Inversiones extraordinarias del Ayuntamiento por el covid 19del Ayuntamiento
 • Finançats amb baixes disponibles de partides que no s'utilitzaran
 • A més, el consistori ha dotat de major pressupost partides de personal per a reforçar les plantilla de Serveis Socials, cementeri, OAC i altres àrees
 • També ha incrementat el finançament destinat als convenis de col·laboració amb entitats socials que han reforçat les ajudes pel coronavirus, i ha duplicat la partida d'ajudes socials

L'Ajuntament de Borriana ha abonat en factures de despeses extraordinàries per la Covid-19, a empreses i autònoms, més de 200.000 euros, amb una despesa total municipal a causa de la pandèmia al voltant dels 500.000 euros fins avui, segons ha indicat la responsable municipal de l'àrea d'Hisenda, Cristina Rius.

Durant aquest exercici 2020, en què es travessa una especial situació per la pandèmia, ha assenyalat Rius, el consistori ha efectuat els ajustos necessaris en el pressupost “per a atendre despeses extraordinàries per la Covid-19, finançats amb baixes disponibles de partides que no s'utilitzaran”.

Com a exemples, la regidora d'Hisenda ha citat que aquest estiu “s'ha dotat l'àrea de Seguretat d'un quad i una caseta per a tindre policia permanent a la platja amb la finalitat de vigilar el compliment de la normativa sanitària”.

Així mateix, s'ha referit a la compra de material de protecció, “tant per a la ciutadania com per al personal municipal, de màscares, gel desinfectant, dispensadors, pantalles de protecció o guants i, a més, “hem incrementat la partida de Promoció del Comerç Local tant per a la promoció amb els sortejos diaris, com per a l'APP #BorrianaEsMou, o els cursos de formació per a comerciants, entre d’altres”.

Concretament, ha assenyalat que totes aquestes despeses extraordinàries s'han finançat amb baixes de partides no usades de festes de barris, de Junta Local Fallera, de convenis no signats amb associacions o altres partides de despesa corrent, i amb els romanents de Tresoreria de 2019.

Al mateix temps, el consistori ha dotat de major pressupost partides de personal per a reforçar les plantilles de Serveis Socials, cementeri, OAC i altres àrees, com també ha incrementat el finançament destinat als convenis de col·laboració amb entitats socials que han reforçat les ajudes pel coronavirus, i ha duplicat la partida d'ajudes socials, segons les necessitats i que han anat incrementant-se durant el confinament per l'estat d'alarma.

Paral·lelament, ha destacat Cristina Rius, l'Ajuntament ha adjudicat més d'un centenar d'obres menors de reparació i manteniment de via pública i edificis públics com el cementeri, casal jove, casa de cultura, centres educatius i altres edificis públics, amb la contractació d’empreses locals a través de contractes menors, per més de 300.000 euros en els 8 primers mesos d'aquest exercici.

Igualment, ha puntualitzat, “per primera vegada en aquest Consistori, s'han elaborat unes bases de subvencions a autònoms per a ajudar a finançar les despeses extraordinàries que han hagut de pagar sense poder tindre activitat amb normalitat”.

Període Mitjà de pagament a Proveïdors

D'altra banda, segons la informació econòmica del segon trimestre, el període mitjà de pagament a proveïdors “torna a situar-se per davall dels 30 dies que marca la Llei de Morositat, concretament de 19,56 dies de mitjana”, ha detallat la regidora d'Hisenda.

En aquest sentit, ha puntualitzat que l'Ajuntament “ha pagat ràpidament totes les obligacions, sobretot durant el segon trimestre, que coincideix amb la situació derivada de l'estat d'alarma”, a pesar que el consistori, ha matisat, “no ha tingut cap ingrés de tributs municipals durant els cinc primers mesos de l'exercici, atès que el 16 de març es va prendre la decisió de retardar el cobrament de tots els tributs almenys mentre vam estar en confinament”.

De fet, ha explicat Cristina Rius, els serveis d'Intervenció “han fet una mitjana d'una relació de factures cada 3 dies per a passar-les directament a Tresoreria i fer les transferències, és més, durant el segon trimestre s'han pagat 20 relacions de factures per un import de 3.313.600 euros enfront de les 8 relacions del primer trimestre per 1,6 milions d'euros. Just el doble que en el trimestre anterior”.

Durant l'Estat d'Alarma, ha finalitzat la responsable d'Hisenda, des de l'Ajuntament “s'ha fet un esforç extraordinari per a tramitar més ràpidament les factures i atendre totes les obligacions amb els treballadors municipals i amb les empreses i autònoms que treballen per a l'ajuntament facilitant-los la liquiditat en un moment complicat per a tots”.

El Ayuntamiento contrata más de 100 obras menores con empresas y autónomos locales
 • Per valor de més de 300.000 euros, a més de compres a comerços locals i que els empreses adjudicatàries de grans obres han subcontractat els oficis amb empreses de la ciutat
 • Dins del pla municipal per a la reactivació de l'economia local, per tal d’afavorir la recuperació de pimes, autònoms i empreses locals 

L'Ajuntament de Borriana ha adjudicat més de 100 obres menors de reparacions, manteniment i rehabilitacions que s'han realitzat en instal·lacions que depenen de l’ajuntament, de gener a agost, a empreses i autònoms de la ciutat per un import de més de 300.000 euros. És tracta d'intervencions en centres i instal·lacions municipals que necessiten algun tipus d'actuació que no requereix licitació pública.

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont,  ha concretat que són treballs de millores en centres socials, edificis educatius, culturals o esportius, actuacions, “que no necessiten licitació de contractes i en els quals autònoms i petites empreses locals són els principals beneficiaris”. Actuacions que al seu judici, a més de col·laborar en la reactivació de l'economia del municipi, també suposen “una millora en la qualitat dels serveis que el consistori presta a la ciutadania”.

A més, segons ha explicat l'alcaldessa, el Consistori ha recorregut a comerços locals per a serveis o per a la compra de material industrial, recanvis, mobiliari, pintura, ferreteria, material de construcció, contenidors, maquinària, etc. De la mateixa manera, la majoria de les empreses adjudicatàries de grans obres han subcontractat els oficis a persones de la localitat.

Paral·lelament, ha recordat que l'Ajuntament compleix amb la llei de Morositat des de 2015 “ininterrompudament”, pagant per davall dels 30 dies després de registrar la factura, en l'últim trimestre ha sigut d'una mitjana de 19,5 dies, dins del full de ruta en la gestió econòmica del consistori “per a reduir més els períodes de pagament a proveïdors davant la situació provocada per la pandèmia i, d'aquesta forma, ajudar a la liquiditat de les empreses”.

En aquesta línia, Maria Josep Safont ha reiterat que el consistori disposa d'un registre on es poden inscriure empreses i autònoms locals per a prioritzar la seua contractació i els compres i servei, per a col·laborar a pal·liar la crisi econòmica. És una borsa per a la contractació de professionals i empreses locals amb l'objectiu de “reactivar l'adjudicació dels contractes d'obres menors a les empreses locals conforme l'ajuntament vaja desenvolupant projectes públics, així com per a la realització de compres de diversa índole per part del consistori.

Així, des de juny s'ha realitzat una campanya d'actualització del registre d'empreses existents perquè els professionals, autònoms i empreses locals de Borriana puguen sol·licitar la seua inclusió en aquestes borses obertes i públiques per a l'execució de projectes i obres públiques amb l'Ajuntament, o bé per a l'àrea d'obres i equipaments, execució d'obres i subministraments i especialitats.

L'alcaldessa ha destacat que la finalitat és afavorir la recuperació dels autònoms, les pimes i els sectors productius més afectats per la desacceleració davant la paralització com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19. Una manera de donar suport i ajudar les empreses locals menudes en la seua recuperació econòmica”.

Per a la qual cosa s'està actualitzant el registre de possibles contractistes i subministradors locals amb l'Ajuntament, segons l'activitat econòmica que realitza cada empresa o autònom, a través de la web www.burriana.es en la secció de contractació, on es pot trobar el model de sol·licitud per a la seua inclusió en la base de dades.

Finalment, la responsable municipal ha subratllat la “importància” d'aquesta actuació, “una més de les implementades pel consistori dins del pla municipal per a ajudar i col·laborar en la reactivació econòmica i comercial de la ciutat” i ha concretat que aquesta iniciativa suposa «un suport econòmic més”.

Nuevo periodo de pago en voluntaria de IBI e IAE por el covid 19

 

 • Amb l'objectiu de reduir la pressió fiscal a les famílies mentre s'afronta la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus

 • El consistori aprovarà, juntament amb el padró de l'IBI i l'IAE, el nou període de cobrament en voluntària del 15 setembre al 7 de desembre

 

L'Ajuntament de Borriana a través d'un Decret d'alcaldia aprovarà un nou període de pagament de l'IBI i l'IAE de forma extraordinària per la pandèmia, seguint l'acord del govern municipal del passat 17 de març, a l'inici de l'estat d'alarma, quan va decidir modificar el calendari del contribuent per a aquest exercici amb la finalitat de retardar el període voluntari de pagament dels principals impostos municipals, amb l'objectiu de reduir la pressió fiscal a les famílies mentre s'afronta la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.

Segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, aquesta decisió de retardar i flexibilitzar els terminis de pagament forma part del paquet de mesures fiscals i econòmiques que l'equip de govern està desenvolupant, amb l'objectiu “d’alleujar la càrrega econòmica que poden tindre les famílies del municipi després de la parada de l'activitat econòmica derivada de l'estat d'alarma”.

Cal recordar que una dels primeres mesures adoptades per l'equip municipal de govern va ser deixar sense efecte els períodes de pagament de tributs en voluntària, així com els càrrecs domiciliats, i paralitzar el repartiment immediat de rebuts del primer padró que començava justament el mateix dia que el confinament, el 16 de març, fins al 5 juny, i que els notificadors ja tenien preparats per a repartir.

Amb aquest propòsit s'ha retardat el termini dels dos períodes de cobrament de padrons en voluntària. D'aquesta manera, els càrrecs domiciliats es passen cada 2 mesos, des del passat 27 de maig i fins a l'últim mes de l'any.

El primer padró està obert del 25 de maig al 5 d'agost, amb càrrecs el 27 de maig i el 27 de juliol corresponents a l'Impost de Vehicles, Taxa de Gestió de Residus i la Taxa de Gual.

Ara, el nou període de pagament serà des del 15 de setembre fins al 7 de desembre, amb la qual cosa els càrrecs dels rebuts domiciliats seran el 27 de setembre i el 27 de novembre. La iniciativa de retardar aquest període de cobrament de l'IBI i l'IAE, en dos mesos, del seu període habitual, ja es va traslladar en la comissió d'Hisenda celebrada el passat 11 de juny als grups polítics de l'oposició perquè en tingueren coneixement.

Amb aquest canvi, ha manifestat l'alcaldessa, s'afavoreix les persones treballadores, les pimes i els autònoms en aquests moments difícils, encara que haja sigut perjudicial per a l'Ajuntament perquè ha provocat un problema de tresoreria”.

 

 

 • Per un import màxim de 400 euros perquè persones autònomes, petites empreses i mutualistes puguen fer front a les conseqüències originades pel coronavirus
 • Són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats
 • El termini per a presentar les sol·licituds és del 10 al 30 de juliol i els impresos estan disponibles en el tauler d'anuncis de la seu electrònica: https://burriana.sedelectronica.es/board/.

Des del 10 de juliol ja es poden sol·licitar les ajudes econòmiques de caràcter social per un import màxim de 400 euros convocades per l'Ajuntament de Borriana, amb l'objectiu de donar suport al teixit empresarial de la ciutat amb domicili fiscal en la localitat per a fer front a les conseqüències originades pel coronavirus Covid-19.


Concretament, van dirigides a col·laborar amb diverses despeses corrents així com amb els costos d'adequació de locals i de funcionament de l'activitat que hagen resultat necessaris com a conseqüència de l'emergència sanitària, de persones treballadores per compte propi o autònomes, petites empreses i mutualistes del municipi, que van cessar la seua activitat per la declaració de l'estat d'alarma i a aquelles que no van cessar la seua activitat però que es van vore afectades econòmicament pel desenvolupament de la pandèmia.


L'Ajuntament ha publicat en el web municipal les bases reguladores i convocatòria de les subvencions, així com els models de sol·licitud i d'acreditació de despeses.


Segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, autonòmics, estatals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, “sempre que no es depasse el cost de l'actuació subvencionada i sense perjudici del que sobre aquest tema poguera establir la normativa reguladora de les altres subvencions concurrents”.


De fet, ha precisat l'alcaldessa, l'informe de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat, a pesar que la Subdirecció General d'Ocupació ha aprovat unes ajudes directes a persones treballadores en règim d'autònomes que tenen per objecte compensar la disminució d'ingressos derivada de la declaració de l'estat d'alarma, constata que no s'aprecia solapament de la despesa subvencionable, per la qual cosa considera que l'actuació local resulta complementària amb l'autonòmica i, per tant, no existeix duplicitat.


La quantia que destina l'Ajuntament a aquesta nova línia d'ajudes ascendeix a un import global de 400.000 euros, procedent de part del superàvit pressupostari de 2019. En tot cas, ha assegurat Maria Josep Safont, aquesta quantia “podrà ser incrementada en funció de la necessitat”.


Despeses subvencionables


Les ajudes convocades tenen el caràcter de subvencions, i seran despeses subvencionables els pagaments en concepte de lloguer, llum, aigua, manteniment de programes informàtics, dominis, hosting, despeses de gestoria, així com quotes d'autònom o mutualista i assegurances socials a què s’haja fet front durant el període comprès entre el 14 de març i el 10 de juliol d'enguany.


Així mateix, s'inclouen les despeses d'adequació de locals i/o de funcionament de l'activitat que hagen resultat necessaris com a conseqüència de l'emergència sanitària, tals com instal·lació de mampares, adquisició d'elements d'higienització i desinfecció i, en general, qualsevol despesa necessària per a la prevenció i evitar contagis.


Termini per a les sol·licituds


El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, concretament del 10 al 30 de juliol i els impresos estan disponibles en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament: https://burriana.sedelectronica.es/board/.


Així mateix, en la pàgina web municipal està disponible la informació, requisits i documentació de la convocatòria i s’ha habilitat l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.


Pla municipal d'activació econòmica


Cal recordar que el consistori de Borriana ha posat en marxa un Pla d'Acció municipal per a activar i reconstruir l'economia local amb mesures fiscals i ajudes, de les quals es poden beneficiar tant els comerciants autònoms com les empreses locals.


Entre elles destaquen, a més de la línia d'ajudes per als autònoms dotat amb 400.000 euros,el pagament immediat les factures als proveïdors pimes i autònoms de l'Ajuntament, la modificació dels calendaris fiscals per a ajornar el pagament dels impostos i taxes municipals, la devolució de les taxes d'activitats anul·lades, l'exempció de pagament de les taxes a terrasses, bars, restaurants i xiriguitos, i la possibilitat d'ampliació d'aquestes. Tota la informació de les ajudes es poden consultar en el web municipal.

 

 • El consistori destina 400.000 euros en ajudes econòmiques per a col·laborar en la reactivació econòmica i comercial de Borriana
 • Podran cobrir les despeses corrents, com ara, llum, aigua, lloguer, manteniment de programes informàtics, quotes d'autònoms, modificacions en el local de treball o despeses de gestoria
 • Un total de 760 treballadors autònoms de Borriana han sol·licitat les ajudes de la Generalitat

L'Ajuntament ha aprovat les bases reguladores de la nova línia d'ajudes econòmiques dirigides a autònoms, pimes i mutualistes locals, que amb un pressupost de 400.000 euros, complementaran les proporcionades per la Generalitat Valenciana i pel Govern d'Espanya, segons ha avançat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.


Sobre aquest tema ha assegurat que aquesta iniciativa constitueix “una més de les mesures implementades pel consistori dins del pla municipal per a col·laborar en la reactivació econòmica i comercial de la ciutat”, i ha indicat que compten ja amb els informes favorables de la Direcció General de l'Administració Local de la Generalitat Valenciana, tant de sostenibilitat financera com d’inexistència de duplicitat de les ajudes.


Així, ha manifestat Maria Josep Safont, la nova línia de subvencions disposa de “tots els tràmits administratius pertinents previs per a la seua posada en marxa sense impediments”, i també amb el finançament de 400.000 euros que va ser aprovada en el ple ordinari del passat mes de maig.
Les ajudes podran cobrir les despeses corrents com la llum, l'aigua, el lloguer, el manteniment de programes informàtics, les quotes d'autònoms i les modificacions que s'hagen fet en el local de treball per a complir amb les normatives sanitàries vigents, o les despeses de gestoria.


Amb aquestes ajudes, ha destacat l'alcaldessa, el consistori pretén complementar les ajudes que els governs estatal i autonòmic han posat a la disposició dels autònoms, per a fer front als costos econòmics que han patit a causa de la Covid-19, “una manera de donar suport i ajudar les petites empreses locals en la seua recuperació econòmica”.


Es tracta, ha subratllat, “d’una de les mesures que estem impulsant amb el suport de tots els grups polítics i que s'apliquen de cara a la nova normalitat, dins del pla per a la reactivació de l'economia local posat en marxa per l'Ajuntament, i que continua avançant”.


D'aquesta forma, segons ha explicat Maria Josep Safont, l'estratègia global inclou mesures i accions urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic, vinculades, entre altres qüestions, a l'agilitació del pagament a proveïdors i a la fiscalitat amb la flexibilitat del calendari, retardant més de dos mesos el període de pagament voluntari i incrementant les bonificacions i exempcions en determinades taxes i impostos.
Cal recordar que 760 comerciants i autònoms de Borriana han optat a les ajudes de la Generalitat per a afectats per la situació de crisi sanitària. Unes subvencions de 1.500 euros en el cas de negocis que hagen hagut de tancar, i de 750 euros per a aquells autònoms, que malgrat no haver sigut obligats a tancar, han vist reduïts els seus ingressos per la crisi del coronavirus.


Paral·lelament, també han pogut sol·licitar la prestació extraordinària del Govern d'Espanya per cessament d'activitat per a autònoms, d'un 70 per cent de la base de cotització amb un mínim de 661 euros. Una de les principals mesures del Govern destinada als autònoms i autònomes amb l'objectiu de pal·liar els efectes negatius sobre els seus negocis de la pandèmia de la Covid-19, que consisteix en el fet que qui hi tinga dret la puga cobrar però a més no pagarà les cotitzacions, mentre que el temps que es perceba aquesta prestació extraordinària computarà com a cotitzat.

El superávil de 2019 se destina a servicios sociales ante el covid 19

 

 • El decret de l'alcaldessa dota de crèdit per a la contractació de personal destinat a serveis socials amb la finalitat d'atendre l'augment de prestacions i serveis provocats per la Covid-19

 • A més, incrementa la seua aportació en els convenis amb Creu Roja i Càritas per a enguany, 2020, amb l'objectiu que puguen ajudar les famílies borrianenques en aquesta crisi

 • També se suplementa la partida d'ajudes d'emergència en 300.000€ que dupliquen els 300.000 inicials dels quals ja s'han gastat dos terços


L'Ajuntament de Borriana destina part del superàvit pressupostari de 2019 a finançar despeses de serveis socials i promoció social derivats de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19, segons el decret signat per l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, que serà convalidat en el primer Ple municipal que celebre la corporació.

Maria Josep Safont ho ha anunciat aquest matí, alhora que ha explicat que s'ha efectuat una modificació de crèdits que ascendeix a un total de 374.419 euros, a través de suplements i crèdits extraordinaris en el Pressupost Municipal de 2020, per a adoptar mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19. Les mesures s’han pres en tres sentits: incrementar les subvencions a entitats, suplementar ajudes d'emergència per a persones vulnerables i contractar personal destinat a serveis socials.

El total de la modificació pressupostària, ha precisat l'alcaldessa, “es finança amb el 20% del romanent de tresoreria que l'Estat ens permet utilitzar per a serveis socials i promoció social, segons el RDL 8/2020”. És a dir, “uns 711.000 euros, que estem utilitzant segons les necessitats”.

Concretament, en aquesta ocasió, s'incrementa l'aportació del consistori als convenis amb Creu Roja i Càritas per a enguany, amb l'objectiu que puguen ajudar les famílies borrianenques en aquesta difícil situació.

Safont ha posat en valor “la labor i el compromís” de les dos entitats a la ciutat i el seu “inestimable” treball amb persones en risc d'exclusió social del municipi, i ha indicat que la seua col·laboració per a mitigar la crisi resulta “indispensable i essencial”.

Així, a la vista de les necessitats creixents que estan atenent com a conseqüència igualment de la pandèmia que es viu per la Covid-19, el conveni amb Creu Roja que implicava una aportació de l'Ajuntament de 13.000 euros, s'augmenta en 23.000 euros més, mentre que l'acord amb Càritas, també de 13.000 euros, duplica la quantitat amb 13.000 euros més.

Per a Maria Josep Safont, “aquesta crisi ha provocat que persones que mai havien pensat que haurien de sol·licitar ajuda per a menjar, ho hagen de fer, i s'està donant resposta a totes les famílies”. Per això, ha manifestat, amb el decret també “suplementem amb 300.000 euros la partida d'ajudes d'emergència que efectua directament el consistori per a atendre persones vulnerables, xifra que duplica els 300.000 inicials dels quals s'han gastat ja dos terços”.

A més, la resolució d'alcaldia inclou un crèdit extraordinari que s'eleva a 38.419,58 euros, per a la contractació de personal destinat a serveis socials, un/a treballador/a social i un/a auxiliar administratiu/a, amb la finalitat d'atendre l'increment de tasques que ha de tramitar l'àrea de serveis socials per l'augment de prestacions i serveis a causa de la Covid-19.

L'alcaldessa ha recordat que, amb anterioritat, l'Ajuntament ja havia realitzat una altra modificació de crèdit, finançada així mateix amb el 20% del romanent de tresoreria disponible que l'Estat permet utilitzar per a comprar material de protecció sanitari (EPI).

retraso del cobro de tasas municipales por el covid19

L'Ajuntament de Borriana ha decidit modificar el calendari del contribuent per a aquest exercici amb la finalitat de retardar el període voluntari de pagament dels principals impostos municipals, amb l'objectiu de reduir la pressió fiscal a les famílies mentre s'afronta la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.

Segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, aquesta decisió de retardar i flexibilitzar els terminis de pagament forma part del paquet de mesures fiscals i econòmiques que l'equip de govern està duent a terme, amb l’objectiu “d’alleujar la càrrega econòmica que poden tenir les famílies del municipi després de la parada de l'activitat econòmica derivada de l'estat d'alarma”.

Cal recordar que una de les primeres mesures adoptades per l'equip municipal de govern va ser deixar sense efecte els períodes de pagament de tributs en voluntària així com els càrrecs domiciliats, i paralitzar el repartiment immediat de rebuts del primer padró que començava justament el mateix dia que el confinament, el 16 de març, fins al 5 juny, i que els notificadors tenien ja amanits per a repartir.

També es va acordar pagar immediatament les factures que arriben dels proveïdors, sense esperar els 30 dies de tramitació, per a injectar liquiditat als autònoms i pimes, així com les Prestacions Econòmiques Individuals que es tramiten en Serveis Socials i que en mes i mig ja s'han abonat per un valor de més de 2 milions d'euros.

Igualment, va decidir suspendre la tramitació de totes les remeses de cobrament de tributs i retardar-les, almenys 2 mesos, per a no saturar el contribuent en un moment de confinament.

Amb aqueix propòsit s'ha retardat el termini dels nous períodes de cobrament de padrons en voluntària. D'aquesta manera, els càrrecs domiciliats es passarien cada 2 mesos, i els rebuts no domiciliats es permetria flexibilitzar el pagament dins del període, en cas de necessitat i, per descomptat, sense pagar interessos. La proposta és mantindre el primer període de dos mesos i mig, fins a l’agost, i acabar el segon període en l'últim mes de l'any.

Concretament, el primer padró estaria obert del 25 de maig al 5 d'agost, amb càrrecs el 27 de maig i el 27 de juliol corresponents a l'Impost de Vehicles, Taxa de Gestió de Residus i la Taxa de Gual.

A més d'aquestes mesures de suport a les economies familiars, Safont ha recordat que l'Ajuntament també ha pres una altra sèrie de mesures de suport a les empreses, com ara “l'exempció del cobrament de la taxa de terrasses de bars i restaurants per ocupació de via pública”, o reduir proporcionalment les taxes i cànons al període no utilitzat de serveis municipals esportius, del Centre d'Arts, de mercats, del bus de l'UJI o per edificis municipals.

El retard de més de dos mesos en el cobrament de tributs, ha manifestat l'alcaldessa, no comporta cap aportació econòmica del consistori, però “sí que afavoreix a la gent treballadora, pimes i autònoms en moments de confinament. Com a conseqüència que la majoria de les activitats econòmiques estan parades, malgrat que perjudica l'Ajuntament perquè provoca un problema de tresoreria”.

El Ayuntamiento porpone exención de tasas de terrazas a bares y restaurantes ante el covid-19

L'equip municipal de govern ha plantejat avui en la Junta de Portaveus modificar l'ordenança de Tributs per a deixar exemptes del pagament de les taxes d'ocupació de via pública les terrasses de bars i restaurants durant tot 2020, segons ha indicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius.

Aquesta proposta és una mesura més de les adoptades pel govern municipal en l'àmbit econòmic, dirigides a autònoms, comerços i petites empreses locals per a contribuir a la reducció de l'impacte econòmic en la seua activitat, provocada per l'emergència sanitària de la Covid19.

Rius ha assenyalat que la iniciativa s'ha traslladat ja al personal tècnic per a iniciar la modificació de l'ordenança i, un camí redactada, serà traslladada al Ple municipal per a la seua aprovació.

Així mateix, ha precisat que en vistes a l'aprovació de la desescalada del confinament en quatre fases, en les quals s'inclou l'obertura gradual de bars i restaurants, s'ha plantejat que aquesta proposta pot contribuir al fet que el retorn a l'activitat, després de la crisi sanitària, siga el menys dur possible per a autònoms, xicotetes i mitjanes empreses, i comerços”.

Finalment, la responsable d'Hisenda ha manifestat que la previsió pressupostària d'ingressos del consistori en taxes per ocupació de via pública de terrasses i restaurants enguany seria al voltant de 120.000 euros, quantitat que es veuria incrementada davant la probabilitat que augmentaren les sol·licituds de terrasses i que si, finalment no es cobren, “serà la minva que tindrà la nova mesura en els ingressos municipals per a enguany”.