Proyecto parque urbano arenal
 • La proposta d'ordenació i disseny més valorada per la ciutadania, després de passar per les aportacions i ajustos dels tècnics municipals i dels grups d'interés locals, es plasmarà en un projecte d'ordenació i d'intervenció com a Avantprojecte

La Junta de Govern Local ha adjudicat a l'empresa el Fabricante de Espheras Coop V, el contracte del servei d'elaboració d'un estudi diagnòstic amb participació ciutadana per al condicionament i millora del Parc Urbà de l'Arenal des d'una perspectiva social i normativa, per 17.097,30 euros, cofinançat amb fons FEDER.

Aquest estudi, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis, servirà de base per a “dissenyar l'execució material d'algunes zones en un àmbit d'actuació amb una ocupació de superfície aproximada de 24 hectàrees” i en les quals s'inclourà diferents usos com a parc públic de zones verdes, equipaments esportius i espais lliures, àrees de jocs i, fins i tot, viari en l'avinguda i el passeig marítim, en els quals es pot actuar de forma quasi immediata.

El treball, ha manifestat Arnandis, s'iniciarà amb l'anàlisi en diferents nivells temàtics, com ara mediambient i paisatge, mobilitat i accessibilitat, usos, activitats socials i econòmiques, normativa urbanística, territorial o zones de servituds, que s'han de tindre en compte per a l'ordenació i disseny de l'àrea de l'Arenal.

La intenció és crear la base per a un projecte que oferisca “una reordenació i un redisseny urbà que prioritze els usos socials i ambientals d'aquest estratègic espai”.

En aquest sentit, ha assegurat el regidor d'Urbanisme, “la proposta d'ordenació i disseny més valorada per la ciutadania, després de passar per les aportacions i ajustos dels tècnics municipals i dels grups d'interés locals, es plasmarà per part de l'equip multidisciplinari en un projecte d'ordenació i d'intervenció com a Avantprojecte, per al seu posterior desenvolupament en un Projecte Bàsic i d'Execució, amb la finalitat de realitzar les obres.

Per a Bruno Arnandis, aquesta iniciativa pretén “definir i dissenyar de manera participativa les intervencions necessàries que es puguen dur a terme a curt termini, compatibles amb el planejament vigent”; però, també, “definir l'estratègia d'ordenació a mitjà i llarg termini, per a iniciar les modificacions del PGOU per a dotar a tot l'espai d'un ús públic en la immensa majoria, que permeta en menor mesura usos terciaris especialment destinats a hostaleria i entreteniment d'una forma similar a la que ja existeix”.

Així, l'actuació en el Parc Marítim de l'Arenal té com a objectius, ha precisat, “generar un gran parc-zona verda que funcione com a estructura litoral, regenerar ambientalment i paisatgística el front marítim, esmorteir els problemes d'inundabilitat en èpoques de fortes pluges o a causa de temporals marítims considerant els possibles efectes del canvi climàtic”.

De l'anàlisi inicial prèvia realitzat per a l'elaboració de l'estudi diagnòstic, Bruno Arnandis ha destacat que el projecte recull uns “aspectes claus que hauran de formar part de la proposta d'ordenació i disseny del Parc Marítim i que permetran revisar el model obsolet de desenvolupament del Pla Especial”.

Entre els quals, ha citat “l'existència d'una sèrie d'espais i dinàmiques de valor ambiental i ecològic que hauran de protegir-se i potenciar-se, com ara dunes, flora, canals, i aigua”, i també s'ha referit a una unitat de criteri en tot l'àrea urbana, “en què serà la infraestructura verda la base del projecte que inclou espais arbrats, parcs, recorreguts, i platges”.

A més, ha precisat que els usos hauran de “resoldre les necessitats ciutadanes d'esplai, trobada i descans, i hauran de ser compatibles amb els valors ambientals de l'entorn, alhora que es protegiran els usos tradicionals com la pesca, el bany, els xiringuitos o els espais de socialització”.

Paral·lelament, l'ordenació haurà d'afavorir la direcció transversal ciutat-platja, ordenar el trànsit rodat per a tindre la mínima incidència amb els fluxos per als vianants. Les implantacions d'usos i les pròpies arquitectures hauran de ser de mínim impacte, reversibles i amb un caràcter unitari, i amb l'aplicació de criteris de sostenibilitat en el disseny i materialitat.

Pla de participació ciutadana

Per a incentivar la participació ciutadana es realitzaran tallers per a la divulgació i el diagnòstic participatiu. També es crearan meses de treball per a sintetitzar les propostes de millora ciutadana i les valoracions sobre les propostes amb les persones representants dels principals grups d'interés, per exemple, el port, les associacions veïnals del Port i el Grau, o les associacions de persones amb diversitat funcional, amb perspectiva de gènere, les comercials o les ecologistes-naturalistes.

Igualment, per a sintetitzar les propostes de millora ciutadana i les valoracions sobre les propostes es tindrà en compte els tècnics i funcionaris municipals, així com amb els representants de les regidories implicades. Els resultats d'aquest projecte es presentaran públicament a la ciutadania, com a retorn del procés de participació.

Finalizadan las obras del Camí de la Serratella
 • El fort onatge en la borrasca Glòria va afectar seriosament el paviment i els elements de contenció del primer tram de la Serratella

 • L'Ajuntament ha destinat un total de 105.861 euros per a recuperar el vial, la calçada i les voreres en el tram des del carrer les Barques fins al Brisamar

El regidor responsable de Serveis Públics i Zona Marítima, Vicent Aparisi, han celebrat el final de les obres de reparació i asfaltat del camí la Serratella, concretament des del carrer les Barques fins al Brisamar, després dels desperfectes ocasionats pel temporal de mar generat per la tempesta Glòria, en què es van produir danys en la protecció del vial, la calçada i les voreres.

Aparisi ha recordat que el tram d'aquest vial que es troba a l'altura de la depuradora és “una de les zones que va patir els pitjors efectes del temporal i els danys van ser molt greus, ja que el mur de protecció, la calçada i voreres van quedar destrossats per la força del Glòria”. Per aquest motiu, aquesta via ha estat tallada durant molts mesos però, ha precisat, amb un accés alternatiu per als veïns i veïnes de la Serratella.

Com a conseqüència dels continus colps del fort onatge durant la tempesta, tant el paviment com els elements de contenció del primer tram de la Serratella “van resultar seriosament afectats”, ha subratllat el regidor, que ha afegit que la potència de les ones, unida a les descàrregues de pedra i arena, “van deixar aquest carrer pràcticament intransitable a causa de l'acumulació d'aigua i de les solsides en la carretera”.

L'Ajuntament ha destinat un total de 105.861,51€ (IVA inclòs) per a escometre les obres per a reparar els danys originats i per a recuperar la normalitat en la zona, treballs que ha realitzat la mercantil Durantia Infraestructuras SA. Sobre aquest tema, Aparisi ha aclarit que el consistori ha sol·licitat subvencions a la Generalitat, a la subdelegació de Govern i a la Diputació per a recuperar totes les zones del municipi que es van veure afectades per la borrasca.

Les obres, amb un termini d'execució de 35 dies, han consistit en la reparació del dic de protecció, amb la reparació de 3 solsides localitzades a l'entorn de la depuradora de Borriana de diferent longitud. A més, s'ha reforçat l'escullera marítima de protecció a la costa amb l'aportació de blocs de pedra de 4.000 a 6.000 quilos de pes.

Igualment, s'ha efectuat la renovació de la xarxa de clavegueram i aigua potable per a deixar les instal·lacions en perfecte estat abans d'escometre els treballs de pavimentació de la calçada. Finalment, l'obra ha culminat amb la reparació de la pavimentació, amb el fresat de les zones de paviment més deteriorades i la col·locació d'una capa d'aglomerat asfàltic que renova tot el tram del camí Serratella, amb una longitud total de 891 metres lineals.

Anteriorment, i per a reparar danys patits com a conseqüència de la borrasca Glòria, la direcció general de Costes de l'Estat va mamprendre diverses actuacions a la Serratella, entre les quals hi ha la reconstrucció dels dos espigons del final del camí la Ratlla.

Uns treballs de reparació, en els quals, a més, ha manifestat Aparisi, es va decidir desplaçar els espigons mar endins amb la finalitat de “crear una platja d'arena més àmplia a l'abric dels dics, generant d'aquesta forma una protecció més eficient de la costa davant dels temporals marins”.

Igualment, Costes va executar els treballs de reparació en la zona afectada, d'una franja paral·lela a la línia de costa entre el carrer Bèlgica i el carrer Malta, que va quedar danyada després del temporal de l’hivern passat.

En aquest tram, i aprofitant els materials marins llançats pel temporal, es van realitzar dos alineacions de dunes paral·leles a l'escullera de protecció de la costa dins dels 20 metres de la franja de domini públic maritimoterrestre partionada. A més, també es va realitzar la neteja i el desbrossament d'alguns trams de la servitud de trànsit de 6m afectada pel temporal.

 

Reunión Generalitat y Ayuntamiento sobre el puerto de Borriana
 • La nova directora general de Ports, Aeroports i Costas de la Generalitat Valenciana ha mantingut una primera reunió amb l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, el primer tinent d'alcalde i regidor de la Zona Marítima, Vicent Aparisi, i el tercer tinent d'alcalde, Vicent Granel

La nova directora general de Ports, Aeroports i Costas de la Generalitat Valenciana, María Luisa Martínez Mora, ha mantingut una primera reunió, com a presa de contacte, amb l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, el primer tinent d'alcalde i regidor de la Zona Marítima, Vicent Aparisi, i el tercer tinent d'alcalde, Vicent Granel, per a marcar les principals línies de treball comunes i plantejar les necessitats del municipi en aquesta àrea.

En la reunió aquest matí al Port de Borriana, després de repassar les actuacions realitzades en els últims anys per la Generalitat, l'alcaldessa i els representants municipals li han traslladat les demandes prioritàries de la ciutat quant a infraestructures públiques portuàries, administració de costes, i gestió i explotació de ports de competència autonòmica.

La directora general de Ports, en la trobada, ha posat en valor les actuacions realitzades en el municipi en els últims anys, i s'ha compromès a assumir per a l'exercici 2021 la licitació dels plecs per a la redacció del projecte d'obra Port-Ciutat. Una iniciativa que pretén millorar tant les dotacions de la zona portuària com el contacte, les comunicacions i accessibilitat de la zona amb el conjunt del terme municipal i el nucli urbà.

Maria Josep Safont ha mostrat la seua satisfacció perquè aquesta actuació plasma i evidencia els diferents treballs i accions a desenvolupar en la zona portuària que serviran per a “augmentar, millorar i fer molt més profitosa la relació del nostre port amb la resta de la ciutat i, sobretot, perquè posarà en valor la instal·lació portuària. Un emplaçament clau tant per al desenvolupament de la ciutat com per a l'aprofitament com a zona d'oci, de pràctica esportiva o de visita i trobada”.

A més, en la zona portuària, la Generalitat preveu per a l'any que ve la redacció dels plecs per a la reforma i adequació del Moll de Llevant i la redacció del projecte per a la reparació i el manteniment del dic de contenció d'arena. Així mateix, la responsable autonòmica ha avançat que en 2011 també es realitzarà una nova tira de casetes de pertrets per a pescadors i un magatzem per a estendre de xarxes.

Reunió amb la Confraria

Després de posar en comú la prioritat d'aquests projectes bàsics, els tinents d'alcalde, Aparisi i Granel, han mantingut una reunió amb representants de la Confraria de Pescadors de Borriana, per a tractar les diferents possibilitats de millora de les instal·lacions, tant per a la confraria com per al consistori.

 

 

Reunión Generalitat, Ayuntamiento y vecinos sobre la marjalería
 • El director general d'Urbanisme, Vicent García Nebot, i els regidors d'Urbanisme, Bruno Arnandis, i de Zona Marítima, Vicent Aparisi, exposen les possibilitats per a la regularització dels habitatges a través de la minimització d'impacte ambiental


El director general d'Urbanisme de la Generalitat Valenciana, Vicent Garcia Nebot, acompanyat dels regidors de l'Ajuntament de Borriana d'Urbanisme, Bruno Arnandis, i el de la Zona Marítima, Vicent Aparisi, s'han reunit amb la Federació d'associacions veïnals de la zona marítima de Borriana per a exposar les possibilitats que permeten els canvis de la Llei d'Ordenació del Territori, Paisatge i Urbanisme (LOTUP), per a la regularització dels habitatges a través de la minimització d'impacte ambiental.

A més de la minimització d'impacte territorial prevista en el pla especial, alguns propietaris poden tramitar la seua pròpia minimització d'impacte individual, la qual cosa comporta tràmits més senzills i més ràpids. Segons ha comentat Vicent Garcia Nebot, la Generalitat a través del portal urbaclick.es, facilita una guia per a aquest tràmit en: https://urbaclick.es/guia-minimizacion/.

En el transcurs de la reunió s'han plantejat propostes reals que poden servir per a reordenar la zona, i possibiliten de regularització de les construccions i la suspensió dels procediments sancionadors. També s’ha tractat l’actuació que arreplega la normativa, a pesar que el sòl estiga classificat com a no urbanitzable, i s'ha indicat que el procés d'urbanització especial pot desenvolupar-se en fases.

Així mateix, les associacions han exposat les seues inquietuds i han pogut resoldre els seus dubtes sobre el tema per a després traslladar i assessorar els seus associats sobre aquest assumpte.

En la trobada, també s'han posat en valor les actuacions realitzades en la Marjaleria des de l'Ajuntament de Borriana en els últims cinc anys, prioritzant les actuacions antiinundacions i l'adequació de camins, o de regeneració de la costa per part del Govern a instàncies del consistori.

 

Firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes de Borriana para la reparación de la bomba de achique de la acequía el Rajolí de la Serratella
 • L’alcaldessa de Borriana i el president de la Comunitat de Regants subscriuen un conveni de col·laboració pel qual el consistori assumeix el cost de reparació i posada en marxa

 • Per a millorar el drenatge i d'aquesta forma «disminuir la magnitud de les possibles inundacions que puguen produir-se en la zona en els períodes de pluges intenses»


L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el president de la Comunitat de Regants de Borriana, Juan José Burdeus, han subscrit un conveni de col·laboració per a la reparació i posada en marxa de la bomba de buidatge d'aigua de la séquia del Rajolí a la Serratella, propietat del Sindicat de Regs.

A través del conveni, el consistori assumeix el cost de la reparació i posada en marxa, per un import de 13.517 euros, mentre que el manteniment serà responsabilitat de la comunitat de regants.

L'alcaldessa ha destacat la importància d'aquest acord perquè suposa millorar el drenatge de la séquia del Rajolí i, d'aquesta forma, “poder disminuir la magnitud de les possibles inundacions que puguen produir-se en la zona de la Serratella durant els episodis de pluges intenses, i el consegüent perjudici que ocasiona als habitatges i als veïns i a les veïnes que tenen propietats en aqueixa zona o hi transiten”.

El Ayuntamiento repara la bomba del Rajolí de la Serratella
 • Per a millorar el drenatge i d'aquesta forma “disminuir la magnitud de les possibles inundacions que puguen produir-se en la zona en els moments de pluges intenses»

 • L'alcaldessa i el president de la Comunitat de Regants de Borriana subscriuran un conveni de col·laboració


L'Ajuntament de Borriana està reparant una de les bombes de buidatge del Sindicat de Regs de Borriana construïdes com a drenatge de la zona de la marjaleria en la franja costanera sobre la séquia del Rajolí en la Serratella, amb la finalitat d'evacuar les aigües a la mar i minimitzar els problemes d'inundacions que es produeixen quan les pluges són intenses.

Per a la qual cosa, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, i el president de la Comunitat de Regants de Borriana, Juan José Burdeus, subscriuran un conveni de col·laboració per a la reparació i posada en marxa de la bomba d'aigua, amb un cost de 13.517 euros que assumeix el consistori i el manteniment de la qual serà responsabilitat de la comunitat de regants.

Maria Josep Safont, acompanyada pel regidor de Zona Marítima i Obres Públiques, Vicent Aparisi, el president de l'associació de veïns de la Serratella, Ximo Sanahuja, i la secretària del la Comunitat de Regants, Jordana Ninot, han visitat els treballs de reparació.

L'alcaldessa ha destacat la importància d'aquesta obra per a “millorar el drenatge de la séquia del Rajolí” i, d'aquesta forma, “disminuir la magnitud de les possibles inundacions que puguen produir-se en la zona de la Serratella en els moments de pluges intenses, i el consegüent perjudici que ocasiona als habitatges i als veïns i les veïnes que tenen propietats en la zona o transiten per la rodalia”.

Cal recordar que la séquia del Rajolí que discorre paral·lela al camí de la Serratella i que té l’eixida a la mar prop del camí de la Ratlla de Nules, arreplega aigües d'excessos de reg i aigües pluvials provinents de l'escolament superficial de la marjaleria, en èpoques de pluja.

En moments de marea alta, l'aigua de la séquia ha d’eixir a la mar per l'extracció a través de dos bombes, una de les quals estava avariada i és la que en aquests moments està reparant-se, gràcies a l'acord entre les dos institucions.

Borriana solicita el permiso para instaklar dos tornillos de Arquímedes en La Serratella

 

 • Amb la finalitat d'evitar inundacions en els habitatges amb l'evacuació d'aigua de pluja a la mar en períodes de fortes pluges


L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha sol·licitat la concessió administrativa d'ocupació de domini públic maritimoterrestre per a la instal·lació d'un sistema de drenatge d'aigua pluvial a través de la instal·lació de dos caragols d'Arquimedes en la zona de la Serratella.

Concretament, en la sol·licitud signada avui per l'alcaldessa, l'Ajuntament sol·licita al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, la concessió per a situar al carrer les Alqueries, en la zona del jardí al costat del camí Serratella 121, el solar en què s'allotjaran els dos caragols d'Arquimedes que es pretenen instal·lar.

L'objectiu, segons ha explicat Maria Josep Safont, és “complir amb la legislació en aquesta matèria i evitar les inundacions dels habitatges existents en la zona de la Serratella, amb l'evacuació d'aigua de pluja a la mar en períodes de fortes pluges”.

Amb els dos caragols d'Arquimedes, ha concretat l’alcaldessa, “s'augmentarà considerablement la velocitat d'evacuació de les aigües pluvials a la mar, en una zona amb una capa freàtica molt pròxima a la superfície i que necessita un drenatge ràpid” i, d'aquesta manera, ha continuat, “s'evitarà els efectes de les inundacions amb les quals han de bregar els veïns i les veïnes d'aqueixa zona del litoral borrianenc”.

Sobre aquest tema, la primera edil ha precisat que un caragol d'Arquimedes de diàmetre 1.900 mm és capaç d'evacuar “fins a 1.000 litres per segon”, és a dir, ha matisat, “tres vegades més de capacitat de desguàs que la bomba de 70 CV de potència que l'Ajuntament va utilitzar per a drenar la séquia del Rajolí en la seua eixida al mar el mes de gener passat”.

Es tracta, ha assegurat, d'un mecanisme hidràulic “de gran ajuda per a l'extracció de grans cabals d'aigua en cas d'inundacions o de grans temporals de pluja”, i suposarà una inversió al voltant de 720.000 euros, per la qual cosa “sol·licitarem les ajudes pertinents a la Generalitat”, ha declarat Safont.

Per a sol·licitar la concessió i dur a terme aquesta “importantíssima” instal·lació hidràulica, prèviament els tècnics municipals han realitzat un estudi per a determinar la ubicació més òptima i el millor aprofitament del sistema de drenatge.

Finalizada la regeneración de la playa del Grao con arena del Arenal
 • La platja de el Grau de Borriana ja disposa d'una zona d’arena anivellada per a l’ús i el gaudi dels veïnat de la zona

Gràcies al trasllat de més de 10.000 metres cúbics d’arena procedent de la platja de l'Arenal, avui han finalitzat els treballs de regeneració de la platja del Grau de Borriana, que ja disposa d'una franja d’arena, a vora mar, per tota la platja.

Una vegada finalitzat el trasllat de l’arena i l'anivellament de la platja, la zona ja està preparada i a disposició per a l’ús i el gaudi de la ciutadania del municipi i dels turistes. Tal com ha manifestat Vicent Aparisi, regidor de Platges de Borriana, "els treballs de millora de la nostra costa continuaràn, sense oblidar cap racó, en la zona de la platja de la Serratella i de les Terrasses".