La sessió plenària de l'Ajuntament de Borriana corresponent al mes de setembre però que s'ha avançat al 31 d'agost per a evitar la seua coincidència amb les Festes de la Mare de Déu de la Misericòrdia, ha servit per a confirmar “la tendència que des de fa dos anys estem intentant mantenir a la baixa des de l'equip de govern respecte al deute municipal heretat de l'anterior equip, i que segueix complint les expectatives, ja que després de molt temps hem aconseguit situar-la per davall dels deu milions d'euros, concretament ha quedat fixada després del segon trimestre en 9,2 milions d'euros”, tal com ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius. A més, i també dins de la dació de comptes d'aqueix segon trimestre de l'any, Rius ha detallat que “la ràtio de deute que es fa pública a final de cada exercici, estava situada en el 48 per cent a inici de legislatura, i l'última xifra del desembre passat és del 37,4 per cent, i pel que a pagament a proveïdors es referix, durant eixe segon trimestre ha sigut de 12,6 dies, una altra de les xifres que indica el bon funcionament i el compromís amb aquelles persones i empreses que treballen directament amb el consistori”. Finalment, Rius ha volgut afegir que “el mateix Informe d'Intervenció que marca clarament la idoneïtat del nostre treball assenyala en aquesta ocasió que «l'Ajuntament compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària», la qual cosa és el reflex de la responsabilitat i rigor amb el qual treballem amb els comptes municipals”. A més, el ple corresponent al mes de setembre també ha servit per a aprovar una moció per la qual l'Ajuntament de Borriana passarà a formar part del Grup d'Acció Local del Sector Pesquer “GALP LA PLANA”, amb l'objectiu de “millorar i augmentar la defensa dels interessos dels veïns i veïnes de la ciutat de Borriana, especialment del seu sector pesquer”, tal com ha comentat l'edil de l'àrea, Vicent Aparisi, qui a més ha citat algun les finalitats establides en els Estatuts de GALP com “servir com a fòrum de debat i cerca de consens en qüestions relatives al desenvolupament del sector pesquer, sensibilitzar a diverses administracions públiques i a la resta d'agents soci-econòmics del nostre territori; promoure, dinamitzar i racionalitzar el desenvolupament integral pesquer de les comarques de la La Plana Baixa i La Plana Alta; afavorir la dinamització social i cooperació institucional per al desenvolupament comarcal; informar a la població local i afavorir l'impuls del sector; contribuir a la conservació i foment del patrimoni cultural, històric i natural del nostre entorn o servir a les entitats associades del centre receptor i distribuïdor de tota la informació relativa al camp del desenvolupament pesquer”.