Burriana aprueba su primer Plan Local de Juventud
  • - Segons la regidora de Joventut, es tracta d'un document “obert, dinàmic i viu que es revisarà i s’adequarà a la realitat canviant i a les necessitats de la joventut de Borriana”

  • - Conté, a més, 9 eixos estratègics i 33 línies d'acció, i parteix de l’anàlisi de la realitat juvenil del municipi


El Ple municipal de Borriana ha aprovat avui el Pla Local de Joventut (PLJB) 2022-2025 presentat pel govern municipal, que conté 9 eixos estratègics, 33 línies d'acció imprescindibles i 122 mesures específiques, i suposa “un full de ruta per a definir, impulsar, coordinar, desenvolupar i implementar les Polítiques de Joventut al nostre municipi en els pròxims anys”, ha defensat la regidora de l'àrea de Joventut, Lluïsa Monferrer.

El PLJB, ha assegurat, naix de la necessitat de planificar adequadament les polítiques de joventut, per a la qual cosa s'ha partit de l'anàlisi de la realitat, la detecció de necessitats, la formulació d'objectius, el disseny, implementació i avaluació de serveis, programes i accions”. Basant-se en els principis “d’integritat, transversalitat i innovació”, amb la finalitat d'oferir a la joventut de Borriana “millors condicions en el desenvolupament dels seus respectius projectes de vida, garantint-los la igualtat d'oportunitats i estimulant l'exercici de la ciutadania activa”.

El document aprovat, segons ha manifestat Lluïsa Monferrer, és “una aposta pel treball en polítiques de joventut integrals de totes les àrees municipals, perquè les accions dirigides a la població jove siguen més eficients, i incidisquen de manera transversal en la vida de les persones joves”. No obstant això, ha puntualitzat, a causa de la pròpia naturalesa i característiques canviants de la realitat juvenil, “és un document obert, dinàmic i viu que es revisarà i s’adequarà a la realitat canviant, a la problemàtica i a les necessitats i el context de la joventut de Borriana”.

Segons ha explicat Monferrer, per a l’elaboració s'ha partit d'una diagnosi “fruit de la visualització de les polítiques de joventut del municipi i d'un procés participatiu amb el teixit associatiu local, que ja han donat molts fruits, alguns tan importants com la creació del Consell Local de la Joventut”.

Un treball, ha continuat, que va començar fa uns anys i en què s'han implicat i intervenen totes les àrees municipals i agents socials, que ha comptat amb la implicació d'11 entitats o col·lectius i, durant aquest procés, algunes de les 122 mesures especifiques que contempla ja s'han posat en marxa i s'estan desenvolupant al municipi.

Per a la responsable de Joventut, el document significa “un primer pas, un punt de partida que ens ajuda a estructurar de manera eficient, a obrir noves perspectives i a triar la millor manera d'arribar a la població jove de la nostra ciutat”. La principal missió, per tant, d'aquest Pla de Joventut consisteix a “fer costat a la joventut i facilitar la realització d'un projecte de vida, mitjançant sis accions fonamentals: informar, orientar, derivar, acompanyar, prestar serveis i promoure les persones joves”.

Es tracta d'un primer pas per a “treballar de manera òptima i eficaç les polítiques de joventut, amb la planificació adequada, amb una anàlisi de la realitat i de les necessitats; però, sobretot, des d'una metodologia d'investigació-acció, en què els processos ja es converteixen en resultats”.

El PLJB 2022-2025 pretén, segons el parer de ledila de Joventut, desenvolupar “polítiques juvenils del municipi participades i inclusives, posant al seu abast tota una sèrie de ferramentes (entitats, espais, serveis, activitats, etc.) que els ajude en la configuració del seu projecte de vida”.

Per a la qual cosa, ha adduït, “partim d'una anàlisi de la realitat juvenil per a poder desenvolupar una estratègia basada en objectius que atenguen les necessitats reals de la joventut, i conèixer quina és la percepció sobre les problemàtiques que més els afecten i quina visió de futur tenen per a solucionar-les”.

Dades joves

Respecte a la població juvenil, el document indica que actualment els joves de 10 a 29 anys representen el 22,57% del total de la població local, amb un pes percentual en creixement, quasi 1,5 punts en els últims 6 anys. Fenomen que s'observa també en el conjunt de la comarca i la província, que té relació amb moviments migratoris i un repunt de la població infantil en els últims 15 anys. Aquest percentatge del 22,57% indica que la població juvenil no té un pes diferencial respecte a altres grups, la qual cosa suposa un procés d'envelliment del municipi molt acusat.

Quant a l'evolució de la població jove al llarg dels últims anys, es comprova que el percentatge d'aquest col·lectiu ha patit un decreixement continu, fenomen que s'observa també en el conjunt de la comarca.

Així, a Borriana, la població jove, entre 15 i 29 anys, ha passat de representar el 23,92% en 1996, a l'actual 16,31%, la qual cosa suposa un 7,61% menys en 25 anys. La reducció del percentatge de persones joves és un fenomen comú a tot l'Estat, amb les franges d'edat intermèdies majoritàries.

ODS Borriana

El Pla Local de Joventut de Borriana s'ha adaptat a l'Agenda Borriana 2030, l'estratègia d'actuació de l'Ajuntament orientada a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que persegueix transformar l'actual model territorial, mediambiental, econòmic i social del municipi borrianenc en un altre més sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital.