El pleno aprueba una modificación de crédito de 720.000 euros
  • - Destina 180.000 euros a la partida d'estudis i treballs tècnics de diversos projectes

  • - El ple ordinari d’ahir al vespre ho va aprovar dins d’una modificació global de crèdit de 720.000 euros, amb part dels romanents de tresoreria que resulten de la liquidació del pressupost de 2021


El govern municipal de Borriana ha decidit suplementar amb 180.000 euros la partida d'estudis i treballs tècnics per a licitar, entre altres, el projecte per a la construcció de l'edifici que albergarà el nou consultori mèdic del Port, segons ha avançat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Aquesta iniciativa s'inclou en la modificació de crèdit que l'executiu municipal va elevar ahir al vespre al ple ordinari, dins d'un suplement d'aplicacions pressupostàries que en global s'eleva a 720.000 euros, amb part dels romanents de tresoreria que han resultat de la liquidació del pressupost de 2021.

El suplement de 150.000 euros específic per al projecte de construcció de l'edifici que albergarà el nou consultori mèdic del Port, suposa per a Rius “un pas més en ferm que demostra que l'equip de govern està treballant correctament i de manera constant i sòlida perquè el Port compte amb un centre de salut en condicions i d'acord amb la normativa actual”.

La qual cosa demostra, segons el parer de la regidora d'Hisenda, que des de fa mesos l'equip de govern de Maria Josep Safont “està realitzant amb constància i fermesa les gestions oportunes amb la finalitat d'aconseguir un solar per a la construcció del nou equipament sanitari per a la zona marítima”, un servei que provisionalment va ser traslladat a l'edifici municipal multifuncional del Grau.

En aqueixa línia, ha confirmat que l'Ajuntament ha treballat des del principi amb tres opcions d'ubicació. A més, ha recordat que aquest nou servei “apareix en els pressupostos de la Generalitat Valenciana amb una partida de 800.000 euros perquè, en diverses anualitats, puga construir-se el centre auxiliar de la zona marítima de Borriana”.

Amb això es confirma, “el nostre compromís real”, amb la vista posada a dotar al Port d'un centre de salut “a l'altura de les necessitats dels habitants de la zona, malgrat les insidioses declaracions de l'oposició”.

Pròximament, l'executiu municipal donarà a conèixer la decisió final sobre el solar en el qual se situaran les noves instal·lacions en el Port per a, en una segona fase, alçar la nova infraestructura sanitària. De fet, ha assegurat, “el pla funcional ja està redactat per l’Hospital La Plana i contempla tres consultes de medicina familiar i àrees de pediatria, extraccions, urgències i administració.

Rius ha recordat que el consultori de l'avinguda de la Mediterrània, actualment tancat, no presta servei des de 2020 perquè no compleix la normativa ni les condicions bàsiques per a oferir una atenció de qualitat i perquè infringeix els protocols de protecció anticovid. “Presenta evidents defectes estructurals i d'equipament, és un túnel, manca de ventilació, presenta deficiències en matèria d'accessibilitat i no disposa d'eixides d'emergència, i tampoc compta amb una zona d'aïllament de pacients contagiosos”, ha lamentat.

Per a la responsable d'Hisenda, aquests defectes van motivar que, amb la irrupció de la pandèmia i l'activació dels protocols de protecció ciutadana, “es procedira al tancament del Centre de Salut Auxiliar Verge del Carmen, malgrat que tots som conscients que proporciona una gran comoditat als veïns i veïnes del Port per la proximitat però, primer de tot, hem de vetlar per la salut pública”.

Altres suplements de crèdits

Rius ha indicat que a més de la modificació de crèdits per a l'estudi del projecte del nou ambulatori, en el ple també es van aprovar uns altres que suplementen aplicacions pressupostàries per a noves despeses que puguen sorgir fins a final de l'exercici, o per l'increment de preus d'alguns serveis o productes.

Concretament s'ha referit a 400.000 euros per a atendre les quotes a partir de la número 8 del PAI Sant Gregori, una vegada que l'Ajuntament ha abonat ja fins a la quota número 5 i compta amb crèdit per a la 6 i la 7. També inclou 30.000 euros per a despeses diverses de Junta Local Fallera, per la duplicitat d'esdeveniments en un sol exercici derivats del canvi de dates per diversos motius.

Igualment, amb la modificació de crèdit es destinarà 25.000 euros per a la licitació del contracte de jardineria, altres 25.000 euros per a activitats culturals, i per al manteniment i conservació de via pública 60.0000 euros.