Licitación de las obras de construcción de la pasarela fija del Clot en Burriana
  • Amb un pressupost base de licitació de 470.127 euros, la licitació ha estat publicada en les plataformes públiques de contractació i, ara, hi haurà un termini de 20 dies naturals per a presentar les ofertes

  • El projecte situa la nova passarel·la desplaçada cap a l'interior del riu Anna, modificant així la ubicació cap a la servitud de protecció de la costa i, per consegüent, íntegrament fora del Domini Públic Marítimoterrestre


L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha signat el Decret d'Alcaldia per a licitar el projecte d'execució de la construcció de la passarel·la fixa de formigó del Clot, amb accés restringit a vehicles rodats en la desembocadura del riu Anna, que donarà accés a la zona dels Terrasses, i serà cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en el marc de l'estratègia Edusi del Programa de Desenvolupament Sostenible.

L'alcaldessa ha confirmat que la licitació de l'obra ha estat publicada en les plataformes públiques de contractació, en el perfil del contractant, amb els plecs de les clàusules administratives i tècniques que han de regir el contracte, i a partir d’ara hi haurà 20 dies naturals per a presentar les ofertes, amb un termini d'execució previst per a les obres de 8 mesos.

Amb un pressupost base de licitació de 470.127 euros, que incorpora els corresponents estudis de gestió de residus, geotècnic i bàsic de seguretat i salut, el projecte situa la nova passarel·la desplaçada cap a l'interior del riu Anna, modificant així la seua ubicació cap a la servitud de protecció de la costa i, per consegüent, íntegrament, fora del Domini Públic Marítimoterrestre.

Maria Josep Safont ha destacat que, com les obres es realitzaran en el Paratge Natural Municipal, “en tot moment s'hauran d'extremar les precaucions per a minimitzar l'impacte produït en l'entorn”. Referent a això, ha precisat que la nova ubicació de la passarel·la únicament suposarà la pèrdua de l'espècie vegetal Arundo Donax, la retirada de la qual es recomana per a la millora de la resta de vegetació del paratge natural del Clot.

Aquesta actuació, a més, ha precisat, es complementarà amb altres actuacions de retirada d'aquesta mateixa espècie vegetal en altres superfícies del Clot pròximes a aquesta, que ajudarà a la restauració i millora de la qualitat de la vegetació del paratge del Clot.

L'alcaldessa ha assenyalat que l'estructura passarel·la estarà preparada per a suportar el pas de vehicles, serà “d'ús per als vianants i d'accés a vehicles d'emergència com a ambulància, protecció civil, bombers, etc”.

Segons es desprèn del projecte de construcció, la solució projectada és una passarel·la realitzada amb marcs de formigó prefabricats que s'instal·laran sobre una llosa de formigó i la servitud de trànsit ocuparà l'ample de 6,20 metres. L'estructura es projectarà per a una vida útil de 50 anys. A més, la passarel·la serà rebaixable i suportarà les càrregues d'arrossegament produïdes per l'avinguda de projecte de període de retorn de 500 anys, és a dir, un calat de l'avinguda de 500 anys.

Comportes

El projecte contempla la construcció d'una passarel·la fixa de formigó que connectarà els dos costats del llit i que, probablement, per a facilitar l'eixida de l'aigua cap a la mar, comptarà amb una comporta de regulació del nivell d'aigües del Clot tipus tallant d'obertura manual, i la resta de comportes abatibles de canal o sobreeixidor compensades estàticament per al seu funcionament a partir de l'empenta que provoque el flux d'aigua quan abaste una certa altura associada a cabals a causa de crescudes per pluges intenses.

El termini d'execució previst per a les obres és de 8 mesos, i s'haurà de complir el termini parcial de tindre instal·lats els calaixos prefabricats, als 2,5 mesos. Aquests terminis es comptabilitzaran a partir de l'endemà de la data de la signatura de l'acta de replanteig.

Safont ha fet referència al “llarg procediment i extensa tramitació que ha suposat dur a terme aquesta iniciativa i els envits de la burocràcia”, que ha alentit la materialització d'un projecte que des de l'executiu local es considera “prioritari”, ja que han sigut “quasi 21 els mesos transcorreguts per a obtindre tots els permisos, tant de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, com de la Conselleria, del Ministeri, etc”.

Ara, després de l'estudi geotècnic i la redacció i aprovació del projecte d'execució i la licitació de la construcció, per part de l'Ajuntament, “és qüestió de pocs mesos que la passarel·la fixa siga ja una realitat”. També ha recordat que mentre duren les obres de construcció de la passarel·la fixa es podrà utilitzar l'actual de terra que es va reparar recentment perquè els dos marges del Clot estiguen comunicats.