nueva oficial de policía

L'Ajuntament de Borriana ha acollit l'acte pel qual l'agent de Policia Local de Borriana, Vanessa Hernández Martínez, ha pres de possessió com a funcionària de carrera en la categoria d'Oficial, pertanyent a l'Escala d'Administració Especial, acte a través del qual la nova Oficial declara que “jura complir fidelment les obligacions del càrrec d'oficial de la Policia Local, amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat”.
Així, van comparéixer en aquest acte el regidor de l'àrea de Seguretat i Policia Local, Javier Güal i l'Alcaldessa de Borriana, María Josep Safont, els qui van felicitar directament la nova Oficial de la Policia Local de Borriana, Vanessa Hernández Martínez.