El Ayuntamiento comienza a pedir la financiación europea de sus proyectos Feder
 • L'import correspon a tres sol·licituds de projectes dels blocs d'eficiència energètica, mobilitat urbana i sostenible, desenvolupament d'administració electrònica i condicionament i dinamització d'espais culturals

L'Ajuntament de Borriana ha sol·licitat formalment al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública que tramite el pagament davant la Comissió Europea relatiu a 2.330.690,52 euros corresponent als projectes aprovats i que s'estan executant amb les ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a través del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya (Feder 2014-2020) per a Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi).

En concret, s'han presentat les despeses i les verificacions d’una part dels projectes europeus presentats a Borriana i que ja estan aprovats i amb el grau d'execució convingut de conformitat amb els objectius establits.

Projectes que s'engloben dins de 4 grans blocs d'actuació: Millora energètica en infraestructures i instal·lacions públiques, Actuacions per al foment de la mobilitat urbana sostenible, Incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per al desenvolupament de l'administració electrònica, i Condicionament d'espais culturals i dinamització de la xarxa de museus de la ciutat.

Del total de la despesa certificada fins ara i remès per a la seua justificació, que s'eleva a més de 2,3 milions d'euros, el consistori sol·licita que se li abone el 50% que li correspon, és a dir, un total d’1.165.345,29 euros.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha valorat positivament aquest avanç en el desenvolupament dels projectes de l'estratègia Edusi que, segons el seu parer, “constata que tot l'esforç que hem invertit en la seua està donant resultat”.

Maria Josep Safont ha assenyalat que, malgrat tindre molts dels projectes molt avançats, “en els pròxims mesos continuarem treballant en l'impuls i la licitació dels que encara queden pendents”.

Cal destacar que tots els projectes inclosos en l'estratègia Edusi estan cofinançats al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020.

El equipo d egobierno da a conocer las líneas de los presupuestos 2021 a sus respectivas ejecutivas
 • En línies generals, el pressupost del pròxim exercici contempla la congelació de tots els tributs municipals, fins i tot la bonificació del 25% en la taxa de gestió de residus per a totes les activitats comercials

 • També, l'exempció de la taxa de terrasses a bars i restaurants durant la primera meitat de l'exercici 2021


Els dos partits de l'equip de govern municipal a l'Ajuntament de Borriana, PSOE i Compromís, han mantingut reunions amb les seues respectives executives per a plantejar la bases i les principals línies d’execució del pressupost del consistori per al pròxim exercici 2021, que van determinar en reunions prèvies.

Segons ha avançat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, en línies generals, el pressupost de 2021 contempla “la congelació de tots els tributs municipals, fins i tot la bonificació del 25% en la taxa de gestió de residus per a totes les activitats comercials, i l'exempció de la taxa de terrasses a bars i restaurants, almenys, durant la primera meitat de l'exercici 2021”.

D'altra banda, ha assenyalat que en el pressupost del pròxim exercici es reflectirà que “prioritzarem l'àrea d'acció social, la reactivació econòmica local, el foment de l'ocupació, o la neteja i desinfecció, entre altres qüestions essencials.

A més, Rius ha destacat que gràcies a la suspensió temporal de les tres regles fiscals aprovada recentment pel Govern Estatal, “serà la primera vegada que aprovarem un pressupost en què l'import del nou préstec per a inversions serà major que l'amortització prevista per al mateix exercici". Amb això, ha precisat, “es podran dur a terme inversions molt necessàries per al municipi”.

També ha destacat que dins de les actuacions per a fomentar la contractació de diferents oficis locals, es troba una nova línia de subvencions dirigides a la rehabilitació de façanes modernistes, “que posarà en valor aquest patrimoni local que és un dels atractius per al turisme i al mateix temps fomentem el teixit productiu local”.

Modificación presupuestaria para el pleno ordinario de noviembre
 • Procedents de romanents de tresoreria i d'excedents d'una línia de subvencions

 • Per a poder reutilitzar-los a dotar de recursos suficients noves partides que reduïsquen els efectes econòmics de la Covid-19 i, alhora, amortitzar préstecs


L'equip de govern de l'Ajuntament de Borriana proposarà en el pròxim ple, previst per a aquest dijous 5 de novembre, una modificació de crèdits de 665.000 euros, procedents de romanents de tresoreria i d'excedents d'una línia de subvencions, amb l'objectiu de realitzar els ajustos econòmics pertinents per a finalitzar l'exercici pressupostari.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que es tracta d'una operació econòmica per a ajustar al màxim el pressupost i disposar de la liquiditat necessària per a poder reutilitzar-los a dotar de recursos suficients noves partides que reduïsquen els efectes econòmics de la Covid-19 i, alhora, destinar-los en part a amortitzar préstecs.

Així, els 415.000 euros de romanents de Tresoreria, ha precisat Rius, es destinaran en part, concretament 75.000 euros, a realitzar obres menors amb empreses locals durant l'últim mes de l'any i així col·laborar a la seua reactivació. La resta, és a dir, 340.000 euros es destinaran a l'amortització anticipada de préstecs.

Paral·lelament, ha assenyalat la responsable d'Hisenda, els 250.000 euros de fons excedents de la línia d'ajudes econòmiques de 400 euros convocades i ja abonades per a donar suport a les persones autònomes, xicotetes empreses i mutualistes, es reinvertiran en iniciatives de col·laboració i promoció del teixit empresarial local.

Modificación presupuestaria para las cuotas del PAI Sant Gregori
 • El consistori planteja una modificació de crèdit de prop de 2 milions d'euros per a liquidar les quotes pendents
 • Els diners no eixiran de les arques municipals ja que una part serà compensada amb deutes de l'IBI i una altra part es conservarà com a garantia

 L'Ajuntament de Borriana farà una modificació de crèdit d'1.919.892,35 euros per a liquidar les quotes zero i 00 pendents a l'empresa Golf Sant Gregori, que el Partit Popular de Borriana va comprometre en el seu moment, encara que realment els diners no eixiran de les arques municipals, ja que una part serà compensat amb el deute de l'IBI i l'altra part es conservarà com a garantia.

Així ho ha avançat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, després de plantejar l'assumpte en la Junta de Portaveus celebrada avui, i que serà un dels punts per al pròxim Ple municipal previst per a aquest dijous, 5 de novembre.

En aquest sentit, l'equip de govern ha decidit que una part del pagament de la quota es realitzarà compensant l'IBI que deu l'empresa i la resta es mantindrà com a garantia, d'acord amb el punt desè de l'acord transaccional, segons el qual, l'Ajuntament mantindria com a garantia una part de la quota 00 de tots els propietaris de terrenys del PAI, que suposaria més de 3,2 milions d'euros.

L'alcaldessa de Borriana ha assegurat que la intenció de l'equip de govern és “traure a pública subhasta els terrenys municipals residencials que posseeix en la zona del PAI Sant Gregori”.

Sobre aquest tema, ha recordat que l'Ajuntament de Borriana igual que tots els propietaris en un PAI, estan obligats al pagament de quota zero, una vegada s'aprova el projecte de reparcel·lació. A més, en 2008 i en 2010, quan governava el Partit Popular, va acordar quedar-se amb tots els terrenys i pagar les quotes d'urbanització.

No obstant això, l'actual equip de govern pretén vendre els terrenys, en pública subhasta, lliures de càrregues, per la qual cosa s'ha de realitzar obligatòriament el moviment comptable.

Los restaurantes y bares de Burriana tendrán extentas las tasas de terrazas hasta mediados de 2021
 • La decisió de l'equip de govern respon a l'objectiu de continuar ajudant a totes les activitats econòmiques del municipi

 • Planteja, a més, per a 2021 congelar la taxa de Gestió de residus en general, no aplicant l'increment dels costos com s'ha fet cada any

 • Amb l'objectiu d'ajudar els comerços i activitats econòmiques locals, també proposa aplicar, per al proper exercici, una reducció concreta per a ells de la tarifa de gestió de residus d'un 25%


L'Ajuntament de Borriana eximirà del pagament de la taxa d'ocupació de la via pública les terrasses de bars i restaurants, almenys, fins a mitjan exercici 2021, a fi de continuar ajudant a totes les activitats econòmiques de la ciutat, segons ha informat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, en la Comissió d'Hisenda celebrada avui.

Així, l'equip de govern municipal, després de proposar i estudiar les possibilitats tècniques i comprovar la viabilitat per a dur-ho a terme, prorrogarà fins a juny de 2021 “la disposició addicional, aprovada el mes de maig passat, per la qual es va aprovar l'exempció de les taxes des de l'estat d'alarma el 14 de març, amb la suspensió dels cobraments per ocupació de terrasses durant els 3 últims trimestres de 2020”, ha indicat Rius.

En concret, ha precisat, “un trimestre per estar les activitats tancades obligatòriament per l'estat d'alarma, que l'equip municipal de govern vam ampliar als dos trimestres següents per a donar suport al sector”.

Sobre aquest particular, Cristina Rius ha indicat que aquesta iniciativa suposarà “una ajuda per al sector de l'hostaleria local al voltant de 160.000 euros en els 15 mesos d'aplicació en els dos exercicis”.

A més, donades les circumstàncies especials derivades de la crisi sanitària de la Covid-19, la regidora d'Hisenda ha avançat que l'equip de govern planteja per a 2021 congelar la taxa de Gestió de residus en general, “no aplicar l'increment dels costos com s'ha fet cada any”, i també aplicar per al pròxim exercici una reducció concreta de la tarifa d'un 25% als comerços i a les activitats econòmiques locals amb l'objectiu d'ajudar-los.

Respecte a la resta impostos i taxes municipals, la responsable municipal d'Hisenda ha anunciat que “queden congelats per a 2021 i a més se'ls aplicarà els beneficis fiscals en vigor”.

Entre aquests beneficis, ha assenyalat la bonificació del 50% a l'IBI dels habitatges de protecció pública promoguts per la Generalitat Valenciana, i fins al 75% a les famílies nombroses, l'exempció de la taxa de gestió de residus als beneficiaris d'ajudes de pobresa energètica, així com les bonificacions del 50% a jubilats i pensionistes.

També s'ha referit als incentius per a protegir el medi ambient com les bonificacions del 75% i 50% per la compra de vehicles elèctrics o híbrids o la bonificació del 20% a l’IBI per a qui instal·le voluntàriament sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia provinent del sol.

Quant a l'Impost d'activitats Econòmiques, Rius ha recordat la possibilitat de bonificació del 50% de la quota municipal per creació d'ocupació, cas que s'haja incrementat la mitjana de la plantilla en 10 o més treballadors amb contracte indefinit. Així com l'equiparació, ja aprovada en els últims exercicis, dels beneficis fiscals en taxes municipals per a famílies nombroses a què ara poden acollir-se també les famílies monoparentals.

Inversiones extraordinarias del Ayuntamiento por el covid 19del Ayuntamiento
 • Finançats amb baixes disponibles de partides que no s'utilitzaran
 • A més, el consistori ha dotat de major pressupost partides de personal per a reforçar les plantilla de Serveis Socials, cementeri, OAC i altres àrees
 • També ha incrementat el finançament destinat als convenis de col·laboració amb entitats socials que han reforçat les ajudes pel coronavirus, i ha duplicat la partida d'ajudes socials

L'Ajuntament de Borriana ha abonat en factures de despeses extraordinàries per la Covid-19, a empreses i autònoms, més de 200.000 euros, amb una despesa total municipal a causa de la pandèmia al voltant dels 500.000 euros fins avui, segons ha indicat la responsable municipal de l'àrea d'Hisenda, Cristina Rius.

Durant aquest exercici 2020, en què es travessa una especial situació per la pandèmia, ha assenyalat Rius, el consistori ha efectuat els ajustos necessaris en el pressupost “per a atendre despeses extraordinàries per la Covid-19, finançats amb baixes disponibles de partides que no s'utilitzaran”.

Com a exemples, la regidora d'Hisenda ha citat que aquest estiu “s'ha dotat l'àrea de Seguretat d'un quad i una caseta per a tindre policia permanent a la platja amb la finalitat de vigilar el compliment de la normativa sanitària”.

Així mateix, s'ha referit a la compra de material de protecció, “tant per a la ciutadania com per al personal municipal, de màscares, gel desinfectant, dispensadors, pantalles de protecció o guants i, a més, “hem incrementat la partida de Promoció del Comerç Local tant per a la promoció amb els sortejos diaris, com per a l'APP #BorrianaEsMou, o els cursos de formació per a comerciants, entre d’altres”.

Concretament, ha assenyalat que totes aquestes despeses extraordinàries s'han finançat amb baixes de partides no usades de festes de barris, de Junta Local Fallera, de convenis no signats amb associacions o altres partides de despesa corrent, i amb els romanents de Tresoreria de 2019.

Al mateix temps, el consistori ha dotat de major pressupost partides de personal per a reforçar les plantilles de Serveis Socials, cementeri, OAC i altres àrees, com també ha incrementat el finançament destinat als convenis de col·laboració amb entitats socials que han reforçat les ajudes pel coronavirus, i ha duplicat la partida d'ajudes socials, segons les necessitats i que han anat incrementant-se durant el confinament per l'estat d'alarma.

Paral·lelament, ha destacat Cristina Rius, l'Ajuntament ha adjudicat més d'un centenar d'obres menors de reparació i manteniment de via pública i edificis públics com el cementeri, casal jove, casa de cultura, centres educatius i altres edificis públics, amb la contractació d’empreses locals a través de contractes menors, per més de 300.000 euros en els 8 primers mesos d'aquest exercici.

Igualment, ha puntualitzat, “per primera vegada en aquest Consistori, s'han elaborat unes bases de subvencions a autònoms per a ajudar a finançar les despeses extraordinàries que han hagut de pagar sense poder tindre activitat amb normalitat”.

Període Mitjà de pagament a Proveïdors

D'altra banda, segons la informació econòmica del segon trimestre, el període mitjà de pagament a proveïdors “torna a situar-se per davall dels 30 dies que marca la Llei de Morositat, concretament de 19,56 dies de mitjana”, ha detallat la regidora d'Hisenda.

En aquest sentit, ha puntualitzat que l'Ajuntament “ha pagat ràpidament totes les obligacions, sobretot durant el segon trimestre, que coincideix amb la situació derivada de l'estat d'alarma”, a pesar que el consistori, ha matisat, “no ha tingut cap ingrés de tributs municipals durant els cinc primers mesos de l'exercici, atès que el 16 de març es va prendre la decisió de retardar el cobrament de tots els tributs almenys mentre vam estar en confinament”.

De fet, ha explicat Cristina Rius, els serveis d'Intervenció “han fet una mitjana d'una relació de factures cada 3 dies per a passar-les directament a Tresoreria i fer les transferències, és més, durant el segon trimestre s'han pagat 20 relacions de factures per un import de 3.313.600 euros enfront de les 8 relacions del primer trimestre per 1,6 milions d'euros. Just el doble que en el trimestre anterior”.

Durant l'Estat d'Alarma, ha finalitzat la responsable d'Hisenda, des de l'Ajuntament “s'ha fet un esforç extraordinari per a tramitar més ràpidament les factures i atendre totes les obligacions amb els treballadors municipals i amb les empreses i autònoms que treballen per a l'ajuntament facilitant-los la liquiditat en un moment complicat per a tots”.

El Ayuntamiento contrata más de 100 obras menores con empresas y autónomos locales
 • Per valor de més de 300.000 euros, a més de compres a comerços locals i que els empreses adjudicatàries de grans obres han subcontractat els oficis amb empreses de la ciutat
 • Dins del pla municipal per a la reactivació de l'economia local, per tal d’afavorir la recuperació de pimes, autònoms i empreses locals 

L'Ajuntament de Borriana ha adjudicat més de 100 obres menors de reparacions, manteniment i rehabilitacions que s'han realitzat en instal·lacions que depenen de l’ajuntament, de gener a agost, a empreses i autònoms de la ciutat per un import de més de 300.000 euros. És tracta d'intervencions en centres i instal·lacions municipals que necessiten algun tipus d'actuació que no requereix licitació pública.

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont,  ha concretat que són treballs de millores en centres socials, edificis educatius, culturals o esportius, actuacions, “que no necessiten licitació de contractes i en els quals autònoms i petites empreses locals són els principals beneficiaris”. Actuacions que al seu judici, a més de col·laborar en la reactivació de l'economia del municipi, també suposen “una millora en la qualitat dels serveis que el consistori presta a la ciutadania”.

A més, segons ha explicat l'alcaldessa, el Consistori ha recorregut a comerços locals per a serveis o per a la compra de material industrial, recanvis, mobiliari, pintura, ferreteria, material de construcció, contenidors, maquinària, etc. De la mateixa manera, la majoria de les empreses adjudicatàries de grans obres han subcontractat els oficis a persones de la localitat.

Paral·lelament, ha recordat que l'Ajuntament compleix amb la llei de Morositat des de 2015 “ininterrompudament”, pagant per davall dels 30 dies després de registrar la factura, en l'últim trimestre ha sigut d'una mitjana de 19,5 dies, dins del full de ruta en la gestió econòmica del consistori “per a reduir més els períodes de pagament a proveïdors davant la situació provocada per la pandèmia i, d'aquesta forma, ajudar a la liquiditat de les empreses”.

En aquesta línia, Maria Josep Safont ha reiterat que el consistori disposa d'un registre on es poden inscriure empreses i autònoms locals per a prioritzar la seua contractació i els compres i servei, per a col·laborar a pal·liar la crisi econòmica. És una borsa per a la contractació de professionals i empreses locals amb l'objectiu de “reactivar l'adjudicació dels contractes d'obres menors a les empreses locals conforme l'ajuntament vaja desenvolupant projectes públics, així com per a la realització de compres de diversa índole per part del consistori.

Així, des de juny s'ha realitzat una campanya d'actualització del registre d'empreses existents perquè els professionals, autònoms i empreses locals de Borriana puguen sol·licitar la seua inclusió en aquestes borses obertes i públiques per a l'execució de projectes i obres públiques amb l'Ajuntament, o bé per a l'àrea d'obres i equipaments, execució d'obres i subministraments i especialitats.

L'alcaldessa ha destacat que la finalitat és afavorir la recuperació dels autònoms, les pimes i els sectors productius més afectats per la desacceleració davant la paralització com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19. Una manera de donar suport i ajudar les empreses locals menudes en la seua recuperació econòmica”.

Per a la qual cosa s'està actualitzant el registre de possibles contractistes i subministradors locals amb l'Ajuntament, segons l'activitat econòmica que realitza cada empresa o autònom, a través de la web www.burriana.es en la secció de contractació, on es pot trobar el model de sol·licitud per a la seua inclusió en la base de dades.

Finalment, la responsable municipal ha subratllat la “importància” d'aquesta actuació, “una més de les implementades pel consistori dins del pla municipal per a ajudar i col·laborar en la reactivació econòmica i comercial de la ciutat” i ha concretat que aquesta iniciativa suposa «un suport econòmic més”.

Nuevo periodo de pago en voluntaria de IBI e IAE por el covid 19

 

 • Amb l'objectiu de reduir la pressió fiscal a les famílies mentre s'afronta la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus

 • El consistori aprovarà, juntament amb el padró de l'IBI i l'IAE, el nou període de cobrament en voluntària del 15 setembre al 7 de desembre

 

L'Ajuntament de Borriana a través d'un Decret d'alcaldia aprovarà un nou període de pagament de l'IBI i l'IAE de forma extraordinària per la pandèmia, seguint l'acord del govern municipal del passat 17 de març, a l'inici de l'estat d'alarma, quan va decidir modificar el calendari del contribuent per a aquest exercici amb la finalitat de retardar el període voluntari de pagament dels principals impostos municipals, amb l'objectiu de reduir la pressió fiscal a les famílies mentre s'afronta la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.

Segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, aquesta decisió de retardar i flexibilitzar els terminis de pagament forma part del paquet de mesures fiscals i econòmiques que l'equip de govern està desenvolupant, amb l'objectiu “d’alleujar la càrrega econòmica que poden tindre les famílies del municipi després de la parada de l'activitat econòmica derivada de l'estat d'alarma”.

Cal recordar que una dels primeres mesures adoptades per l'equip municipal de govern va ser deixar sense efecte els períodes de pagament de tributs en voluntària, així com els càrrecs domiciliats, i paralitzar el repartiment immediat de rebuts del primer padró que començava justament el mateix dia que el confinament, el 16 de març, fins al 5 juny, i que els notificadors ja tenien preparats per a repartir.

Amb aquest propòsit s'ha retardat el termini dels dos períodes de cobrament de padrons en voluntària. D'aquesta manera, els càrrecs domiciliats es passen cada 2 mesos, des del passat 27 de maig i fins a l'últim mes de l'any.

El primer padró està obert del 25 de maig al 5 d'agost, amb càrrecs el 27 de maig i el 27 de juliol corresponents a l'Impost de Vehicles, Taxa de Gestió de Residus i la Taxa de Gual.

Ara, el nou període de pagament serà des del 15 de setembre fins al 7 de desembre, amb la qual cosa els càrrecs dels rebuts domiciliats seran el 27 de setembre i el 27 de novembre. La iniciativa de retardar aquest període de cobrament de l'IBI i l'IAE, en dos mesos, del seu període habitual, ja es va traslladar en la comissió d'Hisenda celebrada el passat 11 de juny als grups polítics de l'oposició perquè en tingueren coneixement.

Amb aquest canvi, ha manifestat l'alcaldessa, s'afavoreix les persones treballadores, les pimes i els autònoms en aquests moments difícils, encara que haja sigut perjudicial per a l'Ajuntament perquè ha provocat un problema de tresoreria”.