- Amb la finalitat que els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics reunisquen les condicions necessàries de seguretat, salubritat i higiene

- També per a evitar molèsties al públic assistent i a tercers durant les festes


L'Ajuntament de Borriana ha emès un ban d'Alcaldia en què es concreten les mesures de compliment obligat que cal seguir durant les Falles 2023, a fi que els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics durant les festes reunisquen les condicions necessàries de seguretat, salubritat i higiene i per a evitar molèsties al públic assistent i a tercers.

Així ho ha anunciat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, després de confirmar que ja ha signat l'edicte i ha fet una crida des de l'Ajuntament “a la “bona convivència”, i ha apel·lat al “civisme i respecte que haurà de prevaldre en tota l'activitat festiva que es desenvolupe als casals i carpes de totes les comissions falleres” perquè, combinats amb l'oci i l'entreteniment “siguen la tònica diària i s'ocasionen les mínimes molèsties”.

En aquesta línia, i amb la finalitat de facilitar la convivència i respectar el descans durant algunes hores en la setmana fallera, el ban de l'alcaldessa suggereix i recomana “no fer ús d'artificis de pirotècnia d'ús individual o col·lectiu entre les 15h i les 17h de cada dia”.

 

Festes inclusives i accessibles

A més, l'Ajuntament ha volgut deixar patent que la festa popular de les Falles, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat, històricament “està compromesa amb els valors d'igualtat i el respecte a la pluralitat i la diversitat, existents en la pròpia festa”.

Així mateix, el ban municipal reivindica el caràcter inclusiu de la festa que a través de “l'art, l'enginy, la sàtira i el foc denuncia les desigualtats existents en la societat” i, per això, convida el conjunt de la societat i les persones que visiten la ciutat a “continuar demostrant durant les falles el seu rebuig a qualsevol tipus de discriminació o discurs d'odi per raó de gènere, creences, cultura, orientació sexual, diversitat funcional, color de pell o origen”.

També incita a “continuar mostrant-se vigilant amb la tolerància zero contra les agressions sexistes contra dones”. De la mateixa manera, conscients de l'elevada ocupació de l'espai públic que acompanya la festa al carrer, Maria Josep Safont fa una crida al conjunt dels agents implicats i molt especialment als col·lectius fallers per a “minimitzar tot el possible les potencials barreres afegides per a les persones amb diversitat funcional i continuar treballant per la màxima inclusió en la festa fallera”.

 

Horaris

Segons reflecteix el ban, la nit de la Cavalcada del Ninot, dissabte 4 de març, per al supòsit que alguna associació fallera pretenga realitzar alguna activitat que requerisca l'ambientació o utilització de música, haurà d'acabar o desconnectar els aparells de qualsevol tipus a les 3.30h i desallotjar el públic totalment a les 4h

L'horari de funcionament per a la celebració dels actes i activitats per tractar-se de festes de caràcter tradicional i popular, amb caràcter excepcional per a les nits dels dies 11, 16, 17 i 18 de març, no podran començar abans de les 17.30h i acabaran i seran desconnectats els aparells de qualsevol tipus a les 4h, els locals o instal·lacions de reunió han d’estar totalment tancats a les 4.30 hores.

La norma serà aplicable tant per als casals fallers com per a les instal·lacions portàtils, les actuacions musicals, així com en els actes d'amenització o ambientació musical.

Mentre que els dies 10, 15 i 19 de març, l'horari establert indica que no podran començar abans de les 17.30h i acabaran i seran desconnectats els aparells de qualsevol tipus a les 3h, els locals o instal·lacions de reunió hauran d'estar totalment tancats a les 3.30h.

Quant a l'horari per a traslladar a via pública els ninots dels monuments fallers, a l'efecte d'evitar problemes en el trànsit rodat i per motius de seguretat no s'autoritza fins a les 22 hores del dia 10 de març, sempre que no s'interrompa ni el trànsit rodat ni el pas de vianants i amb l’excepció de la zona de mercat.

 

Carpes

Quan no afecta el trànsit rodat es podran instal·lar les carpes, o qualsevol altre element que s’hi relacione, en la via pública a partir de les 8h del diumenge 5 de març, excepte en la zona de mercat, mentre que quan puga afectar el trànsit rodat no podran instal·lar-se fins a les 14h del dilluns 6 de març.

Les carpes hauran de quedar totalment desmuntades el dia 20 de març, no obstant això, segons el parer del servei de bombers, podrà ordenar-se el desmuntatge abans de l'acte de la cremà.

 

Activitats en via pública

La celebració de dinars, sopars, esmorzars o altres menjars en via pública sense instal·lació de carpes estarà subjecta a la presentació prèvia de declaració responsable segons model municipal. En tot cas assumiran la normativa específica d'hostaleria en el moment de la celebració, incloent nombre de comensals per taula i distància entre taules.

- L'Ajuntament s'ha sumat avui a la convocatòria de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies


Borriana s'ha sumat avui a la convocatòria de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies d'una concentració silenciosa a les portes del consistori com a mostra de solidaritat amb el poble ucraïnès. Així com per a urgir a la finalització del conflicte bèl·lic originat pel president rus i per al restabliment de la pau i legalitat democràtica internacional.

En l'acte, presidit per l'alcalde en funcions, Vicent Aparisi, han participat una àmplia majoria de membres de la corporació municipal i veïns i veïnes de la ciutat. L'Ajuntament de Borriana s'està bolcant per a canalitzar tota l'ajuda humanitària aportada per la societat borrianenca que s'està recollint des d'un primer moment i que no para d'arribar des d'iniciatives molt diverses, mostrant una vegada més el compromís del municipi davant qualsevol catàstrofe humanitària.

El govern local ha volgut traslladar el seu suport i afecte a totes les persones que estan patint en aquests moments les conseqüències del conflicte bèl·lic desencadenat per la Federació Russa contra Ucraïna. Suport i afecte que se suma a les actuacions humanitàries que es desenvolupen d'acord amb la Generalitat Valenciana i el Govern d'Espanya en coordinació amb la Unió Europea.

- Una verificació in situ realitzada pel Ministeri de Política Territorial conclou que el municipi ha executat els projectes Edusi de fons Feder de manera satisfactòria i sense incidències


L'Ajuntament de Borriana ha passat “satisfactòriament i sense incidències” l'auditoria sobre el terreny de diferents operacions realitzades en el municipi amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Feder) per un import superior a 4 milions d'euros, segons ha comunicat el Ministeri de Política Territorial en un informe oficial rebut pel consistori, d’acord amb el que ha avançat l'alcaldessa Maria Josep Safont.

Es tracta de la verificació sobre el terreny de les actuacions incloses en l'apartat d'Actuacions de foment de la mobilitat urbana sostenible, l'import executat de la qual fins ara s'eleva a 1.029.023 del total pressupostat d'1.050.000 euros, que comprèn entre altres actuacions el PMUS, el carril de ciclovianants del Grau, o la realització d'aparcaments i accessos en l'estació ferroviària.

Igualment, abasta l'apartat de Condicionament de la xarxa de museus de la ciutat amb un import executat per part del consistori de 626.449 euros sobre un pressupost de 690.175 euros, que conté entre altres accions el condicionament de l'entorn Sant Blai, el condicionament del Refugi Antiaeri, o la rehabilitació i posada en valor de les restes arqueològiques del jardí de l'Hospital de Sant Blai.

A més, la verificació ha inclòs les operacions de Regeneració física i econòmica de la ciutat, del qual l'Ajuntament ha executat fins a la data de la visita un total de 2.474.212 euros dels 2.830.000 euros pressupostats per a actuacions sobre l'elaboració d'un diagnòstic de barri a la Bosca per a identificar de manera participativa les principals necessitats d'intervenció en el barri, les obres de regeneració dels espais públics en la Bosca o la reforma del nou edifici de Serveis Socials i CAISS.

Durant la revisió realitzada el passat 20 de gener i després de les comprovacions efectuades, l'informe del Govern assenyala “que les operacions verificades es realitzen satisfactòriament d'acord amb el que es preveu en el DECA de cada operació”, i que “no s'han detectat incidències en l'execució de les operacions visitades”.

Tal com assenyala en el seu informe, aquestes verificacions administratives i sobre el terreny permeten comprovar i inspeccionar el desenvolupament de les accions subvencionades i l'elegibilitat de la despesa certificada. En concret, les auditories realitzades permeten la verificació sobre el terreny d'operacions concretes a partir d'un mètode de mostreig que garantisca la representativitat d'acord amb el grau de realització.

Safont ha valorat que les inversions dutes a terme a Borriana amb Fons Europeus “han merescut el reconeixement i la valoració positiva per part de les inspeccions que hem rebut en relació al bon ús dels diners públics, transparència i alt compliment dels objectius, que fan que Borriana meresca la confiança d'Europa".

Aquest treball de fiscalització que ha dut a terme el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, focalitzada en projectes cofinançats al 50 per cent pel consistori amb fons europeus, segons el parer de l'alcaldessa, ha posat en relleu que Borriana “s'ajusta als projectes aprovats i els trasllada a una realitat tangible per a la ciutadania amb els beneficis i l'impuls a la modernització que suposa i, fins i tot, va més enllà amb la millora dels objectius amb aportació econòmica pròpia”.

Com a reflex de la valoració que es fa des del municipi, ha manifestat, “Una vegada més comprovem que no hi ha cap incidència en els expedients, sinó que, com destaquen els informes, s'observen realitats que reverteixen en la generació d'oportunitats per a la nostra localitat”.

Per a finalitzar, ha subratllat que "seguim avançat en aquesta direcció per a posar la nostra ciutat en el lloc que es mereix” i, ha afegit, “Borriana ara és respectada entre altres qüestions “per la seua gestió econòmica, no sols per haver-la sanejada o per captar projectes d'inversió, sinó pel bon ús dels diners públics, perquè al govern local ens importa l'eficiència, però també l'ús dels recursos de la ciutadania”.

L'auditoria els resultats de la qual s'han remès recentment, sobre l'ús per part de l'Ajuntament dels fons europeus destinats a la localitat en el Programa operatiu pluriregional Feder i en les Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (Edusi), ha conclòs “satisfactòriament la verificació sobre el terreny, i ha observat que les operacions s'ajusten al projecte aprovat”.

- S'afegiran als 216 nínxols ja realitzats després de finalitzar la primera i segona fase d'ampliació del cementeri


Amb un pressupost de 300.000 euros, el govern local de Borriana preveu la construcció aquest any al voltant de 240 nínxols més en el cementeri municipal, que se sumaran als 216 que es van crear després d’acabar la primera i la segona fase d'ampliació del recinte, segons ha avançat el regidor responsable de Cementeri, Hilario Usó.

Les obres, ha explicat l'edil, suposaran l'execució de la tercera fase del projecte d'ampliació del cementeri municipal que consta de 4 fases, en la parcel·la municipal de 13.165 metres quadrats situada al costat de la carretera d’Almassora, d'accés a la localitat. Dels 13.165 metres de solar, 10.135 es destinen a l'ampliació del cementeri i la resta, 3.030 metres, es mantenen com a zona exterior.

En aquesta tercera fase, a més de la construcció de nous nínxols, s'inclouran també els treballs d'urbanització del solar amb la creació dels carrers i zones verdes i, també, la xarxa de clavegueram i aigua potable, així com el tancament i els accessos a aquesta zona annexa al recinte actual, l'ampliació de la instal·lació de videovigilància i la instal·lació del nou mobiliari.

Per als nínxols, ha indicat Hilario Usó, s'ha plantejat novament la solució prefabricada per “la seua rapidesa en la col·locació i el correcte compliment de la normativa”. L'acabat final del mur que l'envolta, ha precisat, “es realitzarà a base de morter monocapa fi blanc”, i disposarà també d'una volada d'acer inoxidable sobre els nínxols en la cara sud per a “aportar ombra en les hores de més calor i protegir-los davant de les inclemències del temps”.

Així mateix, les obres contemplaran les demolicions prèvies necessàries per a l'execució del projecte, consistents principalment en l'adequació de la tanca que comunica amb la fase següent a executar, i també l'eliminació de la capa vegetal per a posteriorment rebaixar la parcel·la.

Per al drenatge correcte de les escorrenties superficials procedents de pluges, segons ha indicat el responsable municipal, es configurarà un sistema de pendents en el paviment acabat, per a “desguassar en les jardineres repartides per tota la superfície de la parcel·la”.

En el cas de fortes precipitacions, en què la capacitat d'infiltració de les zones verdes es poguera superar, ha precisat, “es disposarà una xarxa de canonades dren perforades recobertes de grava drenant en les mateixes jardineres, per a canalitzar l'excés d'aigua del terreny saturat i abocar-la a la séquia que hi ha adossada al cementeri actual”.

D'altra banda, la xarxa d'aigua potable proveirà les fonts i les connexions d'aigua instal·lades en el corredor central de l'actuació, a partir del punt de connexió a la xarxa municipal, on s'ha creat una xarxa principal, que es repartirà en dos xarxes secundàries.

Respecte a l'equipament, Hilario Usó ha exposat que es dotarà de bancs lineals prefabricats de formigó i fonts, situades en el corredor central de la parcel·la, a més de la plantació d'arbratge divers en escocells o clots repartits per la superfície de la parcel·la, així com diverses plantacions en les jardineres.

Convocatoria ayudas Ivace 2023
  • - El ple extraordinari de l’Ajuntament de Borriana celebrat avui ha aprovat la participació en la nova convocatòria per a la millora de polígons i zones industrials de la Comunitat Valenciana en 2023


L'Ajuntament de Borriana sol·licitarà a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) una ajuda per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en l'àrea industrial de La Joya, al camí de Nules. El projecte de remodelació suposarà una inversió de 76.167,22 euros.

El ple extraordinari de la corporació municipal celebrat avui ha aprovat per unanimitat la participació del consistori en la nova convocatòria d'ajudes que concedeix l’IVACE per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la Comunitat Valenciana en 2023.

Segons ha indicat el regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis, amb aquest projecte de remodelació de l'àrea industrial de La Joya es pretén garantir “la seguretat de les indústries i de les persones usuàries” i, alhora, “millorar, modernitzar i dotar de les infraestructures i serveis que requereix la zona per a potenciar i millorar la productivitat”.

Concretament, ha indicat, la intenció és intervindre en la zona per a garantir la seguretat viària, amb la millora i ampliació dels aparcaments, i substituir i condicionar la senyalització horitzontal i vertical actual que regula la circulació de vehicles i la interferència amb els vianants. També es garantirà el compliment de l'accessibilitat urbanística amb les corresponents modificacions i adaptacions dels elements urbans com ara guals, passos per als vianants, voreres, rampes, etc.

A més, amb l’actuació, s'implementaran els elements necessaris per a disposar d'una xarxa contra incendis que complisca amb la reglamentació vigent i es millorarà la imatge del polígon amb l'adequació i condicionament de les zones verdes existents.

Quant a la millora dels serveis urbans, el regidor ha assenyalat que en l'actualitat el servei de recollida selectiva de l'àrea industrial es troba en situació precària, per la qual cosa es planteja la instal·lació de nous contenidors per a arreplegar els residus de les indústries.

Igualment, s'actuarà en la millora de l'eficiència energètica de l'àrea industrial, atès que en l'actualitat l'àrea industrial està il·luminada amb lluminàries de vapor de sodi alta pressió, raó per la qual se substituiran aquestes lluminàries per lluminàries tipus LED, per a millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic

D'altra banda, Arnandis ha destacat que s'invertirà en la seguretat del polígon amb la implantació de càmeres de control de trànsit connectades al servei de Policia Local. Així mateix, es milloraran els serveis d'enllumenat, xarxa d'aigua potable i sanejament.

Sobre aquest tema ha ressaltat que totes aquestes actuacions de millora en l'espai industrial-empresarial “redunden directament en les empreses allí instal·lades, en els treballadors i treballadores, així com en la ciutadania i els usuaris del polígon”.

Més de 730.000 euros en 4 anys

En els últims quatre anys, la inversió global per a la millora d'àrees industrials a Borriana per part de l'IVACE s'eleva a més de 730.000 euros, tenint en compte que realment es tracta de quatre anys, perquè en 2020 la convocatòria de l’IVACE es va anul·lar a causa de la pandèmia.

Així, amb la convocatòria de l'IVACE de l’any passat, 2022, el govern local de Borriana continuà amb les obres per a millorar, modernitzar i dotar d'infraestructures i serveis l'àrea industrial compresa entre el camí Fondo, camí Xamussa i camí l'Eccehomo, una actuació subvencionada per l’IVACE amb 57.738 euros.

En 2021 va executar les obres per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en l'àrea industrial del camí de Nules, amb una inversió d'un poc més de 141.500 euros, subvencionats en gran part per l'IVACE. Un projecte que ha implementat també un carril bici al llarg del carrer l’Argila per a connectar amb el ja existent en la CV-18, per a fomentar la mobilitat sostenible en els desplaçaments al polígon.

L'any 2019 l'Ajuntament va invertir juntament amb l'IVACE, dins d'aquesta iniciativa, un total de 156.960 euros en la remodelació del polígon industrial de Carabona, i 376.863 euros més en la millora de la zona industrial del camí Fondo i l'Eccehomo entre les convocatòries de 2018 i 2019.

Correos de Burriana amplia horarios y servicios
  • - Aquesta setmana ha començat l'ampliació dels horaris de l'oficina i la millora de la prestació del servei per als habitants del municipi


L'oficina de Correos a Borriana, situada al carrer Major 1, ha ampliat aquesta setmana l’horari d'atenció al client. Aquesta millora suposa que l'oficina obrirà les portes de manera ininterrompuda de dilluns a divendres, des de les 8.30 hores fins a les 20.30 hores, i respon a les gestions realitzades des del govern municipal per a aconseguir-lo.

En la reunió mantinguda entre l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, i els gerents de Producció i de Productes i Serveis de l'Àrea Est de Correos, José Luis Sánchez i Ernesto Adell, s'han tractat també propostes sobre altres serveis de l'oficina, que s'estan valorant.

L'alcaldessa ha valorat que la mesura de l'ampliació de l'horari “millorarà el servei per als més de 35.000 habitants de Borriana que podran acudir a aquesta oficina a realitzar les seues gestions durant tot el dia, en horari també de vesprades”.

A més, aquesta actuació facilitarà als clients de correus la recollida d’enviaments, si estan absents dels seus domicilis durant les hores habituals de repartiment, i suposa una millora tant per a la ciutadania com per a les empreses locals.

Amb aquesta millora, l'oficina de correus de Borriana obri en horari continuat i ampliat, igualant l'atenció al públic que fins ara realitzava Correos tan sols a les oficines de Castelló i Vila-real, que ja operaven d'aquesta manera.

L'oficina de Correos al municipi també ha diversificat l’oferta i més enllà dels serveis d'admissió i lliurament d'enviaments s'han incorporat productes i serveis amb una demanda que continua creixent. Es poden realitzar enviaments de paqueteria i postal, pagar subministraments, fer gestions de trànsit i realitzar tràmits bancaris.

Ara, a més, des d'aquesta oficina es presta també el servei d'enviament digitalitzat de documentació als registres de les administracions públiques adherides a ORVE (Oficina de Registre Virtual d'Entitats).

El servei ORVE és una aplicació en el núvol que permet digitalitzar i signar electrònicament la documentació presentada en la finestra del registre, que permet a la ciutadania i a les empreses l'enviament telemàtic de documentació .

Balance acondicionamiento caminos Burriana 2022
  • - Dins del pla de condicionament integral dels camins municipals que realitza anualment el consistori

  • - En els últims set anys, la inversió feta pel govern municipal en pavimentació de camins urbans i rurals supera els 3 milions d'euros


L'Ajuntament de Borriana està executant els treballs de pavimentació i millora del camí Vell de València i camí Serratella amb un import de 177.539 euros i han finalitzat les de tres trams del camí Llombai, el pont entre el camí el Caminàs sobre l'AP-7, i diversos trams del camí Santa Pau i de la carretera del Port amb un import que s'eleva a 218.791 euros, segons ha indicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, en la visita a les obres que ha realitzat acompanyada pel regidor de Serveis Públics, Vicente Aparisi.

Unes obres licitades en dos lots, 2 i 3, que Aparisi ha emmarcat en les actuacions del pla municipal de condicionament integral de camins relatiu a 2022, i que com ha explicat estaven programades per a executar-se al novembre del passat any però que s'han realitzat aquest mes de gener perquè les empreses adjudicatàries, Becsa i Pavasal, van sol·licitar un ajornament fins a gener al·legant falta de material per a dur-les a terme.

Aquestes dos actuacions se sumen a les realitzades amb la licitació del Lot 1 adjudicat a Aglomerados los Serranos SAU per 158.714 euros, que sí que es van executar l'any passat i que va suposar la millora i condicionament de diversos camins rurals, concretament: el Masquemado, la Pedrera i les Alqueries del Ferrer.

Les tres actuacions suposen una inversió de 555.044 euros i s'emmarquen dins del pla de condicionament integral dels camins rurals que realitza anualment el consistori en el terme municipal, i en concret el passat any 2022. La majoria són vies de comunicació secundària que suporten molt de trànsit agrícola i també com a vies alternatives entre diferents zones del municipi, alhora que serveix d'accés a les finques de cultius de cítrics.

A més, ha assegurat que en aquests últims set anys, la inversió feta pel govern municipal en pavimentació de camins urbans i rurals “supera els 3 milions d'euros”, entre el quals ha destacat que s'han pavimentat l'Escorredor, Menéndez i Pelayo, el pàrquing del centre de salut II o l'accés al CEIP Josep Iturbi, entre molts altres.

I és que, ha assenyalat el regidor, l'Ajuntament reserva cada any un apartat del pressupost per a les millores i condicionament de la xarxa dels camins del terme municipal que es deterioren contínuament per l'efecte del trànsit pesat, de l'aigua i del temps. Sobre aquest tema ha avançat que en breu el govern local donarà a conèixer les obres de millora de camins municipals que necessiten ser escomesos i que es projectaran per a l’exercici actual.

Aparisi ha indicat que el paviment de molts vials ha de “millorar-se constantment amb actuacions integrals de regeneració, que els retornen les condicions adequades de funcionalitat i servei que necessiten d'una manera efectiva i amb garantia suficient de durabilitat”.

Es tracta, ha manifestat Aparisi, d'unes actuacions que contribueixen “al manteniment i desenvolupament sostenible de les zones rurals del municipi i posen en valor el seu entorn natural", i estan dirigides a “afavorir la seguretat viària, l'accessibilitat, la mobilitat sostenible o el condicionament de zones d'interès”, ha puntualitzat.

Per a Vicent Aparisi, l'actuació en els camins del municipi “és de tal envergadura” que l'Ajuntament ha comptat al mateix temps amb les tres empreses d'aglomerats que fan treballs a la província de Castelló, Becsa, Pavasal i Aglomerados los Serranos “per a poder finalitzar l'asfaltat de tots els camins al més prompte possible”.

Les actuacions contemplen, entre altres treballs, el desbrossament i neteja de marges, obres de drenatge, demolició del ferm existent i execució d'una nova capa de redolament d'aglomerat asfàltic. Les obres s'ajusten al traçat actual dels camins, en els quals es milloren i s’homogeneïtzen amplàries, que alhora no impliquen la construcció de nous traçats.

- L'Ajuntament acumula més d’una desena de resolucions favorables de diferents jutjats i cap sentència en contra

- El jutjat contenciós-administratiu número 1 de Castelló desestima el recurs contra el cobrament de la quota 3 del projecte urbanístic

- Aquesta nova sentència és la primera que tracta directament sobre les obres en si mateixes


La justícia ha tornat a donar suport a les actuacions de l'Ajuntament de Borriana en el projecte urbanístic de Sant Gregori. Amb aquesta ja són més d’una desena de sentències favorables que acumula el consistori en aquest particular viacrucis judicial a què està sotmès en el desenvolupament del PAI, els veredictes del qual no fan més que avalar i donar suport a les actuacions del consistori.

Aquesta última resolució fa referència a una sentència de data 21 de desembre del jutjat contenciós-administratiu número 1 de Castelló que desestima els recursos de reposició interposats per diferents propietaris contra el decret d'Alcaldia sobre el gir al cobrament de la quota d'urbanització núm. 3, que resol amb la consegüent declaració de conformitat a dret de la resolució administrativa impugnada.

Segons han valorat des del govern municipal, aquesta nova sentència “és la primera que tracta directament sobre les obres en si mateixes”, atès que les anteriors eren relatives a tràmits administratius, projectes, etc., la qual cosa, a judici seu, “legitima el procediment que s'està seguint per al gir de les quotes” i, a més, “ratifica el que ja diuen diferents jutjats sobre la validesa de l'assistència tècnica proposada per la urbanitzadora, tal com es va decidir al juny de 2006”.

Per a l'executiu local aquesta nova sentència judicial reprodueix un dels arguments de l'Ajuntament en relació a les discrepàncies de l'enginyer municipal i, en aquest sentit, “legitima els informes externs reiterant el que deien sentències anteriors, i reafirma que l'important dels informes és que són correctes i legals, independentment de qui els redacta”.

A més, expressament, la resolució també reitera que les argumentacions de l'Agència Valenciana Antifrau “no resulten rellevants”. Així mateix, han assegurat, “desmunta una de les consignes malintencionades esgrimides per l'oposició contra els informes externs”, en referència a sentències del Suprem utilitzades en relació al fet que els procediments administratius sancionadors siguen tramitats per funcionaris públics, perquè la sentència expressa que aquestes “tracten sobre assumptes diferents, concretament sobre la necessitat que els procediments administratius sancionadors siguen tramitats per funcionaris públics”.

De la mateixa manera, la sentència manifesta que les observacions efectuades en l’informe de l'enginyer de camins municipal, i adoptades per la part recurrent, “no justifiquen en cap cas la no aprovació de la referida Quota d'Urbanització".També exposa que els informes de l'enginyer municipal “només han de centrar-se en si les obres estan executades i el percentatge d'execució, sense més valoracions”.

Pel que fa a si el criteri jurídic finalment adoptat per l'Ajuntament, basat en informes jurídics externs, s'ajustava o no a la legalitat, la sentència afirma que “…la veritat és que no s'aprecia que la solució finalment adoptada per l'Ajuntament incórrega en les infraccions de fons o de manera que denuncia la part recurrent. Tampoc la part actora ha citat cap precepte que proscriga la possibilitat de sol·licitar informe jurídic extern a la corporació municipal”.

D'altra banda, contínua la sentència judicial, “…no és cert que tots els informes dels funcionaris consideren la resolució com l'única opció ajustada a la llei, així s'assenyala en l'informe de data 29 de setembre de 2017 de la cap de la Secció II i la secretària general de l'Ajuntament de Borriana el caràcter potestatiu de l'administració per a exercitar o no la resolució del contracte”.

La resolució del jutge conclou que la part demandant “...no ha acreditat prou la concurrència de les causes de nul·litat al·legades respecte de l'acte administratiu objecte de recurs contenciós administratiu, per la qual cosa la sentència ha de ser desestimatòria”.

L'executiu municipal de Borriana ha mostrat la seua “satisfacció” per aquest nou dictamen judicial favorable sobre el PAI, “suposa ja més de deu sentències favorables per part de diferents jutjats en contraposició a cap sentència en contra, i novament es dona suport jurídicament, es legitima i es ratifiquen les decisions i actuacions adoptades pel consistori en el projecte urbanístic”.

Sentències judicials que suposen que molts propietaris “a més dels costos judicials, han de pagar recàrrecs per haver seguit les línies marcades malintencionadament per algunes persones amb uns certs interessos que han qüestionat constantment totes les actuacions per a paralitzar el projecte”.

Finalment, l'executiu local ha recordat que fins ara ja hi ha hagut 4 assessories externes diferents els informes de les quals, tots, han constatat i acreditat la marxa de les obres, el procés i el desenvolupament del PAI.