El Ayuntamiento de Burriana adjudica las obras de remodelación del Barranquet
  • - El consistori compta amb el finançament al 100% del pla de Diputació “Castelló Avança” per a les obres

  • - Es crearà una doble canalització d'aigües per a evacuar, en cas de necessitat, l'aigua de les fortes pluges directament al riu.


La Junta de Govern Local de Borriana ha aprovat l'adjudicació a la mercantil Facsa de la primera part de la reurbanització del cèntric carrer del Barranquet per 235.620 euros, a fi de transformar-la en zona d'ús per als vianants, rebaixant les voreres fins al nivell de la calçada, per a donar prioritat als vianants, i eliminar a més la barrera que suposen els escalons de les voreres per a la mobilitat dels vianants.

Els treballs inclouen la millora i la renovació del paviment del carrer que actualment està en molt mal estat i també dels col·lectors per a evitar l'estancament d'aigua en moments de fortes pluges, en el tram entre la plaça de Pla fins al carrer Sant Agustí. Amb aquest objectiu es crearà una doble canalització d'aigües per a evacuar, en cas de necessitat, l'aigua de les fortes pluges directament al riu.

Amb el canvi, el vial quedarà com un carrer de plataforma única, per a la qual cosa s'haurà de demolir el rastell i la vorera fins a 20 cm per davall de la rasant, i passarà de ser una zona 30 a una zona limitada a 20 quilòmetres per hora per als vehicles.

Aquesta és la primera part de l'obra de reurbanització del carrer, ja que també està previst en 2023 completar els aproximadament 70 metres que quedaran de carrer amb un pressupost encara major per a finalitzar la millora del carrer íntegrament. La primera fase està finançada al cent per cent pel Pla d'Obres de la Diputació i la segona amb recursos municipals.

Les obres de la primera part començaran després de Pasqua, en el primer semestre de 2023 i compten amb un termini d'execució de 6 mesos que comptabilitzaran a partir de l'endemà de la data de la signatura de l'acta de replanteig.

Segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, el govern municipal pretén “donar uniformitat al barri antic”, i ha destacat que s'ha donat prioritat a aquest vial perquè “és un carrer molt transitat i en condicions molt deficients. El seu estat actual no és adequat i amb la repavimentació s'aconseguirà una única plataforma, situant al mateix nivell l'itinerari per als vianants i el dels vehicles i, a més, s'aprofitarà per a renovar i millorar la xarxa pública d'evacuació d’aigües i de clavegueram”.

Ja es van fer actuacions similars al carrer Sant Pasqual i Sant Xotxim, i continuarem així tancant l'anell del centre urbà”, ha argumentat Aparisi, que ha recalcat “l'important patrimoni modernista de la zona que cal posar en valor”.

En aquest carrer continuaran aparcant vehicles, almenys fins que es posen en marxa els aparcaments dissuasius en la zona pròxima del riu. “La idea és anar buidant de vehicles el centre, però primer cal preparar les infraestructures”, ha indicat Aparisi.

En l'actualitat, el carrer compta amb nombrosos clots i l'empedrat en mal estat, en la calçada es poden observar apedaçaments amb formigó, ja que s'han fet treballs per a la renovació de part de la xarxa de clavegueram, per la qual cosa s'aprofitarà les obres per a deixar el paviment en condicions, així com per a canviar i augmentar les canonades de clavegueram i subministraments, fins i tot en la primera part del carrer, on l'Ajuntament ja va realitzar actuacions d'emergència davant la pèrdua d'aigua de les conduccions.

Les voreres, a més, no són accessibles perquè algunes de les rampes existents en els passos per als vianants no estan completament enrasades a nivell de calçada, d'aquesta manera, queda un desnivell entre la vorera i la calçada. A més, una de les voreres és estreta, no supera els 90 cm d'amplària, i dificulta el trànsit dels vianants.