L'elaboració de totes les ordenances i reglaments municipals comptarà a partir d'ara amb una consulta pública prèvia perquè la ciutadania se informe, suggerisca modificacions i debata sobre la conveniència de cada una d'eixes noves normatives
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques.


Article 133. Participació dels…

Llegir més

L'elaboració de totes les ordenances i reglaments municipals comptarà a partir d'ara amb una consulta pública prèvia perquè la ciutadania se informe, suggerisca modificacions i debata sobre la conveniència de cada una d'eixes noves normatives
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques.


Article 133. Participació dels…

Llegir més

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL

 

 

Llegir més

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

Pot exercir els seus drets de protecció de dades davant de:

 

Ajuntament de Borriana - CIF: P1203200I
Plaça Major,1 - 12530 – Borriana (Castelló)
Telèfon: 964510062 / 678447076

Delegat de protecció de dades:
   dpd@burriana.es

Llegir més

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL

Llegir més