CONSULTA PRÈVIA A L'ELABORACIÓ DEL ESBORRANY DEL PLA ESPECIAL DE MINIMITZACIÓ D'IMPACTES TERRITORIALS DE LA MARJAL DE BORRIANA (CASTELLÓ).

Informació pública de l'inici de consulta prèvia

Document de consulta prèvia

Publicat el 29 d'agost de 2019

Termini per a realitzar sugerències i aportacions: fins el 10 d'octubre de 2019

Correu per a sugerències i aportacions: urbanismo@burriana.es

Llegir més

L'elaboració de totes les ordenances i reglaments municipals comptarà a partir d'ara amb una consulta pública prèvia perquè la ciutadania se informe, suggerisca modificacions i debata sobre la conveniència de cada una d'eixes noves normatives
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques.


Article 133. Participació dels…

Llegir més

L'elaboració de totes les ordenances i reglaments municipals comptarà a partir d'ara amb una consulta pública prèvia perquè la ciutadania se informe, suggerisca modificacions i debata sobre la conveniència de cada una d'eixes noves normatives
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques.


Article 133. Participació dels…

Llegir més

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

Pot exercir els seus drets de protecció de dades davant de:

 

Ajuntament de Borriana - CIF: P1203200I
Plaça Major,1 - 12530 – Borriana (Castelló)
Telèfon: 964510062 / 678447076

Delegat de protecció de dades:
   dpd@burriana.es

Llegir més