El Ple que aquest dimarts té lloc en l'Ajuntament de Borriana servirà per a aprovar el Pressupost Municipal que enguany arribarà als 28,2 milions d'euros inclosa la inversió de prop d'un milió corresponent al CMA Martí de Viciana. I dins de l'aprovació del nou Pressupost destaquen un any més tant les polítiques socials, les d'ocupació o la congelació d'impostos per tercer any consecutiu, per tal de, com explica la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, “seguir dissenyant el Pressupost Municipal amb els veïns i veïnes de Borriana com a pilar principal, i fent que la pressió fiscal no recaiga sobre les famílies de la nostra ciutat”. I encara que per a l'opinió pública un aspecte com el de la reducció de deute municipal no siga el més cridaner, Rius ha volgut explicar que “l'esforç que en els tres anys que portem al capdavant de l'equip de govern per a complir amb la normativa d'endeutament és tan important que amb les previsions per a 2018 haurem aconseguit reduir en més de 7 milions d'euros els deutes municipals, un aspecte que revisant els comptes dels sis anys anteriors no semblava preocupar en excés als qui ostentaven els càrrecs de gestió econòmica al capdavant de l'equip de govern”. Segons ha detallat Rius, “l'Ajuntament de Borriana va arribar a tenir un endeutament l'any 2010 del 114%, la qual cosa suposava un import nominal de més de 30 milions d'euros, una xifra que a la fi de 2018 se situarà en poc més de 7 milions, la qual cosa és el reflex de la preocupació que en els últims dos anys i mig hem tingut respecte a les responsabilitats de pagament i reducció de deute municipal”. En el detall de les xifres que l'Acord per Borriana ha decidit reduir a nivell d'endeutament, Rius ha concretat que “en 2015 es van amortitzar un total de 3,8 milions, mentre que en 2016 la xifra va ser de 3,5 milions d'euros, al que cal sumar els 2,7 que en l'actual exercici hem amortitzat. Si a això se li suma que la previsió per a 2018 és de reduir el deute en altres 2,4 milions d'euros, creiem que el treball i l'esforç de rebaixar a aquests nivells l'endeutament municipal i que la ràtio quede situada per sota del trenta per cent és el resultat idoni que parla molt bé de la gestió econòmica de l'equip de govern”.

La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana ja ha fet arribar a la resta de l'equip de govern i als grups polítics de l'oposició les modificacions i canvis que s'han establit de cara a la seua aprovació en el pròxim ple extraordinari que se celebrarà en el consistori esta setmana que ve. Encara que com ha volgut destacar inicialment la màxima responsable de l'àrea econòmica municipal, Cristina Rius, "el més destacable és que, per tercer any consecutiu, hem decidit congelar tots i cada un dels impostos municipals, la qual cosa suposa que cap veí o veïna de Borriana haja de pagar més a partir del pròxim 1 de gener, tal com també es fa amb el conjunt de les taxes, exceptuant la de gestió de residus, que cada any ha d'ajustar-se a l'actualització del IPC i al cost de les inversions que van acordar en 2012 els representants municipals en el Consorci Reciplasa" Dins dels diferents canvis que si s'han volgut implementar en el nou text de les Ordenances Fiscals Reguladores dels Impostos i Taxes, Rius si ha volgut destacar que, per exemple, “en el cas de les vivendes de protecció pública que hagen sigut promogudes per la Generalitat Valenciana, es farà extensiva la bonificació del 50% prevista en article 73.2 de la Llei d'Hisendes Locals, una petició que des de fa temps venia sol·licitant l'Entitat d'Infraestructures de la G.V., i que suposa "un exemple més de com treballant de forma conjunta i coordinada com ja es va fer amb l'habilitació de vivendes de lloguer social, la ciutadania és qui ix beneficiada" . A més, Rius també ha volgut afegir que "en el cas de l'IBI, no s'ha previst per Cadastre cap actualització de valors cadastrals per a Borriana, per la qual cosa, una vegada més l'impost quedarà congelat per tercer any consecutiu" En conjunt, Rius ha deixat clar que "com ja hem fet en els dos anys anteriors en els que estem al capdavant de l'equip de govern, els canvis o millores que establim en les Ordenances Fiscals responen sempre a criteris de caràcter social i amb l'objectiu que la ciutadania puga participar i beneficiar-se dels servicis municipals sense que les qüestions purament econòmiques siguen sempre els que marquen eixa possibilitat d'accés" Un bon exemple d'això és el canvi en les taxes per Servicis Esportius ja que basant-se en criteris d'integració social i capacitat econòmica s'ha proposat introduir una bonificació del 100% en els supòsits d'utilització de servicis o instal·lacions subjectes a la taxa per persones que acrediten residir en una casa d'acollida o en una vivenda tutelada de la ciutat. Igualment, Rius ha destacat que "continuem tenint en compte determinades realitats socials del moment, per això també en les taxes per Prestació de Servicis d'Activitats Culturals i servicis de Joventut assimilarem el tractament de les famílies nombroses i les monoparentals" Un altre dels canvis positius quant a exempcions es troba en les taxes per utilització Privativa o Aprofitament Especial del sòl, ja que la proposta que es formula consistix a aclarir i redefinir el fet imposable, incorporant com a supòsit de no subjecció a l'esmentada taxa aquells supòsits d'ocupacions derivades d'actes organitzats per l'Ajuntament o per entitats sense ànim de lucre. En definitiva i com ha volgut resumir la Regidora d'Hisenda, Cristina Rius,"una any més la nostra prioritat és la no carregar la pressió fiscal sobre les famílies de Borriana, i així anar millorant i encaminant a característiques molt més socials la nostra ordenances fiscals, perquè, d'una banda, els servicis municipals arriben a totes les persones que els necessiten o utilitzen i, d'una altra, l'accés als dits servicis depenga cada vegada menys de la capacitat econòmica de cada veí o veïna de Borriana”.

La sessió plenària de l'Ajuntament de Borriana corresponent al mes de setembre però que s'ha avançat al 31 d'agost per a evitar la seua coincidència amb les Festes de la Mare de Déu de la Misericòrdia, ha servit per a confirmar “la tendència que des de fa dos anys estem intentant mantenir a la baixa des de l'equip de govern respecte al deute municipal heretat de l'anterior equip, i que segueix complint les expectatives, ja que després de molt temps hem aconseguit situar-la per davall dels deu milions d'euros, concretament ha quedat fixada després del segon trimestre en 9,2 milions d'euros”, tal com ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius. A més, i també dins de la dació de comptes d'aqueix segon trimestre de l'any, Rius ha detallat que “la ràtio de deute que es fa pública a final de cada exercici, estava situada en el 48 per cent a inici de legislatura, i l'última xifra del desembre passat és del 37,4 per cent, i pel que a pagament a proveïdors es referix, durant eixe segon trimestre ha sigut de 12,6 dies, una altra de les xifres que indica el bon funcionament i el compromís amb aquelles persones i empreses que treballen directament amb el consistori”. Finalment, Rius ha volgut afegir que “el mateix Informe d'Intervenció que marca clarament la idoneïtat del nostre treball assenyala en aquesta ocasió que «l'Ajuntament compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària», la qual cosa és el reflex de la responsabilitat i rigor amb el qual treballem amb els comptes municipals”. A més, el ple corresponent al mes de setembre també ha servit per a aprovar una moció per la qual l'Ajuntament de Borriana passarà a formar part del Grup d'Acció Local del Sector Pesquer “GALP LA PLANA”, amb l'objectiu de “millorar i augmentar la defensa dels interessos dels veïns i veïnes de la ciutat de Borriana, especialment del seu sector pesquer”, tal com ha comentat l'edil de l'àrea, Vicent Aparisi, qui a més ha citat algun les finalitats establides en els Estatuts de GALP com “servir com a fòrum de debat i cerca de consens en qüestions relatives al desenvolupament del sector pesquer, sensibilitzar a diverses administracions públiques i a la resta d'agents soci-econòmics del nostre territori; promoure, dinamitzar i racionalitzar el desenvolupament integral pesquer de les comarques de la La Plana Baixa i La Plana Alta; afavorir la dinamització social i cooperació institucional per al desenvolupament comarcal; informar a la població local i afavorir l'impuls del sector; contribuir a la conservació i foment del patrimoni cultural, històric i natural del nostre entorn o servir a les entitats associades del centre receptor i distribuïdor de tota la informació relativa al camp del desenvolupament pesquer”. 

La Junta de Govern Local aprova el contracte de lloguer del terreny i la nau situada en l'Avinguda Corts Valencianes que millorarà la proximitat, seguretat i vigilància del Dipòsit Municipal

 

 

La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana, Cristina Rius, ha volgut informar públicament sobre l'aprovació del contracte de lloguer que permetrà disposar d'un nou Dipòsit Municipal de Vehicles a partir del pròxim mes d'agost. Segons ha volgut remarcar inicialment Rius, «cal agrair l'enorme esforç extra realitzat per part de serveis municipals com la Policia Local, Via Pública i Serveis Tècnics que en els últims tres mesos ha treballat a un alt ritme per a solucionar les qüestions pendents del que a partir del pròxim mes ja serà l'antic dipòsit, situat en la carretera de Vila-real». I és que els més de cent vehicles retinguts per via judicial ja han sigut traslladats per tal que “d'una banda, es tanque el contracte amb els propietaris de l'espai on se situava el dipòsit i que finalitza el 31 de juliol, i per un altre, mantenir a la disposició del servei el major espai possible en el nou dipòsit».

En l'informe elaborat per la mateixa Policia Local de Borriana, es detallen les raons i millores que suposarà el canvi d'ubicació del Dipòsit Municipal de Vehicles, ja que com ha detallat Rius «fins ara hi havia algunes reclamacions per l'excés de distància entre el casc urbà de Borriana i el lloc on se situava el dipòsit, així que el canvi fa que tant els temps destinats a recuperar els vehicles com la seguretat i vigilància del nou Dipòsit Municipal milloraran el servei de forma notable». A més, el mateix informe policial detalla que «en l'actual dipòsit, l'escassa distància entre porta i carril de circulació dificultava tant l'accés com el pas de vehicles», la qual cosa es veurà solucionat amb la nova ubicació. A més, les instal·lacions de l'Avinguda Corts Valencianes «ofereixen altres possibilitats d'implementació de serveis, ja que comptaran amb un dipòsit d'objectes i gèneres intervinguts per la Policia Local, per la qual cosa tant l'operativitat com la seguretat i la proximitat del dipòsit es veuran ostensiblement millorades».

Per tant, també la màxima responsable municipal, l'alcaldessa Maria Josep Safont, que en les últimes setmanes també ha coordinat els treballs amb els diferents serveis municipals implicats, s'ha mostrat «satisfeta de veure com les expropiacions que en el seu moment va fer l'Ajuntament s'estan aprofitant, com en aquest exemple, per a millorar i seguir optimitzant els serveis públics prestats pel consistori, amb el que el nou dipòsit acabarà amb algunes situacions conflictives com la dels llargs desplaçaments o la vigilància dels vehicles que es troben en les instal·lacions». 

 

La mayor parte de la partida irá destinada a costear indemnizaciones a terceros, intereses de demora, asistencia jurídica y la unidad de ejecución A-30-31 de la Serratella

 

La concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Borriana ha anunciado que llevará a la próxima sesión plenaria municipal una propuesta de modificación de créditos procedente del remanente de tesorería para gastos generales para “poder hacer frente a varios gastos correspondientes a mantenimientos generales y conservación, pero también para costear cuestiones pendientes de anteriores legislaturas, que suponen una parte importante de la modificación”. Así lo ha explicado la máxima responsable del área, Cristina Rius, quien ha detallado que “una vez más nos encontramos con que la falta de previsión y de cierre de asuntos por parte del anterior equipo de gobierno nos obliga a realizar este tipo de modificaciones, que en esta ocasión deberemos destinar a pagar, por ejemplo, 14.000 euros para finiquitar la unidad de ejecución A-30.31 correspondiente a la zona de la Serratella, donde el Partido Popular prefirió no ejecutar el 0,22 pendiente de la obra, lo que ha supuesto el aumento de costes ahora que si hemos completado el proceso de ejecución”. Otro de los puntos que han hecho que la modificación se eleve por encima de los 260.000 euros es el pago del Justiprecio correspondiente a la finca de la calle La Vieta de Borriana, por el que el ayuntamiento deberá pagar un total de 98.700 euros, “ya que se trata de una sentencia que se ha confirmado ahora y que debemos solucionar, ya que el consistorio debe hacer frente a las sentencias que así lo indican y cumplir con nuestras obligaciones, como ya hicimos hace un año, cuando para evitar mayores intereses abonamos 85.000, dentro del pago de cuatro expropiaciones que ascendían a 1,1 millones”. Además, hay que sumarles otros 20.000 euros que en esta ocasión servirán para costear la asistencia jurídica que en su momento contrataron concejales y funcionarios por su cuenta y que tendrá que sufragar el Ayuntamiento, precisamente por la denuncia de otra de las representantes municipales que hoy está en la oposición. Dentro de la misma modificación, también se destinarán 43.000 euros a mantenimiento y conservación de la vía pública, que en este caso “ha sido una cuestión sobrevenida, ya que las inundaciones que ha sufrido la ciudad de Borriana durante el último año hicieron que se tuvieran que destinar más recursos a solucionar y reparar las consecuencias de los temporales”. 

Després de la publicació d'avui de la sentència del TC, el Ministeri deu ara legislar establir els criteris amb els quals els Ajuntaments han de començar a treballar

 

 

La Regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana, juntament amb els responsables del Departament de Rendes, han traslladat avui al conjunt de l'oposició “la metodologia i política informativa que s'està duent a terme en el cobrament o pagament de les plusvàlues, ja que com a marca la sentència, ha de ser el Ministeri qui a partir de la publicació de la mateixa, que s'ha fet pública avui, ha de modificar la normativa i indicar als municipis els criteris a seguir”, tal com ha resumit la regidora Cristina Rius. A més, també des del Departament de Rendes del consistori s'ha volgut traslladar “la informació i atenció que estem prestant a cadascuna de les persones que la sol·liciten en l'Ajuntament, atenent una per una les peticions d'informació”. La mateixa Rius ha volgut deixar ben clar que “no s'està negant cap informació, més bé al contrari, ja que des dels serveis tècnics s'està assessorant cada cas individual que ho sol·licite, i per tant, qui ha de començar a accelerar el treball i informar als ajuntaments sobre els criteris a seguir en el cobrament d'aquest impost, és el Ministeri d'Hisenda”. Eixa és la raó per la qual els serveis tècnics han recepcionat cadascun dels recursos presentats pels ciutadans, a l'espera de la modificació que de forma obligatòria ha de realitzar el Ministeri després de la publicació, avui mateix, de la sentència del TC.

A més, la màxima responsable del Departament, Cristina Rius ha volgut afegir que “la gran majoria dels casos estan perfectament liquidats, i tal com ens han indicat des dels mateixos serveis tècnics és un contrasentit pretendre informar o notificar a al voltant de 15.000 subjectes passius a través d'una carta nominal, ja que no s'ha seguit aquesta fórmula informativa en cap de les campanyes de cobrament de tributs o impostos”.

Finalment Rius ha volgut recordar que “la mateixa Federació de Municipis i Províncies ja ha remès fa dues setmanes una proposta perquè el Ministeri promoga, com més prompte millor, una reforma de l'impost, l'adapte a la sentència del Tribunal Constitucional i, finalment, compense les pèrdues per recaptació que també estem estudiant reclamar des del nostre Ajuntament”.

A més, des dels mateixos serveis tècnics del departament s'ha demanat prudència a l'hora “de fer declaracions públiques” sobre el tema ja que com han fet saber a l'oposició “ens limitem a aplicar la llei i no s'hauria de confondre a la ciutadania sobre la informació que donem des del departament”.

El Pleno Ordinario de este jueves aprobará las modificaciones de crédito que permitirán al consistorio destinar parte del remanente a obra pública

 

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Borriana correspondiente al mes de abril permitirá aprobar dos modificaciones de crédito que se destinarán tanto a la mejora de varias infraestructuras públicas como el vial de unión del Port y la ciudad o las actuaciones de mejora de caminos rurales. Así lo ha dado a conocer la responsable del área económica municipal, Cristina Rius, quien ha querido puntualizar que “realizamos las modificaciones para, como hemos hecho hasta ahora, continuar con nuestras inversiones de mejora del conjunto de infraestructuras viales de nuestro término municipal, destinando 300.000 del remanente tanto a la luminaria del vial del Port como a la demandada adecuación de caminos rurales”. Según ha detallado la misma Rius “en el caso de la nueva iluminación para el vial del Port, debemos substituir las antiguas farolas del margen derecho de la obra por nuevo mobiliario urbano, que por una parte reducirá los costes por gasto de luz, y por otro, mejorará la visibilidad al situar farolas con un doble brazo, y por tanto, con mayor capacidad lumínica”. 

Pero no será la única de las modificaciones que se aprobarán en el Pleno municipal, ya que Rius ha querido dejar claro que “estas modificaciones se realizan para poder adecuar las inversiones a las necesidades reales y más urgentes de la ciudad, pese a que en el segundo de los casos, el destino final del cambio de inversión es totalmente obligado y viene generado por deficiencias en la gestión económica de etapas anteriores”. Y es que se realizará una modificación por valor de 234.000 euros, en la que se incluyen varios pagos pendientes o intereses de demora procedentes de anualidades como las de 2009, 2013 o 2014. Tal y como ha pormenorizado Rius “un ejemplo claro son los más de 50.000 euros que deberemos destinar al pago de la Tasa de Vertidos Marítimos, aprobada por el Partido Popular en la Generalitat en 2012 y que después no abonaron durante las tres siguientes anualidades”. Además, también hay que sumar más de 30.000 euros por “el exceso de ocupación que se dio en el año 2009 en las zonas de los chiringuitos de Borriana, y otros 30.000 euros por los intereses de demora que se derivan del incumplimiento de los plazos de pago a los proveedores municipales, situación que ha cambiado por completo durante 2016 pese a tener que hacer frente a los retrasos del anterior equipo de gobierno”. 

Por último, las modificaciones permitirán la adquisición de un nuevo vehículo en forma de Pala Mixta, por valor de 110.000 euros, que desde hace meses el consistorio reclamaba a las instituciones que se habían comprometido con la cesión de maquinaria de este tipo. Tal y como ha explicado el edil de Vía Pública, Vicent Aparisi “tuvimos una avería prácticamente irreparable en el vehículo de estas características del que disponíamos, y tras varias peticiones a la Diputación de Castellón, tuvimos que sufragar el alquiler desde el consistorio, pese a que se nos había asegurado que se colaboraría para poder realizar obras en caminos o labores de limpieza en las zonas de playa. Una vez más, realizamos estas modificaciones para poder seguir adecuando y mejorando las infraestructuras del conjunto del término municipal, pero sin contar todavía con la ayuda provincial que se nos había prometido”. 

Després de l'informe de contractació de l'operació de préstec, l'interès que s'haurà de pagar a ABANCA pels 433.000 euros serà de tan sols el 0,301

 

La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana ha fet públic l'acord aconseguit amb l'entitat financera ABANCA per a la contractació de l'operació de préstec destinat a part de les inversions que el consistori portarà endavant durant l'exercici de 2017. Després que el passat 17 de febrer es tanqués el termini de presentació d'ofertes per part de les entitats bancàries, l'adjudicació ha correspost a ABANCA, que imposarà tan sols un 0,30% d'interessos de la xifra total per la qual es contracta el crèdit, 433.000 euros destinats a un bon nombre d'inversions contemplades per executar pel 2017. Tal com ha explicat la màxima responsable de l'àrea econòmica municipal, Cristina Rius “es tracta de projectes com el de la renovació informàtica, la construcció de nínxols en el cementiri, l'accessibilitat als carrers de la ciutat, els terrenys necessaris per al carril bici del Grau, la pavimentació de vies públiques, la millora per al centre comercial de Borriana o l'adquisició d'un vehicle especialitzat per al departament de Via Pública, amb el que creiem que són inversions realment importants per a la ciutat i que a més es pagaran amb un préstec amb un interès que permet seguir no pressionant a les arques municipals”.

Tal com ha explicat la mateixa Rius, “tenint en compte les pautes marcades des del Ministeri en matèria de contractació de préstecs i veient que el límit en la Prudència Financera és del 0,64 per cent, creiem que el conjunt de la ciutat de Borriana ix guanyant en haver de pagar un interès que a penes supera el 0,3 per cent, encara que aquestes limitacions marcades pel govern central fan poc atractiva l'oferta i, en ocasions, dificulten trobar entitats que vulguen realitzar els préstecs”. Segons es detalla en la documentació de l'adjudicació, el termini total és de sis anys, amb un de carència i cinc d'amortització, que a més queda estipulat que es realitzarà de forma “constant i trimestral” i amb un interès inicial del 0,301 per cent.