millora gestió econòmica

El primer ple ordinari de l'Ajuntament de Borriana l'any 2019 tindrà lloc aquest pròxim dijous a partir de les set de la vesprada en el Saló Municipal de Plens, on l'equip de govern de Borriana donarà comptes sobre, entre altres assumptes, la informació econòmica del tercer trimestre de 2018, la qual cosa en paraules de la mateixa regidora d'Hisenda, Cristina Rius, “suposa un bon exemple de la gestió que durant els tres últims anys i mig s'ha dut a terme des de l'equip de govern, i com el treball dels diferents departaments implicats en la gestió econòmica municipal, acaba per redundar en dades i xifres molt millorades respecte a legislatures anteriors”.
Dins d'eixa dació de comptes del tercer trimestre de 2018, destaca, per exemple, la línia decreixent referent als períodes de pagament a proveïdors de la institució municipal, que en aquesta part de l'any va quedar situada en 12 dies, mantenint les xifres del conjunt de l'any, ja que en els dos trimestres va ser de 17 i 10 dies respectivament. Tal com ha explicat la pròpia Rius, “des de que a mitjan 2015 comencem a gestionar la regidoria d'Hisenda municipal, aquesta va ser una de les nostres prioritats, i en les tres anualitats s'ha aconseguit que mai s'arriben als vint dies de mitjana en el període de pagament a proveïdors”. En 2016 les xifres dels quatre trimestres van ser de 14, 19, 12 i 7 dies de mitjana, mentre que en 2017 en cap dels quatre trimestres es van superar els dotze dies de mitjana per als pagaments. Així, i tal com ha volgut recordar Rius “hem aconseguit aconseguir els 12 trimestres consecutius baixant el període de pagament per davall dels trenta dies establits per la Llei de Morositat, la qual cosa entenem que no solament és una xifra, sinó que ha suposat un factor més per a la millora i enfortiment de diferents sectors econòmics locals, ja que en tot moment han pogut cobrar els serveis prestats al consistori dins del termini i en la forma escaient, amb el que també la confiança i la capacitat de gestió entre empreses i Ajuntament ha anat en augment clarament”. Però a més, dins del mateix punt, Rius ha volgut recordar que “també en l'apartat de les Resolucions en contra dels informes municipals, el canvi ha sigut més que substancial, ja que per exemple durant eixe tercer trimestre a penes van aconseguir els huit casos, per a un total de 25 en el conjunt de l'anualitat, molt per davall de xifres com els 116 que es van comptabilitzar en 2013 o els 109 de 2014, en el que entenem que és un exemple més de les millores en la gestió econòmica municipal”.

Aquest dijous es donarà compte de l'estat d'execució del tercer trimestre de 2018, en el qual el període de pagament a proveïdors es va situar en poc més de 12 dies


El primer ple ordinari de l'Ajuntament de Borriana l'any 2019 tindrà lloc aquest pròxim dijous a partir de les set de la vesprada en el Saló Municipal de Plens, on l'equip de govern de Borriana donarà comptes sobre, entre altres assumptes, la informació econòmica del tercer trimestre de 2018, la qual cosa en paraules de la mateixa regidora d'Hisenda, Cristina Rius, “suposa un bon exemple de la gestió que durant els tres últims anys i mig s'ha dut a terme des de l'equip de govern, i com el treball dels diferents departaments implicats en la gestió econòmica municipal, acaba per redundar en dades i xifres molt millorades respecte a legislatures anteriors”.
Dins d'eixa dació de comptes del tercer trimestre de 2018, destaca, per exemple, la línia decreixent referent als períodes de pagament a proveïdors de la institució municipal, que en aquesta part de l'any va quedar situada en 12 dies, mantenint les xifres del conjunt de l'any, ja que en els dos trimestres va ser de 17 i 10 dies respectivament. Tal com ha explicat la pròpia Rius, “des de que a mitjan 2015 comencem a gestionar la regidoria d'Hisenda municipal, aquesta va ser una de les nostres prioritats, i en les tres anualitats s'ha aconseguit que mai s'arriben als vint dies de mitjana en el període de pagament a proveïdors”. En 2016 les xifres dels quatre trimestres van ser de 14, 19, 12 i 7 dies de mitjana, mentre que en 2017 en cap dels quatre trimestres es van superar els dotze dies de mitjana per als pagaments. Així, i tal com ha volgut recordar Rius “hem aconseguit aconseguir els 12 trimestres consecutius baixant el període de pagament per davall dels trenta dies establits per la Llei de Morositat, la qual cosa entenem que no solament és una xifra, sinó que ha suposat un factor més per a la millora i enfortiment de diferents sectors econòmics locals, ja que en tot moment han pogut cobrar els serveis prestats al consistori dins del termini i en la forma escaient, amb el que també la confiança i la capacitat de gestió entre empreses i Ajuntament ha anat en augment clarament”. Però a més, dins del mateix punt, Rius ha volgut recordar que “també en l'apartat de les Resolucions en contra dels informes municipals, el canvi ha sigut més que substancial, ja que per exemple durant eixe tercer trimestre a penes van aconseguir els huit casos, per a un total de 25 en el conjunt de l'anualitat, molt per davall de xifres com els 116 que es van comptabilitzar en 2013 o els 109 de 2014, en el que entenem que és un exemple més de les millores en la gestió econòmica municipal”.

obras camí fondo

L'Ajuntament de Borriana invertirà juntament amb el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de la Conselleria d'Economia Sostenible, 387.560 euros en la remodelació del polígon del Camí Fondo del municipi. Les obres que s'han iniciat aquestes últimes setmanes, han començat a bon ritme, i tenen com a objectiu potenciar i afavorir la implantació de noves indústries que reactiven l'activitat econòmica, així com millorar la productivitat de les existents en aquesta àrea industrial.
El consistori va realitzar l'aportació municipal de 36.362 euros el mes de setembre passat per al projecte de Modernització i dotació d'infraestructures i serveis en la zona industrial del Camí Fondo, Camí Xamusa i Camí Ecce Homo. El total de l'obra, inclosos els projectes, és de 387.560 euros, dels quals el 80% està subvencionat per l'IVACE.
Dins de les finalitats del projecte, està la de garantir la seguretat dels usuaris i indústries enfront d'incendis, garantir la seguretat viària, resoldre el greu problema d'accessibilitat i mobilitat, garantir l'adequada mobilitat de vianants i ciclistes, i per a això, es crearà “els recorreguts per als vianants i carril bici que connectarà amb els ja existents a la ciutat i amb el carril bici del vial al Port, que porta en funcionament els últims dos anys”.
“Les obres implicaren una millora per a la indústria que es troba en la zona, però també per als ciutadans de Borriana, que voran millorats els accessos, tant pel Camí Fondo, com pel Ecce Homo i Xamusa”. La millora viària del polígon es completarà amb la delimitació de les zones destinades a la circulació de vianants i vehicles, millorant les voreres com ja s'observa en les obres que s'estan executant. La inversió permetrà millores tan substancials com el soterrament de les línies de telecomunicacions, la connexió entre zona urbana i industrial mitjançant carrils bici, la regeneració paisatgística amb la millora de les façanes industrials, major eficiència energètica amb ús de tecnologia LED, instal·lació de contenidors per a residus industrials, desenvolupament d'una zona verda contemplada en el Pla General, la millora de vials amb majors voreres i reorganització de zones d'aparcament o la instal·lació de panells informatius sobre la zona industrial”.
El projecte també contempla la modificació de la rotonda de l'Avinguda Jaime Chicharro a l'eixida del Camí Fondo per a donar més mobilitat i millor accés tant a vianants com a trànsit pesat.

condicionament Refugi Antiaeri

Des de principis d’octubre ja es troba a disposició dels Serveis Tècnics del Magnífic Ajuntament de Borriana l’Estudi Estructural i Projecte de Condicionament del Refugi Antiaeri del Camí d’Onda, realitzat per l’arquitecte Ivan Cabrera i Fausto. La redacció d’aquest estudi i projecte i la seua posterior execució, constituiran la penúltima etapa d’un llarg procés, que conclourà amb l’execució de les obres necessàries per garantir la seguretat i el còmode accés dels visitants molt prompte.

El 22 de març de 2015, Cabrera, Professor del Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures de la Universitat Politècnica de València, ja va presentar, després d’una inspecció visual de l’indret, un primer informe descrivint l’estat del refugi i concloent que el seu estat de conservació era adequat i només caldria verificar numèricament la seua seguretat. Fins a tres campanyes d’extracció de terres de l’interior del refugi, dutes a terme en juny, juliol i setembre de 2016 respectivament, van possibilitar l’accés a la segona galeria del refugi i el descobriment de nombrosos nínxols laterals. La volumetria del conjunt va ser obtinguda detalladament amb un escanejat en tres dimensions dut a terme mitjançant un escàner làser els 12 i 21 d’abril de 2017 per part de professionals del Departament d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria de la Universitat Politècnica de València. De la mateixa manera, durant al juliol de 2018, professionals del Departament de Construccions Arquitectòniques de la mateixa universitat van dur a terme assajos de resistència i densitometries de les rajoles amb les que està executat el refugi.

El document ara presentat per Ivan Cabrera i Fausto està composat, en primer lloc, per l’estudi estructural que, després de nombrosos càlculs informàtics i comprovacions, conclou que els murs i les voltes del refugi presenten un nivell de seguretat més que suficient per suportar les càrregues als que estan sotmesos i que, per tant, aquesta infraestructura pot acollir visitants sense problemes. En segon lloc, el document contempla un projecte de condicionament del refugi. Aquest projecte intenta intervindre el mínim possible en l’indret, dotant-lo d’una correcta il·luminació i ventilació, de desaigües i un mínim paviment que evite que els futurs visitants hagen de trepitjar les terres humides, sovint enfangades, que ara materialitzen el sòl. La intervenció més significativa es troba a l’accés des del carrer Sant Joan de la Creu. Allí es proposa substituir l’actual pou d’accés per una escala de graons normals a cel obert. Aquesta escala estarà coberta per una xicoteta estructura metàl·lica recoberta d’acer i fusta, la qual, quan estiga tancada es convertirà en un banc al servei dels vianants que vulguen seure. Tal com ha explicat el regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Borriana, Vicent Granel, “encarem ja la recta final d'aquest difícil projecte que creiem que era una gran oportunitat per a Borriana, ja que suposa tant la recuperació i poder mostrar part de la història de la nostra ciutat, com un atractiu més perquè gent interessada en aquest tipus d'elements patrimonials vinga fins a la nostra ciutat per a conèixer-lo, una vegada finalitzen les obres de condicionament que ja és l'últim pas que ens queda per donar”.

 

aprovació pressupost municipal

Borriana acabarà l'any 2018 amb dos molt bones notícies a nivell pressupostari, ja que d'una banda l'anualitat finalitzarà situant la xifra de deute municipal en poc més de set milions d'euros, exactament la meitat de la xifra que l'actual equip de govern es va trobar a la seua arribada al consistori en 2015, i que superava en eixe moment els 14 milions d'euros. Així ho va voler detallar la regidora d'Hisenda en l'Ajuntament de Borriana, Cristina Rius, explicant amb detall que “des del primer moment, hem tingut com un dels grans objectius el compliment amb la reducció de deute, ja que en aquests quatre anys hem passat d'una ràtio del 48% a, exactament, la meitat, un 24%, la qual cosa en xifres econòmiques ha suposat passar de 14 milions de deute a tan sols 7, o el que també és el mateix, que el deute haja passat de 460 euros a poc més de 200 euros per habitant, i sempre recordant la congelació d'impostos que durant quatre anys hem aplicat a Borriana, sense ni tan sols, aplicar les pujades de l'IPC com a pressió fiscal i fent-nos càrrec dels increments salarials de la plantilla municipal, i que han sigut d'un 6,25 per cent durant els últims quatre anys”.
Però és que a més, i tal com ha informat durant l'última setmana la mateixa Rius, “tot eixe esforç i rigor en els comptes municipals que hem volgut aplicar durant el conjunt de la legislatura, fa que vulguem anar més enllà a nivell d'inversions, i en aquest pròxim 2019 aconseguirem duplicar el pressupost en eixe apartat, arribant als 2,4 milions d'euros en inversió i doblant, per exemple, a la mateixa dada en 2018”. D'aquesta forma, Borriana disposa d'un Pressupost total per a 2019 de 29,8 milions d'euros, incloent el pressupost del Centre Municipal de les Arts Martí de Viciana, amb un import de 1.019.590 euros. D'aquesta forma, la inversió prevista per al pròxim any en la capital de la Plana Baixa dobla a la que es va poder executar durant el 2018, arribant als 2,4 milions d'euros, amb projectes tan importants com el condicionament de l'entorn de Sant Blai, amb una inversió total de 560.000 euros, l'habilitació definitiva del Refugi Antiaeri per a la qual es preveu també una infraestructura museística, la important intervenció global per a la millora del barri de la Bosca per a la qual es destina un total de mig milió d'euros, o finalment en el mateix barri de la Bosca, la creació d'una partida específica per a dotar de noves i modernes dependències municipals que albergaran, entre uns altres, la totalitat dels Serveis Socials. D'aquesta forma, des de l'equip de govern municipal s'ha volgut “sol·licitar a l'oposició municipal que faça un exercici de reflexió primer, i de responsabilitat després, per a aprovar uns comptes per a 2019 que tenim clar que tenen sempre com a objectiu seguir modernitzant i desenvolupant de forma sostenible al conjunt d'una ciutat, i especialment, que busca el creixement del benestar dels seus veïns i veïnes”.

PRESUPUESTO

L'Ajuntament de Borriana ja ha anunciat que aquest dijous a partir de les set de la vesprada tindrà lloc una nova sessió plenària municipal en la qual s'aprovarà el Pressupost Municipal de cara al pròxim exercici de 2019, amb una xifra total que arriba als 29,4 milions d'euros. Però abans d'eixa aprovació plenària que permetrà la seua execució durant l'any que ve, des del departament d'Hisenda municipal han volgut anar detallant les principals novetats i característiques d'un pressupost que com la regidora de l'àrea, Cristina Rius, ha destacat “segueix tenint al social com a base, amb un caràcter marcadament inversor que entenem que és la millor fórmula per a seguir atenent a les necessitats de la ciutadania i, a la vegada, reforçant el creixement i desenvolupament sostenible de tota una ciutat”. Així, dins de la divisió pressupostària, Rius ha volgut destacar que “és l'àrea d'Acció Social la que més veu augmentat el seu pressupost de cara a 2019, amb una previsió que fa que a nivell d'ajudes socials i dins del capítol de subvencions a entitats socials s'haja incrementat, la qual cosa se suma als convenis que anualment també se segellen amb col·lectius i associacions com Creu Roja, Cáritas, Menjador Social, Plataforma Social del col·legi Salesià, a més de les bases de subvencions per a les ONG que es van implementar ja en el primer pressupost d'aquest equip de govern l'any 2016”. D'aquesta forma, l'augment total en la partida d'Acció Social des que Acord per Borriana prenguera les regnes del consistori és de 1,1 milions d'euros respecte a l'últim pressupost dissenyat per l'anterior equip de govern. Tot això se suma, també, a les previsions de col·laboració amb fundacions com la qual dedica el seu treball a millorar la situació de veïns i veïnes amb greus problemes econòmics, com és la Fundació Pobres de Borriana, amb l'aportació que també es realitza perquè puguen continuar amb els seus programes d'ajuda a persones vulnerables, amb especial atenció a la infància. O també el programa per a la inclusió de persones amb malalties mentals per al qual enguany s'han destinat 20.000 euros, com en 2018 quan ja ha estat funcionant a Borriana, tal com tornarà a fer-se en 2019.
A més, Rius també ha volgut recordar que “per a 2019 també estan previstes les inversions incloses dins del desenvolupament de l'Estratègia EDUSI, amb l'objectiu temàtic de la Inclusió Social i la Lluita contra la Pobresa, per al qual es destinaran 1,2 milions d'euros amb projectes com el de dotar les noves dependències de Serveis Socials amb una partida de 700.000 euros o la iniciativa de regeneració del conjunt del barri de la Bosca per al qual s'afigen un total de 360.000 euros que elevaran a més de mig milió el pressupost final destinat”. Així, Rius ha volgut concloure que “estem molt satisfets amb el disseny del nou Pressupost Municipal de cara al pròxim any, i ho estem perquè entenem que seguim amb la tendència d'actuar a nivell social, dotant i augmentant els pressupostos per a aquelles partides, iniciatives i projectes que entenem que exigeixen d'una major urgència a causa de les persones a les quals van destinades, i que esperem que el pròxim any puguen seguir augmentant els seus nivells de benestar, o almenys, ajudar al fet que les situacions de possible exclusió social per raons econòmiques siguen cada vegada menys en la nostra ciutat”.

Borriana aprovarà pressupost

La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana, Cristina Rius, que aquesta mateixa setmana presentava el Pressupost Municipal de Borriana de cara a 2019 i ha oferit la possibilitat a l'oposició d'analitzar el document durant pràcticament dues setmanes, ha volgut detallar algun dels principals apartats, com el de les inversions en la capital de la Plana Baixa, i que segons ha explicat a grans trets “suposa duplicar el destinat a inversions respecte a l'anterior exercici, amb un increment que permetrà aconseguir els 2,4 milions d'euros en inversions”. I és que, tal com fins i tot han destacat els partits de l'oposició durant aquesta mateixa setmana en premsa, i com ha volgut recordar Rius “es tracta d'un document molt treballat, i més que mai amb un marcat caràcter inversor i social, i que té com a prioritat complir amb rigor amb les obligacions bàsiques de l'exercici a més de seguir solucionant despeses extraordinàries, seguir augmentant l'oferta d'iniciatives de participació i continuar amb la inversió local que acaba derivant en un increment del benestar social de la gent que vivim a Borriana”. Així, a nivell d'inversions directes en la ciutat de Borriana, Rius ha volgut matisar que “seran prop de dos milions i mitjà d'euros els que tenim contemplats invertir en 2019, la xifra més alta en el que portem de legislatura, i que contrasta clarament algun dels capítols d'inversions de l'anterior legislatura, on en la documentació oficial del pressupost municipal es van arribar a estipular inversions totals de sis euros, fins i tot en alguna de les anualitats, de zero euros”. A més, dins de les despeses que el departament d'Hisenda contempla de cara a 2019, Rius ha detallat que “en el capítol I, el que correspon al pagament dels i les funcionàries municipals, el pressupost contempla un augment total de 356.000 euros, tenint en compte que des del primer any, en 2015, ens hem fet càrrec, com hauria d'haver sigut sempre, de les pujades que corresponen als sous, i que en el total dels quatre anys ha sigut d'un 6,25 per cent”. En el capítol II, el que es refereix a despeses corrents, la xifra aconsegueix pràcticament els 200.000 euros, i en ella Rius ha volgut destacar “amb açò es fa front a despeses com les indemnitzacions per la sentència referent a la unitat d'execució A24-25-26, sobre la qual ja hem pagat 400.000 euros, i en 2019 es tenen contemplats un total de 140.000, seguint amb la nostra política de seguir solucionant els errors o males gestions del passat. I no és l'únic exemple en aquest apartat, ja que, per exemple, també ací es tenen en compte despeses com el de la taxa d'abocaments marítims, que durant anys va ser oblidada per l'anterior equip de govern, complint amb les obligacions, com hem fet des de fa quatre anys”. Un altre dels destacats dins de les despeses “és la bona xifra a nivell d'interessos bancaris, ja que després de seguir reduint el deute municipal durant els tres últims anys, de 14 milions a poc més de 7, açò ens permet haver de pagar menys interessos a les entitats bancàries”. I finalment, Rius ha recordat que “és el mateix que succeeix en l'apartat IX, ja que es redueix l'amortització gràcies també a la contínua reducció de deute que hem volgut que seguisca sent una dels senyals de la gestió econòmica municipal, totalment diferent a l'aplicació i reducció que es realitzava en legislatures anteriors”. Com a resum, Rius ha explicat que en l'apartat d'inversions “la recuperació i el foment del Patrimoni Històric i Cultural, així com aspectes com la inclusió social i la lluita contra la pobresa són el focus de les inversions en 2019 com queda reflectit en el capítol VI, amb projectes tan importants com el condicionament de l'entorn de Sant Blai, amb una inversió total de 560.000 euros, l'habilitació definitiva del Refugi Antiaeri per a la qual es preveu també una infraestructura museística, la important intervenció global per a la millora del barri de la Bosca per a la qual es destina mig milió d'euros, o finalment en el mateix barri de la Bosca, la creació d'una partida específica per a dotar de noves i modernes dependències municipals que albergaran, entre uns altres, la totalitat dels Serveis Socials”.

rueda prensa presupuestos 2019

La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana, Cristina Rius, i el i la Tinent d'Alcalde, Vicent Granel i Maribel Martínez, han presentat avui el Pressupost Municipal de 2019 per a la capital de la Plana Baixa. Tal com ha començat explicant la mateixa Rius “oferim les dades del quart i últim pressupost d'aquesta legislatura encapçalada per Acord per Borriana i que ascendeix a 29,8 milions d'euros, incloent el pressupost del Centre Municipal de les Arts Martí de Viciana, amb un import de 1.019.590 euros”. Ha sigut solament la primera dada general del nou Pressupost Municipal, ja que a continuació Rius ha anat detallant els diferents camps, paràmetres i objectius que es pretenen aconseguir amb l'aplicació del pressupost, ja que com ha explicat “es tracta d'un document molt treballat, i més que mai amb un marcat caràcter inversor i social, i que té com a prioritat complir amb rigor amb les obligacions bàsiques de l'exercici a més de seguir solucionant despeses extraordinàries, seguir augmentant l'oferta d'iniciatives de participació i continuar amb la inversió local que acaba derivant en un increment del benestar social de la gent que vivim a Borriana”. El primer apartat sobre el qual Rius ha oferit contundents dades ha sigut el de el “compliment amb la reducció de deute, ja que en aquests quatre anys hem passat d'una ràtio del 48% a, exactament, la meitat, un 24%, la qual cosa en xifres econòmiques ha suposat passar de 14 milions de deute a tan sols 7, o el que també és el mateix, que el deute haja passat de 460 euros a tan sol 200 euros per habitant, i sempre recordant la congelació d'impostos que durant quatre anys hem aplicat a Borriana, sense ni tan sols, aplicar les pujades de l'IPC com a pressió fiscal i fent-nos càrrec dels increments salarials de la plantilla municipal, i que han sigut d'un 6,25 per cent”.
En l'apartat d'inversions, Rius ha destacat que “la recuperació i el foment del Patrimoni Històric i Cultural, així com aspectes com la inclusió social i la lluita contra la pobresa són el focus de les inversions en 2019, amb projectes tan importants com el condicionament de l'entorn de Sant Blai, amb una inversió total de 560.000 euros, l'habilitació definitiva del Refugi Antiaeri per a la qual es preveu també una infraestructura museística, la important intervenció global per a la millora del barri de la Bosca per a la qual es destina mig milió d'euros, o finalment en el mateix barri de la Bosca, la creació d'una partida específica per a dotar de noves i modernes dependències municipals que albergaran, entre uns altres, la totalitat dels Serveis Socials.
A partir d'ací, ha sigut la Tinent d'Alcalde, Maribel Martínez qui ha volgut destacar “la marcada implicació social del Pressupost, ja que, a més de mantenir-se el mateix pressupost de la partida de Serveis Socials de l'any anterior, s'ha dotat una partida de 700.000 euros per a disposar d'un edifici que reunirà tots els serveis d'atenció social de l'Ajuntament en un mateix lloc, la qual cosa permetrà, a més d'obtenir una millora substancial en les instal·lacions, oferir una major qualitat en el servei. Resoldre aquesta demanda era una prioritat de l'Acord per Borriana, que s'arrossega durant més de 13 anys, i que finalment es durà a terme”. A més, també ha afegit que “creiem que és de vital importància reactivar, millorar i fer partícips d'aquests projectes als veïns i veïnes de llocs com La Bosca, per això, durant 2019 s'executaran en aquest barri diferents programes per a aconseguir una participació ciutadana més activa, doncs per a realitzar un canvi real i que perdure és necessari anar de la mà de la ciutadania”. Finalment, Martínez ha destacat que en “la partida d'accessibilitat també s'ha augmentat de 15.000 a 66.000 euros, gràcies al treball realitzat en la taula de participació ciutadana”.
Finalment, ha sigut el també Tinent d'Alcalde, Vicent Granel qui ha tancat la presentació parlant inicialment d'“un pressupost de marcat caràcter social i inversor, a través del qual seguirem amb les polítiques de reducció de deute, que en tres anys ha passat de 14 milions a tan sols 7, congelació dels impostos municipals, així com fer créixer la inversió en un 77 per cent, aconseguit la xifra de 2,5 milions d'euros”. A més Granel no ha volgut oblidar “és més que evident que Borriana ha canviat i està canviant, en el que s'ha convertit en una visió general dels veïns i veïnes de la nostra ciutat, una aposta que en tot moment ha tingut en compte aspectes claus per al desenvolupament d'un municipi com la millora de la mobilitat sostenible, la participació en el carrer tant a nivell cultural d'oci com d'implicació en les decisions municipals, o amb exemples com el més d'un milió d'euros que tornarem a destinar a la gestió del CMA Rafel Martí de Viciana, i que per fi suposarà l'ajust dels sous dels i les professionals que allí desenvolupen un gran treball, així com la modernització del conjunt del Centre amb l'Administració Electrònica que s'implementarà”. Finalment Granel ha volgut destacar que “en apartats com el d'Educació es veu perfectament reflectit el gran treball, coordinació i esforç comú de Borriana i les Conselleries, ja que la legislatura començava amb la inversió de 4,5 milions per a la construcció del Cardenal Tarancón, i la tancarem amb una altra nova inversió de, ni més ni menys, que 14 milions perquè l'IES Jaume I es convertisca en un dels centres de referència de tot el País Valencià”. En definitiva i com ha coincidit a resumir la representació de l'equip de govern, “vam venir per a recuperar Borriana, per a treballar per una ciutat millor per als seus veïns i veïnes, i tant les dades del conjunt de la legislatura, com les del nou pressupost i les seues inversions, així ho demostren per més que alguns insistisquen en el contrari. L'esquerra ja ha demostrat a Borriana que sap gestionar i ho fa millor que en legislatures anteriors, sempre amb l'objectiu de guanyar el futur per a la nostra ciutat”.