Normes urbanístiques PGOU 1995

Text refós Normes Urbanístiques PG de Borriana actualitzat (última actualització Febrer 2023)

 

CARTOGRAFIA
(Última actualització: Febrer 2022)


ESTRUCTURA I ALINEACIÓ DEL SÒL URBÀ   E:1/1000

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA    E: 1/5000

  • Distribució fulles en pdf
    GUIA   A1   B2 …

Llegir més