nueva oficial de policía

L'Ajuntament de Borriana ha acollit l'acte pel qual l'agent de Policia Local de Borriana, Vanessa Hernández Martínez, ha pres de possessió com a funcionària de carrera en la categoria d'Oficial, pertanyent a l'Escala d'Administració Especial, acte a través del qual la nova Oficial declara que “jura complir fidelment les obligacions del càrrec d'oficial de la Policia Local, amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
Així, van comparéixer en aquest acte el regidor de l'àrea de Seguretat i Policia Local, Javier Güal i l'Alcaldessa de Borriana, María Josep Safont, els qui van felicitar directament la nova Oficial de la Policia Local de Borriana, Vanessa Hernández Martínez.

nueva imagen Policía Local de Borriana

Després del corresponent procediment administratiu, el subministrament d'aquestes peces policials va ser adjudicat a la mercantil valenciana INSIGNA Uniformes SL. La dotació d'aquest material, per a tres anys, és tant per a Policia Local com per a la Guarderia Rural i suposarà una inversió per a l'Ajuntament de Borriana de 204.900 euros en aquest període.
La nova uniformitat combina la comoditat per als efectius amb una presència adequada com a agents de l'autoritat, pretenent una millora en la imatge i modernització del Cos, que són factors relacionats amb el concepte de proximitat.
Cal destacar que la Policia Local de Borriana és la primera al nostre país a disposar d'uniformitat basada en productes reciclats i ecològics, desenvolupats amb plàstics reciclats principalment procedents del fons de mars i oceans, contribuint amb això a la sostenibilitat mediambiental. Les peces presenten certificació que garanteix que compleixen aquestes característiques, i tal com ha explicat el regidor de Policia Local i Seguretat a Borriana, Javier Gual, "un any més volem que la nostra Policia Local torne a poder fer el gran treball de prevenció, control i seguretat a la nostra ciutat i ho facen amb les millors condicions possibles, amb aquesta renovació d'indumentària que en els últims anys ja s'ha realitzat en diverses ocasions".

oposiciones policía Borriana

Les instal·lacions esportives de la Bosca (situades en el Camí Artana) van ser el passada setmana el lloc en el qual es va iniciar el procés per a la provisió en propietat de cinc places d'agent del Cos de Policia Local de l'Ajuntament de Borriana, quatre d'elles per torn lliure i una d'elles per torn de mobilitat (a la qual poden optar unes altres/us agents de policia local de la Comunitat Valenciana). En total són 210 els/as aspirants que han sigut admesos a aquest procés selectiu. A les 9 hores, prèvia constitució del tribunal qualificador, estaven anomenats 197 opositors i opositores admés/as per a cobrir les places convocades per torn lliure en el pavelló de la Bosca per a la realització de la primera de les proves contingudes en les bases que regeixen aquest procés (prova de mesurament d'alçada), en la qual totes/us les/us aspirants presentats van resultar aptes. En aquesta prova es trobaven exempts les/us 13 aspirants al torn de mobilitat, per resultar ja funcionàries/as de carrera i haver-se realitzat aquesta prova quan van accedir al seu lloc.
El procés selectiu, la durada del qual s'estima en uns dos mesos, continuarà dimarts que ve amb la realització de les proves psicotècniques i aptitudinals, de caràcter eliminatori. També s'avaluarà el coneixement sobre el temari contingut en les bases a través d'un qüestionari de preguntes tipus test (eliminatori), el desenvolupament per escrit del temari (eliminatori), prova de coneixement del valencià (no eliminatori, però puntuable), la superació de les proves físiques establides per ordre de la Generalitat Valenciana (eliminatòries), així com una prova escrita sobre el coneixement de temes específics Borriana com la seua història, llista de carrers, terme municipal i, en general, l'entorn soci-local del municipi de Borriana (temes de caràcter no eliminatori). Les/us aspirants al torn de mobilitat es troben exempts de realitzar les proves teòriques (excepte els temes locals) en haver-les superat ja per al seu accés a la policia local, no obstant això sí que es realitzarà un concurs de mèrits per a determinar l'ordre d'aspirants. Tal com explicava el regidor de Policia Local a Borriana, Javier Gual, “continuem regulant i millorant al màxim les condicions de treballs del cos de Policia Local, en aquest cas amb la provisió de cinc noves places que serviran per a optimitzar encara més el gran treball que es realitza des del departament a nivell de prevenció, control o seguretat a la nostra ciutat”.

 

policia borriana telèfons intel.ligents

La Policia Local de Borriana ha incorporat nous instruments tecnològics per al seu servei operatiu. En concret s'ha dotat de telèfons intel·ligents, en una primera fase, als efectius de la Unitat de Prevenció (PREVENPOL),  amb els quals podran accedir a dades que fins hui havien de sol·licitar a la central de la Policia Local, amb el consegüent retard en la intervenció policial. Així, aquestes eines permeten accedir, per exemple, a dades de vehicles i conductors en temps real, es poden emmagatzemar en els dispositius normativa utilitzada per les i els agents en les intervencions, i fins i tot constituir un instrument de comunicació policial alternatiu a la radioemissora. Els telèfons intel·ligents incorporen una important aplicació, perquè permeten formular butlletins de denúncia de trànsit, la instrucció de la qual correspon a l'Ajuntament de Borriana (a través de l'Excma. Diputació Provincial, en qui es troba delegada aquesta gestió). Així, una vegada capturats les dades i  confirmada la denúncia, mitjançant una impressora portàtil amb "bluetooth", s'expedeix una còpia per a el/la interessat/a. Aquesta còpia porta impresa un codi de barres mitjançant el qual es pot abonar la multa en les entitats bancàries col·laboradores. Les dades de les infraccions que denuncien les/els agents són bolcats automàticament en el sistema de gestió de l'Excma. Diputació, que s'encarrega de la seua tramitació. A més, per a una major garantia del ciutadà en el procediment, es pot prendre una fotografia amb la cambra que incorporen els telèfons intel·ligents i incloure-la en l'expedient.
La Policia Local de Borriana és pionera en aquest aspecte, perquè és la primera policia  que incorpora aquestes noves eines tecnològiques entre totes aquelles adherides en la tramitació de butlletins de denúncia a l'Excma. Diputació Provincial, que s'ha encarregat de proporcionar el programari necessari, mentre que els dispositius (telèfons intel·ligents, connectivitat i impressores) han sigut adquirits per l'Ajuntament de Borriana. Això permet una major agilitat en el procediment i reducció de treball administratiu, en ser introduïts les dades immediatament pels agents intervinents i no haver de ser introduïts amb posterioritat en el sistema informàtic, evitant duplicitats en el treball.

Aquesta és la primera fase d'un procés d'adaptació tecnològica, perquè es preveu una pròxima dotació de noves eines, com un nou sistema de gestió policial que permeta integrar els sistemes amb els quals opera la policia local de Borriana, així com la dotació de tablets perquè les i els policies locals puguen treballar en la via pública finalitzant informes sense necessitat de desplaçar-se a la Central de Policia Local, guanyant en operativitat.

Junta seguridad fallas

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, la Subdelegada de Govern a Castelló, Soledad Ten, la regidora de Festes, Lluïsa Monferrer i el regidor de Seguretat i Policia Local a Borriana, Javier Gual, s'han reunit amb els representants de Policia Local de Borriana, Guàrdia Civil i Policia Autonòmica per a tancar el dispositius de prevenció i seguretat durant les pròximes festes de Falles en la capital de la Plana Baixa. Així, el regidor de Seguretat i Policia Local a la ciutat, Javier Gual qui ha detallat que “pel fet que la durada de les Falles i el conjunt dels actes que precisen de presència policial són pràcticament iguals als anys anteriors, el dispositiu que hem acordat hui en la Junta serà molt similar, amb el que esperem que les xifres de molèsties o d'actes delictius continuen reduint-se com ha sigut la tònica dels últims anys i que la col·laboració i coordinació entre cossos de seguretat continue donant els bons resultats que hem pogut aconseguir fins ara”. Encara que tal com també confirmava l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, “enguany comptarem amb algun que un altre acte especial durant les jornades prèvies a les Falles que també precisa d'aquests dispositius de seguretat, i eixa és la raó per la qual el nombre de serveis és el més elevat dels últims anys”. Per part seua, Gual ha volgut destacar que “el total de serveis de fins a huit hores i mitja que realitzarà la Policia Local de Borriana serà de 208 als quals cal sumar els que hem acordat també amb la Guàrdia Civil, a més dels específics de bombers i Protecció Civil. El dispositiu de seguretat s'iniciarà dins de les mateixes Falles amb la inauguració del Mesón del Vi que tindrà lloc el dia 8 a partir de les dotze del migdia”, encara que “en aquesta ocasió, ja el dia 5 tindran lloc els primers serveis amb alguns dels actes previs a Falles que enguany són novetat a Borriana”. Gual també ha detallat que “ja en els actes d'Homenatge de la setmana vinent i en el sopar de Gala del dissabte es disposarà dels operatius de trànsit necessaris per al normal desenvolupament de cada acte”. Finalment, Gual també ha especificat que “la part més important de la coordinació en la prevenció té molt a veure amb els actes en els quals la pirotècnia és protagonista, per això també hem establit els dispositius per a les mascletades que tindran lloc entre el dia 16 i el 19, enguany amb una mascletà més que en anys anteriors, i especialment per al correfoc i la Nit del Foc, en la qual també comptarem amb el Consorci Provincial de Bombers com en cada acte de pirotècnia i la nit de la Cremà”. Gual no ha volgut deixar passar l'ocasió per a “agrair el treball que realitzen de forma totalment coordinada Bombers, Guàrdia Civil, Protecció Civil, Policia Autonòmica i Policia Local, els qui al costat del treball de Via Pública i de la mateixa Junta Local fan possible aquest complet dispositiu i que la prevenció continue sent la nostra millor basa a l'hora de viure intensament les Falles però d'una forma cívica i respectuosa”.

instal.lació radar

Els i les agents del cos de Policia Local de Borriana han participat aquesta mateixa setmana en un curs formatiu sobre l'ús del cinemometre o radar de control de velocitat de vehicles, just abans de l'inici de les diferents campanyes de control i seguretat que es duran a terme en la capital de la Plana Baixa amb motiu de les festes nadalenques. Així, aquesta mateixa setmana ha sigut la Prefectura de Policia Local de Borriana el lloc que ha acollit les formacions en les quals els i les agents han pogut conéixer de primera mà el seu funcionament. Així, des de la direcció de Policia Local s'ha explicat que “es tracta d'un anomenat radar mòbil, així que cal tindre en compte alguns factors sobre el seu funcionament i aplicació, ja que és diferent als radars fixos que podem trobar en les carreteres, autovies i autopistes, per això era bàsic realitzar aquestes formacions que permetran començar a utilitzar-ho a l'interior del nucli urbà i el conjunt del terme municipal de Borriana”.
Però a més, el mateix regidor de Policia Local i Seguretat a Borriana, Javier Gual, també anunciava que “hem adquirit un radar pedagògic, ja que estudiem el seu funcionament en algunes ciutats pròximes a Borriana i després de veure els resultats vam creure que seria una bona eina també per a la nostra ciutat”. En aquest cas, es tracta d'un radar que indica al conductor la velocitat exacta amb la qual està circulant i li adverteix si està sobrepassant en màxim permés en la zona en la qual s'instal·larà. Tal com ha detallat Gual, “s'instal·larà en l'Avinguda…. Just al costat de la Piscina Municipal, i malgrat no tindre capacitat per a registrar infraccions que després es denuncien, ha quedat demostrat que funciona com a mesura dissuasiva a l'hora d'advertir al conductor o conductora sobre un possible excés de velocitat, mentre que també mostra un missatge d'agraïment en el moment en què s'està respectant el límit de velocitat”.

postal navidad policía local

El pati de butaques del Centre Municipal de Cultura de la Mercè ha tornat a quedar-se xicotet per a acollir el lliurament de premis i diplomes del VI Concurs Municipal de Dibuix que organitzen conjuntament la regidoria de Seguretat i la Policia Local de Borriana. A través del contacte directe dels policies locals i l'alumnat de primària a través de les iniciatives que porta avance el departament de la URCE, es coordina un concurs en el qual centenars de xiquets i xiquetes preparen la seua il·lustració nadalenca que després de la fallada del jurat es converteix en la felicitació nadalenca que cada any el cos envia a través de les xarxes o el correu.
L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont ha iniciat l'acte parlant als xiquets i xiquetes sobre “el paper fonamental que juga nostra Policia Local en la ciutat, i especialment en la relació directa amb la comunitat escolar que acaba derivant en iniciatives tan boniques i participatives com aquestes”. Per la seua banda, el responsable de l'àrea a nivell municipal, Javier Gual, ha volgut “felicitar el Nadal a tots l'alumnat de primària” i ha aconseguit que els mateix xiquets entonaren un “Bon Nadal” que ha retronado en la platea del CMC La Mercè. A més, Gual ha volgut agrair “als membres de la Policia i especialment als quals forma part de la URCE per seguir treballant directament amb els xiquets i xiquetes a través dels programes i les iniciatives que durant tot l'any duen a terme en els centres escolars, i que es tanquen amb aquest bonic acte que demostra l'admiració dels més xicotets de la ciutat pel treball de la Policia Local i la dedicació dels agents en la seua labor de prevenció, educació vial o transmissió de valors”.
De forma individual cadascun dels alumnes i alumnes presents en el CMC La Mercè han descendit les escales per a arreplegar la seua diploma personalitzat per haver participat en el concurs, per a a continuació, anunciar als guanyadors dels premis especials. El tercer d'ells ha sigut para Ainhoa Garayalde Aymerich del CEIP José Iturbi que s'ha portat el seu lot de material escolar, tal com ha fet la guanyadora del segon dels premis, Irene Bernad Hernández del CEIP Columbretes. També ha rebut el premi especial Ayoub Semsar del CEE Pla d'Hortolans. I el premi especial consistent en una bicicleta i material de seguretat com un casc ha sigut para Rocío Flores García del CEIP Pare Vilallonga, que ha rebut de mans de l'alcaldessa, Maria Josep Safont, i el regidor de Policia Local, Javier Gual, els qui al costat del Comissari Cap de la Policia, Francisco Javier Català s'han encarregat del lliurament. El fort aplaudiment de tots els i les companyes de Rocío han tancat un acte en el qual també s'ha informat a la xiqueta guanyadora del concurs que el seu dibuix passarà a convertir-se en la felicitació nadalenca de la Policia Local. L'acte s'ha tancat amb l'agraïment per part dels membres de la URCE que durant tot l'any han treballat al costat de l'alumnat per “el seu esforç i il·lusió a l'hora de participar en el concurs i per demostrar-nos dia a dia que segueixen les nostres recomanacions i a poc a poc les apliquen a la seua vida diària”.

curs per a policies

Una trentena d'agents de Policia Local procedents de diferents municipis de la província de Castelló, han participat aquesta setmana en el curs bàsic sobre homologació i reformes d'importància en vehicles, que des de dilluns passat es va iniciar amb la part teòrica que s'ha desenvolupat en el propi Ajuntament de Borriana, i que s'ha tancat amb les pràctiques que els i les agents han pogut realitzar en ple carrer de Borriana, amb controls de tràfic per a la inspecció de vehicles que han tingut lloc en diferents punts de la ciutat. Així, i tal com explicaven els responsables de la formació per a agents de policia local i de mobilitat, "l'objectiu del curs és actualitzar la normativa sobre requisits per a la posada en circulació dels vehicles, així com aprendre a distingir elements incorporats en els vehicles o reformes realitzades en els mateixos que siguen legals o resulten perilloses per a la seguretat de la circulació i dels usuaris".
Així, tant en les dues jornades finals del curs, la trentena d'agents inscrits en la formació han pogut realitzar les pràctiques directament en carrers com la Avinguda del Transport, on es detenia als vehicles com si d'un control habitual es tractara i a través del com podien comprovar in situ com és el procediment a seguir en aquestes revisions de possibles canvis i reformes en els diferents tipus de vehicles que es poden trobar en la via pública, ja siguen de transport, de càrrega o especialitzats en treballs de construcció. Tal com explicava el regidor de Policia a Borriana, Javier Gual, "la nostra ciutat torna a acollir un curs en el qual participen policies de molts punts diferents de la província, la qual cosa ens fa estar molt satisfets de veure com les formacions i l'adaptació continuada de la feina de casa als canvis en la legislació és una prioritat en la nostra ciutat".