- Perquè les famílies i empreses “puguen continuar recuperant poder adquisitiu i no augmentar la càrrega impositiva”, ha assegurat la regidor delegada d'Hisenda Cristina Rius


L'equip municipal de govern de Borriana ha traslladat aquest matí a la Comissió d'Hisenda la seua proposta de tornar a congelar les taxes per la gestió de residus per al pròxim exercici 2023, segons ha avançat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius. Proposta que està recollida en la modificació de les ordenances municipals que seran aprovades en el pròxim ple ordinari del mes de novembre.

L’edila ha volgut fer partícips d’aquesta decisió a tots els grups municipals i ha explicat que ha sigut adoptada perquè les famílies i empreses “puguen continuar recuperant poder adquisitiu i no augmentar la càrrega impositiva a causa de les diferents crisis derivades de la guerra de Rússia contra Ucraïna, l'augment dels costos energètics, la inflació, l'increment de l'euríbor i l'IPC”, ha assegurat la responsable d'Hisenda.

Després de la reunió, Rius ha explicat el “difícil equilibri econòmic” en la gestió dels residus, ja que la taxa per recollida de fem i residus sòlids urbans a Borriana no s'ha actualitzat en els últims anys, i suposa un “repte encara major”, afrontar l'actual dèficit en incrementar-se els costos derivats de les últimes modificacions de gestió de neteja viària i del nou servei de recollida de residus, que cada any comporta un desfasament negatiu”.

Per a 2023 a Borriana es preveu, segons l'estudi tècnic, un desajustament encara superior a causa de “la suma dels ingressos per les taxes congelades durant 3 exercicis com a mesura d'ajuda econòmica a famílies i empreses durant el període de pandèmia i les despeses pel cost del servei del transport, tractament i eliminació dels residus, que s'han incrementat constantment”.

És a dir, ha concretat Rius, la diferència entre ingressos i costos per a 2023 serà al voltant de de 607.000 euros, “una despesa que també decidim assumir i que no repercutirà en el rebut que paga la ciutadania”. A més, “proposem mantindre durant 2023 la bonificació del 25% aprovada, com a mesura extraordinària en pandèmia, per a totes les activitats econòmiques”.

Finalment, Cristina Rius ha assegurat que el govern local està ultimant les ordenances fiscals per a l'any que ve, que es donaran a conèixer la propera setmana. Unes ordenances guiades per la premissa de “no dur a terme canvis en els impostos i taxes de cara al contribuent que no siguen per a millorar les seues tarifes impositives”.

Es tracta, ha manifestat, de “millorar la gestió dels diferents tributs municipals adaptant-los a fi de facilitar la seua tramitació i afavorir-hi el coneixement de l'usuari, sense que es produïsca modificació de les quotes tributàries".

- Dins del pla municipal per a la reactivació de l'economia local, per a afavorir la recuperació de pimes, autònoms i empreses locals

- L'any passat el consistori va pagar factures a proveïdors per un valor aproximat de 14 milions d'euros


L'Ajuntament de Borriana està actualitzant les borses per a la contractació de professionals i empreses locals a l'objecte, segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, de “reactivar l'adjudicació dels contractes d'obres menors a les empreses locals” segons el consistori vaja desenvolupant projectes públics, així com per a la realització de compres de diversa índole per part del consistori.

Des de la corporació s'anima a les empreses locals a inscriure's en la borsa d'empreses existents perquè els professionals, autònoms i empreses locals de Borriana puguen sol·licitar la seua inclusió en aquestes borses públiques per a l'execució de projectes i obres públiques amb l'Ajuntament, o bé per a l'àrea d'obres i equipaments, execució d'obres i subministraments i especialitats.

L'alcaldessa ha destacat que la finalitat és afavorir la recuperació dels autònoms, les pimes i els sectors productius, “una manera més d'oferir suport i ajudar a les xicotetes empreses locals en la seua recuperació econòmica”, ha insistit.

Per a la qual cosa, l'Ajuntament actualitza constantment el registre de possibles contractistes i subministradors locals amb l'Ajuntament, segons l'activitat econòmica que realitza cada empresa o autònom, a través de la web en la secció de contractació, on es pot trobar el model de sol·licitud per a la seua inclusió en la base de dades.

L'alcaldessa ha destacat la “importància” d'aquesta actuació, “una més de les implementades pel consistori dins del pla municipal per a ajudar i col·laborar en la reactivació econòmica i comercial de la ciutat” i ha concretat que aquesta iniciativa “suposa una gran inversió econòmica, atès que en els últims exercicis s'ha incrementat la despesa municipal per obres menors de reparació i rehabilitació".

En aquesta línia, Maria Josep Safont ha subratllat que des de 2015 s'ha mantingut el període mitjà de pagament a proveïdors per davall del límit legal, fins i tot en els dos anys de la crisi sanitària provocada per la pandèmia, fins a arribar al voltant de 15 dies. Reducció que es va aplicar, durant l'any passat, a l'abonament de factures que van ascendir a un import de 13.872.710 euros, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Dins del full de ruta en la gestió econòmica del consistori, ha manifestat ledila d'Hisenda, s'han tramitat amb celeritat les despeses i l'aprovació de les factures perquè els diners “arribaren com més prompte millor als autònoms i empreses que treballen per a l'Ajuntament, dotant-les ràpidament de liquiditat en un exercici difícil per a molts sectors pels efectes negatius de la pandèmia”.

D'aquesta manera, ha continuat la regidora d'Hisenda, “el consistori promou que els sectors econòmics locals puguen cobrar els serveis prestats dins del termini i en la forma escaient, i contribueix al fet que els autònoms i les xicotetes i mitjanes empreses que treballen per al consistori tinguen liquiditat en aquesta difícil situació”.

Durant aquest primer semestre de 2022, la mitjana de pagament ha sigut de 16 dies, ha destacat Rius, per davall dels trenta dies establits per la Llei de Morositat. Així mateix, ha subratllat que el total de factures pagades a proveïdors en 2022 en els 6 primers mesos d'enguany ascendeix a 6.874.962 euros, i ha posat l'accent en el fet que “des que vam començar a governar en 2015, no es queda cap factura en els calaixos pendent de pagament per falta de crèdit”.

Sobre aquest tema, Rius ha valorat que la dinàmica en els últims anys del pagament a proveïdors suposa “un factor més per a la millora i enfortiment dels diferents sectors econòmics locals, ja que en tot moment han pogut cobrar els serveis prestats al consistori dins del termini i de forma adequada, amb el que la confiança i la capacitat de gestió entre empreses i Ajuntament ha anat també clarament en augment”.

El pleno aprueba una modificación de crédito de 720.000 euros
 • - Destina 180.000 euros a la partida d'estudis i treballs tècnics de diversos projectes

 • - El ple ordinari d’ahir al vespre ho va aprovar dins d’una modificació global de crèdit de 720.000 euros, amb part dels romanents de tresoreria que resulten de la liquidació del pressupost de 2021


El govern municipal de Borriana ha decidit suplementar amb 180.000 euros la partida d'estudis i treballs tècnics per a licitar, entre altres, el projecte per a la construcció de l'edifici que albergarà el nou consultori mèdic del Port, segons ha avançat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Aquesta iniciativa s'inclou en la modificació de crèdit que l'executiu municipal va elevar ahir al vespre al ple ordinari, dins d'un suplement d'aplicacions pressupostàries que en global s'eleva a 720.000 euros, amb part dels romanents de tresoreria que han resultat de la liquidació del pressupost de 2021.

El suplement de 150.000 euros específic per al projecte de construcció de l'edifici que albergarà el nou consultori mèdic del Port, suposa per a Rius “un pas més en ferm que demostra que l'equip de govern està treballant correctament i de manera constant i sòlida perquè el Port compte amb un centre de salut en condicions i d'acord amb la normativa actual”.

La qual cosa demostra, segons el parer de la regidora d'Hisenda, que des de fa mesos l'equip de govern de Maria Josep Safont “està realitzant amb constància i fermesa les gestions oportunes amb la finalitat d'aconseguir un solar per a la construcció del nou equipament sanitari per a la zona marítima”, un servei que provisionalment va ser traslladat a l'edifici municipal multifuncional del Grau.

En aqueixa línia, ha confirmat que l'Ajuntament ha treballat des del principi amb tres opcions d'ubicació. A més, ha recordat que aquest nou servei “apareix en els pressupostos de la Generalitat Valenciana amb una partida de 800.000 euros perquè, en diverses anualitats, puga construir-se el centre auxiliar de la zona marítima de Borriana”.

Amb això es confirma, “el nostre compromís real”, amb la vista posada a dotar al Port d'un centre de salut “a l'altura de les necessitats dels habitants de la zona, malgrat les insidioses declaracions de l'oposició”.

Pròximament, l'executiu municipal donarà a conèixer la decisió final sobre el solar en el qual se situaran les noves instal·lacions en el Port per a, en una segona fase, alçar la nova infraestructura sanitària. De fet, ha assegurat, “el pla funcional ja està redactat per l’Hospital La Plana i contempla tres consultes de medicina familiar i àrees de pediatria, extraccions, urgències i administració.

Rius ha recordat que el consultori de l'avinguda de la Mediterrània, actualment tancat, no presta servei des de 2020 perquè no compleix la normativa ni les condicions bàsiques per a oferir una atenció de qualitat i perquè infringeix els protocols de protecció anticovid. “Presenta evidents defectes estructurals i d'equipament, és un túnel, manca de ventilació, presenta deficiències en matèria d'accessibilitat i no disposa d'eixides d'emergència, i tampoc compta amb una zona d'aïllament de pacients contagiosos”, ha lamentat.

Per a la responsable d'Hisenda, aquests defectes van motivar que, amb la irrupció de la pandèmia i l'activació dels protocols de protecció ciutadana, “es procedira al tancament del Centre de Salut Auxiliar Verge del Carmen, malgrat que tots som conscients que proporciona una gran comoditat als veïns i veïnes del Port per la proximitat però, primer de tot, hem de vetlar per la salut pública”.

Altres suplements de crèdits

Rius ha indicat que a més de la modificació de crèdits per a l'estudi del projecte del nou ambulatori, en el ple també es van aprovar uns altres que suplementen aplicacions pressupostàries per a noves despeses que puguen sorgir fins a final de l'exercici, o per l'increment de preus d'alguns serveis o productes.

Concretament s'ha referit a 400.000 euros per a atendre les quotes a partir de la número 8 del PAI Sant Gregori, una vegada que l'Ajuntament ha abonat ja fins a la quota número 5 i compta amb crèdit per a la 6 i la 7. També inclou 30.000 euros per a despeses diverses de Junta Local Fallera, per la duplicitat d'esdeveniments en un sol exercici derivats del canvi de dates per diversos motius.

Igualment, amb la modificació de crèdit es destinarà 25.000 euros per a la licitació del contracte de jardineria, altres 25.000 euros per a activitats culturals, i per al manteniment i conservació de via pública 60.0000 euros.

Segundo período de pago de tributos municipales voluntarios del ejercicio 2022

 - Des del 15 de juliol al 5 d'octubre, per a abonar l'Impost sobre Béns immobles (IBI) urbana i rústica i del 25 de juliol al 5 d'octubre l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)


L'Ajuntament ha obert el segon període en voluntària del calendari del contribuent de pagament de tributs municipals de l'exercici 2022 corresponent al cobrament de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) urbana i rústica i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), segons ha informat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius.

D'aquesta manera, des del 15 de juliol al 5 d'octubre es podran abonar l'Impost sobre Béns Immobles d'urbana i de rústica, tots els dies hàbils en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores. Mentre que el període voluntari de cobrament dels rebuts corresponents als padrons de l'Impost sobre Activitats Econòmiques queda establit del 25 de juliol al 5 d'octubre de 2022.

En el citat període de pagament en voluntària, les persones contribuents podran efectuar els abonaments cada dia hàbil en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural Sant Josep, CaixaBank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) i Banc Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en aquestes entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remés al domicili de la persona contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser recollit en el Servei Municipal de Recaptació, situat en la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament aplicarà una bonificació de l'1% de la quota. Transcorregut el termini en període voluntari sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment de constrenyiment, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costos i despeses que s'originen.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat, l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst serà el 27 de juliol i el segon càrrec el 27 de setembre, aplicant-se en el segon una bonificació de l'1% per domiciliació.

En aquest sentit, la regidora d'Hisenda, ha destacat que cada any són més els contribuents que domicilien els seus rebuts, i es beneficien d'aquesta bonificació. De fet, la domiciliació s'ha incrementat en els últims 5 anys, passant d'un 60,55% a un 66,88% en IBI, la qual cosa suposa un cost de més de 60.000 euros per a les arques municipals.

Congelació de taxes i impostos

L'edila d'Hisenda ha recordat que l'any 2022 va començar amb una congelació de taxes i impostos per als veïns i veïnes i per a empreses de Borriana, perquè l'equip de govern va decidir “no augmentar la càrrega impositiva de la ciutadania malgrat els continus increments de l'IPC que, en aquests moments supera ja el 10%”.

Contràriament, sí que s'ha vist incrementat el cost pels beneficis fiscals aplicats, per exemple, a les famílies que ostenten el títol de famílies nombroses, que ha passat de 41.300 euros a 47.910 euros.

Altres beneficis que es van aprovar en la passada legislatura van ser, per exemple, la bonificació del 50% en l'IBI a les famílies els habitatges de les quals són de protecció pública promogudes per la Generalitat Valenciana. Aquest cas afecta a 331 liquidacions amb una bonificació de més de 35.000 euros.

També s'ha detectat un increment de l'ús de les energies renovables a la nostra ciutat. Així doncs, 18 habitatges en les quals s'han instal·lat sistemes d'aprofitament de l'energia solar, han començat a veure el seu rebut de l'IBI reduït en un 20%. Aquesta bonificació va ser una iniciativa de l’equip de govern aprovada en 2017.

segunda modificación d ecréditos 2022
 • - Es destinaran a una nova campanya de bonocomerç, al mobiliari del nou edifici de Serveis Socials i a la geotèrmia de la Piscina Municipal

  - El Ple del pròxim dijous 2 de juny inclou una nova modificació de crèdit, de 440.000 euros, amb part dels romanents de tresoreria de la liquidació del pressupost de 2021


El govern municipal de Borriana proposarà en el pròxim ple previst per al dijous 2 de juny una modificació de crèdit, que ascendeix a un total de 440.000 euros, finançada íntegrament amb part dels romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de la liquidació del pressupost de 2021, segons ha avançat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Aquesta segona modificació de crèdits serà un dels punts que portarà l'equip municipal de govern per a ser debatut i a provat en la pròxima sessió plenària ordinària prevista per a aquest dijous 2 de juny.

Amb la modificació de crèdits extraordinaris, el govern municipal mamprendrà una nova campanya de bons per al comerç amb una inversió per part de l'Ajuntament que ascendeix a 200.000 euros. Després de l'èxit de les dos edicions del passat any, el nou programa de promoció i dinamització econòmica ‘BonoComerç 2022’, posarà a la venda bons de descompte al consumidor que seran canviables en botigues de proximitat i hostaleria.

Segons ha avançat Rius, l'executiu local impulsa novament aquest programa d'ajudes amb a finalitat de “promocionar el comerç local i contribuir una vegada més a reactivar el teixit comercial i el consum a la nostra ciutat”, per a la qual cosa subscriurà un nou conveni amb la Confederació de Comerç de la Comunitat Valenciana per a la gestió dels bons.

Així mateix, amb la modificació de crèdits de part dels romanents es preveu destinar 200.000 euros més a l'adquisició de mobiliari i l'equipament del nou edifici de Serveis Socials, després que les obres de remodelació i condicionament de l'edifici de l'antic ambulatori del carrer València, per a la reubicació i concentració dels Serveis Socials municipals i de l'Oficina d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), hagen finalitzat recentment.

Cal recordar que el govern municipal va aconseguir la cessió del Ministeri de l'ús de l'edifici per 30 anys a favor de l'Ajuntament de Borriana, després de contactes continus amb tots els estaments implicats, aconseguint modificar la temporalitat de la cessió tan reduïda que impedia l'aplicació de subvencions dels Fons Feder per a la rehabilitació de l'edifici.

La resta de la modificació de crèdits extraordinaris, és a dir, 40.000 euros es destinaran a augmentar la dotació per a la instal·lació d'energia sostenible amb la instal·lació de geotèrmia per a la climatització de la piscina municipal que se sumaran als 250.000 ja previstos fins a aconseguir els 290.000 euros. Una actuació emmarcada en l'estratègia Edusi, cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc del Programa operatiu de creixement sostenible.

La responsable d'Hisenda ha assenyalat que aquest projecte avançat suposa una inversió de 290.00 euros, que podran rendibilitzar-se a mitjà termini i, així, la piscina comptarà amb la “més nova tecnologia en energia geotèrmica”, la qual cosa permetrà “reduir considerablement els costos de manteniment d'aquest edifici municipal”.

A més, amb l'ús d'aquesta energia renovable i l'aplicació de la geotèrmia en l'edificació sostenible s'aconsegueix evitar la contaminació i reduir les emissions de CO₂. “Gràcies a aquest nou aprofitament el municipi podrà gaudir d'una piscina coberta més eficient en el seu consum, a curt termini i aquest canvi suposarà un important estalvi per a tota la ciutadania”.

 

 

préstamo de poco más de 1,4 millones para inversiones municipales de Burriana en 2022
 • L'operació de préstec permetrà a l'Ajuntament mamprendre projectes inclosos en l'estratègia Edusi com la passarel·la del Clot i la millora i condicionament de l'entorn de l'Arenal, entre d’altres

Borriana ha aprovat a través d’un decret d'Alcaldia l'adjudicació d'una operació de préstec per import d’1.458.731,43 euros, per al finançament de part de les inversions incloses en el Pressupost Municipal d'enguany, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Així, ha recordat que el pressupost per a 2022 aposta per "un ambiciós pla d'inversions" que contribuïsquen com més de pressa millor a la “reactivació econòmica de la nostra ciutat i pel manteniment i reforç d'ajudes als col·lectius socials, i per a no perdre oportunitats de desenvolupament i creixement de la ciutat, la qual cosa exigeix acudir a l'endeutament per al finançament de part de les inversions”.

Per a la subscripció del préstec aprovat, del qual es donarà compte en el pròxim ple ordinari del mes de maig, l'àrea d'Hisenda ha sol·licitat ofertes i han concorregut quatre entitats al concurs obert. Una vegada analitzades les ofertes presentades i tenint en compte els criteris de selecció previstos, l'operació financera ha sigut adjudicada a Unicaja Banco SA, per ser l'oferta més avantatjosa econòmicament.

En aquest sentit, Rius ha ressaltat les condicions del préstec de l'entitat bancària Unicaja Banco SA, amb un interès variable d'euríbor trimestral + un diferencial de 0,28% amb un termini d'amortització d’11 anys, un any de carència i 10 d'amortització.

Cristina Rius ha manifestat que el govern municipal compleix el principi de “prudència financera” i l'objectiu d’“estabilitat pressupostària”, alhora que ha subratllat que el percentatge de despesa que suposa la càrrega financera respecte de l'import total del pressupost “es manté en una línia estable”.

Sobre aquest tema, la responsable de l'àrea ha posat en relleu “la constatació que l'Ajuntament compta amb la suficient capacitat per a fer front en el temps a les obligacions que es deriven d'aquesta operació creditícia”.

Igualment, ha destacat que amb "l'esforç" realitzat en anys anteriors per a rebaixar el deute, el govern municipal va liquidar el pressupost del passat any 2021 amb un deute de 5.888.788 euros, que suposa una ràtio d'endeutament del 17,75 per cent, “molt inferior al que ens vam trobar a l'inici de la passada legislatura d'un 48 per cent”.

Afirmació que ha realitzat amb les dades de l'últim any a la mà, “en els quals clarament es pot comprovar com el deute municipal en els últims 6 anys s'ha reduït en més de 8,4 milions d'euros, la qual cosa suposa una reducció significativa per habitant fins als 168 euros actuals.

Projectes que es mamprendran

Els prop d’1,5 milions d'euros de l'operació de préstec permetran a l'Ajuntament de Borriana mamprendre projectes inclosos en l'estratègia Edusi com la passarel·la del Clot i la millora i condicionament de l'entorn de l'Arenal i el Clot, per al qual el consistori destinarà 675.000 euros, que suposa el 50% de la inversió prevista, ja que es completarà amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Igualment, 253.031 euros més es destinaran a l'adequació de l'edifici de la Casa de Cultura, inversió que també es complementarà amb el 50% dels fons FEDER, quantitat que s’afig al finançament ja previst en l'anterior exercici de 400.000 euros, per la qual cosa el pressupost global per a l'adequació de la Casa de Cultura serà aquest any d'1 milió d'euros, aproximadament.

Així mateix, es destinaran 86.500 euros a l'adquisició de programes i nous equipaments informàtics finançats també amb una altra aportació del 50% del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i 175.000 euros en millores en la il·luminació en instal·lacions esportives i en la instal·lació i geotèrmia en la Piscina Municipal, entre moltes altres inversions.

El Pleno del 7 de abril incluye la primera modificación de crédito con parte de los remanentes de tesorería de 2021
 • El Ple del pròxim dijous 7 d'abril inclou la primera modificació de crèdit, de 3,6 milions d'euros, amb una part dels romanents de tresoreria resultants de la liquidació del pressupost de 2021

 • El 80% del superàvit incorporat de l’any passat, va destinat a inversions en millores necessàries per a la ciutat

El govern municipal de Borriana proposarà en el pròxim ple previst per al dijous 7 d'abril la primera modificació de crèdit, que ascendeix a un total de 3.612.801 euros, finançada íntegrament amb part dels romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de la liquidació del pressupost de 2021, segons ha avançat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Sobre aquest tema, Rius ha recordat que ja “hem inclòs en el pressupost actual un total de 5,6 milions d'euros dels 7,3 milions del superàvit liquidat en l'exercici anterior”. Dels quals, ha precisat, un 80% van destinats a inversions “perquè el nostre objectiu és reinvertir els romanents en millores necessàries per a la ciutat”.

A més d'injectar 500.000 euros més en el pla de reparació de camins agrícoles i vials urbans, iniciat en exercicis anteriors, Rius ha assenyalat entre les obres més destacades que es mamprendran amb els romanents, “s'equiparà de mobiliari el CAT i es complementaran els recursos necessaris per a la construcció del vial que connectarà el Port amb el Grau amb un carril de ciclovianants, arran del projecte tècnic que s'està executant”.

La modificació que s'aprovarà en el ple municipal també inclou una nova partida per a la compra i instal·lació dels caragols d'Arquimedes en la zona de la Serratella, “una iniciativa molt demandada pels veïns i veïnes la demora dels quals ha sigut provocada per la llarga tramitació dels permisos d'altres administracions i de la concessió administrativa d'ocupació de domini públic maritimoterrestre, previs a la instal·lació”, ha manifestat la regidora.

Amb la construcció d'aquest nou sistema de drenatge d'aigües pluvials amb la instal·lació d’aquesta infraestructura, es podrà millorar l'evacuació de les aigües pluvials a la mar ocasionades per fortes pluges, en una zona amb una capa freàtica molt pròxima a la superfície que necessita un ràpid drenatge i, d'aquesta manera, s'ajudarà a evitar els efectes de les inundacions amb què han de bregar els veïns i les veïnes de la zona.

La modificació de crèdits, així mateix, ha indicat Cristina Rius, “permetrà incrementar els recursos per a ciberseguretat, amb la finalitat de millorar la protecció dels sistemes, xarxes i programes informàtics de possibles atacs digitals”.

Alguns dels canvis que s'aprovaran en el pròxim ple inclouen: increments de l'IPC en els contractes de serveis públics, actuacions en edificis públics derivades d'auditories elèctriques, reparació de l'entorn del Clot a causa de les pluges recents i la dotació dels recursos necessaris per a atendre les primeres quotes del PAI Sant Gregori, entre d’altres.

Firma del nuevo convenio del Ayuntamiento de Burriana con el Catastro
 • El consistori ha subscrit un nou conveni de col·laboració amb la Direcció General de Cadastre

 • És el primer consistori de la província a subscriure el nou acord

 • L’acord no suposarà en cap cas un augment de l’impost de béns immobles (IBI)


L'Ajuntament de Borriana ha subscrit un nou conveni de col·laboració amb la Direcció General del Cadastre que substitueix i unifica els que estaven vigents, que daten de 1998 i 2000, segons ha informat la responsable municipal de l'àrea d'Hisenda, Cristina Rius.

Aquesta cooperació administrativa entre les dos institucions, ha manifestat Rius, ha anat creixent i consolidant-se amb l’obtenció “d’excel·lents resultats” i el compliment de diferents objectius com “el manteniment de la informació cadastral o la proximitat i difusió de dades a través del Punt d'Informació Cadastral (PIC)”, situat en el mateix Ajuntament.

Amb aquest nou conveni, signat per l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i la Gerent Territorial de Cadastre de Castelló, Mercedes Marco, l'ajuntament de Borriana es converteix en la primera ciutat de la província a subscriure'l, després de la proposta de la Regidora d'Hisenda, Cristina Rius, en el ple municipal de maig de 2021, en què es va aprovar de manera unànime. Al respecte, Rius ha puntualitzat que aquest nou conveni no suposarà en cap cas un augment de l’impost de béns immobles (IBI).

Després de la firma, Safont i Rius han destacat que amb aquest nou acord subscrit “reduirem el temps de tramitació i d'incorporació de dades, per la qual cosa podrem garantir el coneixement permanent i actualitzat de la realitat immobiliària de Borriana”.

Un altre dels objectius que busca aquest model únic de col·laboració és reduir les càrregues administratives que suporta el ciutadà”, ha explicat la regidora responsable d’Hisenda, que ha afegit, que aprofitant l'experiència acumulada i les oportunitats que ofereix un nou escenari tecnològic “es fa un pas més en la col·laboració integral, que incrementarà els excel·lents resultats aconseguits fins ara”.

A més, han explicat, d’acord amb el que hi ha estipulat, “disposarem d’El Mapa de Gestió, una ferramenta informàtica que facilitarà molt el treball” i suposarà “millorar el servei de proximitat que donem a la ciutadania de Borriana”.

Igualment, han posat en relleu que a partir d'aquest nou conveni “tramitarem les alteracions de rústica que, encara que supose més càrrega de treball per a l'Ajuntament, serà molt superior l’eficiència que ens aportarà”.

Pròximament es tornaran a reunir les dos parts, Ajuntament i Direcció General de Cadastre, per a constituir la comissió de seguiment del nou conveni en què la regidora d'Hisenda i els dos tècnics de l'àrea formaran la representació municipal.