- Dels 200 euros que costa el curs, tan sols s'abonarà una taxa de 70 euros, perquè la resta, 130 euros, està becat pel Consistori de Borriana

- El curs s'impartirà al Casal Jove del 13 d'octubre al 24 de novembre, dimarts i dijous de 16.30h a 20h

- Les inscripcions es podran realitzar fins al 11 d'octubre en <formacion.borriana@cruzroja.es>


L'Ajuntament de Borriana a través de la regidoria de Joventut i l'Assemblea de Creu Roja, han unit forces per a oferir de nou a joves del municipi formació per a “salvar vides”, segons ho han donat a conèixer la regidora de Joventut, Lluïsa Monferrer i la presidenta de l'Assemblea Local de Creu Roja, Sonia Gascón.

Es tracta de la convocatòria d'un curs de formació en primers auxilis bàsics dirigit a joves, de 16 a 30 anys, i impartit per Creu Roja per a dotar dels coneixements i habilitats essencials sobre primers auxilis necessaris per a ajudar cas que passe algun accident o emergència i així augmentar els nivells de supervivència de les persones que l'hagen patit.

Amb places limitades i una duració de 40 hores, el curs s'impartirà dimarts i dijous de 16.30h a 20h, del 13 d’octubre al 24 de novembre, i les inscripcions es podran realitzar fins al 11 d'octubre, o fins completar places en: <formacion.borriana@cruzroja.es>. Monferrer ha destacat la importància d'una formació adequada en aquesta matèria i ha animat la joventut de Borriana a formalitzar-ne la inscripció en el curs.

Sobre aquest tema, ha assegurat que es tracta d'una oportunitat "excel·lent" si tenim en compte que, dels 200 euros que costa el curs, tan sols s'abonarà una taxa de 70 euros, perquè la resta, 130 euros, està becada per l'Ajuntament de Borriana.

Per part seua, Sonia Gascón ha subratllat la repercussió “d’aprendre a salvar vides”, i ha manifestat que des de Creu Roja “considerem que els primers auxilis són un acte humanitari d’importància vital, perquè en actuar amb uns primers auxilis efectius podem salvar innombrables vides, ja que és molt possible que l'ajuda mèdica professional no sempre estiga disponible de forma immediata en el lloc i en el moment de l’accident”.

Segons ha explicat la presidenta de la Creu Roja a Borriana, un accident en la vida real afecta persones i, quan passa, “cal afrontar-lo amb serenitat i amb un mínim de coneixements, ja que les conseqüències poden ser molt serioses”.

Per a prevenir aquests accidents i minimitzar-ne en la mesura que siga possible els efectes, ha assegurat Gascó, “la realització d'un auxili eficaç, amb l’ús d’una sèrie de tècniques ben apreses i no aplicant-hi remeis sense objecte, és imprescindible, i a això s'arriba rebent un bon curs de primers auxilis”.

Cal tindre present que, en la majoria dels casos, els primers auxilis els realitzen ciutadans i ciutadanes, que són testimonis d'un accident o d’una emergència i quan estan capacitats, ha precisat, “poden brindar atenció bàsica per a tractar lesions menors i preservar la vida fins que arribe l'ajuda mèdica professional”.

En el curs de primers auxilis bàsics que es realitzarà al Casal Jove de Borriana s'impartiran els coneixements i les habilitats de socorrisme i autoprotecció. Així mateix, s'ajudarà a adquirir hàbits de vida saludable i es proporcionaran coneixements elementals per a oferir una ajuda eficaç a les persones que es troben en una situació d'emergència.

Burriana aprueba su primer Plan Local de Juventud
 • - Segons la regidora de Joventut, es tracta d'un document “obert, dinàmic i viu que es revisarà i s’adequarà a la realitat canviant i a les necessitats de la joventut de Borriana”

 • - Conté, a més, 9 eixos estratègics i 33 línies d'acció, i parteix de l’anàlisi de la realitat juvenil del municipi


El Ple municipal de Borriana ha aprovat avui el Pla Local de Joventut (PLJB) 2022-2025 presentat pel govern municipal, que conté 9 eixos estratègics, 33 línies d'acció imprescindibles i 122 mesures específiques, i suposa “un full de ruta per a definir, impulsar, coordinar, desenvolupar i implementar les Polítiques de Joventut al nostre municipi en els pròxims anys”, ha defensat la regidora de l'àrea de Joventut, Lluïsa Monferrer.

El PLJB, ha assegurat, naix de la necessitat de planificar adequadament les polítiques de joventut, per a la qual cosa s'ha partit de l'anàlisi de la realitat, la detecció de necessitats, la formulació d'objectius, el disseny, implementació i avaluació de serveis, programes i accions”. Basant-se en els principis “d’integritat, transversalitat i innovació”, amb la finalitat d'oferir a la joventut de Borriana “millors condicions en el desenvolupament dels seus respectius projectes de vida, garantint-los la igualtat d'oportunitats i estimulant l'exercici de la ciutadania activa”.

El document aprovat, segons ha manifestat Lluïsa Monferrer, és “una aposta pel treball en polítiques de joventut integrals de totes les àrees municipals, perquè les accions dirigides a la població jove siguen més eficients, i incidisquen de manera transversal en la vida de les persones joves”. No obstant això, ha puntualitzat, a causa de la pròpia naturalesa i característiques canviants de la realitat juvenil, “és un document obert, dinàmic i viu que es revisarà i s’adequarà a la realitat canviant, a la problemàtica i a les necessitats i el context de la joventut de Borriana”.

Segons ha explicat Monferrer, per a l’elaboració s'ha partit d'una diagnosi “fruit de la visualització de les polítiques de joventut del municipi i d'un procés participatiu amb el teixit associatiu local, que ja han donat molts fruits, alguns tan importants com la creació del Consell Local de la Joventut”.

Un treball, ha continuat, que va començar fa uns anys i en què s'han implicat i intervenen totes les àrees municipals i agents socials, que ha comptat amb la implicació d'11 entitats o col·lectius i, durant aquest procés, algunes de les 122 mesures especifiques que contempla ja s'han posat en marxa i s'estan desenvolupant al municipi.

Per a la responsable de Joventut, el document significa “un primer pas, un punt de partida que ens ajuda a estructurar de manera eficient, a obrir noves perspectives i a triar la millor manera d'arribar a la població jove de la nostra ciutat”. La principal missió, per tant, d'aquest Pla de Joventut consisteix a “fer costat a la joventut i facilitar la realització d'un projecte de vida, mitjançant sis accions fonamentals: informar, orientar, derivar, acompanyar, prestar serveis i promoure les persones joves”.

Es tracta d'un primer pas per a “treballar de manera òptima i eficaç les polítiques de joventut, amb la planificació adequada, amb una anàlisi de la realitat i de les necessitats; però, sobretot, des d'una metodologia d'investigació-acció, en què els processos ja es converteixen en resultats”.

El PLJB 2022-2025 pretén, segons el parer de ledila de Joventut, desenvolupar “polítiques juvenils del municipi participades i inclusives, posant al seu abast tota una sèrie de ferramentes (entitats, espais, serveis, activitats, etc.) que els ajude en la configuració del seu projecte de vida”.

Per a la qual cosa, ha adduït, “partim d'una anàlisi de la realitat juvenil per a poder desenvolupar una estratègia basada en objectius que atenguen les necessitats reals de la joventut, i conèixer quina és la percepció sobre les problemàtiques que més els afecten i quina visió de futur tenen per a solucionar-les”.

Dades joves

Respecte a la població juvenil, el document indica que actualment els joves de 10 a 29 anys representen el 22,57% del total de la població local, amb un pes percentual en creixement, quasi 1,5 punts en els últims 6 anys. Fenomen que s'observa també en el conjunt de la comarca i la província, que té relació amb moviments migratoris i un repunt de la població infantil en els últims 15 anys. Aquest percentatge del 22,57% indica que la població juvenil no té un pes diferencial respecte a altres grups, la qual cosa suposa un procés d'envelliment del municipi molt acusat.

Quant a l'evolució de la població jove al llarg dels últims anys, es comprova que el percentatge d'aquest col·lectiu ha patit un decreixement continu, fenomen que s'observa també en el conjunt de la comarca.

Així, a Borriana, la població jove, entre 15 i 29 anys, ha passat de representar el 23,92% en 1996, a l'actual 16,31%, la qual cosa suposa un 7,61% menys en 25 anys. La reducció del percentatge de persones joves és un fenomen comú a tot l'Estat, amb les franges d'edat intermèdies majoritàries.

ODS Borriana

El Pla Local de Joventut de Borriana s'ha adaptat a l'Agenda Borriana 2030, l'estratègia d'actuació de l'Ajuntament orientada a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que persegueix transformar l'actual model territorial, mediambiental, econòmic i social del municipi borrianenc en un altre més sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital.

ayudas en Burriana para financiar proyectos de actividades dirigidas a la juventud
 • - Destina 10.000 euros a finançar les accions de les associacions juvenils que hagen realitzat projectes d'activitats dirigides a la joventut

 • - El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4 d'agost i la informació de la convocatòria es pot consultar en <https://burriana.sedelectronica.es/board/>


L'Ajuntament de Borriana destina un total de 10.000 euros a ajudes dirigides a les associacions juvenils que realitzen projectes d'activitats destinades a la joventut de la ciutat, segons ha informat l'edila de Joventut, Lluïsa Monferrer, que ha destacat que el consistori destina mil euros més que en la passada edició.

Aquestes subvencions públiques municipals que es concedeixen en règim de concurrència competitiva financen les activitats executades des de l'1 de setembre de 2021 fins al dia 31 d'agost de 2022, i tant la convocatòria com les bases s'han publicat en l'apartat de seu electrònica de la pàgina web municipal.

Segons estableix les bases, poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions juvenils i les seccions juvenils d'entitats socials o d'organitzacions no governamentals prestadores de serveis a la joventut amb seu social, central o delegació permanent, en el municipi.

Únicament serà subvencionable un projecte per entitat i les activitats hauran de tindre en compte la promoció de la igualtat entre dones i homes joves i de valors com la tolerància, la solidaritat, el respecte mutu i la prevenció de qualsevol classe de discriminació.

Les activitats també hauran d'incidir en la promoció d'estils de vida saludables i prevenció de riscos per a la salut, i la participació de joves amb el risc d'exclusió social. A més, es tindrà en compte la promoció d'activitats culturals, artístiques, del patrimoni cultural i turístic municipal, l'oci i temps lliure dirigides a joves, i la protecció i conscienciació de la cura i valor del medi ambient.

Per a la concessió de les subvencions s'aplicaran diferents criteris entre els quals es valorarà el nombre de socis entre 12 i 30 anys i la implicació de joves voluntaris amb edats compreses entre 18 i 30 anys.

Igualment, en l'adjudicació es considerarà el foment del voluntariat en l'execució del projecte i la utilització de mitjans, en aquest punt serà valorat el fet que el projecte siga desenvolupat, totalment o parcialment, per persones que aporten la seua col·laboració desinteressadament, amb indicació del nombre de persones que treballen en el projecte i destacant-ne quantes ho fan amb caràcter voluntari.

També es valorarà la participació de les entitats en els processos participatius de joventut oberts des del departament municipal de Joventut i Pla Jove municipal, la tipologia i diversitat de les activitats i els programes que tinguen continuïtat. A més es tindrà en compte la solvència material, en concret els equipaments i mitjans materials de l'entitat sol·licitant per al desenvolupament del projecte.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds va començar el 15 de juliol i finalitza el 4 d'agost i s'han de presentar en el Registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana utilitzant el tràmit electrònic corresponent o, si no pot ser, el d'Instància General, i adjuntar els models normalitzats establits a l'efecte que figuren com a annexos en les bases. La convocatòria i annexos es poden trobar i consultar en <https://burriana.sedelectronica.es/board/>.

El Ayuntamiento de Burriana gestionará el Bono Alquiler Joven
 • - A partir de demà dilluns 13 de juny al Casal Jove

 • - S'atendrà amb cita prèvia a través de <casaljove@burriana.es> per a resoldre tots els dubtes, assessorar i gestionar la tramitació


La Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Borriana, tramitarà a partir de demà dilluns 13 de juny les ajudes del Bo Lloguer Jove, amb l'objectiu de col·laborar en l'oportunitat que ofereix aquest programa de la Generalitat i del Govern d'Espanya, amb el qual els joves poden optar a una ajuda de fins a un màxim de 250 euros mensuals durant 2 anys per a fomentar l'emancipació dels menors de 35 anys.

Segons ha informat la regidora de l'àrea, Lluïsa Monferrer, el govern municipal ha decidit facilitar l'accés dels joves a aquestes ajudes de lloguer, que suposen “una empenta financera per a molts joves borrianencs”, i l'Ajuntament presentarà les sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones interessades que ho autoritzen a través d’un formulari.

Així, el Casal Jove atendrà amb cita prèvia a través de <casaljove@burriana.es> per a resoldre tots els dubtes assessorar i gestionar la tramitació. El termini de presentació de sol·licituds, ja en vigor, estarà obert fins al 31 d'octubre de 2022.

Es tracta d'una subvenció total de 6.000 euros repartida en 24 mensualitats. Lluïsa Monferrer ha valorat la iniciativa del Bo Lloguer Jove perquè, precisament, “l'accés a un habitatge és un dels principals problemes a què s'enfronta la joventut a l'hora d'independitzar-se i realitzar els seus projectes vitals”.

Aquesta ajuda, ha manifestat, “és una mesura molt interessant i necessària perquè els nostres joves puguen alleujar la càrrega que suposa el pagament d'un habitatge, ja siga un pis o habitació en lloguer, però, com sol passar, aquest tipus de gestions poden ser a vegades una mica complicades”, per això, des de l'àrea de joventut, ha asseverat, “col·laborem específicament i facilitem les gestions perquè totes les persones joves de Borriana interessades en aquest bo puguen disposar ací al municipi d'un espai on poder resoldre els seus dubtes i gestionar l'ajuda”.

En definitiva, ha assegurat Monferrer, “ajudem a tota la joventut de Borriana a sol·licitar la contribució econòmica de fins a 250 euros al mes per a tindre la possibilitat d'accedir a la seua casa pròpia, en definitiva a fomentar l'emancipació dels menors de 35 anys, i que cap jove de Borriana que ho vulga, es quede sense tramitar el seu bo”.

Persones beneficiàries

Es podran beneficiar d'aquestes ajudes les persones majors d'edat, fins a 35 anys en el moment de sol·licitar-la, ser titular o estar en condicions de subscriure un contracte d'arrendament, l'habitatge o habitació haurà de ser la seua residència habitual i permanent durant tot el període pel qual es concedeix l'ajuda.

La concessió de les ajudes es farà segons l’ordre d'entrada de les sol·licituds que complisquen els requisits, per la qual cosa pot donar-se el cas que hi haja potencials beneficiaris que es queden fora de les ajudes si presenten la sol·licitud després que s'haja esgotat el pressupost. En el cas que l'import global destinat a aquestes ajudes fora ampliat, s'obriria de nou el termini de presentació de sol·licituds.

Les subvencions es concediran de manera directa, atenent la mera concurrència dels requisits establits per a ser persona beneficiària, sempre que existisca consignació pressupostària. A més, no es requerirà tindre signat el contracte de lloguer quan es demane l'ajuda i la Generalitat podrà anticipar l'equivalent fins a dos mensualitats per a ajudar els joves a accedir amb solvència suficient a un lloguer.

L'ajuda es concedirà per a un termini de dos anys i les persones beneficiàries estaran obligades a comunicar a la Conselleria d'Habitatge qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar la concessió del Bo Lloguer Jove.

Condicions del bo jove de lloguer

Tindre entre 18 i 35 anys

Renda inferior a 24.318,84 euros anuals (2.026 euros al mes si es tenen 12 pagues anuals o 1.737 euros si es tenen 14 pagues a l'any)

Que l'habitatge llogat siga la residència habitual

Tindre residència legal a Espanya

Disposar d'una font regular d'ingressos que aporte rendes anuals (s'ha d'acreditar una vida laboral d'almenys tres mesos d'antiguitat en els sis mesos anteriors al moment en el qual se sol·licita l'ajuda)

Les persones sol·licitants no podran ser propietàries de l'habitatge en què residisquen, ni viure en la propietat d'un familiar, ni tindre com a amo un soci empresarial.

Jóvenes de Burriana se formarán con Cruz Roja para "salvar vidas"
 • L’àrea municipal de Joventut ofereix un curs de primers auxilis bàsics impartit per Creu Roja

 • El curs s'impartirà al Casal Jove del 26 d'abril al 2 de juny el dimarts i el dijous de 16.30h a 20h

 • Les inscripcions es podran realitzar fins al 24 d'abril en <formacion.borriana@cruzroja.es>


L'Ajuntament de Borriana a través de la regidoria de Joventut i l'Assemblea de Creu Roja, han unit forces per a oferir a joves del municipi formació a “salvar vides”, així ho han explicat la regidor de Joventut, Lluïsa Monferrer i la presidenta de l'Assemblea Local de Creu Roja, Sonia Gascón.

Es tracta de la convocatòria d'un curs de formació en primers auxilis bàsics dirigit a joves i impartit per Creu Roja per a dotar dels coneixements i habilitats essencials sobre primers auxilis necessaris per a ajudar cas que passe algun accident o emergència i així augmentar els nivells de supervivència de les persones que l'hagen patit.

Amb places limitades i una duració de 40 hores, el curs s'impartirà dimarts i dijous de 16.30h a 20h, del 26 d'abril al 2 de juny, i les inscripcions es podran realitzar fins al 24 d'abril, o fins completar places en: <formacion.borriana@cruzroja.es>. Monferrer ha destacat la importància d'una formació adequada en aquesta matèria i ha animat la joventut de Borriana a formalitzar-ne la inscripció en el curs.

Sobre aquest tema, ha assegurat que es tracta d'una oportunitat "excel·lent" si tenim en compte que, dels 200 euros que costa el curs, tan sols s'abonarà una taxa de 70 euros, perquè la resta està becada per l'Ajuntament de Borriana.

Per part seua, Sonia Gascón ha subratllat la repercussió “d’aprendre a salvar vides”, i ha manifestat que des de Creu Roja “considerem que els primers auxilis són un acte humanitari d’importància vital, perquè en actuar amb uns primers auxilis efectius podem salvar innombrables vides, ja que és molt possible que l'ajuda mèdica professional no sempre estiga disponible de forma immediata en el lloc i en el moment de l’accident”.

Segons ha explicat la presidenta de la Creu Roja a Borriana, un accident en la vida real afecta persones i, quan passa, “cal afrontar-lo amb serenitat i amb un mínim de coneixements, ja que les conseqüències poden ser molt serioses”.

Per a prevenir aquests accidents i minimitzar-ne en la mesura que siga possible els efectes, ha assegurat Gascó, “la realització d'un auxili eficaç, amb l’ús d’una sèrie de tècniques ben apreses i no aplicant-hi remeis sense objecte, és imprescindible, i a això s'arriba rebent un bon curs de primers auxilis”.

Cal tindre present que, en la majoria dels casos, els primers auxilis els realitzen ciutadans i ciutadanes, que són testimonis d'un accident o d’una emergència i quan estan capacitats, ha precisat, “poden brindar atenció bàsica per a tractar lesions menors i preservar la vida fins que arribe l'ajuda mèdica professional”.

En el curs de primers auxilis bàsics que es realitzarà al Casal Jove de Borriana s'impartiran els coneixements i les habilitats de socorrisme i autoprotecció. Així mateix, s'ajudarà a adquirir hàbits de vida saludable i es proporcionaran coneixements elementals per a oferir una ajuda eficaç a les persones que es troben en una situació d'emergència.

Programación segundo trimestre 2022 del área de juventud
 • El consistori ofereix d'abril a juny activitats variades, com a programes d'oci, tallers, i cursos formatius


L'Ajuntament de Borriana ha donat a conèixer la programació trimestral d'activitats juvenils corresponent als mesos d'abril a juny, que organitza la Regidoria de Joventut. Una programació que, segons ha explicat l'edil de l'àrea, Lluïsa Monferrer, “compta amb les activitats habituals que es fan cada any, a les quals n’hem sumat altres de noves per a diversificar l'oferta i que resulte més atractiva ”.

Monferrer ha destacat que es tracta d'activitats adaptades, amb totes les mesures sanitàries vigents a cada moment, i “ajustades als interessos propis dels joves i de les joves, que suposen una alternativa a les seues carències”, amb la finalitat de “promoure la formació, l'oci alternatiu, educatiu, igualitari i constructiu entre la joventut del municipi.

Les activitats, amb la finalitat de fomentar “la participació social i el desenvolupament col·lectiu i personal juvenil”, ha indicat la responsable de l'àrea de Joventut, responen a l'aposta del govern municipal per “l'educació en valors, l'ètica i l'heterogeneïtat, i per una educació inclusiva adaptada a les necessitats especials de cada persona”.

En la nova programació municipal, s'ha reprès el caràcter presencial de les activitats, però la modalitat queda subjecta a la situació epidemiològica de cada moment.

Així, escacs, tallers i xarrades, cursos de formació per a convertir-se en monitors de temps lliure o de menjador, de primers auxilis, de preparació de les proves dels nivells C1 i C2 de valencià, són algunes de les activitats previstes.

També se n'ofereixen per a facilitar a les famílies de Borriana la conciliació laboral i familiar. L'Escoleta de Pasqua per a xiquets i xiquetes de 4 a 11 anys, un pla perquè dediquen part del seu temps lliure a activitats lúdiques i esportives, i a més amb la nova oferta de l'Escoleta de Pasqua Tecnològica, a partir dels 8 anys, una plataforma de desenvolupament de videojocs educatius que permet als menuts i a les menudes convertir-se en experts de la manipulació tecnològica.

També es compta amb el programa Joves al Carrer d'oci alternatiu gratuït dirigit a joves d'entre 12 i 17 anys, amb propostes de diferents tallers i activitats de tipus esportiu, cultural i lúdic, cada dissabte fins al 28 de maig al Casal Jove, i una nova edició del programa Jove Oportunitat JOOP, de l'IVAJ, per a motivar i orientar els joves entre 16 i 21 anys que hagen abandonat els estudis.

Per una altra banda, la seu del Casal Jove de Borriana estarà oberta per a gestionar l'expedició de les targetes de l'autobús a la Universitat Jaume I (UJI), que es podran sol·licitar de dilluns a divendres de 9h a 10.30h, així com el Carnet Jove, que s'expedirà d’11h a 13h. Per a realitzar aquests tràmits caldrà demanar cita prèvia per correu electrònic.

Programa:

 • Del 19 al 22 d'abril tindrà lloc l'Escoleta de Pasqua per a xiquets i xiquetes de 4 a 11 anys (nascuts des del 2011 al 2018), amb tallers, jocs i activitats educatives. L'horari serà de 9h a 13h, amb la possibilitat d'entrar a les 8h i eixir a les 14h.

  La inscripció per a l'Escoleta, que té places limitades, finalitza el 5 d'abril i cal emplenar el formulari.

  L'activitat té un cost de 20 euros, de 10 euros per a famílies nombroses, monoparentals i persones amb discapacitat igual o superior al 33%, i gratuïta per a les mares amb la condició de víctima de violència de gènere.

 • Del 19 al 22 d'abril tindrà lloc l'Escoleta de Pasqua Tecnològica, per a xiquets i xiquetes a partir dels 8 anys, per a descobrir l'eina de roblox, electrònica, realitat augmentada...

  La inscripció per a l'Escoleta, que té places limitades, finalitza el 5 d'abril i cal emplenar el formulari.

  L'activitat té un cost de 30 euros, de 15 euros per a famílies nombroses, monoparentals i persones amb discapacitat igual o superior al 33%, i gratuïta per a les mares amb la condició de víctima de violència de gènere.

 • Programa Joves al carrer d'oci alternatiu gratuït dirigit a joves entre 12 i 17 anys, amb propostes de diferents tallers i activitats de tipus esportiu, cultural i lúdic, cada dissabte des del 26 de febrer fins al 28 de maig al Casal Jove de 18h a 20h, i no necessita inscripció prèvia.

 • De març a juliol el programa Jove Oportunitat - JOOP, el pla dissenyat per l'IVAJ per a motivar i orientar els joves entre 16 i 21 anys que hagen deixat els estudis. Encara s’hi poden inscriure.

 • Dissabte 9 d'abril xarrada i taller sobre mobilidad amb bici. A les 16h a l’hotel associacions. Seu AEB. Col·labora Comunitat Energètica Borriana.

 • Dissabte 18 de juny a les 16h a l’hotel associacions Taller d'Energies Renovables. Taller d'empoderament d'usos energètics i coneixement d'alternatives de generació renovable. Col·labora Comunitat Energètica Borriana.

 • Des del 23 de març, cada dimecres de 17h a 19h, classes de preparació de les proves del Nivell C2 de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV), 30 hores.

 • També per al Nivell C1 de valencià, amb classes cada dimecres de 19h a 21h. Amb l'aforament complet ja.

  Preu del curs: 30 euros. Hi ha descomptes del 50% amb el carnet Jove, o per ser membre de família nombrosa o monoparental, així com per discapacitat, i del 20% per a membres d'associacions i col·lectius juvenils de Borriana. També tindran exempció del pagament les víctimes de violència de gènere i els seus fills menors o persones dependents o acolliments.

 • Del 7 al 28 de maig tindrà lloc el curs de monitor/a de menjador, que serà dissabte de 10h a 14.30h i de 15.30h a 18.30h. Amb un preu de 70 euros, acredita amb un certificat d'aptitud l'acompliment de la funció d'atendre un grup de xiquets i xiquetes en el seu horari de menjador i temps lliure escolar. No es necessita titulació ni experiència prèvia. Està dirigit a majors de 16 anys i les inscripcions es fan en <https://cutt.ly/7szx2mr>

 • Del 26 d'abril al 2 de Juny, Curs de Primers Auxilis, impartit per Creu Roja Borriana. Amb places limitades, s'impartirà dimarts i dijous de 16.30h a 20h. Dels 200 euros que costa el curs tan sols es paga una taxa de 70 euros, perquè la resta està becada per l'ajuntament de Borriana.

  Inscripció en <formacion.borriana@cruzroja.es>

 • Al juliol està programat el Curs de Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil intensiu, de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 14h a 18h. Un total de 50 hores en línia a realitzar una vegada finalitze el curs i 160 hores pràctiques a realitzar després de finalitzar la part teòrica. Destinat a majors d'edat, s'aprendran conceptes i recursos orientats a l'acompanyament de xiquets i joves. Té un cost de 170 euros i en finalitzar s'atorga la certificació. Lloc: Casal Jove Borriana.

 • A més, cada divendres, Taller d'escacs al Casal Jove, impartit per Pablo Aymerich, a partir de 8 anys, organitzat pel Club Escacs Borriana, amb un grup d'iniciació de 18.30h a 19.30h i un altre avançat de 19.30h a 20.30h. El curs costa 15 euros i les inscripcions es fan en el mateix Casal Jove, a través de <casaljove@burriama.es>, <jasikevic19@hotmail.com> o al telèfon 964591692.

Paral·lelament s'ofereixen des del Casal Jove els servei per a

 • TARGETES BUS UJI

<https://casaljove.burriana.es/index.php/es/servicios/carnet-bus-uji>

 • CARNET JOVE

Escoleta de Pasqua 2022 en Burriana
 • L'Ajuntament subvenciona i bonifica l'activitat amb descomptes especials per família nombrosa o monoparental o per a les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%

 • A més, és gratis per a les filles i fills de dones víctimes de violència de gènere

 • Enguany el consistori amplia l'oferta amb la nova proposta de l’Escoleta de Pasqua Tecnològica


La Pasqua està molt a prop, i l'Ajuntament de Borriana ha obert el període d'inscripció per a l'Escoleta de Pasqua del 19 al 22 d'abril per a xiquets i xiquetes de 4 a 11 anys, un pla perquè dediquen part del temps lliure a activitats lúdiques i esportives.

Es tracta d'una de les propostes de l'àrea de Joventut municipal a Borriana d'alternativa d'oci per als xiquets d'Infantil i Primària amb tallers i jocs, que enguany se celebrarà en el CEIP Novenes de Calatrava en horari de 9h a 13h, amb la possibilitat d'entrar a les 8h i d’eixir a les 14h.

Les places són limitades per a aquells xiquets i xiquetes nascuts entre els anys 2011 i 2018, que podran gaudir durant les seues vacances de Pasqua de totes les activitats organitzades i adaptades a les mesures sanitàries en vigor. Enguany la iniciativa es durà a terme els dies 19, 20, 21 i 22 d’abril.

Des d'avui i fins al dimarts que ve 5 d'abril es poden realitzar les preinscripcions emplenant el formulari <https://cutt.ly/2SXs2n8>. L'Ajuntament subvenciona l'activitat i, per això, la tarifa general dels quatre dies ascendeix a tan sols 20 euros. Compta també amb descomptes especials per família nombrosa o monoparental o per a les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, amb un cost de 10 euros. A més, és gratis per a les filles i fills de dones que reuneixen la condició de víctima de violència de gènere, així com per a les persones que en depenen o que estan acollides per elles.

La regidora de Joventut, Lluïsa Monferrer, ha informat que aquesta activitat està subvencionada per la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat dins del Plan Corresponsables que té com a objectiu iniciar el camí cap a la garantia de la cura com un dret a Espanya des de l'òptica de la igualtat entre dones i homes, i des d'un enfocament de garantia de drets universals, al marge de la condició laboral de les persones beneficiàries.

Monferrer confia que aquesta Escola de Pasqua “facilite la conciliació de la vida familiar i laboral, i també oferisca una alternativa a l'oci educatiu de qualitat dels més menuts en les pròximes vacances escolars de Pasqua”.

Des del govern municipal, ha assegurat, “apostem per l'educació en valors, l'ètica i l'heterogeneïtat i per una educació inclusiva adaptada a les necessitats especials de cada persona”.

L'activitat per a enguany inclou jocs d'animació, esportius, tradicionals, gegants, inflables, gimcanes, tallers i una gran festa final; tot això amb la supervisió de monitors titulats i professionals i adaptada a les mesures sanitàries vigents.

Escoleta de Pasqua Tecnològica

Igualment la Regidoria de Joventut ha ampliat l'oferta amb la nova proposta de l'Escoleta de Pasqua Tecnològica que se celebrarà els dies 19, 20, 21 i 22 d'abril, el les instal·lacions del Casal Jove, per a xiquets i xiquetes majors de 8 anys.

Es tracta d'una proposta per a descobrir l'eina de roblox, electrònica, realitat augmentada..., una plataforma de desenvolupament de videojocs educatius que permet als menuts i a les menudes convertir-se en experts de la manipulació tecnològica sense adonar-se, gràcies a la metodologia basada en la gamificació.

Les inscripcions també es poden realitzar des d'avui i fins al dimarts que ve, 5 d'abril, emplenant el formulari <https://cutt.ly/8DzdQ6b>.

Aquestes propostes de l'àrea de Joventut s'uneixen a una àmplia programació d'activitats municipals per a Setmana Santa i Pasqua organitzades des d'altres àrees de l'àmbit cultural i esportiu, impulsades pel consistori.

Nuevo programamunicipal de ocio juvenil 'Joves al carrer'
 • Joves al carrer”, cada dissabte des de demà i fins al 28 de maig al Casal Jove de 18h a 20h

 • Amb diferents tallers i activitats esportives, culturals i lúdiques, aprofitant els recursos i les instal·lacions públiques del municipi


L'Ajuntament de Borriana posa en marxa aquest cap de setmana el nou projecte d'oci alternatiu dirigit a joves de 12 i 17 anys, que amb el nom Joves al carrer”, es realitzarà els dissabtes de vesprada al Casal Jove, segons ha anunciat la regidora de Joventut, Lluïsa Monferrer.

Joves al carrer”, que començarà demà, es realitzarà cada dissabte de 18h a 20h, inicialment fins al dissabte 28 de maig, i no requereix inscripció prèvia, n'hi ha prou amb acudir els dissabtes al Casal Jove. En aquesta nova proposta municipal, totes les activitats seran gratuïtes, “d'acord amb el model d'oci inclusiu i obert a tothom”, ha assegurat Monferrer.

Es tracta, ha explicat, de “dinamitzar i crear un espai d'oci alternatiu juvenil que impulse la participació, l'acompanyament en l'ús i gestió dels espais del municipi i promoure la creativitat, la iniciativa i els estils de vida saludable”.

Per a això, des de l'Ajuntament, “facilitem als joves de Borriana una oferta d'oci juvenil creativa i participativa aprofitant els recursos i les instal·lacions públiques del municipi”, en definitiva, “una alternativa per al temps lliure dels joves que fomenta estils de vida i pautes de consum més saludables en espais alternatius perquè puguen gaudir de noves maneres de gestionar el seu oci, des d'un vessant més saludable, cooperatiu i innovador”.

En aquesta iniciativa es parteix d'una programació amb propostes de diferents tallers i activitats de tipus esportius, culturals i lúdics, així com aquelles que puguen ser proposades pels mateixos joves participants, aprofitant les instal·lacions municipals com ara poliesportius, la casa de cultura, etc.

L'accés a la cultura, l'esport i l'ús dels espais públics en horaris poc habituals – ha destacat la regidora de Joventut– facilitarà que els joves coneguen els recursos, s'apropien de la seua comunitat i treballen per a transformar-la”.

Per a desenvolupar el programa d'oci Joves al carrer”, el projecte compta amb 2 persones educadores/dinamitzadores el paper de les quals, independent de l'execució de la programació d'activitats, és facilitar les eines necessàries als joves, estimular la seua participació i la motivació per a facilitar el contacte amb el grup i que coneguen o desenvolupen habilitats, actituds i valors de creativitat i responsabilitat.

Programació

 • Dissabte 26 de febrer: Festa de Benvinguda i Campionat de Jocs de taula

 • Dissabte 5 de març: Jocs esportius

 • Dissabte 12 de març: Bàdminton i Campionat de la Fallera Calavera

 • Dissabte 26 de març: Scape Hall, Escapem del casal?

 • Dissabte 2 d'abril: Taller de Xapes, “Joves al carrer”

 • Dissabte 9 d'abril: Gimcana, “Cooperem per guanyar” i I Campionat de Poble Dorm

 • Dissabte 30 d'abril: Jornada de jocs tradicionals

 • Dissabte 7 de maig: Torneig d'escacs

 • Dissabte 14 de maig: Gimcana fotogràfica

 • Dissabte 21 de maig: Jugafusta

 • Dissabte 28 de maig: Soccer Balls