Adecuación de calles y zonas del municipio
Adecuación calles en Borriana

D'acord amb el Pla 135, l'Ajuntament de Borriana segueix realitzant les obres de millora dels camins rurals i dels carrers cèntrics marcades com de prioritat màxima, amb l'objectiu de millorar i adequar les diferents zones de la ciutat.

L'alcaldessa, Maria José Safont, el regidor d'Obres Públiques, Vicent Aparisi, i la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, van visitar les principals obres ja finalitzades dels carrers amb més necessitat de reforma, que garanteixen la millora de l'espai.

Alguna de les obres més significatives es troba al carrer Tirant lo Blach a la zona del Port de Borriana, que tal com afirmava el regidor Vicent Aparisi: "Fa més de 10 anys que els veïns van presentar les seues queixes i van expressar el seu malestar pel deteriorament del carrer, que es trobava ple de forats i deformitats. Tot i que era una zona de prioritat màxima, no ha sigut fins ara quan les obres s'han realitzat i els veïns ja podran circular per un carrer segur i sense imperfeccions ".

També la zona dels voltants del col·legi cardenal Tarancon ha estat un objectiu prioritari, després de moltes demandes per part del professorat i dels pares i mares de l'alumnat. Una zona d'aparcament al costat del Centre de Salut asfaltada i en condicions, que deixa enrere la pols i les pedres en benefici del col·legi i de les persones usuàries del Centre de Salut.

A més, tant el camí del Caminàs, en la zona limítrof amb Nules, i el camí de l'Ecce Homo, considerat una via alternativa a la carretera del Port, com els carrers Tarancon i Sant Victorià, situats al centre de la ciutat, han sigut reasfaltats totalment per a la millora del trànsit. No s'han pogut millorar les condicions del carrer Colom a causa que es troba dins del barri històric, tot i això, "es trobarà la solució a aquest contratemps, però, mentres, es realitzen pegats en les zones més problemàtiques per a la circulació dels veïns".

Finalment, el camí de la Ratlla fins a les Alqueries ha estat l'última de les obres finalitzades que, fins avui, l'Ajuntament de Borriana ha executat gràcies al Pla 135.