aprovació pressupost municipal

Borriana acabarà l'any 2018 amb dos molt bones notícies a nivell pressupostari, ja que d'una banda l'anualitat finalitzarà situant la xifra de deute municipal en poc més de set milions d'euros, exactament la meitat de la xifra que l'actual equip de govern es va trobar a la seua arribada al consistori en 2015, i que superava en eixe moment els 14 milions d'euros. Així ho va voler detallar la regidora d'Hisenda en l'Ajuntament de Borriana, Cristina Rius, explicant amb detall que “des del primer moment, hem tingut com un dels grans objectius el compliment amb la reducció de deute, ja que en aquests quatre anys hem passat d'una ràtio del 48% a, exactament, la meitat, un 24%, la qual cosa en xifres econòmiques ha suposat passar de 14 milions de deute a tan sols 7, o el que també és el mateix, que el deute haja passat de 460 euros a poc més de 200 euros per habitant, i sempre recordant la congelació d'impostos que durant quatre anys hem aplicat a Borriana, sense ni tan sols, aplicar les pujades de l'IPC com a pressió fiscal i fent-nos càrrec dels increments salarials de la plantilla municipal, i que han sigut d'un 6,25 per cent durant els últims quatre anys”.
Però és que a més, i tal com ha informat durant l'última setmana la mateixa Rius, “tot eixe esforç i rigor en els comptes municipals que hem volgut aplicar durant el conjunt de la legislatura, fa que vulguem anar més enllà a nivell d'inversions, i en aquest pròxim 2019 aconseguirem duplicar el pressupost en eixe apartat, arribant als 2,4 milions d'euros en inversió i doblant, per exemple, a la mateixa dada en 2018”. D'aquesta forma, Borriana disposa d'un Pressupost total per a 2019 de 29,8 milions d'euros, incloent el pressupost del Centre Municipal de les Arts Martí de Viciana, amb un import de 1.019.590 euros. D'aquesta forma, la inversió prevista per al pròxim any en la capital de la Plana Baixa dobla a la que es va poder executar durant el 2018, arribant als 2,4 milions d'euros, amb projectes tan importants com el condicionament de l'entorn de Sant Blai, amb una inversió total de 560.000 euros, l'habilitació definitiva del Refugi Antiaeri per a la qual es preveu també una infraestructura museística, la important intervenció global per a la millora del barri de la Bosca per a la qual es destina un total de mig milió d'euros, o finalment en el mateix barri de la Bosca, la creació d'una partida específica per a dotar de noves i modernes dependències municipals que albergaran, entre uns altres, la totalitat dels Serveis Socials. D'aquesta forma, des de l'equip de govern municipal s'ha volgut “sol·licitar a l'oposició municipal que faça un exercici de reflexió primer, i de responsabilitat després, per a aprovar uns comptes per a 2019 que tenim clar que tenen sempre com a objectiu seguir modernitzant i desenvolupant de forma sostenible al conjunt d'una ciutat, i especialment, que busca el creixement del benestar dels seus veïns i veïnes”.

PRESUPUESTO

L'Ajuntament de Borriana ja ha anunciat que aquest dijous a partir de les set de la vesprada tindrà lloc una nova sessió plenària municipal en la qual s'aprovarà el Pressupost Municipal de cara al pròxim exercici de 2019, amb una xifra total que arriba als 29,4 milions d'euros. Però abans d'eixa aprovació plenària que permetrà la seua execució durant l'any que ve, des del departament d'Hisenda municipal han volgut anar detallant les principals novetats i característiques d'un pressupost que com la regidora de l'àrea, Cristina Rius, ha destacat “segueix tenint al social com a base, amb un caràcter marcadament inversor que entenem que és la millor fórmula per a seguir atenent a les necessitats de la ciutadania i, a la vegada, reforçant el creixement i desenvolupament sostenible de tota una ciutat”. Així, dins de la divisió pressupostària, Rius ha volgut destacar que “és l'àrea d'Acció Social la que més veu augmentat el seu pressupost de cara a 2019, amb una previsió que fa que a nivell d'ajudes socials i dins del capítol de subvencions a entitats socials s'haja incrementat, la qual cosa se suma als convenis que anualment també se segellen amb col·lectius i associacions com Creu Roja, Cáritas, Menjador Social, Plataforma Social del col·legi Salesià, a més de les bases de subvencions per a les ONG que es van implementar ja en el primer pressupost d'aquest equip de govern l'any 2016”. D'aquesta forma, l'augment total en la partida d'Acció Social des que Acord per Borriana prenguera les regnes del consistori és de 1,1 milions d'euros respecte a l'últim pressupost dissenyat per l'anterior equip de govern. Tot això se suma, també, a les previsions de col·laboració amb fundacions com la qual dedica el seu treball a millorar la situació de veïns i veïnes amb greus problemes econòmics, com és la Fundació Pobres de Borriana, amb l'aportació que també es realitza perquè puguen continuar amb els seus programes d'ajuda a persones vulnerables, amb especial atenció a la infància. O també el programa per a la inclusió de persones amb malalties mentals per al qual enguany s'han destinat 20.000 euros, com en 2018 quan ja ha estat funcionant a Borriana, tal com tornarà a fer-se en 2019.
A més, Rius també ha volgut recordar que “per a 2019 també estan previstes les inversions incloses dins del desenvolupament de l'Estratègia EDUSI, amb l'objectiu temàtic de la Inclusió Social i la Lluita contra la Pobresa, per al qual es destinaran 1,2 milions d'euros amb projectes com el de dotar les noves dependències de Serveis Socials amb una partida de 700.000 euros o la iniciativa de regeneració del conjunt del barri de la Bosca per al qual s'afigen un total de 360.000 euros que elevaran a més de mig milió el pressupost final destinat”. Així, Rius ha volgut concloure que “estem molt satisfets amb el disseny del nou Pressupost Municipal de cara al pròxim any, i ho estem perquè entenem que seguim amb la tendència d'actuar a nivell social, dotant i augmentant els pressupostos per a aquelles partides, iniciatives i projectes que entenem que exigeixen d'una major urgència a causa de les persones a les quals van destinades, i que esperem que el pròxim any puguen seguir augmentant els seus nivells de benestar, o almenys, ajudar al fet que les situacions de possible exclusió social per raons econòmiques siguen cada vegada menys en la nostra ciutat”.

Borriana aprovarà pressupost

La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana, Cristina Rius, que aquesta mateixa setmana presentava el Pressupost Municipal de Borriana de cara a 2019 i ha oferit la possibilitat a l'oposició d'analitzar el document durant pràcticament dues setmanes, ha volgut detallar algun dels principals apartats, com el de les inversions en la capital de la Plana Baixa, i que segons ha explicat a grans trets “suposa duplicar el destinat a inversions respecte a l'anterior exercici, amb un increment que permetrà aconseguir els 2,4 milions d'euros en inversions”. I és que, tal com fins i tot han destacat els partits de l'oposició durant aquesta mateixa setmana en premsa, i com ha volgut recordar Rius “es tracta d'un document molt treballat, i més que mai amb un marcat caràcter inversor i social, i que té com a prioritat complir amb rigor amb les obligacions bàsiques de l'exercici a més de seguir solucionant despeses extraordinàries, seguir augmentant l'oferta d'iniciatives de participació i continuar amb la inversió local que acaba derivant en un increment del benestar social de la gent que vivim a Borriana”. Així, a nivell d'inversions directes en la ciutat de Borriana, Rius ha volgut matisar que “seran prop de dos milions i mitjà d'euros els que tenim contemplats invertir en 2019, la xifra més alta en el que portem de legislatura, i que contrasta clarament algun dels capítols d'inversions de l'anterior legislatura, on en la documentació oficial del pressupost municipal es van arribar a estipular inversions totals de sis euros, fins i tot en alguna de les anualitats, de zero euros”. A més, dins de les despeses que el departament d'Hisenda contempla de cara a 2019, Rius ha detallat que “en el capítol I, el que correspon al pagament dels i les funcionàries municipals, el pressupost contempla un augment total de 356.000 euros, tenint en compte que des del primer any, en 2015, ens hem fet càrrec, com hauria d'haver sigut sempre, de les pujades que corresponen als sous, i que en el total dels quatre anys ha sigut d'un 6,25 per cent”. En el capítol II, el que es refereix a despeses corrents, la xifra aconsegueix pràcticament els 200.000 euros, i en ella Rius ha volgut destacar “amb açò es fa front a despeses com les indemnitzacions per la sentència referent a la unitat d'execució A24-25-26, sobre la qual ja hem pagat 400.000 euros, i en 2019 es tenen contemplats un total de 140.000, seguint amb la nostra política de seguir solucionant els errors o males gestions del passat. I no és l'únic exemple en aquest apartat, ja que, per exemple, també ací es tenen en compte despeses com el de la taxa d'abocaments marítims, que durant anys va ser oblidada per l'anterior equip de govern, complint amb les obligacions, com hem fet des de fa quatre anys”. Un altre dels destacats dins de les despeses “és la bona xifra a nivell d'interessos bancaris, ja que després de seguir reduint el deute municipal durant els tres últims anys, de 14 milions a poc més de 7, açò ens permet haver de pagar menys interessos a les entitats bancàries”. I finalment, Rius ha recordat que “és el mateix que succeeix en l'apartat IX, ja que es redueix l'amortització gràcies també a la contínua reducció de deute que hem volgut que seguisca sent una dels senyals de la gestió econòmica municipal, totalment diferent a l'aplicació i reducció que es realitzava en legislatures anteriors”. Com a resum, Rius ha explicat que en l'apartat d'inversions “la recuperació i el foment del Patrimoni Històric i Cultural, així com aspectes com la inclusió social i la lluita contra la pobresa són el focus de les inversions en 2019 com queda reflectit en el capítol VI, amb projectes tan importants com el condicionament de l'entorn de Sant Blai, amb una inversió total de 560.000 euros, l'habilitació definitiva del Refugi Antiaeri per a la qual es preveu també una infraestructura museística, la important intervenció global per a la millora del barri de la Bosca per a la qual es destina mig milió d'euros, o finalment en el mateix barri de la Bosca, la creació d'una partida específica per a dotar de noves i modernes dependències municipals que albergaran, entre uns altres, la totalitat dels Serveis Socials”.

rueda prensa presupuestos 2019

La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana, Cristina Rius, i el i la Tinent d'Alcalde, Vicent Granel i Maribel Martínez, han presentat avui el Pressupost Municipal de 2019 per a la capital de la Plana Baixa. Tal com ha començat explicant la mateixa Rius “oferim les dades del quart i últim pressupost d'aquesta legislatura encapçalada per Acord per Borriana i que ascendeix a 29,8 milions d'euros, incloent el pressupost del Centre Municipal de les Arts Martí de Viciana, amb un import de 1.019.590 euros”. Ha sigut solament la primera dada general del nou Pressupost Municipal, ja que a continuació Rius ha anat detallant els diferents camps, paràmetres i objectius que es pretenen aconseguir amb l'aplicació del pressupost, ja que com ha explicat “es tracta d'un document molt treballat, i més que mai amb un marcat caràcter inversor i social, i que té com a prioritat complir amb rigor amb les obligacions bàsiques de l'exercici a més de seguir solucionant despeses extraordinàries, seguir augmentant l'oferta d'iniciatives de participació i continuar amb la inversió local que acaba derivant en un increment del benestar social de la gent que vivim a Borriana”. El primer apartat sobre el qual Rius ha oferit contundents dades ha sigut el de el “compliment amb la reducció de deute, ja que en aquests quatre anys hem passat d'una ràtio del 48% a, exactament, la meitat, un 24%, la qual cosa en xifres econòmiques ha suposat passar de 14 milions de deute a tan sols 7, o el que també és el mateix, que el deute haja passat de 460 euros a tan sol 200 euros per habitant, i sempre recordant la congelació d'impostos que durant quatre anys hem aplicat a Borriana, sense ni tan sols, aplicar les pujades de l'IPC com a pressió fiscal i fent-nos càrrec dels increments salarials de la plantilla municipal, i que han sigut d'un 6,25 per cent”.
En l'apartat d'inversions, Rius ha destacat que “la recuperació i el foment del Patrimoni Històric i Cultural, així com aspectes com la inclusió social i la lluita contra la pobresa són el focus de les inversions en 2019, amb projectes tan importants com el condicionament de l'entorn de Sant Blai, amb una inversió total de 560.000 euros, l'habilitació definitiva del Refugi Antiaeri per a la qual es preveu també una infraestructura museística, la important intervenció global per a la millora del barri de la Bosca per a la qual es destina mig milió d'euros, o finalment en el mateix barri de la Bosca, la creació d'una partida específica per a dotar de noves i modernes dependències municipals que albergaran, entre uns altres, la totalitat dels Serveis Socials.
A partir d'ací, ha sigut la Tinent d'Alcalde, Maribel Martínez qui ha volgut destacar “la marcada implicació social del Pressupost, ja que, a més de mantenir-se el mateix pressupost de la partida de Serveis Socials de l'any anterior, s'ha dotat una partida de 700.000 euros per a disposar d'un edifici que reunirà tots els serveis d'atenció social de l'Ajuntament en un mateix lloc, la qual cosa permetrà, a més d'obtenir una millora substancial en les instal·lacions, oferir una major qualitat en el servei. Resoldre aquesta demanda era una prioritat de l'Acord per Borriana, que s'arrossega durant més de 13 anys, i que finalment es durà a terme”. A més, també ha afegit que “creiem que és de vital importància reactivar, millorar i fer partícips d'aquests projectes als veïns i veïnes de llocs com La Bosca, per això, durant 2019 s'executaran en aquest barri diferents programes per a aconseguir una participació ciutadana més activa, doncs per a realitzar un canvi real i que perdure és necessari anar de la mà de la ciutadania”. Finalment, Martínez ha destacat que en “la partida d'accessibilitat també s'ha augmentat de 15.000 a 66.000 euros, gràcies al treball realitzat en la taula de participació ciutadana”.
Finalment, ha sigut el també Tinent d'Alcalde, Vicent Granel qui ha tancat la presentació parlant inicialment d'“un pressupost de marcat caràcter social i inversor, a través del qual seguirem amb les polítiques de reducció de deute, que en tres anys ha passat de 14 milions a tan sols 7, congelació dels impostos municipals, així com fer créixer la inversió en un 77 per cent, aconseguit la xifra de 2,5 milions d'euros”. A més Granel no ha volgut oblidar “és més que evident que Borriana ha canviat i està canviant, en el que s'ha convertit en una visió general dels veïns i veïnes de la nostra ciutat, una aposta que en tot moment ha tingut en compte aspectes claus per al desenvolupament d'un municipi com la millora de la mobilitat sostenible, la participació en el carrer tant a nivell cultural d'oci com d'implicació en les decisions municipals, o amb exemples com el més d'un milió d'euros que tornarem a destinar a la gestió del CMA Rafel Martí de Viciana, i que per fi suposarà l'ajust dels sous dels i les professionals que allí desenvolupen un gran treball, així com la modernització del conjunt del Centre amb l'Administració Electrònica que s'implementarà”. Finalment Granel ha volgut destacar que “en apartats com el d'Educació es veu perfectament reflectit el gran treball, coordinació i esforç comú de Borriana i les Conselleries, ja que la legislatura començava amb la inversió de 4,5 milions per a la construcció del Cardenal Tarancón, i la tancarem amb una altra nova inversió de, ni més ni menys, que 14 milions perquè l'IES Jaume I es convertisca en un dels centres de referència de tot el País Valencià”. En definitiva i com ha coincidit a resumir la representació de l'equip de govern, “vam venir per a recuperar Borriana, per a treballar per una ciutat millor per als seus veïns i veïnes, i tant les dades del conjunt de la legislatura, com les del nou pressupost i les seues inversions, així ho demostren per més que alguns insistisquen en el contrari. L'esquerra ja ha demostrat a Borriana que sap gestionar i ho fa millor que en legislatures anteriors, sempre amb l'objectiu de guanyar el futur per a la nostra ciutat”.

Borriana congela els impostos municipals

La regidoria d'Hisenda, amb la seua màxima representant al capdavant, Cristina Rius ha avançat que “en el pròxim ple ordinari corresponent al mes de novembre però que se celebrarà el dilluns 29 d'octubre aprovarem les diferents modificacions que hem cregut importants dins dels beneficis que puguen aportar a la ciutadania”. Tal com ha volgut ressaltar Rius inicialment “el més destacable és que per quart any consecutiu, congelarem els impostos municipals i no se'ls aplicarà cap tipus de pujada ni pagament addicional, malgrat que cada any l'Índex de Preus al Consumidor (IPC), si que experimente pujades que seguiran sense afectar al pagament dels veïns i veïnes de Borriana”. Així, ni l'Impost sobre Béns Immobles ni el de Vehicles a motor, que habitualment són els que suposen major càrrega fiscal per a la ciutadania, seran modificats, i per tant, seran ja quatre anys consecutius durant els quals es mantindran congelats, ja que en 2016, des del Cadastre es va actualitzar el valor cadastral per última vegada, mentre que des de l'Ajuntament es va decidir reduir el tipus de gravamen de 0,8 a 0,7272, per tant, des de l'any 2015 i fins a 2019 es compliran cinc anualitats en les quals l'IBI s'haurà mantingut sense cap tipus de pujada.
Dins de les diferents modificacions que s'aprovaran per a les Ordenances Fiscals del pròxim any, també destaca una nova pujada del coeficient que s'aplica a l'indicador IPREM, que passa dels 1,25 punts a 1,3, tal com ha explicat Rius “amb l'objectiu de compensar la pujada de les pensions mínimes i oferir suficient marge a jubilats i pensionista a l'hora d'accedir als beneficis fiscals als quals tenen dret. D'altra banda, també s'equipararan els beneficis fiscals de les famílies monoparentals a les condicions que fins ara tenien les famílies nombroses, la qual cosa en paraules de Rius “els permetrà beneficiar-se de les ajudes per al pagament de taxes com les del Centre Municipal dels Arts Rafel Martí de Viciana, o per a les bonificacions a l'hora de pagar les taxes de les activitats esportives organitzades pel SME, així com per a l'ús de les instal·lacions municipals destinades a l'esport. A més, dins de l'apartat de Serveis Socials, s'introdueix una bonificació, tal com ja es va fer el passat any amb les famílies monoparentals, per a aquells usuaris i usuàries que tinguen reconeguda una discapacitat perquè obtinguen bonificacions, per exemple, per a les inscripcions a activitats organitzades pel mateix departament de Serveis Socials, com la Escola d'Estiu.
Com a conclusió general, la mateixa Cristina Rius ha resumit que “una vegada més, i ja van quatre anys seguits, vam seguir pensant en els veïns i veïnes de Borriana i per això congelem tots i cadascun dels impostos municipals, a més de seguir incloent en aquestes modificacions de les ordenances fiscals, millores i majors bonificacions dins de les taxes per a la ciutadania de Borriana. Cal recalcar, a més, que una vegada més i tal com hem fet durant tota la legislatura, assumim les pujades de l'IPC sense que la pressió fiscal per als veïns i veïnes siga major, política molt diferent a la utilitzada durant els anys anteriors, on sempre s'aplicava l'actualització que acabava redundant en majors pagaments per part dels veïns i veïnes de Borriana a l'hora de fer front als impostos municipals. Seguim, a més, en la línia d'assimilar a famílies nombroses i monoparentals pel que als beneficis fiscals a nivell de taxes per a famílies es refereix, avançant en eixa justícia tributària que sempre ha sigut l'objectiu d'aquest equip de govern ”.

Sentencia Definitiva

L'Ajuntament de Borriana ha rebut aquesta setmana la notificació per part del Jutjat nº 2 del Contenciós Administratiu de Castelló respecte a la sentència que li obliga a pagar fins a 704.000 euros, més interessos, a l'empresa Urbacón Alce SL per l'inici dels treballs en la Unitat d'Execució A. 24-25-26 corresponent a la zona sud-est de La Serratella dins del conjunt del terme municipal de Borriana. En el detall del desenvolupament de les diferents sentències judicials i posterior recursos presentat des del consistori, i després de l'anàlisi realitzada per la regidoria d'Hisenda i per l'edil Javier Gual, la primera conclusió que ha volgut el portaveu del seu grup municipal ha sigut que “va ser el 30 de desembre de 2003 quan es va adjudicar l'execució del PAI a Urbacón Alce SL., que va quedar completament parat en 2008 quan la primera sentència anul·lava el Pla de Reforma, a la qual es va sumar la primera sentència d'obligació de pagament que arribava al desembre de 2014 i obligava al consistori a abonar 870.000 euros a l'empresa pels treballs ja realitzats”. A més, Gual també ha volgut recordar el treball de recurs que ja a l'inici de l'any va realitzar el consistori i que “almenys es va aconseguir amb una apel·lació que la xifra baixara altres 165.000 euros, fins a situar-se en aquesta xifra definitiva de 704.000 euros, i diem definitiva perquè ja no existeix possibilitat de presentar qualsevol altre recurs de cassació”. Després de la confirmació de la sentència, Gual ha expressat la seua “indignació per comprovar com tres anys i mitjà després que el PP abandonara l'equip de govern, els i les borrianenques seguim pagant una herència enverinada derivada de la seua incapacitat i irresponsabilitat contínua en la seua etapa de gestió municipal”. Gual ha recordat que “malgrat estar des de fa tres anys i mig en l'oposició municipal, els populars segueixen hipotecant el futur de la nostra ciutat, ja que aquesta última sentència se suma a altres casos com el de 1,1 milió d'euros d'expropiacions de les quals una gran part hauria d'haver-se abonat en 2012, la sentència en favor de Radio Castelló Cadena SER, o els més de 400.000 de les pagues extra dels treballadors municipals corresponents a 2012, que també hem abonat en aquests tres últims anys”. Així, Gual ha volgut enviar un missatge al representant popular Juan Fuster indicant-li que “crec que hauria de deixar de parlar de balafiament i mala gestió econòmica municipal a través de titulars i notes de premsa que sembla que solament volen tapar la gestió que ell mateix va realitzar al capdavant de l'àrea econòmica municipal; que miren i analitzen que van fer ells i aclarixquen si quan parlen d'engrandir Borriana, en realitat està parlant d'engrandir el deute de Borriana”.

El Ayuntamiento de Borriana, y en concreto el área de Hacienda del consistorio, han querido detallar el contenido del nuevo contrato municipal para los servicios sanitarios en los diferentes eventos que se celebran durante todo el año en la ciudad, ya que como ha resumido inicialmente la concejala Cristina Rius, “en la última semana y también durante la pasada sesión plenaria se han vertido por parte de la oposición varios datos que no se ajustan a la realidad del contrato de ambulancias, especialmente por lo que a coste para las arcas municipales se refiere, por eso, tras la licitación, adjudicación y puesta en marcha del nuevo contrato desde el pasado día 1 de septiembre, podemos asegurar que en realidad, el coste es muy parecido al de años anteriores”. De hecho, como ha explicado la misma Rius, “hay que tener en cuenta tanto el aumento que en los últimos años han impuesto las compañías dedicadas al servicio de ambulancia, como las mejoras incluidas en el nuevo contrato, ya que hemos querido invertir un 20 por ciento más para mejorar ese contrato, y así poder aplicar mejoras como la ampliación de número de servicios, tanto de médicos, como de ATS, técnicos o camilleros”.

En el detalle de los servicios contratados a nivel municipal durante el año 2018, Rius ha querido dejar claro cuál ha sido todo el proceso, ya que “con la imposición de la nueva ley de contratación por parte del anterior equipo de gobierno a nivel estatal, nos vimos obligados a acelerar al máximo la tramitación para disponer del servicio durante los meses de abril, mayo y junio, por lo que se firmó un contrato que una vez aplicado arrojó un coste de 1.948 euros al mes, lo que supone un 1,4 por ciento más que en las cifras mensuales del 2017 o 2016, como para que la oposición hable de despilfarro o descontrol, cuando solo la subida del IPC ha estado por encima del dos por ciento”. Además Rius también ha explicado el caso de la contratación para los meses de julio y agosto que “en ningún caso ascienden a más de ocho mil euros al mes como insisten en manipular desde la oposición, ya que como siempre se ha hecho, el pago de esos servicios especiales se prorratea y supone una cifra de 690 euros mensuales, los que sumados al presupuesto mensual alcanzan exactamente los 2.608 euros, prácticamente la misma cifra que se abonó en veranos anteriores”.

Finalmente, Rius ha querido recordar que “los aumentos y mejoras de servicios que este año se aplicarán en Borriana harán que se puedan cubrir todos y cada uno, por ejemplo, de los actos deportivos para los niños y niñas de Borriana, y después de consultar como se realizan este tipo de actividades en diferentes municipios de la zona, seremos de las pocas poblaciones a nivel provincial que tendrán cobertura sanitaria y servicio de ambulancias en todos los actos y eventos, así que volvemos a recordar a la oposición que los datos y presupuestos económicos tienen muchas lecturas, pero no se puede hablar de despilfarro o descontrol cuando el nuevo contrato está en vigor desde el 1 de septiembre y nunca explican las cifras en su totalidad, sino solo aquellas que les sirven para critircar de forma manipulada y haciendo creer que los costes los paga la ciudadanía, como si durante veinte años ellos no hubieran cobrado los impuestos o tasas a los vecinos y vecinas de Borriana”.

L'Ajuntament de Borriana continua amb el compliment dels seus objectius a nivell urbanístic sostenible, i aquest dijous portarà al ple municipal corresponent al mes de setembre però que s'avança per la celebració de les Festes Patronals, una modificació de crèdit que permetrà “la licitació més ràpida possible de les obres de construcció del carril bici de la carretera del Grau, ja que una vegada dotat amb el pressupost necessari, tan sols cal esperar al final del període d'al·legacions i una vegada finalitze s'iniciaria ràpidament la fase de licitació, per a així poder començar com més prompte millor els treballs”, tal com ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius. D'aquesta forma, l'Ajuntament de Borriana segueix endavant amb l'aplicació de l'Estratègia EDUSI pertanyent als Fons Feder Europeus, i que permet el progrés urbanístic sostenible a través del pagament conjunt entre Ajuntament i Comunitat Europea dels diferents projectes, entre els quals s'inclou el del carril bici del Grau per a aquest 2018. A més, la futura construcció del carril per la carretera del Grau permetrà el tancament de l'anell ciclopeatonal que l'unirà amb el vial del Port i l'Avinguda Mediterrània.
Però a més, dins de la modificació de crèdit que s'aprovarà aquest dijous, també s'inclou “la dotació de pressupost per a les grans millores que volem dur a terme en la zona industrial compresa entre el Camí Fondo, el Camí Xamussa i Camí de l'Ecce Homo de Borriana, ja que vam entendre que la subvenció de l'IVACE que enguany sufragarà vora el 80 per cent del cost i el pròxim any la totalitat havia d'aplicar-se en aquest polígon en concret per ser el que major temps porta sense beneficiar-se de millores i condicionament d'infraestructures viàries i dotacions”, com detalla Rius. Segons la regidora d'Hisenda, “aquesta modificació permetrà millores tan substancials com el soterrament de les línies de telecomunicacions, la connexió entre zona urbana i industrial mitjançant carrils bici, la regeneració paisatgística amb la millora de les façanes industrials, major eficiència energètica amb ús de tecnologia LED, instal·lació de contenidors per a residus industrials, desenvolupament d'una zona verda contemplada en el Pla General, la millora de vials amb majors voreres i reorganització de zones d'aparcament o la instal·lació de panells informatius sobre la zona industrial”.
D'aquesta forma, en l'equip de govern de Borriana “seguim compromesos i actuant de forma continuada en la millora i progrés urbà sostenible de la ciutat a través dels diferents projectes inclosos en l'aplicació de l'Estratègia EDUSI, així com aprofitant i optimitzant al màxim les diferents subvencions i ajudes de les institucions públiques autonòmiques com l'IVACE per a projectes com els de millora i adequació de polígons i zones industrials”, tal com també ha volgut assenyalar l'edil d'Urbanisme i coordinador de les subvencions procedents de la Unió Europea i de les de l'IVACE, Bruno Arnandis.