enganyen i mostren la capacitat que durant els últims exercicis hem tingut a l'hora de reduir el deute municipal, a més d'augmentar cada any el nivell d'inversions i aconseguir que Borriana haja canviat per complet després de només una legislatura”.

De fet, ha manifestat, “hem acabat amb la paràlisi prèvia a 2015 en què s'invertia al voltant d'un milió d'euros anualment, als 5 milions d'obligacions reconegudes en 2021 en el capítol d'inversions, 5 milions als quals cal sumar les obres que continuen executant-se enguany”.

Entre les quals, ha assenyalat, tenim l'edifici que acollirà tots els serveis socials, al qual li queda al voltant d'un mes d'obra i té un cost total de 1,7 milions d'euros; l'IES Jaume I, amb més de 13,3 milions d'euros; la climatització del mercat municipal amb 170.000 euros; la rehabilitació de la Casa de la Cultura, que es licitarà pròximament amb un cost aproximat d’un milió d'euros; la redacció del projecte del nou carril bici Grau-Port, o l'expropiació i posterior urbanització de l'accés al CEIP Josep Iturbi, les obres del qual estan en marxa amb un cost total de 430.000 euros.

Segons ha assegurat Cristina Rius, “aquestes són algunes de les obres i inversions en què estem treballant que estaven previstes en el pressupost que liquidem ara i que continuen aquest exercici 2022, i els romanents de les partides econòmiques d’aquestes obres s'incorporaran al pressupost actual per a les obres en curs esmentades”.

Una volta que Intervenció realitze les incorporacions de les obres en curs o els compromisos de despesa adoptats, a càrrec del romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, amb els 5 milions restants “concretarem els projectes a què anirà destinat i que considerem prioritaris, com els caragols d'Arquimedes dels quals, pròximament, haurem reunit tots els permisos pertinents, i així evitarem inundacions en la zona marítima a causa de les fortes pluges”.

També s'ha referit a la remodelació del Mercat Municipal, la rehabilitació de la casa de peons de camins en la carretera de Vila-real, casa cedida per la Generalitat i que es destinarà a locals de diferents associacions, o la connexió de l'avinguda del Transport amb la CV18 que suposarà alleugerir les entrades i eixides de la ciutat en hores punta.

Respecte a aquesta connexió, ha explicat que actualment ja s'ha publicat la licitació del projecte i paral·lelament es treballa en l'expropiació dels terrenys, i esperem continuar la tramitació sense cap incidència i que aquest nou vial siga molt prompte una realitat.

En quant al període mitjà de pagament a proveïdors, la regidora d'Hisenda ha assenyalat que s'ajusta a la Llei de Morositat, i ha posat l'exemple de l'últim trimestre, en què ha tingut una mitjana de 14,53 dies, la qual cosa, a judici seu, suscita que les empreses i autònoms “vulguen treballar amb l'Ajuntament perquè, quan fan un treball, la tramitació de la factura és ràpida i els arriba molt prompte la liquiditat per a poder seguir amb la seua activitat”.

Plan Estratégico subvenciones Burriana 2022
 • Serveis Socials és l'àrea que més import rebrà enguany, ja que el pla li assigna 451.100 euros, que suposa el 44,1 per cent del total


L'Ajuntament de Borriana destina enguany un total d'1.021.850 euros al Pla Estratègic de Subvencions 2022, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, que ha precisat que aquest pla plasma la distribució de fons públics per a activitats subvencionables que corresponen a cadascuna de les àrees d'actuació i la forma de concessió, a fi de “contribuir a satisfer les diferents necessitats i aspiracions de la ciutadania”.

Entre les quals ha assenyalat les activitats relacionades amb els serveis socials, les culturals, les esportives, les dirigides a la joventut, a l'ocupació del temps lliure, les relatives a l'educació, a la promoció de la dona, a la sanitat, al comerç, a la protecció del medi ambient, o les que realitzen les associacions de veïns per a la defensa dels seus interessos.

El Pla anual de subvencions del municipi és, segons el parer de Rius, de caràcter “programàtic”, i no solament és un instrument de planificació i millora de l'acció administrativa, sinó que a més n’afavoreix l'eficàcia i la transparència, tot i que el seu contingut “no crea drets ni obligacions”.

Per la qual cosa, la responsable d'Hisenda ha indicat que conté la memòria explicativa dels objectius, els costos de realització i les fonts de finançament de les subvencions que pretén atorgar l'Ajuntament durant l'exercici de 2021, i la memòria amb els detalls d'execució del 2021.

Enguany, ha destacat Cristina Rius, el cost total del pla ha suposat un lleuger increment respecte a 2021, i s'inclouen les subvencions de concurrència competitiva que ascendeixen a 226.250 euros, les de concessió directa previstes nominativament en el Pressupost Municipal que s'eleva a 752.700 euros i l'apartat destinat a premis que suposen 42.900 euros.

Per àrees, Serveis Socials és la que més quantitat rebrà enguany, ja que el pla li assigna 451.100 euros, que suposa el 44,1 per cent del total, tenint en compte que la major part, concretament 350.000 euros, es destinen a la concessió d'ajudes econòmiques individuals o a nuclis familiars per a remeiar una situació greu deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica.

D'altra banda, Rius ha valorat positivament el grau de compliment i l'eficiència de l'atorgament de subvencions del passat any 2021, en què es van tramitar els procediments per a la concessió de les subvencions previstes, malgrat el volum extraordinari en la Secció IV motivat, en gran mesura, per la covid-19.

Cal recordar també que, paral·lelament durant 2021, per a pal·liar les conseqüències econòmiques negatives en els sectors més afectats per les restriccions, l'Ajuntament ha tramitat més de 660 sol·licituds d'ajudes directes, des de 2.200 euros fins a 4.000€ a cada autònom o microempresa.

En aquesta pandèmia, ens hem bolcat en el sector del comerç i l'hostaleria i hem destinat més de 2 milions d’euros en ajudes directes, exempcions de tributs i diverses campanyes de promoció, incentivació i foment de l'activitat econòmica en la localitat per a facilitar l’eixida de la crisi de les nostres empreses, sense deixar de costat l'àrea d'Acció Social, les subvencions a la qual van ser de 400.000€ en el passat exercici”, ha manifestat Cristina Rius.

Bonificaciones Burriana IBI 2022
 • Un total de 19 persones que han instal·lat voluntàriament sistemes per a l'aprofitament tèrmic i elèctric se n'han beneficiat fins ara des de l’aplicació

 • El govern municipal ha congelat les taxes i impostos per a enguany i manté els beneficis de nombroses mesures fiscals


Un total de 19 persones s'han beneficiat fins avui de la bonificació d'un 20 per cent en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) que aplica l'Ajuntament de Borriana des que es va implantar en 2017 a les persones que han instal·lat voluntàriament sistemes per a l'aprofitament tèrmic i elèctric de l'energia solar, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

La bonificació de l'IBI va ser aprovada pel govern municipal en la modificació de les ordenances fiscals per a 2017, i s'ha continuat mantenint durant la resta d'exercicis. Es tracta d'una bonificació del 20% en l'IBI de l'habitatge, que s'aplica a més durant els 3 anys següents a la instal·lació voluntària.

Rius ha recordat que l'equip municipal de govern va decidir congelar els impostos i les taxes municipals per a enguany, 2022, i va decidir “no augmentar la càrrega impositiva de la ciutadania davant la crisi”. Així, a Borriana, en 2022 no se n'augmenta cap dels tipus impositius, com el de l'ICIO, l'IBI o el de vehicles, a més de mantindre sense modificacions els imports dels rebuts de taxes municipals, com el del fem o diferents espais culturals i esportius, i conservar els beneficis fiscals i bonificacions aprovats en els últims exercicis.

De fet, ha manifestat, “ja hem aplicat aquests últims anys els beneficis i exempcions fiscals que hem cregut justos, amb criteris de capacitat econòmica, hem equiparat totes les bonificacions de famílies monoparentals a les de les famílies nombroses, a persones amb discapacitat, i també hem bonificat taxes i impostos amb criteris de protecció del medi ambient”.

D'aquesta forma, ha explicat la regidora d'Hisenda, per a incentivar la protecció del medi ambient, també es mantenen enguany les bonificacions durant els 4 primers anys d'un 75% sobre la compra dels cotxes amb motor elèctric i d'un 50% als vehicles amb motor híbrid. Unes mesures fiscals que es van aprovar ja en 2016.

Caldria sumar, ha manifestat Cristina Rius, les bonificacions fins a un 75% en l'IBI a les famílies nombroses que s'aplica des de fa uns anys en la localitat, amb l'objectiu de reduir la pressió fiscal a unitats familiars per a alleujar les economies domèstiques en el pagament d'aquest tribut”. La rebaixa fiscal que s'aplica és d'un 50% per a les famílies nombroses de categoria general o d'un 75% per a les famílies que ostenten el títol de categoria especial.

Fins i tot, ha afegit, l'Ajuntament assumeix enguany l'increment del cost de la gestió de residus que suposa més de 440.000 euros i que implicaria una pujada del 17% de la taxa, cosa que constitueix “un considerable estalvi per a les economies dels nostres veïns i veïnes.