L'Ajuntament de Borriana s'ha unit hui, a la porta del consistori, a la convocatòria del minut de silenci convocat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Generalitat Valenciana per a condemnar l'assassinat masclista registrat en la localitat valenciana d'Alzira

El consistori manifesta la seua profunda consternació i rebuig a aquest crim i se suma així a l'acte en senyal de repulsa, en record de la víctima i acompanyar a la seua família i entorn "en aquest terrible i dolorós moment".

La dona de 52 anys va ser trobada amb signes de violència el passat 7 de juny i és la vint-i-dosena víctima mortal en el que va de 2022.

El consistorio detecta incumplimientos en una inspección d ejardines
  • - El Consistori detecta en una inspecció que l'empresa ha utilitzat menys personal del que s’estipula en el contracte de manteniment de parcs i jardins


El govern municipal de Borriana ha acusat l'empresa que presta el servei de jardineria a la ciutat, d'incompliment puntual del contracte vigent, concretament en matèria de personal i d'execució de treballs prescrits en el plec, després de la revisió tècnica efectuada ahir dilluns 13 de juny.

Segons consta en l'informe de l'enginyer de camins municipal sobre la visita d'inspecció efectuada ahir als treballs que realitza l'empresa encarregada del manteniment de parcs i jardins en el municipi, es va poder comprovar físicament que el nombre d'operaris que feien els treballs a Borriana era de 8 persones empleades, en lloc de les 11 que hauria d'haver-hi com a mínim .

A més, en la revisió als jardins de la plaça Major, col·legi Novenes de Calatrava, col·legi Tarancon, jardí del carrer Illa de Lanzarote, jardí de plaça Mariners, plaça Mare Nostrum i avingudes del Transport, París i Londres, es va comprovar l'altura de la retallada de bardisses i es va constatar que hi ha rebrots que sobrepassen amb escreix els màxims que obliga el plec de jardineria vigent.

Per tant, l'informe del tècnic municipal conclou que els fets que s'han produït puntualment evidencien que no s'han complit les prescripcions indicades en el contracte vigent relacionades amb altures màximes de bardisses o nombre mínim de persones dedicades al contracte i, per tant, procedeix no abonar al contractista els serveis prestats.

El regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, considera que els fets, tot i que hagen sigut puntuals, suposen una irregularitat en detriment del municipi i és el nostre deure com a garants dels serveis públics “exigir a l'empresa que respecte les condicions contractuals, que compte amb la plantilla necessària per a complir el contracte i penalitzar-la en cas d'incompliment”.

Aparisi ha precisat que ha sigut una actuació puntual, però no per això “menys greu”, i ha indicat que l'Ajuntament realitza inspeccions i visites constants per a comprovar que els treballs s'ajusten a les clàusules contractades.

Com a contrapunt ha posat d'exemple la inspecció realitzada anteriorment en una visita als jardins de la plaça Major i de la plaça Generalitat, on es va revisar l'altura de la gesp, així com la retallada de bardisses i vores dels dos jardins, en què es va comprovar que es complien les prescripcions indicades en el contracte i, com a conseqüència, sí que procedia abonar al contractista els serveis prestats.

REunión alcaldesa  y patronal CEV Castellón
  • Amb l’objectiu d'establir una primera presa de contacte entre les dos institucions i abordar possibles línies de col·laboració per als propers exercicis


L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha rebut aquest matí els nous representants de la patronal a Castelló, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) a Castelló, Luis M. Martí, i el secretari provincial, Salvador Serrano, amb l’objectiu d’establir una primera presa de contacte entre les dos institucions i abordar possibles línies de col·laboració per als propers exercicis.

En la reunió amb CEV Castelló, a la qual també ha assistit la regidora de Comerç, Sara Molina, han coincidit en la importància de l'associacionisme i la representativitat empresarial, perquè des de les organitzacions, com a interlocutors, es puga “donar resposta al teixit empresària local i polsar les necessitats i inquietuds dels sectors d’activitat de la ciutat”.

Luis M. Martí ha mostrat a Safont la voluntat de col·laboració de la CEV per a reactivar l'economia borrianenca, una camí finalitzat l'episodi excepcional provocat per la pandèmia, i li ha agraït que s'escolte l'empresariat “en la posada en marxa de les línies d'actuació del consistori”.

Eliminación del poste d ela luz de la avenida Argila en Burriana
  • - Després d'una dècada es posa fi a l'obstacle que es va quedar sense acabar per la situació financera de la urbanitzadora

  • - Iberdrola ha instal·lat la torre elèctrica que la substitueix fora de la calçada i l'Ajuntament ha adequat l’avinguda

 

Més de 10 anys després, s’ha eliminat definitivament la torre de la llum de l'avinguda l’Argila, principal vial d'eixida del polígon de la carretera de Nules, que continuava enmig de la calçada, després de l'execució de la unitat. Un obstacle que suposava un despropòsit i un perill per a la seguretat viària en la zona.

La famosa torre d'electricitat del carrer l’Argila va quedar emplaçada enmig de l’esmentat carrer durant molts anys a causa d'un procés judicial en què va derivar la Unitat d'Execució D3-3. Aquest procés judicial tenia paralitzada la finalització de les obres i, per tant, la retirada de la torre de mitja tensió.

Es tracta de l'últim escull que va quedar sense resoldre després de l'execució de la unitat D3.3, per part de l'agent urbanitzador Urbasur Segle XXI , que no es va acabar per la situació financera de la urbanitzadora. Després de deu anys, l'Ajuntament de Borriana ha aconseguit la retirada per part d'Iberdrola de la torre i el consistori ha realitzat els últims retocs i l'asfaltat del buit que havia deixat en la calçada.

Durant els últims anys, el govern municipal ha realitzat contínues gestions per a retirar aquesta torre i, finalment, Iberdrola ha fet els treballs corresponents. Així, recentment l'empresa elèctrica va iniciar el desviament de la línia derivant el cablejat a una altra torre elèctrica situada fora de la calçada, i en les últimes setmanes ha acabat la instal·lació de la nova torre i ha substituït la que hi havia enmig de l'avinguda l’Argila.

El buit on se situava la torre va quedar formigonat, i l'Ajuntament ha retirat aquest formigó per a substituir-lo per asfalt en fred i, finalment, aquesta setmana s'han retirat els bolardos flexibles i s'ha pintat la resta del carrer per a donar continuïtat al traçat de l’avinguda.

10 anys amb la torre

La torre que s’acaba de retirar ha impedit durant 10 anys que els vehicles pogueren circular amb total seguretat. Es tracta de l'últim escull d'aquesta unitat. En 2013 l'Ajuntament de Borriana va rescindir l'adjudicació d'agent urbanitzador a Urbasur Segle XXI, després d’iniciar-se un llarg litigi en el jutjat.

La història de la torre enmig de la calçada es remunta al setembre de 2011, data en què van acabar els treballs de la unitat d'execució per part de l'agent urbanitzador, sense finalitzar les obres completament i deixant la torre elèctrica enmig de la via. La Policia Local va haver de senyalitzar de manera provisional el pas dels vehicles a l'altura de la torre de la llum en el vial. Una provisionalitat de 10 anys que ha sigut resolta ara.

La realització d'aquesta unitat d'execució ja va generar polèmica en el seu moment perquè per a executar-se van haver d’enderrocar-se les cases del pany de l'Hereu que ocupen el terreny per on ara passa el vial que connecta el polígon industrial de la carretera de Nules, la unitat D3.3, amb l'avinguda del Transport. La D3.3 completava la urbanització-polígon industrial de la unitat D3.3, situada en la part sud de la carretera de Nules.

Obras de Vicente Guerola para detalle protocolario del Ayuntamiento de Burriana
  • - L'artista local ha creat dos nous originals per a protocol municipal, un en tinta amb una panoràmica de Borriana i un altre en grafit amb diferents elements representatius de la ciutat


L'artista borrianenc Vicent Guerola ha presentat aquest matí a l'alcaldessa, Maria Josep Safont, i a la regidora de Turisme i Falles, Sara Molina, els dos treballs originals que ha realitzat per a l'Ajuntament amb la finalitat de ser entregats com a nou detall protocol·lari de cortesia municipal.

Amb aquests nous treballs artístics, el consistori renova els gravats que ofereix com a detall de cortesia en diferents actes i esdeveniments. Es tracta del tercer treball de Guerola per a l'Ajuntament amb aquesta finalitat, i en aquesta ocasió es tracta de dos nous originals amb dos formats, un horitzontal en tinta amb una panoràmica de Borriana i un altre en vertical en grafit amb diferents elements representatius de la ciutat.

Tant l'alcaldessa com la regidora han agraït a l'artista el seu “magnífic” treball per al consistori i han manifestat la seua “satisfacció” pel la qualitat artística, que aconseguirà que el nom i la ciutat de Borriana “siguen reconeguts molt dignament, com ha sigut habitualment,” i siga “admirat” per moltes persones allà on vagen les representants de Borriana.

Durant la seua trajectòria, el pintor local Vicent Guerola ha treballat diverses tècniques, com ara la pintura i la cartelleria, però a la que més temps ha dedicat i la que ha perfeccionat tècnicament és la del dibuix que amb el seu traç, principalment al llapis, ha arribat a aconseguir un estil hiperrealista. Les obres de Guerola són l’exemple clar d'una vida dedicada a l'ofici, amb una depurada tècnica i un dibuix ben traçat de gran sensibilitat.

ADjudicada la asistencia técnica para la redacción del proyecto ce la conexión de la CV-18
  • La Junta de Govern Local ha aprovat avui l'adjudicació a l'empresa Ciopu SL en haver obtingut la major puntuació, per un import de 40.535 euros


La Junta de Govern Local de Borriana ha aprovat avui l'adjudicació de l'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'execució d'aquest tram de la Ronda Sud en el tram des de la carretera de Nules fins a la CV-18, a l'empresa Ciopu SL en haver obtingut la major puntuació, per un import de 40.535 euros Iva inclòs.

Una iniciativa, segons ha qualificat el regidor d'Ordenació del Territori, Bruno Arnandis, “molt important” perquè, encara que és una obra que afecta aproximadament 550 metres lineals i uns 20.000 m² de superfície, “serà molt beneficiosa per a desviar el trànsit cap a l'exterior i sumar un nou enllaç d'entrada i eixida a la ciutat. Permetrà reduir el trànsit en la Bosca i fins i tot en el centre”.

La carretera que connectarà l'avinguda del Transport amb la rotonda de la CV18 pel camí Artana, ha precisat, es realitzaran amb el superàvit en els comptes de Borriana de 2021 i l'inici de la seua execució està prevista per a abans de finalitzar l'any, i contribuirà a “desviar més trànsit cap a l'exterior i un enllaç més ràpid des de l'accés oest cap a l'àrea marítima”.

Així, es tracta de prolongar la inacabada avinguda del Transport per a connectar-la amb la carretera autonòmica CV-18 i fins i tot a falta de la redacció del projecte, la proposta és “construir la infraestructura amb dos carrils per a cada sentit i, d'aquesta manera, donar continuïtat a l'avinguda del Transport”, ha assenyalat Aranadis

En aqueixa línia, ha manifestat que el Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) de Borriana recomana, precisament, realitzar la connexió d'aquest tram amb la rotonda de la CV-18 per a tancar l'anell de circumval·lació a la localitat.

Actualment, aquesta carretera compta amb una mitjana central i aparcament en cordó que finalitza a l'altura de la plaça Manuel Sanchis Guarner, ubicació de l'institut Jaume I.

Ara ja, amb la conformitat donada per la Junta de Govern, s'adjudica la licitació de la redacció del projcte amb tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.

Abono de las primeras cuotas de obra del PAI Sant Gregori
  • Després de l'informe favorable de l'enginyer de camins municipal, a requeriment de la Intervenció, que redunda en el que ja certifiquen els informes externs i ratifica que les obres s’han realitzat

  • El govern municipal destinarà inicialment 415.000 euros a atendre les primeres quotes del PAI Sant Gregori, amb part dels romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de la liquidació del pressupost de 2021

El govern municipal de Borriana ha atès les primeres quotes del PAI Sant Gregori, després de l'emissió la setmana passada de l'informe favorable de l'enginyer de camins municipal que, segons el parer del regidor delegat d'Ordenació del Territori, Bruno Arnandis, “redunda en el que ja certifiquen els informes externs i ratifica i confirma que les obres no sols estan realitzades sinó que estan avançant”.

Arnandis ha ratificat que l'Ajuntament ha iniciat avui mateix l'abonament de les quotes i ha valorat que l'aval del Suprem al Pativel de la Generalitat és una excel·lent notícia per al PAI Sant Gregori, perquè “volem que el creixement econòmic siga compatible amb la preservació del medi ambient i la protecció de les nostres platges, i que es faça tot de manera ordenada i amb la protecció del nostre litoral, que és un dels factors més importants de riquesa de la nostra ciutat".

Així mateix, ha aclarit que des del consistori “estem negociant un conveni per a subhastar parcel·les municipals amb el compromís de l'empresa d'optar a aquestes parcel·les a un preu equivalent al de la reparcel·lació aprovada en 2010”, d'acord amb la valoració actual feta per tècnics municipals. Aquesta subhasta “es faria amb la finalitat de pagar la resta de quotes d'urbanització de l'Ajuntament”, ha puntualitzat.

Segons ha assenyalat, de les revisions realitzades pel tècnic municipal el passat 22 d'abril en dos partides dels terrenys del PAI Sant Gregori, ha donat com a resultat “l'informe favorable al pagament de la quota 2 per part de l'Ajuntament de Borriana”, és a dir, que les obres comprovades “superen el cost de les obres de la quota núm. 2 girada, i conclou que existeixen vials no sols esbrossats, sinó també excavats, fins i tot a major profunditat de la prevista”.

Arnandis ha manifestat que, de les comprovacions realitzades sobre totes les unitats d'obra executades fins avui, es desprèn que en la Partida 2.1 “s'ha verificat la neteja i desbrossament del terreny fins a una profunditat de 20 cm en 474.724,96 m²”, mentre que en la Partida 2.2 “s'han constatat els treballs d'excavació en zona de desmunt i de terra vegetal sobre 137.237,68 m³”.

Així, el responsable municipal de Territori ha valorat que, de la comprovació de les dos partides, l'informe reflecteix que “té un import en execució material total que s’eleva a 1.388.167,22 euros”.

Respecte a les comprovacions sobre totes les unitats d'obra executades fins avui en el PAI, ha manifestat que en l'informe l'enginyer municipal reconeix que “es requereix un treball extremadament laboriós” i que “s'aniran realitzant verificacions de manera contínua i gradualment, en coordinació amb altres tasques”.

Per tal d’atendre el cost de les primeres quotes, el regidor ha indicat que l'Ajuntament destinarà inicialment un import de 415.000 euros finançat íntegrament amb part dels romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de la liquidació del pressupost de 2021.

Nova sentència favorable

Per una altra banda, Bruno Arnandis ha informat que la justícia ha tornat a donar la raó a l'Ajuntament de Borriana pel projecte urbanístic de Sant Gregori, ja que el Jutjat contenciós administratiu número 2 de Castelló, en data 25 d'abril, ha desestimat un altre recurs contenciós administratiu contra el decret d'Alcaldia que autoritzava la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SA a girar la quota 00.

La nova sentència dictada per aquest jutjat, que també condemna en costes a la recurrent, estima novament per “coherència de criteri i unitat de doctrina i principi de seguretat jurídica, reiterar en aquest procediment”, en al·lusió a les anteriors sentències i, per tant, confirma que la Resolució de l'Ajuntament és “conforme a dret”.

Així mateix, la sentència reconeix “la plena legitimació a la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SA per a girar i notificar als propietaris afectats les corresponents liquidacions de quotes individualitzades per al pagament en període voluntari”.

Per a l'executiu municipal, aquesta sentència a més de ratificar i reconèixer, “una vegada més, que la decisió adoptada pel consistori està totalment legitimada i valida l'acta de replanteig i la justificació de les despeses generals i de projectes de l'empresa”, certifica que molts propietaris “hauran de pagar recàrrecs per seguir les línies estratègiques marcades maliciosament per algunes persones amb uns certs interessos i que han qüestionat constantment totes les actuacions per a paralitzar el projecte”.

La nova i recent resolució judicial suposa, segons el parer del govern municipal, “un recolzament renovat per a seguir en la senda de materialitzar el PAI més important del litoral de la costa valenciana”, i obri una finestra al futur i a l'impacte positiu de les expectatives centrades en el turisme i en la reactivació econòmica del municipi.

L'Ajuntament de Borriana s'ha unit hui, a la porta del consistori, a la convocatòria del minut de silenci convocat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Generalitat Valenciana per a condemnar el crim vicari comés amb Jordi, un xiquet d'11 anys, diumenge passat a Sueca.

El consistori manifesta la seua profunda consternació i rebuig d’aquest crim i se suma així a l'acte en senyal de repulsa, en record de la víctima i acompanyar a la seua família i entorn "en aquest terrible i dolorós moment".

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere confirma que es tracta del primer cas de 2022 i que ja en són 47 des de 2013, els i les menors víctimes d'aquesta cruel forma de violència contra les mares, 7 a la Comunitat Valenciana.