REGISTRE DE PROGRAMES D'ACTUACIÓ

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAT (EDUSI)


INFORMACIÓ URBANÍSTICA RELATIVA AL PROCEDIMENT DE FORMULACIÓ I APROVACIÓ DE PROGRAMES PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS INTEGRADES I AÏLLADES I PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ

Ordre de 26 d'abril de 2007, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regula la…

Llegir més

REGISTRO DE PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO (EDUSI)


INFORMACIÓN URBANÍSTICA RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES INTEGRADAS Y AISLADAS Y PROYECTOS DE REPARCELACIÓN.

Orden de 26 de abril de 2007, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la…

Llegir més

ORDRE DEL DIA 2022 

 

ORDRE DEL DIA 2021 

ORDRE DEL DIA 2020

ORDRE DEL DIA 2019

ORDRE DEL DIA 2018

Llegir més