ayudas en Burriana para financiar proyectos de actividades dirigidas a la juventud
  • - Destina 10.000 euros a finançar les accions de les associacions juvenils que hagen realitzat projectes d'activitats dirigides a la joventut

  • - El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4 d'agost i la informació de la convocatòria es pot consultar en <https://burriana.sedelectronica.es/board/>


L'Ajuntament de Borriana destina un total de 10.000 euros a ajudes dirigides a les associacions juvenils que realitzen projectes d'activitats destinades a la joventut de la ciutat, segons ha informat l'edila de Joventut, Lluïsa Monferrer, que ha destacat que el consistori destina mil euros més que en la passada edició.

Aquestes subvencions públiques municipals que es concedeixen en règim de concurrència competitiva financen les activitats executades des de l'1 de setembre de 2021 fins al dia 31 d'agost de 2022, i tant la convocatòria com les bases s'han publicat en l'apartat de seu electrònica de la pàgina web municipal.

Segons estableix les bases, poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions juvenils i les seccions juvenils d'entitats socials o d'organitzacions no governamentals prestadores de serveis a la joventut amb seu social, central o delegació permanent, en el municipi.

Únicament serà subvencionable un projecte per entitat i les activitats hauran de tindre en compte la promoció de la igualtat entre dones i homes joves i de valors com la tolerància, la solidaritat, el respecte mutu i la prevenció de qualsevol classe de discriminació.

Les activitats també hauran d'incidir en la promoció d'estils de vida saludables i prevenció de riscos per a la salut, i la participació de joves amb el risc d'exclusió social. A més, es tindrà en compte la promoció d'activitats culturals, artístiques, del patrimoni cultural i turístic municipal, l'oci i temps lliure dirigides a joves, i la protecció i conscienciació de la cura i valor del medi ambient.

Per a la concessió de les subvencions s'aplicaran diferents criteris entre els quals es valorarà el nombre de socis entre 12 i 30 anys i la implicació de joves voluntaris amb edats compreses entre 18 i 30 anys.

Igualment, en l'adjudicació es considerarà el foment del voluntariat en l'execució del projecte i la utilització de mitjans, en aquest punt serà valorat el fet que el projecte siga desenvolupat, totalment o parcialment, per persones que aporten la seua col·laboració desinteressadament, amb indicació del nombre de persones que treballen en el projecte i destacant-ne quantes ho fan amb caràcter voluntari.

També es valorarà la participació de les entitats en els processos participatius de joventut oberts des del departament municipal de Joventut i Pla Jove municipal, la tipologia i diversitat de les activitats i els programes que tinguen continuïtat. A més es tindrà en compte la solvència material, en concret els equipaments i mitjans materials de l'entitat sol·licitant per al desenvolupament del projecte.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds va començar el 15 de juliol i finalitza el 4 d'agost i s'han de presentar en el Registre electrònic de l'Ajuntament de Borriana utilitzant el tràmit electrònic corresponent o, si no pot ser, el d'Instància General, i adjuntar els models normalitzats establits a l'efecte que figuren com a annexos en les bases. La convocatòria i annexos es poden trobar i consultar en <https://burriana.sedelectronica.es/board/>.