REUNIÓ CRISTINA I MARIA JOSEP

El rigorós i exhaustiu treball que durant l'última legislatura ha realitzat l'equip de govern de Borriana a nivell econòmic, ha tornat a quedar demostrat després de la liquidació del Pressupost de l'exercici corresponent a 2018. Així ho ha explicat la màxima responsable d'àrea d'Hisenda, Cristina Rius, qui ha manifestat que “per quart any consecutiu, les xifres no enganyen, i mostren la capacitat que durant els últims quatre exercicis hem tingut a l'hora de reduir el deute municipal, a més d'augmentar cada any el nivell d'inversions i aconseguir que Borriana haja canviat per complet en tan sols una legislatura”. I ho ha afirmat amb les dades de l'últim any a la mà, en els quals clarament es pot comprovar “com el deute municipal que ens trobem en 2015 i que era de més de 14,5 milions, s'ha tancat en 2018 amb una xifra de menys de 7,1, i si parlem específicament de l'últim any, hem tornat a reduir-la en fins a sis punts percentuals, ja que a la fi de 2017 era del 29% i amb aquest tancament d'exercici ha quedat situada en el 23,7 per cent”. Respecte a aqueix nivell de ràtio de deute, Rius ha explicat que “ara el que pretenem és tancar 2019 rebaixant aqueix percentatge a menys del vint per cent, i tot això malgrat haver estat subjectes en tot moment a un Pla d'Ajust al qual l'anterior que equipe de govern no va tindre més remei que aprovar, a més del Pla Econòmic Financer, que hem complit en tot moment durant els dos anys en què ha estat vigent, la qual cosa ens porta a poder dir ben alt i clar que el Resultat del Pressupost de 2018 és positiu, amb un romanent de Tresoreria per a despeses generals de prop 5,2 milions euros, alguna cosa que ens permetrà continuar invertint en projectes per a millorar pràcticament impensable quan arribem al govern municipal i ens trobem amb facturació endarrerida o pendent, sentències de pagament molt elevades, o aqueix Pla d'Ajust de 2012 que sempre ha sigut una enorme rèmora per a la gestió econòmica municipal i que ha suposat que en quatre anys hàgem fet front i abonat prop de 4 milions d'euros”. Així, després de la signatura per part de Maria Josep Safont, Rius coincidia amb l'alcaldessa a assenyalar que “per quart any consecutiu, el treball realitzat pel departament d'Hisenda i l'esforç que en tot moment hem estimulat en cada àrea per ajustar al màxim les despeses, fan que estiguem més que satisfets i orgullosos de les xifres econòmiques municipals, ja que a més, comptem amb un informe favorable de la casa respecte a l'última de les liquidacions, dades que esperem que puguen continuar corroborant-se durant la pròxima legislatura i facen oblidar les gestions interessades i totalment irresponsables de legislatures anteriors”.