- Maria Josep Safont: “la modernització del port de Borriana avança en ferm”

- També estima que la Generalitat haja tret a licitació per prop d'un milió d'euros el trasllat de les casetes de pertrets per a pescadors per a substituir les actuals en mal estat


L'Ajuntament de Borriana ha valorat la decisió del Consell de destinar 1,3 milions d'euros a la reparació urgent del dic de contenció d'arenes del port de Borriana, una de les demandes prioritàries del municipi respecte a la remodelació integral del port, quant a infraestructures públiques portuàries de competència autonòmica.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha valorat també la licitació de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per prop d'un milió d'euros de les obres per al trasllat de les casetes de pertrets per a pescadors, per a substituir-ne les actuals, amb més de 50 anys d'antiguitat i en mal estat. Les dos iniciatives, ha subratllat, suposen “un pas ferm i decisiu per a modernitzar el port de Borriana”.

Safont ha posat en valor la reparació del dic perquè aquesta actuació servirà, “per fi, per a donar-li una solució, ja que es troba en un estat de degradació lamentable, amb deficiències acumulades de més de 20 anys” i que, després dels últims temporals, “s'ha vist seriosament afectat, cosa que ha provocat importants danys estructurals que el mantenen sense el preceptiu abalisament”.

Unes obres que a més, ha precisat, podran servir per a “minimizar el problema de gran importància endèmica de la profunditat que perjudica les embarcacions”. Tant l'equip de govern municipal com els usuaris del port, ha assegurat l'alcaldessa, “reivindiquem des de fa anys que el Moll de Llevant necessita la inversió precisa per a la reparació i manteniment del dic de contenció que corregisca les deficiències i hi repare els danys registrats”.

Considerem necessària l'actuació urgent” perquè evite el deteriorament del dic per acció de l'onatge i restituïsca de manera immediata el sistema d'abalisament marítim, així com per a “restablir les condicions de seguretat de la seua estructura i preservar l'operativitat de la bocana del port per a assegurar el normal desenvolupament de les activitats”, ha puntualitzat.

Entre altres actuacions, es durà a terme la reconstrucció del front amb esculleres, es consolidarà la balisa cardinal, es reposarà l'equip de llum d'abast curt i es repararà el tronc del dic, de manera que puga continuar complint amb la seua funció de contenció d'arenes i evite el terraplenament de la bocana del port, per a permetre la seua normal operativitat. També es reconstruirà el camí d'accés a la balisa per al seu manteniment.

 

Noves casetes

Així mateix, Maria Josep Safont ha destacat també que la Generalitat ha tret a licitació per prop d'un milió d'euros el trasllat de les casetes de pertrets per a pescadors, per a substituir les actuals, amb més de 50 anys d'antiguitat i en mal estat. El projecte contempla l'enderrocament de les 32 casetes actuals i la construcció de 30 noves, i també inclourà la instal·lació d'un espai cobert i un magatzem per a estendre les xarxes que permetrà “millorar la imatge de la zona i, sobretot, les condicions dels mariners, perquè no estiguen a la intempèrie”.

Al mateix temps, “dona resposta a una demanda tant dels pescadors com de l'actual govern municipal”. La licitació de les obres ja s'ha publicat, amb un pressupost base de licitació que ascendeix a 985.000 euros i un termini màxim perquè les empreses presenten les seues oferta fins al 17 d'octubre.

 

Consultori mèdic del Port

Igualment, i en relació a les infraestructures del port, Safont ha destacat el suplement de 150.000 euros pressupostat amb part dels romanents de tresoreria resultants de la liquidació del pressupost de 2021, que el consistori destina al projecte de construcció de l'edifici que albergarà el nou consultori mèdic del Port, per a comptar amb un centre de salut en condicions i d'acord amb la normativa actual”.

Un pas decisiu més” que, a judici seu, “verifica que des de fa mesos l'equip de govern està realitzant amb perseverança les gestions oportunes per a aconseguir un solar per a la construcció del nou equipament sanitari per a la zona marítima”, un servei que provisionalment va ser traslladat a l'edifici municipal multifuncional del Grau.

Des del principi, l'Ajuntament ha treballat amb tres opcions d'ubicació i, en breu, l'executiu municipal donarà a conèixer la decisió final sobre el solar en què se situaran les noves instal·lacions al Port per a, en una segona fase, alçar la nova infraestructura sanitària. De fet, ha indicat, “el pla funcional ja està redactat per l'Hospital la Plana i contempla tres consultes de medicina familiar i àrees de pediatria, extraccions, urgències i administració”.

Amb això es confirma “el nostre compromís real”, amb la vista posada a dotar al Port d'un centre de salut “a l'altura de les necessitats dels habitants de la zona”. A més, ha recordat que aquest nou servei “apareix en els pressupostos de la Generalitat Valenciana amb una partida de 800.000 euros perquè, en diverses anualitats, puga dur-se a terme el centre auxiliar de la zona marítima de Borriana”.

 

reparación urgente del dique de contención de arenas del puerto de Burriana
  • - La Conselleria d'Obres Públiques considera necessari actuar de manera immediata per a augmentar la seguretat i evitar una major deterioració

El Ple del Consell ha acordat que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat invertisca 1,3 milions d'euros per a reparar de manera urgent el dic de contenció d'arenes del port de Borriana.

Després dels últims temporals s'ha vist seriosament afectada la part visible d'aquest dic, la qual cosa ha provocat importants danys estructurals, que el mantenen sense el preceptiu abalisament.

Des de la Generalitat es considera necessari l'actuació urgent que evite la deterioració del dic per acció de l'onatge i restituïsca de manera immediata el sistema d'abalisament marítim conforme a la normativa de l'Associació Internacional d'Autoritats de Senyalització Marítima i Ajudes a la Navegació (IALA-AISM), així com restablir les condicions de seguretat de la seua estructura i preservar l'operativitat de la bocana del port per a assegurar el normal desenvolupament de les operacions que es realitzen.

Així, entre altres actuacions, es durà a terme la reconstrucció del morro amb esculleres, de la fonamentació de la balisa cardinal i de l'equip de llum d'abast curt i la reparació del tronc del dic, de manera que puga continuar complint amb la seua funció de contenció d'arenes que evite l'aterrament de la bocana del port, per a permetre la seua normal operativitat. També es reconstruirà el camí d'accés a la balisa per al seu manteniment.

 


- El govern municipal aprova la contractació de l'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'obres a l'empresa Ingenio, Gestión y Técnica SL, per un import de 26.620 euros

- Contempla la recuperació del sistema de drenatge natural a la mar entre el camí Ballester i el camí la Coixa i un sistema contra inundacions en la zona urbana de la Serratella a través de canalitzacions i elevació amb caragols d'Arquimedes

 

L'equip de govern de l'Ajuntament de Borriana ha aprovat l'adjudicació de la redacció del projecte d'obres per a la instal·lació dels caragols d'Arquimedes en la zona de la Serratella, a l'empresa Ingenio, Gestión y Técnica SL, per un import de 26.620 euros, en haver obtingut la major puntuació, i un termini d'execució per a la revisió i signatura de tres mesos.

Segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, es tracta de la contractació de l'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'obres que contempla “la recuperació del sistema de drenatge natural a la mar entre el camí Ballester i el camí la Coixa i d'un sistema contra inundacions en la zona urbana de la Serratella, a través de canalitzacions i l’elevació amb caragols d'Arquimedes”.

Per a l'alcaldessa suposa un “pas decisiu” perquè les obres siguen una realitat i espera en uns mesos “poder comptar ja amb el sistema adequat de drenatge”, amb el qual l'executiu municipal “espera minimitzar i evitar les inundacions dels habitatges existents en la zona de la Serratella amb l'evacuació de l'aigua de pluja a la mar de forma immediata, en períodes de fortes pluges i també ajudarà a la resta de la zona marítima”.

Una camí reunits tots els permisos necessaris i la concessió administrativa d'ocupació de domini públic maritimoterrestre per a la instal·lació d'un sistema de drenatge d'aigües pluvials amb la instal·lació de dos caragols d'Arquimedes, que s'ubicaran en un solar al carrer les Alqueries, en la zona del jardí al costat del camí Serratella 121.

Amb els dos caragols, ha concretat, “s'augmentarà considerablement la velocitat d'evacuació de les aigües pluvials a la mar, en una zona amb una capa freàtica molt pròxima a la superfície que necessita un ràpid drenatge” i, d'aquesta manera, ha continuat, “s'evitarà els efectes de les inundacions amb què han de bregar els veïns i les veïnes d'aquesta zona del litoral borrianenc”.

Sobre aquest tema, la primera edila ha precisat que un caragol d'Arquimedes de diàmetre 1.900 mm és capaç d'evacuar “fins a 1.000 litres per segon”, és a dir, ha matisat, “tres vegades més de capacitat de desguàs que la bomba de 70 CV de potència que l'Ajuntament va utilitzar per a drenar la séquia del Rajolí en la seua eixida a la mar el mes de gener passat d'enguany”.

Es tracta, ha assegurat, d'un mecanisme hidràulic “de gran ajuda per a l'extracció de grans cabals d'aigua en cas d'inundacions o de grans temporals de pluja”, i suposarà una inversió entorn als 720.000 euros, raó per la qual “sol·licitarem les ajudes pertinents a la Generalitat”, ha declarat Safont.

Per a dur a terme aquesta “importantíssima” instal·lació hidràulica, prèviament els tècnics municipals han realitzat un estudi per a determinar la ubicació més òptima i el millor aprofitament del sistema de drenatge, i s'ha hagut també de suportar un llarg pelegrinatge de permisos administratius.

 

Permet l'extracció d'un cabal d'aigua tractada de 500 litres cada hora i de fins a 4.000 m³ a l'any

La instal·lació de la font facilita al veïnat l'accés a aigua potable i filtrada


 L'Ajuntament de Borriana obri la font i el pou d'aigua potable en les Alqueries de Santa Bàrbara després de finalitzar els treballs de perforació i construcció per a l'execució de la captació d'aigües subterrànies i planta potabilitzadora”, segons ha fet públic el regidor de la zona marítima i Serveis Públics, Vicent Aparisi.

El regidor ha visitat la font acompanyat dels tècnics de l’empresa Facsa per a comprovar-ne el funcionament i els treballs promoguts per l'Ajuntament per al proveïment i ús de l'aigua extreta, les obres de la qual van ser adjudicades a Facsa amb un pressupost de 124.459 euros.

L'edil ha recordat que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va autoritzar la concessió de l'aigua potable sol·licitada per l'Ajuntament de Borriana per a la instal·lació d'un pou al pati de les antigues escoles de Santa Bàrbara. Aquesta concessió, publicada en el Butlletí Oficial de la Província, és per un termini de 25 anys i finalitzarà al juny de 2045.

El pou per a l'aprofitament d'aigües subterrànies, proveïment i extracció d'aigua potable, és capaç de subministrar 500 litres cada hora d’aigua tractada i un volum de fins a 4.000 m³ a l'any. A més, el govern municipal ha instal·lat una planta d'osmosi i una font al pati de les antigues escoles de Santa Bàrbara.

Una infraestructura, ha assegurat Aparisi, que serveix per a “satisfer les necessitats de proveïment d'aigua potable tant de les instal·lacions de les antigues escoles de Santa Bàrbara com dels veïns i les veïnes de la zona que vulguen arreplegar aigua apta per al consum humà”.

En aquest sentit, el regidor ha manifestat que la instal·lació del nou assortidor facilita al veïnat l’accés a l'aigua potable i filtrada. En el tractament, l’aigua se sotmet en la planta d’osmosi inversa, en primer lloc, a un tractament de filtració amb arena i antracita, posteriorment passa per un tractament de filtració per un cartutx de 5 micres i per un tractament d’osmosi inversa a través membranes. D’aquesta manera, el veïnat de Santa Bàrbara podrà omplir botelles i garrafes d’aigua potable.

Per aquesta raó, Aparisi ha mostrat la seua satisfacció, perquè suposa, “per fi, que es faça realitat aquesta antiga reivindicació dels veïns i les veïnes de Santa Bàrbara, i satisfà una demanda de l'equip de govern actual que es remunta a 2015”.

Per a Aparisi, “aquest és només un pas més en aquesta aposta del govern municipal de dotar de més serveis aquesta zona del terme municipal, però hem de recordar que és una solució temporal, perquè òbviament el camí ha de ser el de la regularització i la dotació de serveis als habitatges”, ha aclarit.

No obstant això, ha afegit, “és una actuació molt important, ja que han sigut executades a petició dels mateixos veïns. Considere que hem fet un pas important, però continuarem treballant per a seguir millorant els serveis als veïns de Santa Bàrbara”, ha conclòs.

Licitación de las obras de construcción de la pasarela fija del Clot en Burriana
  • Amb un pressupost base de licitació de 470.127 euros, la licitació ha estat publicada en les plataformes públiques de contractació i, ara, hi haurà un termini de 20 dies naturals per a presentar les ofertes

  • El projecte situa la nova passarel·la desplaçada cap a l'interior del riu Anna, modificant així la ubicació cap a la servitud de protecció de la costa i, per consegüent, íntegrament fora del Domini Públic Marítimoterrestre


L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha signat el Decret d'Alcaldia per a licitar el projecte d'execució de la construcció de la passarel·la fixa de formigó del Clot, amb accés restringit a vehicles rodats en la desembocadura del riu Anna, que donarà accés a la zona dels Terrasses, i serà cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc de l'estratègia Edusi del Programa de Desenvolupament Sostenible.

L'alcaldessa ha confirmat que la licitació de l'obra ha estat publicada en les plataformes públiques de contractació, en el perfil del contractant, amb els plecs de les clàusules administratives i tècniques que han de regir el contracte, i a partir d’ara hi haurà 20 dies naturals per a presentar les ofertes, amb un termini d'execució previst per a les obres de 8 mesos.

Amb un pressupost base de licitació de 470.127 euros, que incorpora els corresponents estudis de gestió de residus, geotècnic i bàsic de seguretat i salut, el projecte situa la nova passarel·la desplaçada cap a l'interior del riu Anna, modificant així la seua ubicació cap a la servitud de protecció de la costa i, per consegüent, íntegrament, fora del Domini Públic Marítimoterrestre.

Maria Josep Safont ha destacat que, com les obres es realitzaran en el Paratge Natural Municipal, “en tot moment s'hauran d'extremar les precaucions per a minimitzar l'impacte produït en l'entorn”. Referent a això, ha precisat que la nova ubicació de la passarel·la únicament suposarà la pèrdua de l'espècie vegetal Arundo Donax, la retirada de la qual es recomana per a la millora de la resta de vegetació del paratge natural del Clot.

Aquesta actuació, a més, ha precisat, es complementarà amb altres actuacions de retirada d'aquesta mateixa espècie vegetal en altres superfícies del Clot pròximes a aquesta, que ajudarà a la restauració i millora de la qualitat de la vegetació del paratge del Clot.

L'alcaldessa ha assenyalat que l'estructura passarel·la estarà preparada per a suportar el pas de vehicles, serà “d'ús per als vianants i d'accés a vehicles d'emergència com a ambulància, protecció civil, bombers, etc”.

Segons es desprèn del projecte de construcció, la solució projectada és una passarel·la realitzada amb marcs de formigó prefabricats que s'instal·laran sobre una llosa de formigó i la servitud de trànsit ocuparà l'ample de 6,20 metres. L'estructura es projectarà per a una vida útil de 50 anys. A més, la passarel·la serà rebaixable i suportarà les càrregues d'arrossegament produïdes per l'avinguda de projecte de període de retorn de 500 anys, és a dir, un calat de l'avinguda de 500 anys.

Comportes

El projecte contempla la construcció d'una passarel·la fixa de formigó que connectarà els dos costats del llit i que, probablement, per a facilitar l'eixida de l'aigua cap a la mar, comptarà amb una comporta de regulació del nivell d'aigües del Clot tipus tallant d'obertura manual, i la resta de comportes abatibles de canal o sobreeixidor compensades estàticament per al seu funcionament a partir de l'empenta que provoque el flux d'aigua quan abaste una certa altura associada a cabals a causa de crescudes per pluges intenses.

El termini d'execució previst per a les obres és de 8 mesos, i s'haurà de complir el termini parcial de tindre instal·lats els calaixos prefabricats, als 2,5 mesos. Aquests terminis es comptabilitzaran a partir de l'endemà de la data de la signatura de l'acta de replanteig.

Safont ha fet referència al “llarg procediment i extensa tramitació que ha suposat dur a terme aquesta iniciativa i els envits de la burocràcia”, que ha alentit la materialització d'un projecte que des de l'executiu local es considera “prioritari”, ja que han sigut “quasi 21 els mesos transcorreguts per a obtindre tots els permisos, tant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, com de la Conselleria, del Ministeri, etc”.

Ara, després de l'estudi geotècnic i la redacció i aprovació del projecte d'execució i la licitació de la construcció, per part de l'Ajuntament, “és qüestió de pocs mesos que la passarel·la fixa siga ja una realitat”. També ha recordat que mentre duren les obres de construcció de la passarel·la fixa es podrà utilitzar l'actual de terra que es va reparar recentment perquè els dos marges del Clot estiguen comunicats.

proyecto de ejecución de la construcción de la pasarela del Clot
  • En la propera Junta de Govern Local prevista per a aquesta setmana, s'aprovaran els plecs per a licitar l'obres

  • Ja s'ha reparat la passarel·la de terra que es mantindrà mentre es construeix la passarel·la fixa per a mantindre comunicats els marges del Clot


La Junta de Govern Local de Borriana ha aprovat el projecte d'execució de la construcció de la passarel·la fixa de formigó del Clot, a la desembocadura del riu Anna, que donarà accés a la zona de les Terrasses. Amb un pressupost base de licitació de 470.127 euros que incorpora els corresponents estudis de gestió de residus, geotècnic i bàsic de seguretat i salut, segons ha anunciat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

Pròximament, amb tota seguretat en la Junta de Govern Local prevista per a aquesta setmana, s'aprovaran els plecs per a licitar les obres, que seran cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc de l'estratègia Edusi del Programa de Desenvolupament Sostenible.

Cal recordar que el govern municipal va rebre a finals de l’any passat la resolució del projecte de construcció amb l'autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), així com l'autorització de Costes per a l'obres, i també el dictamen favorable per unanimitat de la Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu.

Ara, després de l'estudi geotècnic i la redacció i aprovació del projecte d'execució de la construcció per part de l'Ajuntament, “és qüestió de pocs mesos” l'inici i la realització de les obres, ha precisat l'alcaldessa. Igualment, ha confirmat que ja s'ha tornat a reparar la passarel·la de terra que va desaparèixer amb la crescuda del riu Anna per les pluges del passat mes de març, i ha assegurat que mentre duren les obres de construcció de la passarel·la fixa es podrà utilitzar i els dos marges del Clot estaran comunicats.

Actualment, l'única manera de travessar el Clot a l'altura de la desembocadura és una passarel·la de terra compactada que compleix la seua funció quan el nivell de l'aigua és baix, però amb les crescudes per fortes pluges, amb els temporals marítims i amb l'augment del cabal per l'aigua registrada en localitats de l'interior, acaba destrossada. Aquesta problemàtica afecta de ple als residents de les Terrasses que es queden pràcticament aïllats fins que el consistori repara novament l'accés.

Comportes

El projecte contempla la construcció d'una passarel·la fixa de formigó que connectarà els dos costats del llit i que, probablement i per a facilitar l'eixida de l'aigua cap a la mar, comptarà amb una comporta de regulació del nivell de l'aigua del Clot tipus tallant d'obertura manual, i la resta de comportes abatibles de tipus basculant de canal o sobreeixidor compensades estàticament per al seu funcionament a partir de la força d’empenta que provoque el flux d'aigua quan assolisca una determinada altura associada a cabals a causa de crescudes per pluges intenses. L'estructura estarà preparada per a suportar tant el pas de vehicles de vigilància i salvament com de vianants.

Safont ha fet referència al “llarg procediment i l’extensa tramitació que ha suposat dur a terme aquesta iniciativa i els envits de la burocràcia” que ha alentit la materialització d'un projecte que des de l'executiu local es considera “prioritari”, ja que han sigut “quasi 21 mesos transcorreguts per a obtindre tots els permisos, tant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, com de la Conselleria, del Ministeri, etc”.

Renovación de imbornales en el barrio del Carmen de Burriana
  • Amb la substitució dels embornals actuals als carrers Tramuntana, Gregal, Ponent, Garbí i Consolat de Mar, s’inicien les obres de Renovació i Millora de les Infraestructures de 2022 a Borriana


L'Ajuntament de Borriana i Facsa comencen les obres corresponents al Projecte de Renovació i Millora de les Infraestructures del Servei de 2022, amb la substitució dels embornals pluvials del barri del Carme al Port de Borriana, segons ha explicat el regidor de Serveis Públics i Zona Marítima, Vicent Aparisi.

Concretament, Facsa està mamprenent la renovació dels embornals que hi ha als carrers Tramuntana, Gregal, Ponent, Garbí i Consolat de Mar que causaven males olors en aquesta zona, que consisteixen en orificis practicats en els rastells connectats a una arqueta en la vorera que comunica amb la xarxa de clavegueram municipal.

Com que no tenen sifó, els actuals dispositius de desguàs per on es buida l'aigua de pluja de la calçada en aquest barri “poden ocasionar problemes d'olors i, com tampoc disposen de tamís, possibilitaven a més l'entrada al sistema de clavegueram de sòlids de grans dimensions que poden derivar en obstruccions en els col·lectors”, ha indicat Aparisi.

La intervenció duta a terme consisteix en la renovació i la instal·lació d'embornals sifónicos d'H-200 equipats amb reixeta de fundició dúctil de 35x50 cm en substitució dels actuals, i es completarà amb l'anul·lació de les arquetes existents en les voreres.

La renovació dels embornals per a la recollida i l’evacuació d'aigües pluvials permetrà reduir les males olors sobretot a l'estiu quan arrepleguen menys aigua, i augmentar la capacitat de recollida d'aigua pluvial en reduir possibles obstruccions.

Així mateix, Aparisi ha volgut agrair la col·laboració i comprensió dels veïns del barri “davant les possibles molèsties que tota obra té”, i ha remarcat la intenció de govern municipal i de Facsa de “minimitzar les incomoditats que puguen suposar aquests treballs”.

Xarxa de drenatge

Cal recordar que, a finals de l’any passat, l'Ajuntament i Facsa van realitzar les obres d'implantació de la xarxa de drenatge per a la millora contra inundacions a la plaça dels Mariners.

Una més de les actuacions mampreses pel consistori en la zona marítima per a tractar de mitigar aquesta problemàtica provocada per les fortes pluges”, ha assegurat Aparisi, que ha recordat que es tractava d'una millora del sistema de drenatge en aquesta àrea amb el reforç de la xarxa que ha d'evacuar les pluges, i encara que no es tractava d'una actuació d’una gran despesa econòmica, “sí que és molt important perquè serveix per a alleujar la càrrega que ha de suportar la xarxa en aquesta zona i poder evacuar les aigües el més ràpid possible per a evitar que s'estanque”.

Els treballs en aquell moment es van centrar en l'entorn de la plaça dels Mariners amb la instal·lació de nous embornals i pous de registre en els quals s'havien detectat fallades hídriques i la redirecció de diversos embornals al col·lector situat a l'avinguda de la Mediterrània, enfront de l'Escola de la Mar, per a tractar d'accelerar el procés de desguàs durant els primers instants de pluges torrencials.

Concretament, l'actuació es va realitzar a la plaça dels Mariners en la confluència amb els carrers Illes Columbretes i Rosa dels Vents i va consistir en la reconducció d'un total de 4 embornals que estan en el punt baix de la zona i la col·locació d'una una reixeta transversal cap a un col·lector de diàmetre 630 mm d'aigües pluvials que descarrega en el peine.

A més, es va modificar al carrer Illes Columbretes un tram d'una antiga séquia de dimensions 1000x800 que estava a contrapendent. Paral·lelament, es va executar una connexió com a alleugeridor que funcionarà únicament en episodis de pluja intensa, des d'un pou de registre situat a la plaça dels Mariners cap al col·lector de diàmetre 630 mm.

Al carrer Juan Sebastián Elkano, confluència amb el carrer Illes Columbretes i el carrer l’Alguer, es van connectar els embornals que hi havia en aquesta zona al col·lector de diàmetre 500 mm d'aigües pluvials, col·lector que també descàrrega en el peine. També al carrer Illes Columbretes es van substituir alguns embornals que tenien poca capacitat, per embornals tipus bústia que tenen una capacitat de desguàs molt major.

Reunión en Madrid febrero 2022 para reivindicar los proyectos contra la regresión de la costa en Burriana
  • Maria Josep Safont transmetrà novament aquest dilluns al Ministeri les necessitats de la ciutat, qualificades en l'Estratègia com a prioritàries


L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, es reunirà dilluns que ve 21 de febrer a Madrid amb la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Foment per a “exigir novament que es mamprenguen ja els projectes promesos i previstos en una dels quatre Estratègies en la qual detalla els actuacions necessàries per a protegir i solucionar el problema d'erosió que pateix el nostre litoral.

Safont ha mostrat la seua esperança d'obtindre dilluns en la reunió a Madrid “una mica més que promeses i bones intencions”, i que per fi es progresse “de debò” en els projectes previstos “tan necessaris” per al litoral del municipi.

En la trobada tornarà a exigir que es complisquen els compromisos i “s'avance en ferm en els actuacions previstes, tan urgents com necessàries, de regeneració i protecció de la costa de Borriana”, i urgirà a “planificar-les i executar-les en el menor temps possible, de manera que es frene la regressió costanera i es minimitzen els efectes dels temporals dotant-les del pressupost necessari”.

Concretament, en la reunió, Safont instarà Costes a adoptar “les mesures oportunes perquè es duguen a terme les actuacions previstes en l’Estratègia d'actuació del tram de costa comprès entre el Port de Castelló i el Port de Sagunt (Castelló Sud), i que, segons ha assegurat, “apareixen especificades en successius escrits remesos a la Direcció General, l'últim d'11 d'octubre”.

En la cita prevista per a dilluns a Madrid participen també diversos regidors i personal tècnic municipal, en la qual l'alcaldessa tornarà a pressionar el Ministeri perquè s'atorguen les concessions sol·licitades per l'Ajuntament des de fa temps i encara sense resposta, ja que “tan sols persegueixen la legalització de situacions anteriors a la Llei de costes de 1988 o la millora de la costa del municipi, i que apareixen igualment especificades en els escrits remesos els darrers mesos”.

Igualment, exposarà la urgència “d’efectuar –mentre no s'executen les obres de protecció i regeneració necessàries– les actuacions que siguen convenients per a mantindre en perfecte estat d'ús i conservació les nostres platges amb els obres de manteniment, conservació i reparació que es requerisca perquè cada temporada es mantinga la major excel·lència possible del nostre litoral”.

Així mateix, l'alcaldessa reiterarà la sol·licitud enviada el passat 7 de gener del 2022 al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic d’obrir un nou termini d'Informació pública del projecte de reial decret pel qual es modifica el Reglament General de Costes, “de manera que puguem estudiar detingudament la nova redacció i efectuar observacions per a una millor protecció del nostre litoral i també dels nostres veïns i veïnes”. Sobre aquest tema ha valorat, “necessitem la protecció de la costa i no limitacions als drets dels ocupants”.

En referència a les actuacions realitzades pel Servei Provincial de Costes de Castelló a Borriana, Safont ha assegurat que Borriana “no es mostra contrària al fet que s'extraga la seua arena per a millorar la costa d'altres municipis”, però ha puntualitzat, “sí que considera que si durant aquest procés es danyen els camins del nostre municipi, almenys Costes hauria de reparar-los o assumir-ne la despesa”.

L'alcaldessa ha tornat a lamentar que a pesar de “les demandes, reunions i requeriments que realitzem des del govern municipal per a solucionar els problemes del nostre litoral, la situació no ha aconseguit els resultats previstos”.

En aquests moments, ha assegurat Maria Josep Safont, “quan l'acció dels temporals ha anat augmentant en agressivitat i disminuint en periodicitat produint destrosses importants que han anat pal·liant-se amb actuacions d'urgència, sens dubte insuficients, la situació s'ha convertit en inajornable i requereix una resposta que oferisca una seguretat en la realització de les actuacions immediates”.

És per això que, ha manifestat, “reiterem totes les obres pendents del Ministeri al nostre municipi. Concretament, es tracta de la construcció de quatre espigons, la protecció de les goles, el reforç de diversos murs en la costa nord i fins i tot la creació d'una platja a la Serratella. Dels quals, segons ha manifestat Safont, hi ha dos espigons qualificats com a “prioritaris” en l'estratègia d'actuació de Costes i que l'equip de govern municipal considera “urgents”. Un en forma de L al costat de la desembocadura del riu que proporcionaria la protecció que necessiten les Terrasses i el Port.

L'altre, un espigó al camí de les Tancades, a l'abric del Port, que protegiria la zona de la Serratella i crearia una nova platja d'arena en la zona. A aquests dos espigons, caldria sumar uns altres dos espigons exempts previstos en la zona de la Serratella, ha aclarit.