Inversiones extraordinarias del Ayuntamiento por el covid 19del Ayuntamiento
  • Finançats amb baixes disponibles de partides que no s'utilitzaran
  • A més, el consistori ha dotat de major pressupost partides de personal per a reforçar les plantilla de Serveis Socials, cementeri, OAC i altres àrees
  • També ha incrementat el finançament destinat als convenis de col·laboració amb entitats socials que han reforçat les ajudes pel coronavirus, i ha duplicat la partida d'ajudes socials

L'Ajuntament de Borriana ha abonat en factures de despeses extraordinàries per la Covid-19, a empreses i autònoms, més de 200.000 euros, amb una despesa total municipal a causa de la pandèmia al voltant dels 500.000 euros fins avui, segons ha indicat la responsable municipal de l'àrea d'Hisenda, Cristina Rius.

Durant aquest exercici 2020, en què es travessa una especial situació per la pandèmia, ha assenyalat Rius, el consistori ha efectuat els ajustos necessaris en el pressupost “per a atendre despeses extraordinàries per la Covid-19, finançats amb baixes disponibles de partides que no s'utilitzaran”.

Com a exemples, la regidora d'Hisenda ha citat que aquest estiu “s'ha dotat l'àrea de Seguretat d'un quad i una caseta per a tindre policia permanent a la platja amb la finalitat de vigilar el compliment de la normativa sanitària”.

Així mateix, s'ha referit a la compra de material de protecció, “tant per a la ciutadania com per al personal municipal, de màscares, gel desinfectant, dispensadors, pantalles de protecció o guants i, a més, “hem incrementat la partida de Promoció del Comerç Local tant per a la promoció amb els sortejos diaris, com per a l'APP #BorrianaEsMou, o els cursos de formació per a comerciants, entre d’altres”.

Concretament, ha assenyalat que totes aquestes despeses extraordinàries s'han finançat amb baixes de partides no usades de festes de barris, de Junta Local Fallera, de convenis no signats amb associacions o altres partides de despesa corrent, i amb els romanents de Tresoreria de 2019.

Al mateix temps, el consistori ha dotat de major pressupost partides de personal per a reforçar les plantilles de Serveis Socials, cementeri, OAC i altres àrees, com també ha incrementat el finançament destinat als convenis de col·laboració amb entitats socials que han reforçat les ajudes pel coronavirus, i ha duplicat la partida d'ajudes socials, segons les necessitats i que han anat incrementant-se durant el confinament per l'estat d'alarma.

Paral·lelament, ha destacat Cristina Rius, l'Ajuntament ha adjudicat més d'un centenar d'obres menors de reparació i manteniment de via pública i edificis públics com el cementeri, casal jove, casa de cultura, centres educatius i altres edificis públics, amb la contractació d’empreses locals a través de contractes menors, per més de 300.000 euros en els 8 primers mesos d'aquest exercici.

Igualment, ha puntualitzat, “per primera vegada en aquest Consistori, s'han elaborat unes bases de subvencions a autònoms per a ajudar a finançar les despeses extraordinàries que han hagut de pagar sense poder tindre activitat amb normalitat”.

Període Mitjà de pagament a Proveïdors

D'altra banda, segons la informació econòmica del segon trimestre, el període mitjà de pagament a proveïdors “torna a situar-se per davall dels 30 dies que marca la Llei de Morositat, concretament de 19,56 dies de mitjana”, ha detallat la regidora d'Hisenda.

En aquest sentit, ha puntualitzat que l'Ajuntament “ha pagat ràpidament totes les obligacions, sobretot durant el segon trimestre, que coincideix amb la situació derivada de l'estat d'alarma”, a pesar que el consistori, ha matisat, “no ha tingut cap ingrés de tributs municipals durant els cinc primers mesos de l'exercici, atès que el 16 de març es va prendre la decisió de retardar el cobrament de tots els tributs almenys mentre vam estar en confinament”.

De fet, ha explicat Cristina Rius, els serveis d'Intervenció “han fet una mitjana d'una relació de factures cada 3 dies per a passar-les directament a Tresoreria i fer les transferències, és més, durant el segon trimestre s'han pagat 20 relacions de factures per un import de 3.313.600 euros enfront de les 8 relacions del primer trimestre per 1,6 milions d'euros. Just el doble que en el trimestre anterior”.

Durant l'Estat d'Alarma, ha finalitzat la responsable d'Hisenda, des de l'Ajuntament “s'ha fet un esforç extraordinari per a tramitar més ràpidament les factures i atendre totes les obligacions amb els treballadors municipals i amb les empreses i autònoms que treballen per a l'ajuntament facilitant-los la liquiditat en un moment complicat per a tots”.