Cristina Rius - Sara Molina

- El consistori va ordenar divendres passat, 5 de març, la primera remesa de transferències de les ajudes

- El termini de sol·licituds es va iniciar el 26 de febrer i estarà obert durant un mes, fins al 25 de març


El registre de l'Ajuntament de Borriana ha rebut l'entrada de 134 sol·licituds de demanda de les ajudes Parèntesi des que es va obrir el període de sol·licituds el passat 26 de febrer i fins a la data de hui, dilluns 8 de març.

A més, com ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, “divendres passat 5 de març, només una setmana després que començara el període de sol·licituds, ja es va començar a pagar la primera remesa de transferències per a les sol·licituds que complien tots els requisits de les bases”. En aquesta primera remesa de transferències, les quanties de les ajudes han oscil·lat entre els 2.200 euros i els 3.800 euros per sol·licitud.

D'aquesta manera, tal com ha assegurat Cristina Rius, “el consistori accelera els tràmits per a continuar injectant liquiditat als comerços de Borriana”, al mateix temps que ha explicat que “d'ara en avant s'aniran realitzant diversos pagaments setmanals per a les diferents remeses”.

L'import global de les ajudes Parèntesi per als negocis de Borriana ascendeix a 988.267 euros, que són finançats en un 15% amb càrrec al pressupost municipal, i les aportacions de la Generalitat en un 62,5%, i de la Diputació provincial amb un 22,5%.

El termini de sol·licituds per a aquestes ajudes directes estarà obert fins al proper 25 de març de 2021 i estan adreçades a autònoms i microempreses de sectors afectats per les restriccions generades per la pandèmia, com ara l'hostaleria i la restauració, el turisme, la cultura, l'entreteniment i els esdeveniments o les activitats esportives i la resta d’epígrafs CNAE que apareixen en els annexos del Decret 1/2021 del Consell.

Safont i Rius
 • Reducció que es va aplicar a l'abonament de factures que van ascendir a un import total de 13.289.600 euros

 • En l'últim trimestre de l’any passat, el pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament es va situar en una mitjana de 8,9 dies


L'Ajuntament de Borriana va consolidar durant 2020 la reducció del període mitjà de pagament a proveïdors, fins i tot amb la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, fins arribar al voltant de 15 dies. Reducció que es va aplicar a l'abonament, durant l'any passat, de factures que van ascendir a un import total de 13.289.600 euros, segons ha explicat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Rius ha assegurat que les factures de l’any passat “es van continuar tramitant, com sempre, amb la major diligència” per a poder pagar-les dins del període legal que marca la Llei de Morositat, molt per davall dels 30 dies després de donar la conformitat a la factura i poder així mantindre els períodes de pagaments.

Dins del full de ruta en la gestió econòmica del consistori, ha manifestat la regidora d'Hisenda, s'han tramitat amb celeritat les despeses i l'aprovació de les factures perquè els fons “arribaren com més prompte millor als autònoms i a les empreses que treballen per a l'Ajuntament, i dotar-los ràpidament de liquiditat en un exercici difícil per a molts sectors pels efectes negatius de la pandèmia”.

D'aquesta forma, ha continuat l’edil d'Hisenda, “el consistori promou que els sectors econòmics locals puguen cobrar els serveis prestats dins del termini i en la forma escaient, i contribueix al fet que els autònoms i les xicotetes i mitjanes empreses que treballen per al consistori tinguen liquiditat en aquesta difícil situació”.

En cap dels quatre trimestres de 2020 es va arribar als 20 dies de mitjana per als pagaments”, ha destacat Rius, per davall dels trenta dies establits per la Llei de Morositat, i ha subratllat especialment l'últim trimestre, en què el pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament es va situar en una mitjana de 8,9 dies.

Sobre aquest tema, ha valorat que la dinàmica en els últims anys del pagament a proveïdors suposa a judici seu “un factor més per a la millora i enfortiment de diferents sectors econòmics locals, ja que en tot moment han pogut cobrar els serveis prestats al consistori dins del termini i en la forma escaient, amb la qual cosa la confiança i la capacitat de gestió entre empreses i Ajuntament també ha anat clarament en augment”.

Durant el primer trimestre, fins al 14 de març que va començar l'estat d'alarma i el confinament domiciliari, el consistori va relacionar factures per un import d'1.622.012euros, mentre que en l'Estat d'Alarma es van aprovar relacions de factures per 3.313.632 euros.

Per a Cristina Rius, la falta d'activitat durant els 99 dies de confinament va influir en la despesa municipal “i va ser major la quantitat facturada en la segona meitat de l'exercici”, per la qual cosa van ser 8.353.956 euros, el que es va pagar amb posterioritat a juny 2020.

Des de casa amb el teletreball, ha destacat Cristina Rius, el personal municipal “no va cessar en la seua comesa de tramitar les factures i les prestacions bàsiques d'alimentació, entre altres tasques”, amb la finalitat que el consistori continuara en “la mateixa línia de pagament immediat” i, d'aquesta forma, “contribuir a alleujar els efectes de la crisi econòmica i social provocada per l'emergència sanitària de la Covid 19”.

En definitiva, la responsable municipal d'Hisenda ha manifestat que el balanç de pagament a proveïdors de l’any passat suposa “un bon exemple de la gestió que durant els últims 6 anys s'ha dut a terme des de l'equip de govern, i en els diferents departaments implicats en la gestió econòmica municipal”.

 

Aprobadas las bases d elas ayudas Paréntesis en Burriana
 • L'Ajuntament ha aprovat les bases reguladores i l'extracte de la convocatòria serà publicat pròximament en el Butlletí Oficial de la Província (BOP)

 • El consistori ha habilitat canals extraordinaris per a la resolució immediata de dubtes i d'informació a través del correu electrònic plaresistir@burriana.es o del telèfon 674 35 66 88

 • El termini per a sol·licitar les ajudes és d'un mes des de la publicació en el BOP, i farà possible l'accés a prop d'un milió d'euros per a ajudar les empreses i autònoms locals més afectats per les restriccions


L'Ajuntament de Borriana ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de les ajudes directes Parèntesi dins del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana per als autònoms i microempreses de la ciutat. L'extracte de la convocatòria serà publicat pròximament en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), i a partir d’aleshores es podran sol·licitar les ajudes en el termini d'un mes.

Així ho ha anunciat l'alcaldessa, Maria Josep Safont, que ha assegurat que l'equip de govern, “conscient de la urgència de les empreses locals afectades de percebre els fons aprovats, ha accelerat al màxim els terminis administratius tal i com ha fet al llarg d'aquests mesos de pandèmia, per a poder agilitar el pagament de les ajudes al màxim, per a contribuir a la seua recuperació, a la conservació de l'ocupació i a pal·liar-ne les conseqüències socials”.

Segons ha explicat Maria Josep Safont, amb el decret ja signat, aquest mateix matí s'ha mantingut una reunió convocada pel consistori en què han participat una gran quantitat de gestories i assessories locals, per a informar-los de les bases reguladores de la concessió de les ajudes Parèntesis i també de la resta d’accions contemplades en el Pla Resistir, i aclarir-los possibles dubtes i procediments per a, d'aquesta forma, facilitar-los la seua mediació.

A més, totes les àrees administratives municipals implicades en la gestió han mantingut diferents reunions de coordinació per a poder accelerar els procediments i el pagament d'aquestes ajudes que, segons ha recordat, són compatibles amb subvencions procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, concedides amb la mateixa finalitat.

D'aquesta manera, a partir de la setmana que ve, s'obrirà el termini a Borriana per a sol·licitar aquesta línia d'ajudes directes que en total suposarà una injecció de quasi un milió d'euros per als sectors i negocis de la ciutat més afectats per la situació sanitària. Les sol·licituds, ha aclarit l'alcaldessa, “es resoldran per decret segons es vagen revisant i complisquen els requisits, i a més ha indicat que s'està considerant la possibilitat d'efectuar les transferències econòmiques setmanalment”.

L'objectiu, ha reiterat Maria Josep Safont, és “contribuir al sosteniment de les despeses corrents d'aquests comerços o negocis en un moment en què les restriccions per la Covid-19 els han portat a una situació de falta o disminució d'ingressos”.

L’import total de les ajudes Parèntesi per als negocis de Borriana ascendeix a un total de 988.267 euros, finançats en un 15% amb càrrec al pressupost municipal per a l'exercici 2021, concretament 148.240 euros, i la resta amb l'aportació d'un 62,5% realitzada per la Generalitat, i per la Diputació Provincial de Castelló amb el 22,5% restant.

Sobre aquest tema, l'alcaldessa ha valorat l'esforç conjunt de les tres administracions per a “ajudar a alleujar la situació econòmica i financera dels sectors més afectats per la crisi sanitària”. També ha precisat que atès que la concessió efectiva de les ajudes estarà en tot cas condicionada a la disponibilitat pressupostària, “l'aportació municipal podrà ser incrementada amb la finalitat d'atendre totes les sol·licituds que es presenten i reunisquen els requisits exigibles”.

Quant als destinataris fixats pel Consell, entre els sectors que poden accedir trobem l'hostaleria i la restauració, el turisme, la cultura, l'entreteniment i els esdeveniments o les activitats esportives. En les bases municipals s'estableixen els sectors que poden beneficiar-se sempre que exercisquen la seua activitat en el municipi de Borriana, identificats en un annex.

Per a poder optar a aquestes ajudes és necessari complir una sèrie de requisits, entre els quals destaquen que l'activitat econòmica siga desenvolupada per un autònom o una microempresa que no tinga més de 10 treballadors en la plantilla, i que els empleats estiguen donats d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la mútua professional corresponent així com en l'Agència Estatal d'Administració Tributària en data 31 de desembre de 2020. Tota la informació es pot consultar en la pàgina web www.burriana.es.

Es consideren despeses corrents subvencionables els pagaments en concepte de lloguer, llum, aigua, telefonia, manteniment de programes informàtics, dominis, hosting, despeses de gestoria, assegurances, interessos d'hipoteca vinculada a l'establiment comercial i qualsevol altre que corresponga al funcionament habitual de l'activitat. També, les nòmines i assegurances socials, i les quotes d'autònom o mutualista.

Quantia

El límit de les ajudes per autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors serà de 2.000 euros. Aquesta quantitat s'incrementarà en 200 euros per treballador afiliat i d'alta en la Seguretat Social en data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses, i persones treballadores autònomes en els sectors identificats en l'annex de les bases.

Les sol·licituds per a participar en les ajudes Parèntesi del municipi es presentaran en el registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana en un imprès de sol·licitud normalitzat que està disponible en la web municipal www.burriana.es. Tant les bases reguladores com la convocatòria estan disponibles en la web municipal, en el Tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Borriana.

A més, davant de qualsevol dubte, l'Ajuntament ha habilitat canals extraordinaris per a la resolució immediata, que atendrà personal assignat especialment a aquesta tasca, tant mitjançant un correu electrònic: plaresistir@burriana.es, o a través del telèfon 674 35 66 88, amb un horari d'atenció de dimarts a dissabte de 10h a 15h.

El Pleno aprobará el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 con más de un millón de euros
 • El Ple ordinari que se celebrarà aquesta vesprada aprovarà les subvencions que pretén atorgar l’Ajuntament durant l’exercici actual

 • Com a novetat, enguany s'inclou en les subvencions de concurrència competitiva una nova línia d'ajudes amb 25.000 euros per a la rehabilitació façanes catalogades de la localitat

 

El Ple municipal aprovarà aquesta vesprada el Pla Estratègic de Subvencions per a enguany amb un pressupost que ascendeix a 1.015.650 euros, així com la memòria explicativa dels objectius, els costos de realització i les fonts de finançament de les subvencions que pretén atorgar l’Ajuntament al llarg de l'exercici de 2021, i la memòria amb els detalls d'execució del 2020.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que el Pla de caràcter programàtic, el contingut del qual “no crea drets ni obligacions”, plasma els imports que corresponen a cadascuna de les àrea d'actuació i la forma de concessió, amb l'objectiu de “contribuir a satisfer les diferents necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal” del municipi.

Entre elles ha assenyalat les activitats culturals, les esportives, les dirigides a la joventut, a l'ocupació del temps lliure, les relatives a l'educació, a la promoció de la dona, a la sanitat, a la protecció del medi ambient, o les que realitzen les associacions de veïns per a la defensa dels seus interessos.

Com a novetat, enguany, ha destacat Cristina Rius, s'inclou en les subvencions de concurrència competitiva una nova línia d'ajudes amb 25.000 euros per a la rehabilitació de façanes catalogades de la ciutat.

El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concessió directa, previstes nominativament en el Pressupost Municipal, o de concurrència competitiva.

D'altra banda, Rius ha valorat positivament el grau de compliment i eficiència de l'atorgament de subvencions de l’any passat 2020, en el qual es van tramitar els procediments per a la concessió de les subvencions previstes, tant els de concurrència competitiva com els de concessió directa, tan sols amb algunes excepcions motivades, en la major part, per la situació originada per la Covid-19.

Entre les que es van vore afectades per aquest motiu figuren les subvencions a la UNED, a l’Associació cultural Soul Explosion, al Club Esportiu Salesians, al trofeu falles, al Club Triatló i a l'Associació de pensionistes i jubilats la Plana Baixa, entre altres entitats.

També es van modificar a l’alça, respecte a les previsions inicials, els convenis previstos amb Creu Roja i Càritas, amb 23.000 i 13.000 euros respectivament, així com la dotació inicial prevista per a ajudes socials, duplicant-la i arribant als 600.000 euros, dels quals finalment es van utilitzar 450.000 euros. Pel que fa a les de concurrència competitiva, no es van convocar les subvencions inicialment previstes per a les AMPA o la promoció d’espectacles taurins.

El Ayuntamiento da a conocer los presupuestos para 2021
 • El pressupost municipal de Borriana per a 2021, “inversor i social”, s'incrementarà quasi un 15 per cent respecte a 2020 i arribarà als 38.708.116 d'euros

 • Cristina Rius i Vicent Granel han presentat els comptes per al pròxim exercici, condicionats per la Covid-19

 • Entre els objectius dels comptes de 2021 destaquen “continuar reforçant i millorant els Serveis Públics” amb un increment total dels recursos, respecte a la liquidació de 2015, de 2.575.000€ més en els contractes dels serveis públics


El pressupost municipal de Borriana per a 2021 s'incrementarà quasi un 15 per cent respecte a 2020 i arribarà als 38.708.116,67 d'euros (5 milions més), segons han assenyalat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, i el tercer tinent d'alcalde, Vicent Granel, en la presentació dels pressupostos per al pròxim exercici, que han qualificat d’“inversor i social”.

L'equip de govern ha lliurat aquest mateix dimecres el pressupost municipal de 2021 als diferents grups amb representació en el consistori, amb l'objectiu que els partits puguen estudiar les dades preliminars i avançar en la tramitació d'uns comptes que l'executiu local treballa per aprovar a primers d’any.

Cristina Rius i Vicent Granel han assegurat que la proposta dels comptes municipals per a 2021, condicionada per la situació de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, planteja “un pressupost que, sense incrementar la càrrega fiscal al contribuent, però sí els beneficis fiscals, contribuïsca a la reactivació econòmica i done solucions als problemes, dins de les nostres competències i possibilitats i siga l'ajuda que arribe a tots els sectors per a eixir com més prompte millor, amb impuls, d'aquesta mala situació”.

Uns pressupostos, a més, “responsables i prudents” i també oberts i preparats per a rebre, alhora, els majors recursos possibles dels fons de recuperació de la Generalitat, la Diputació, el govern d’Espanya, i d'Europa, per a incorporar tots els recursos addicionals que ens arriben", han assenyalat tots dos.

Els comptes de 2021 representen la consolidació de tot el que s’ha aconseguit en anteriors pressupostos i suposen la màxima expressió de les polítiques socials centrades en les persones”. Sobre aquest tema, Cristina Rius i Vicent Granel han assegurat que en els moments de crisis “és quan més hem d'estar al costat dels nostres veïns i veïnes, de les persones més desfavorides, desocupades, majors, autònomes, o de les pimes".

Com a prioritats de l'equip de govern, s'han referit a “blindar l'àrea d'Acció Social i les Polítiques d'Ocupació”, per la qual cosa, per a 2021, “continuem en la línia desenvolupada enguany d'incrementar les dotacions econòmiques inicials i les accions socials, segons les necessitats”, i han citat entre d’altres, la regeneració social del barri la Bosca, inclosa en l'Estratègia Edusi, en què es treballarà la formació i la inclusió social dels joves del barri.

Obres municipals

L'exercici 2021, han confirmat els representants de l'equip de govern, “el començarem amb diverses obres municipals importants, com són el Centre d'Atenció Primerenca, la sala de formació per a la policia local i altres àrees i la reforma de l'edifici de l'antic ambulatori que acollirà els Serveis Socials i el CAISS, amb una inversió totes elles, que ascendeix al voltant de 2 milions d'euros.

A més, han recordat que aquesta setmana ha començat el trasllat de l'IES Jaume I i, amb això, el posterior enderrocament i construcció del nou centre, amb 7,7 milions previstos per a aquesta anualitat, segons la resolució del reajustament d'anualitats de novembre 2020. Una obra pagada directament per la Generalitat Valenciana però gestionada per l'Ajuntament per la delegació expressa de competències. “Són tres obres que han tingut una llarga tramitació però, per fi, es posaran en marxa i esperem vore prompte els resultats desitjats”, han expressat Cristina Rius i Vicent Granel.

Igualment en 2021, segons han exposat, començarà la rehabilitació de la façana, coberta i desguassos de l'edifici de la Casa de la Cultura per a solucionar els problemes d'humitats. De fet, han adduït, ja s'ha licitat la redacció del projecte bàsic de rehabilitació de la Casa de la Cultura la Mercè, així com el projecte d'execució de la primera fase de les obres. De la mateixa manera, el Refugi Antiaeri del camí d’Onda s'adequarà per a ser autovisitable, amb un sistema audiovisual.

Polítiques actives d'ocupació

En matèria de polítiques actives d'ocupació, “continuem apostant per participar en els programes d'ocupació que promouen les administracions competents, amb un increment d’un 20% dels recursos municipals”, i per a programes d'ocupació es destinaran en 2021 més de 1,5 milions d'euros, dels quals un 25% corresponen a recursos municipals.

Edusi

Quant a les inversions Edusi per a 2021, han explicat els responsables municipals, es concentren en 10 actuacions que sumen un total d'1.116.420€, subvencionades al 50% pels Fons Europeus, amb els quals s'han intentat cobrir els 4 Objectius Temàtics: Tecnologia de la Informació, Economia baixa en Carboni, Medi ambient i Patrimoni, i Inclusió Social i Lluita contra la pobresa.

Microbús Urbà

Una altra acció que també es pretén implantar en 2021 està inclosa en el Pla de Mobilitat, i consisteix en la posada en marxa d’“un Microbús Urbà que faça una ruta contínua per diversos punts de Borriana, que acoste els usuaris al mercat, centres de salut, CEAM i comerços de tota la ciutat, en definitiva, que facilite un desplaçament sostenible per tots els barris de la nostra localitat”, han avançat.

Suport al comerç local

A aquestes prioritats, han sumat “el major recolzament i promoció del comerç local”, i en la qual, a judici d’ambdós regidors, “s'està treballant àrduament i amb decisió des del confinament per l'estat d'alarma”. Per al nou pressupost, han assegurat, s'ha incrementat “un 200% la dotació inicial en les 2 partides que treballen la promoció comercial, amb les quals es pretén continuar amb les accions que han resultat més productives, com ara els diferents sortejos per a comprar en el comerç local, que reverteixen en el mateix comerç. Així mateix, quedem a l'espera del resultat del Pla de Foment del Comerç Local per a implementar les accions que es creguen oportunes”.

D'altra banda, han insistit que l'Ajuntament preveu menors ingressos per impostos, taxes i ingressos patrimonials, a causa de la previsió de falta d'activitats, sobretot per la reducció d'aforament; però, principalment, per la congelació de tots els tributs municipals, inclosa la taxa de gestió de residus, ja que enguany, “extraordinàriament, l'ajuntament assumirà l'increment del 5,8% del cost del servei i, a més, en el cas de les activitats econòmiques, s'aplicarà una reducció del 25% en els rebuts per a ajudar en la recuperació econòmica”.

Així mateix, han recordat que les persones jubilades i pensionistes amb rendes menors de l’1,3 de l'Iprem poden reduir el rebut un 50%, i els beneficiaris d'ajudes d'emergència per subministres bàsics estan exempts de la taxa. Igualment, en els casos de les terrasses de bars i restaurants seguiran sense pagar la taxa d'ocupació de via pública durant la primera meitat de l'exercici, la qual cosa “també afectarà a la reducció dels ingressos municipals”.

El Ayuntamiento comienza a pedir la financiación europea de sus proyectos Feder
 • L'import correspon a tres sol·licituds de projectes dels blocs d'eficiència energètica, mobilitat urbana i sostenible, desenvolupament d'administració electrònica i condicionament i dinamització d'espais culturals

L'Ajuntament de Borriana ha sol·licitat formalment al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública que tramite el pagament davant la Comissió Europea relatiu a 2.330.690,52 euros corresponent als projectes aprovats i que s'estan executant amb les ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional a través del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya (Feder 2014-2020) per a Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi).

En concret, s'han presentat les despeses i les verificacions d’una part dels projectes europeus presentats a Borriana i que ja estan aprovats i amb el grau d'execució convingut de conformitat amb els objectius establits.

Projectes que s'engloben dins de 4 grans blocs d'actuació: Millora energètica en infraestructures i instal·lacions públiques, Actuacions per al foment de la mobilitat urbana sostenible, Incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per al desenvolupament de l'administració electrònica, i Condicionament d'espais culturals i dinamització de la xarxa de museus de la ciutat.

Del total de la despesa certificada fins ara i remès per a la seua justificació, que s'eleva a més de 2,3 milions d'euros, el consistori sol·licita que se li abone el 50% que li correspon, és a dir, un total d’1.165.345,29 euros.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha valorat positivament aquest avanç en el desenvolupament dels projectes de l'estratègia Edusi que, segons el seu parer, “constata que tot l'esforç que hem invertit en la seua està donant resultat”.

Maria Josep Safont ha assenyalat que, malgrat tindre molts dels projectes molt avançats, “en els pròxims mesos continuarem treballant en l'impuls i la licitació dels que encara queden pendents”.

Cal destacar que tots els projectes inclosos en l'estratègia Edusi estan cofinançats al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020.

El equipo d egobierno da a conocer las líneas de los presupuestos 2021 a sus respectivas ejecutivas
 • En línies generals, el pressupost del pròxim exercici contempla la congelació de tots els tributs municipals, fins i tot la bonificació del 25% en la taxa de gestió de residus per a totes les activitats comercials

 • També, l'exempció de la taxa de terrasses a bars i restaurants durant la primera meitat de l'exercici 2021


Els dos partits de l'equip de govern municipal a l'Ajuntament de Borriana, PSOE i Compromís, han mantingut reunions amb les seues respectives executives per a plantejar la bases i les principals línies d’execució del pressupost del consistori per al pròxim exercici 2021, que van determinar en reunions prèvies.

Segons ha avançat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, en línies generals, el pressupost de 2021 contempla “la congelació de tots els tributs municipals, fins i tot la bonificació del 25% en la taxa de gestió de residus per a totes les activitats comercials, i l'exempció de la taxa de terrasses a bars i restaurants, almenys, durant la primera meitat de l'exercici 2021”.

D'altra banda, ha assenyalat que en el pressupost del pròxim exercici es reflectirà que “prioritzarem l'àrea d'acció social, la reactivació econòmica local, el foment de l'ocupació, o la neteja i desinfecció, entre altres qüestions essencials.

A més, Rius ha destacat que gràcies a la suspensió temporal de les tres regles fiscals aprovada recentment pel Govern Estatal, “serà la primera vegada que aprovarem un pressupost en què l'import del nou préstec per a inversions serà major que l'amortització prevista per al mateix exercici". Amb això, ha precisat, “es podran dur a terme inversions molt necessàries per al municipi”.

També ha destacat que dins de les actuacions per a fomentar la contractació de diferents oficis locals, es troba una nova línia de subvencions dirigides a la rehabilitació de façanes modernistes, “que posarà en valor aquest patrimoni local que és un dels atractius per al turisme i al mateix temps fomentem el teixit productiu local”.

Modificación presupuestaria para el pleno ordinario de noviembre
 • Procedents de romanents de tresoreria i d'excedents d'una línia de subvencions

 • Per a poder reutilitzar-los a dotar de recursos suficients noves partides que reduïsquen els efectes econòmics de la Covid-19 i, alhora, amortitzar préstecs


L'equip de govern de l'Ajuntament de Borriana proposarà en el pròxim ple, previst per a aquest dijous 5 de novembre, una modificació de crèdits de 665.000 euros, procedents de romanents de tresoreria i d'excedents d'una línia de subvencions, amb l'objectiu de realitzar els ajustos econòmics pertinents per a finalitzar l'exercici pressupostari.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha explicat que es tracta d'una operació econòmica per a ajustar al màxim el pressupost i disposar de la liquiditat necessària per a poder reutilitzar-los a dotar de recursos suficients noves partides que reduïsquen els efectes econòmics de la Covid-19 i, alhora, destinar-los en part a amortitzar préstecs.

Així, els 415.000 euros de romanents de Tresoreria, ha precisat Rius, es destinaran en part, concretament 75.000 euros, a realitzar obres menors amb empreses locals durant l'últim mes de l'any i així col·laborar a la seua reactivació. La resta, és a dir, 340.000 euros es destinaran a l'amortització anticipada de préstecs.

Paral·lelament, ha assenyalat la responsable d'Hisenda, els 250.000 euros de fons excedents de la línia d'ajudes econòmiques de 400 euros convocades i ja abonades per a donar suport a les persones autònomes, xicotetes empreses i mutualistes, es reinvertiran en iniciatives de col·laboració i promoció del teixit empresarial local.