Celebració del Ple

S'estableix el règim de sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament; cal assenyalar a aquest efecte una periodicitat mensual i fixar com a data i hora el primer dijous de cada mes a les 19.00 hores, amb l'excepció que, en cas que la data fóra festiva, es traslladaria…

Llegir més

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL

Llegir més

L'article 31.3 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre de 2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.(BOE-A-2015-10565), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, estableix: " La seu electrònica del registre de cada Administració Pública o Organisme, determinarà, atenent a l'àmbit territorial en què exercix les seues…

Llegir més

 

 

 

Llegir més

Presidenta:

M. Jose Safont Melchor(mariajosep.safont@burriana.es)


Membres:

Vicent Granel Cabedo (vicent.granel@burriana.es)

Cristofer del Moral Espinosa(cristofer.delmoral@burriana.es)

Vicente Aparisi Juan(vicente.aparisi@burriana.es)

Maria Romero Cano(maria.romero@burriana.es)

Maria Cristina Rius Cervera (cristina.rius@burriana.es)

Javier Gual Rosell (javier@gualabogados.es)

Manuel Navarro Ruiz (manel.navarro@burriana.es)

Llegir més