El proper mes de març comença el calendari de pagament en dos períodes voluntaris dels tributs municipals del contribuent per a l'exercici 2020 a Borriana.

D'aquesta forma, en el primer període, del 16 de març al 5 de juny, es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, mentre que per a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), Urbana i Rústica, i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), el període de pagament serà del 15 de juliol al 5 d'octubre.

Dins dels citats períodes de pagament en voluntària, les persones podran efectuar els abonaments qualsevol dia hàbil en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural San Josep de Borriana, Caixabanc-la Caixa, BBVA i Banc Sabadell.

Prèviament, s'haurà de presentar en aquestes entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l'Ajuntament de Borriana, que serà remès al domicili del contribuent, sense que l'enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser arreplegat en el Servei Municipal de Recaptació, situat en la planta baixa de l'Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat l'Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst per a les taxes urbanes de gestió de residus i guals i per a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica serà el 25 març i el segon càrrec el 25 maig, en el segon s’aplicarà una bonificació de l'1% per domiciliació.

Igualment, per a l'Impost sobre Béns immobles (IBI), Urbana i Rústica i i l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) l'Ajuntament també efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec serà el 27 juliol i el segon el 25 setembre.

Transcorreguts els terminis en els períodes voluntaris indicats sense haver fet efectiu el pagament, s'iniciarà el procediment d’apremi, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costes i despeses que s'originen.

En enero de 2020 entran en vigor las nuevas bonificaciones  de las ordenanzas fiscales

A partir del pròxim 1 de gener, les construccions i instal·lacions i obres que es declaren d'especial interès municipal a Borriana, podran beneficiar-se de noves bonificacions fiscals, amb l'entrada en vigor de les Ordenances Fiscals aprovades definitivament després del període d'exposició en què no hi ha hagut cap al·legació.

Segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, l'equip de govern ha decidit mantindre invariable per al 2020 l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), i incloure noves bonificacions en l'ordenança fiscal de l'ICIO, amb la finalitat de “fomentar l'ocupació, el turisme i la cultura i, a més, incentivar la creació i modernització d'empreses”.

Amb aquesta iniciativa l'Ajuntament pretén incentivar el turisme i la creació de places hoteleres, ajudar les empreses a renovar-se i modernitzar-se i, també, fomentar el manteniment del conjunt històric i la creació de centres educatius, socials o mèdics en els quals, ha precisat Rius, “a més del benefici social, concorre també l'ajuda al foment de l'ocupació”.

Concretament, per circumstàncies socials i de foment de l'ocupació, a partir de l'1 de gener l'Ajuntament aplicarà un 50% de bonificació en el cas dels centres d'educació, d'assistència mèdica i centres assistencials, tant de gestió pública com privada.

En referència a l'interès cultural, el Consistori aplicarà la bonificació, ja existent, del 50% a totes les construccions que es realitzen dins del conjunt històric de Borriana declarat 'Bé d'interés Cultural', i s'incrementarà la bonificació al 95% en el cas de rehabilitació d'edificis catalogats.

Al mateix temps, per circumstàncies de foment de l'ocupació, s'aplicarà una bonificació del 50% a les construccions que es realitzen en locals afectes a una activitat econòmica, que s'incrementarà fins al 95% en els supòsits de nova construcció o ampliació d'hotels, càmpings o altres serveis d'hostalatge, englobats en l'agrupació 68 de l'IAE.

A més, la regidora d'Hisenda ha recordat que l'equip de govern també ha decidit mantindre congelat per al 2020 l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE), en el qual ja existeixen bonificacions en les ordenances amb criteris tant de foment de l'ocupació com per a la creació d'ocupació, del 50% de la quota quan en una empresa es registre un increment en 10 o més treballadors amb contracte indefinit.

Paral·lelament, ha especificat Cristina Rius, en l'IBI ja existeixen bonificacions amb criteris de capacitat econòmica i causes socials des de l'any 2017, que es concreten en un supòsit de bonificació indefinida del 50% de l'IBI als habitatges de Protecció Pública promoguts per la Generalitat Valenciana, “per ser declarats d'especial interès municipal en estar sumant esforços per a garantir el dret a l'habitatge”.

 

El pleno aprueba el presupuesto del consistorio para 2020

El Ple de Borriana ha aprovat aquesta vesprada per majoria els comptes del Consistori per a 2020 que prioritza l'augment d'inversions i la despesa social que ascendeix a 33.692.864,73€, la qual cosa suposa un increment d'un 14,4 per cent respecte al passat exercici 2019.

La regidora d'Hisenda, Cristina Rius ha assegurat en la seua intervenció en la sessió plenària que es tracta d'uns pressupostos “centrats en les persones, en els serveis a la ciutadania” i que responen a un projecte de municipi “més habitable i per a les persones”.

Per això, ha destacat l'aposta “ferma” de l'equip de govern per la millora dels serveis públics, “és el moment que els serveis de neteja viària, neteja d'edificis públics, de recollida de fem i el de jardineria milloren a Borriana, perquè és una necessitat i una demanda dels nostres veïns i veïnes que volen una ciutat més neta i més arreglada”.

En aquest apartat, el total d'increment dels recursos per a la millora dels espais públics respecte al pressupost de 2019 se situa en 750.000€ per a tots els contractes de Serveis Públics, o, en referència a la liquidació de 2015, un total d'1.750.000€ més en contractes de Serveis Públics.

Segons ha defensat en el Ple Rius, el projecte presentat en el ple i aprovat és “coherent, prudent, inversor i social”. Una proposta “molt treballada” i que compleix amb la normativa de reduir l'endeutament, partint d'un deute viu, a 31 de desembre de 2019, de 4.606.570,31€”, i que compleix segons es desprèn de l'Informe d'Intervenció, amb l'Estabilitat Pressupostària i també amb la Regla de Despesa.

La regidora ha precisat que en aquests cinc últims pressupostos gestionats pel govern progressista del Partit Socialista i Compromís, “el deute bancari ha baixat de 14,5 milions, a 4,6 milions, passant la ràtio d'endeutament del 48% en 2015 al 15,44% a la fi d'enguany”.

Un projecte de ciutat marcat, ha precisat, per les inversions de 10 milions d'euros dels Fons Feder europeus i basat, per a Rius, a “fer una ciutat més amable i més habitable”, que s'aconseguirà amb els projectes ja iniciats o previstos en l'estratègia europea Edusi cofinançats al 50 per cent amb Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), mitjançant el qual s'està millorant el barri de la Bosca, el centre de la ciutat, la zona marítima, la vertebració del territori i, sobretot, la vida de les persones”.

Pressupost social

Es tracta a més, ha reiterat la regidora d'Hisenda en el Ple, d'un pressupost particularment “social” i per això, ha indicat, l'import destinat per a l'àrea d'acció social, és de més de 3 milions d'euros, i 402.677 euros per al foment de l'ocupació.
Així mateix ha evidenciat que la injecció de recursos a les famílies del municipi per part de la Generalitat Valenciana, “lluny de suposar una retallada en l'àrea d'acció social municipal, ha contribuït a tot el contrari, a un increment en aquests 5 anys en Serveis Socials i polítiques d'ocupació de més de 1,7 milions d'euros.

Inversions

El capítol d'inversions per al pròxim exercici es preveu una quantia de més de 6,4 milions d'euros, entre les quals la regidora delegada d'Hisenda ha destacat una fase de la construcció de la IES Jaume I, amb 3,9 milions d'obra per a l'anualitat de 2020, gestionada per l'Ajuntament i pagada directament per la Generalitat Valenciana.

En la resta d'inversions, per 2,5 milions d'euros, l'equip de govern ha prioritzat les inversions que ja estan en marxa, com la regeneració del barri la Bosca, amb un total de 673.000€ i la rehabilitació de l'edifici que concentrarà i dignificarà els Serveis Socials, per un total d'1.750.000€, en un edifici propietat del Govern d'Espanya que ha cedit a l'Ajuntament de Borriana, que el destinarà als serveis municipals de caràcter social.

També s'han referit a altres inversions amb el nou pressupost, com la finalització de l'asfaltat del camí l’Eccehomo de Borriana al Port i un nou impuls a la reparació de camins rurals. Aquestes són algunes de les inversions que venen finançades pels Fons Europeus, subvencions de la Generalitat i també de Diputació.

Infraestructures com el bulevard de la carretera del Port, el de la carretera del Grau, i ara la finalització de l'estació de tren, suposen un anell ciclista i verd per a fer la ciutat més respectuosa cap al medi ambient. Al costat d'això, és important la rehabilitació dels camins rurals, als quals l'executiu municipal destinarà íntegrament tota l'ajuda del Pla 135 de Diputació, a la qual s'afegirà inversió municipal per a “solucionar les deficiències actuals”, ha conclòs Rius.

Burriana actualiza las ordenanzas fiscales

 

L'equip de govern local de Borriana té previst aprovar aquest divendres en un ple extraordinari les ordenances fiscals que seran aplicables l'any vinent i que inclouen ajustos i actualitzacions d'impostos i taxes. Després de la seua aprovació el divendres en un ple extraordinari, les novetats s'inclouran en els pressupostos de 2020, quan començaran a aplicar-se per a tots els veïns i veïnes i empreses.

Entre les novetats destaca un increment del 5% en el rebut de l'Impost de Béns immobles (IBI), després de congelar-lo durant quatre anys . Sobre aquest tema, la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, ha evidenciat la necessària actualització per a continuar garantint els serveis públics i el nivell d'inversions.

Durant quatre anys, ha assegurat, l'equip de govern ha mantingut congelats els impostos municipals però, “hem de mantenir el necessari compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, segons la normativa estatal”.

En total, el consistori preveu recaptar el pròxim exercici amb l'IBI un total de 400.000 euros per a millorar serveis públics i escometre inversions, i el Govern municipal justifica l'increment que s'aplicarà l'any que ve per la necessitat d'ampliar serveis públics tals com la neteja, la jardineria i la recollida de fems.

D'altra banda, Rius ha avançat que el govern local també proposarà al ple mantenir invariable l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE), l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), el de plusvàlua i l'impost de vehicles.

Així mateix, en l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) comptarà amb bonificacions de fins a un 50 per cent en supòsits concrets, amb la finalitat de fomentar l'ocupació, el turisme i la cultura i a més incentivar la creació d'empreses i modernització d'aquestes.

Divendres que ve també es donarà llum verda a les noves mesures socials amb bonificacions, en alguns casos de fins al 100 per cent, per a dones que ostenten condició de víctimes de violència de gènere, i homogeneïtzarà les bonificacions de les persones amb diversitat funcional, famílies nombroses o monoparentals i titulars del carnet jove.

Quant a la taxa per prestació de serveis de gestió de residus, la regidora delegada d'Hisenda ha exposat que l'estudi de costos d'enguany reflecteix l'existència d'un desfasament, entre ingressos reals previsibles i costos, de 277.657, 44 euros, és a dir un 11,58 per cent.

Cristina Rius ha atribuït l'augment del cost a, les males praxis en la gestió dels residus i el reciclatge en les llars i l'augment de l'abandó de voluminosos en la via publica i contenidors, la retirada dels quals “encareix el sistema de recollida municipal i el complica”. Així, per al pròxim exercici la proposta és elevar a l'11 per cent les taxes per gestió dels residus per a l'any que ve.

En el servei s'inclou la recollida domiciliària de residus, tractament i eliminació de residus sòlids urbans i de voluminosos i la gestió de l'ecoparc.

Cal recordar que referent als ingressos de les taxes per aquest concepte, van destinats completa i directament a liquidar el cost del servei, per la qual cosa l'Ajuntament no té cap recaptació sobre elles.

 

 

Despachos Servicios Sociales

L'ajuntament de Borriana ja ha planificat i distribuït els despatxos necessaris per a agrupar tots els serveis socials i agents d'igualtat en l'edifici de l'antic ambulatori cedit pel govern d'Espanya i que albergarà els Serveis Socials Municipals
Així ho ha manifestat la regidora de l'àrea d'Hisenda i Interior de l'ajuntament de Borriana, Cristina Rius, qui s'ha reunit amb l'arquitecte municipal i la coordinadora de serveis socials per a avançar i preveure les necessitats del projecte, després d'haver obtingut el vistiplau de l'estudi d'estabilitat estructural, de l'empresa que realitza aquest estudi, per a l'ús administratiu que se li pretén donar a les instal·lacions.
A més, segons ha explicat la regidora, l'ajuntament ja ha tramitat i esmenat en el Registre de la Propietat i en el Cadastre les discrepàncies quant a la superfície de l'immoble.
De la mateixa manera, ha indicat Rius, també s'ha sol·licitat ja al Ministeri i estem a l'espera de rebre la rectificació tècnica del document perquè consten els metres quadrats correctes de l'immoble i així, solucionar tots els tràmits administratius necessaris per a iniciar “en breu” les obres d'adaptació i adequació d'aquest.
Amb aquest avanç, ha assegurat la responsable de l'àrea d'Hisenda, “prompte podran licitar-se les obres per a adequar el nou edifici dels Serveis Socials municipals “ i d'aquesta forma, “aprofitar aquestes instal·lacions que el govern del partit popular va mantindre tant temps en l'oblit” i poder donar “un millor servei a les persones usuàries”.

REUNIÓ CRISTINA I MARIA JOSEP

El rigorós i exhaustiu treball que durant l'última legislatura ha realitzat l'equip de govern de Borriana a nivell econòmic, ha tornat a quedar demostrat després de la liquidació del Pressupost de l'exercici corresponent a 2018. Així ho ha explicat la màxima responsable d'àrea d'Hisenda, Cristina Rius, qui ha manifestat que “per quart any consecutiu, les xifres no enganyen, i mostren la capacitat que durant els últims quatre exercicis hem tingut a l'hora de reduir el deute municipal, a més d'augmentar cada any el nivell d'inversions i aconseguir que Borriana haja canviat per complet en tan sols una legislatura”. I ho ha afirmat amb les dades de l'últim any a la mà, en els quals clarament es pot comprovar “com el deute municipal que ens trobem en 2015 i que era de més de 14,5 milions, s'ha tancat en 2018 amb una xifra de menys de 7,1, i si parlem específicament de l'últim any, hem tornat a reduir-la en fins a sis punts percentuals, ja que a la fi de 2017 era del 29% i amb aquest tancament d'exercici ha quedat situada en el 23,7 per cent”. Respecte a aqueix nivell de ràtio de deute, Rius ha explicat que “ara el que pretenem és tancar 2019 rebaixant aqueix percentatge a menys del vint per cent, i tot això malgrat haver estat subjectes en tot moment a un Pla d'Ajust al qual l'anterior que equipe de govern no va tindre més remei que aprovar, a més del Pla Econòmic Financer, que hem complit en tot moment durant els dos anys en què ha estat vigent, la qual cosa ens porta a poder dir ben alt i clar que el Resultat del Pressupost de 2018 és positiu, amb un romanent de Tresoreria per a despeses generals de prop 5,2 milions euros, alguna cosa que ens permetrà continuar invertint en projectes per a millorar pràcticament impensable quan arribem al govern municipal i ens trobem amb facturació endarrerida o pendent, sentències de pagament molt elevades, o aqueix Pla d'Ajust de 2012 que sempre ha sigut una enorme rèmora per a la gestió econòmica municipal i que ha suposat que en quatre anys hàgem fet front i abonat prop de 4 milions d'euros”. Així, després de la signatura per part de Maria Josep Safont, Rius coincidia amb l'alcaldessa a assenyalar que “per quart any consecutiu, el treball realitzat pel departament d'Hisenda i l'esforç que en tot moment hem estimulat en cada àrea per ajustar al màxim les despeses, fan que estiguem més que satisfets i orgullosos de les xifres econòmiques municipals, ja que a més, comptem amb un informe favorable de la casa respecte a l'última de les liquidacions, dades que esperem que puguen continuar corroborant-se durant la pròxima legislatura i facen oblidar les gestions interessades i totalment irresponsables de legislatures anteriors”.

 

congelació d'impostos

La regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana, encapçalada per la regidora Cristina Rius, ha volgut fer un repàs sobre els diferents impostos municipals “que depenen directament de la gestió municipal”, com d'aquelles bonificacions o ajudes que a les quals poden optar els i les borrianenques a l'hora de veure reduït el pagament dels seus impostos. Així, Rius ha començat explicant que “per quart any consecutiu, tots i cadascun dels impostos municipals han quedat totalment congelats, així que la pressió fiscal sobre la ciutadania continua sent exactament igual que en 2015, fins i tot es pot dir que ha disminuït a causa de la progressiva incorporació de bonificacions que hem realitzat en cadascun dels quatre exercicis anteriors i que també en 2019 s'aplicaran en diferents circumstàncies”. Rius ha volgut detallar que “pel que mesures basades en els criteris de capacitat econòmica, per segona vegada en quatre anys s'ha elevat l'índex IPREM, que va pujar de 1,2 a 1,25 en 2016 i que en aquest 2019 s'elevarà fins a 1,3, la qual cosa suposa la compensació que creiem justa per a les pensions mínimes i que els penisonistes puguen acollir-se a les bonificacions”. En eixe mateix apartat, Rius explica que “també en aquest 2019 s'equipararan per complet les ajudes o bonificacions per a les famílies monoparentals amb aquelles que ja estaven establides per a famílies nombroses, en, per exemple, el pagament de taxes del Servei Municipal d'Esports o en iniciatives com a l'Escola d'Estiu”. Quant a les mesures per a la incentivació de protecció del Medi Ambient, Rius també ha explicat que “des que vam arribar al consistori, els veïns i veïnes de Borriana han pogut acollir-se a aquest tipus de bonificacions com les que s'ofereixen durant els quatre primers anys a les persones que adquirisquen un vehicle elèctric o híbrid, amb un 75 i un 50% per cent de bonificació respectivament, així com també des de 2017 es bonifica un 20% d'IBI per la instal·lació voluntària de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric procedent de l'energia solar”. Finalment, Rius també ha volgut parlar sobre les mesures i criteris sobre “Rigor i Justícia Tributària”, en el qual en aquest 2019 s'ha sumat un nou benefici per a la ciutadania com és “la bonificació per a vehicles de més de 25 anys, que exigeix la Inspecció Tècnica de Vehicles en vigor i on també hem inclòs tant a furgonetes com a turismes, a més de la reducció del 10% per al pagament per ocupació pública de terrasses que també està ja en vigor”. Per tancar algunes de les bonificacions que Rius ha volgut destacar, també ha afegit que «altres iniciatives importants a nivell social és la bonificació del 50% de l'IBI per a aquells habitatges socials promoguts per la Generalitat, a les quals cal sumar les que també s'ofereixen a les entitats i organitzacions sense ànim de lucre».

reunió edusi

Els Fons Europeus FEDER a través de l'aplicació a Borriana de l'Estratègia EDUSI continuen millorant la mobilitat, la sostenibilitat i la modernització del conjunt de la ciutat amb els diferents projectes que, d'una banda, ja s'han dut a terme en la capital de la Plana Baixa, i per una altra, amb tots aquells que durant 2019 continuaran realitzant-se per a “millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes de Borriana i fer de la nostra ciutat un lloc molt més sostenible i amb millors prestacions per al benestar dels veïns i veïnes”, tal com explicaven els representants municipals participants en la reunió que ha tingut lloc a l'Ajuntament. En la cita també han estat presents diversos tècnics i tècniques municipals que han realitzat un exhaustiu repàs d'aquells projectes que ja es van executar l'any passat a Borriana, i que per tant ja poden gaudir-se per part de la ciutadania. Així, els Fons FEDER i l'aplicació de l'Estratègia EDUSI ja han fet possible la instal·lació de la il·luminació en el vial entre el Port i la ciutat, la remodelació de la coberta del Mercat Municipal, les millores en la Piscina Municipal amb el sistema de calefacció, així com les diferents assistències tècniques contractades per als projectes i la seua execució. A més, en la cita també han participat els responsables d'EDUSI per a fixar el calendari d'execució dels projectes que es tenen dissenyats per a 2019, i entre els quals destaquen la immediata posada en marxa dels treballs en la carretera del Grau per a la finalització de l'anell ciclopeatonal o l'inici dels treballs en la zona de Sant Blai, on es renovarà per complet l'actual pàrquing per a completar una obra que suposarà una gran millora en el conjunt d'aquest barri de Borriana. Tal com ha recordat el regidor de l'Ajuntament de Borriana, Bruno Arnandis, “a més existeixen altres projectes com el de la millora global en el barri de la Bosca de Borriana que també estan previstos per a aquest 2019 i suposarà la transformació de la zona en un gran bulevard, així que l'aplicació i inici del gruix de projectes de l'Estratègia d'EDUSI, començarà en breu per a continuar acostant-nos a eixe objectiu d'una ciutat més moderna, més adaptada i molt més sostenible amb el seu entorn i la seua ciutadania”.