- Maria Josep Safont: “la modernització del port de Borriana avança en ferm”

- També estima que la Generalitat haja tret a licitació per prop d'un milió d'euros el trasllat de les casetes de pertrets per a pescadors per a substituir les actuals en mal estat


L'Ajuntament de Borriana ha valorat la decisió del Consell de destinar 1,3 milions d'euros a la reparació urgent del dic de contenció d'arenes del port de Borriana, una de les demandes prioritàries del municipi respecte a la remodelació integral del port, quant a infraestructures públiques portuàries de competència autonòmica.

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha valorat també la licitació de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat per prop d'un milió d'euros de les obres per al trasllat de les casetes de pertrets per a pescadors, per a substituir-ne les actuals, amb més de 50 anys d'antiguitat i en mal estat. Les dos iniciatives, ha subratllat, suposen “un pas ferm i decisiu per a modernitzar el port de Borriana”.

Safont ha posat en valor la reparació del dic perquè aquesta actuació servirà, “per fi, per a donar-li una solució, ja que es troba en un estat de degradació lamentable, amb deficiències acumulades de més de 20 anys” i que, després dels últims temporals, “s'ha vist seriosament afectat, cosa que ha provocat importants danys estructurals que el mantenen sense el preceptiu abalisament”.

Unes obres que a més, ha precisat, podran servir per a “minimizar el problema de gran importància endèmica de la profunditat que perjudica les embarcacions”. Tant l'equip de govern municipal com els usuaris del port, ha assegurat l'alcaldessa, “reivindiquem des de fa anys que el Moll de Llevant necessita la inversió precisa per a la reparació i manteniment del dic de contenció que corregisca les deficiències i hi repare els danys registrats”.

Considerem necessària l'actuació urgent” perquè evite el deteriorament del dic per acció de l'onatge i restituïsca de manera immediata el sistema d'abalisament marítim, així com per a “restablir les condicions de seguretat de la seua estructura i preservar l'operativitat de la bocana del port per a assegurar el normal desenvolupament de les activitats”, ha puntualitzat.

Entre altres actuacions, es durà a terme la reconstrucció del front amb esculleres, es consolidarà la balisa cardinal, es reposarà l'equip de llum d'abast curt i es repararà el tronc del dic, de manera que puga continuar complint amb la seua funció de contenció d'arenes i evite el terraplenament de la bocana del port, per a permetre la seua normal operativitat. També es reconstruirà el camí d'accés a la balisa per al seu manteniment.

 

Noves casetes

Així mateix, Maria Josep Safont ha destacat també que la Generalitat ha tret a licitació per prop d'un milió d'euros el trasllat de les casetes de pertrets per a pescadors, per a substituir les actuals, amb més de 50 anys d'antiguitat i en mal estat. El projecte contempla l'enderrocament de les 32 casetes actuals i la construcció de 30 noves, i també inclourà la instal·lació d'un espai cobert i un magatzem per a estendre les xarxes que permetrà “millorar la imatge de la zona i, sobretot, les condicions dels mariners, perquè no estiguen a la intempèrie”.

Al mateix temps, “dona resposta a una demanda tant dels pescadors com de l'actual govern municipal”. La licitació de les obres ja s'ha publicat, amb un pressupost base de licitació que ascendeix a 985.000 euros i un termini màxim perquè les empreses presenten les seues oferta fins al 17 d'octubre.

 

Consultori mèdic del Port

Igualment, i en relació a les infraestructures del port, Safont ha destacat el suplement de 150.000 euros pressupostat amb part dels romanents de tresoreria resultants de la liquidació del pressupost de 2021, que el consistori destina al projecte de construcció de l'edifici que albergarà el nou consultori mèdic del Port, per a comptar amb un centre de salut en condicions i d'acord amb la normativa actual”.

Un pas decisiu més” que, a judici seu, “verifica que des de fa mesos l'equip de govern està realitzant amb perseverança les gestions oportunes per a aconseguir un solar per a la construcció del nou equipament sanitari per a la zona marítima”, un servei que provisionalment va ser traslladat a l'edifici municipal multifuncional del Grau.

Des del principi, l'Ajuntament ha treballat amb tres opcions d'ubicació i, en breu, l'executiu municipal donarà a conèixer la decisió final sobre el solar en què se situaran les noves instal·lacions al Port per a, en una segona fase, alçar la nova infraestructura sanitària. De fet, ha indicat, “el pla funcional ja està redactat per l'Hospital la Plana i contempla tres consultes de medicina familiar i àrees de pediatria, extraccions, urgències i administració”.

Amb això es confirma “el nostre compromís real”, amb la vista posada a dotar al Port d'un centre de salut “a l'altura de les necessitats dels habitants de la zona”. A més, ha recordat que aquest nou servei “apareix en els pressupostos de la Generalitat Valenciana amb una partida de 800.000 euros perquè, en diverses anualitats, puga dur-se a terme el centre auxiliar de la zona marítima de Borriana”.