Normes urbanístiques PGOU 1995

Text refós Normes Urbanístiques PG de Borriana actualitzat (última actualització Juliol 2020)

 

CARTOGRAFIA
(Última actualització: Febrer 2022)


ESTRUCTURA I ALINEACIÓ DEL SÒL URBÀ   E:1/1000

QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA    E: 1/5000

Llegir més